4216 TEMNÁ HMOTA: DVEŘE K JINÝM HUSTOTÁM VESMÍRU Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-20

Otázky čtenářů
Robert: Temná hmota je potenciální energie, která nám umožňuje vytvářet naše projevy?
Yazhi: Temná hmota je vše, o čem lidská věda ví, že existuje, ale nedovoluje si to změřit. Takže přísně vzato chápou Temnou hmotu na Zemi jako něco ve vesmíru, co způsobuje zkreslení světla, jak se to děje v blízkostí velké hmoty. Nemohou vědět, co to je, protože se to nechová jako například černá díra, ale prostě to tam je... překáží to a všechno zkresluje. Nemohou se shodnout na tom, co to je.

Nemohu říct, co to je v jejich pojetí. Ale s použitím čisté logiky a toho, co vím o nelidské technologii a vědě, docházím k závěru, že temná hmota je všechno, co existuje, ale co lidé nepoznají jinak než jako její účinky, nikoliv to, co to je. Zahrnuje i všechno paranormální, dokonce i éter. Potenciální energii éteru vnímám jako takzvanou Temnou energii. Je to určitě vliv jiných hustot, který způsobuje zkreslení, jež vědci na Zemi měří, ale nevědí, co to je.

Robert: Ale není to něco jako portál, že ne? Nebo ano?
Yazhi: Ne.

Gosia: Jak se jim podařilo si toho všimnout?
Yazhi: Protože to ohýbá světlo přicházející od předmětů za nimi. Dokážou to změřit, ale nevědí, co to je. Vědí, že je toho hodně, ale nevědí, co to je. Proto to nazvali temnou hmotou. Kdyby na místo přiletěli v lodi, nic by nenašli, protože by to nebylo v jejich hustotě. Ale stejně to zkresluje světlo, které tam prochází. Zkresluje to světlo, protože veškerá hmota je produktem gravitace, která je na místě, a tato gravitace tlačí světlo ve směru jeho toku, čímž zkresluje vektor pohybu jeho původního průchodu.

Robert: Přechází z jedné hustoty do druhé. Takže jsou to frekvenční stavy?
Yazhi: Přesně tak.

Robert: To je velmi zajímavé. Ohýbá se světlo, protože nemá stejnou frekvenci?
Yazhi: Světlo je ve více hustotách současně, to je součást jeho vlastností. Jen se projevuje v jedné nebo druhé na jiných vlnových délkách, protože hustoty jsou právě takové, různé vlnové délky a frekvence.

Robert: Mělo by to nějaký tvar? Něco jako ʺkouliʺ?
Yazhi: Představuje se to jako koule, ale ve skutečnosti je to z hlediska lidského vědeckého vnímání jako kapky něčeho s hmotností. Forma přítomnosti Temné hmoty měřitelná na tom či onom místě v prostoru.

Gosia: ʺPrezident a profesor fyziky na Maharišiho mezinárodní univerzitě v USA říká, že teorii strun lze použít k měření přítomnosti Temné hmoty v prostoru - rozpadá se a slabě elektricky interaguje s naší běžnou hmotou. To naznačuje, že by z ní mohla být složena i jemná hmota a jemná tělesa, a poskytuje vysvětlení toho, čemu máme tendenci říkat světy 5D, které se prolínaní s naším, stejně složitým, potenciálně možná i složitějším, a interagují jako supratekutina nebo supravodič. Bylo by silně přitahováno koherentními myslemi atd. ʺ Zapadalo by to do Taygetského pohledu?
Yazhi: I když bych si musela prostudovat všechno, co profesor říká, a odmyslet si teorii strun, která je i na Zemi plná nesrovnalostí a děr, jsou na cestě k odhalení, že Temná hmota je sama o sobě prozrazením existence jiných hustot.

Gosia: Znělo mi to chytře, ale nevím, o čem mluví.
Yazhi: Je to chytré, rozumím všemu. Je to koherentní, i když trvám na tom, že jsem ještě neviděla celou jeho teorii. Superfluidum, ANO ---> Jak jsme si řekli, éter je fluidum a prostor se chová jako fluidum.

Robert: Takže to jde správným směrem?
Yazhi: Ano.

Robert: V Temné hmotě jsou také časové linie? Mělo by to tak být?
Yazhi: Je to neoddělitelná látka. Nelze oddělit jednu od druhé, ale záleží na úhlu pohledu vědomí, které tyto jiné hustoty vytváří a prožívá.

Gosia: Jaký je vztah mezi magií/temným uměním a Temnou hmotou, je možné s Temnou hmotou manipulovat?
Yazhi: Magie NEMANIPULUJE s Temnou hmotou, ale právě magie má příčiny a vlastnosti, které lidská věda neuznává, proto usuzuji, že je to také Temná hmota. Lidská věda totiž vztahuje existenci Temné hmoty pouze na objekty v prostoru a velmi rozsáhlé prostorové oblasti. Ne však na čarodějnický kotlík. Pouze proto, že pochází z toho, čemu lidská věda nerozumí, tedy z ʺTemné hmotyʺ. Jde o to, že všechny tyto otázky vychází z falešného předpokladu, že Temná hmota něco je. Není to antihmota. Temná hmota je něco, o čem se pouze ví, že existuje, ale neví se, co to je, a to pouze z pohledu lidské vědy, protože vědy vyspělých mezihvězdných společností ji jako existující neuznávají. Temná hmota přestává být temnou hmotou ve chvíli, kdy ji definujete nějakou vlastnost. Tehdy přestává být temná a začíná mít nějakou vlastnost, začíná být něčím.

Robert: Takže temná hmota je něco proměnlivého? Může být proměnlivá?
Yazhi: Ne, to je vlastnost, Temná hmota prostě je.

Gosia: Takže to, co je mimosmyslové vnímání, by byla také Temná hmota, ale NE pro lidskou vědu, protože pro ni je to něco konkrétního v prostoru.
Yazhi: Ano, ale trvám na tom, že jde o klasifikaci Temné hmoty, kterou ʺYazhiʺ rozšířila, a ne o to, co lidská věda chápe jako Temnou hmotu. Ale ʺYazhiʺ vychází z lidské definice, aby zahrnovala všechny aspekty, které by logicky musely být také temnou hmotou.

Gosia: ʺTemná hmota je popisována jako neznámá částice, která interaguje s gravitací a může vychýlit světlo, jako v případě černých děr. V případě černých děr, co vlastně světlo vychyluje?ʺ
Yazhi: Nikde jsem neviděla, že by Temná hmota byla v lidské vědě popisována jako částice. Moje odpověď tedy zní ne. Aby to byla částice, znamenalo by to, že je to něco konkrétního, zatímco jediné, co definuje Temnou hmotu, je to, že existuje, aniž bychom věděli, co to je.

Gosia: Ano, ale když pomineme tuto část, co je to, co ohýbá světlo v černé díře?
Yazhi: Černá díra je černá díra, singularita s vysokou hmotností, není to Temná hmota. A to, co ohýbá světlo, je gravitace.

Robert: Ale oni už ji definují jako ʺ5Dʺ hustotu.
Gosia: Jen k ní nemají přístup svým omezeným vnímáním. Stejně jako k elfům atd. ʺMohla by se Temná hmota skládat ze všech energií, které se nezhmotnily, ale jsou energií před vznikem hmoty a v průběhu jejího vzniku?ʺ
Yazhi: To je chytré, jelikož Temná hmota není definována, a Temná hmota a Temná energie jsou totéž... Hmota = energie. Děje se to, že část jiných hustot, která ovlivňuje pozorovatelnou a měřitelnou hustotu z hlediska lidské vědy, prosakuje do hmotného světa přijímaného lidmi. Ale Temná hmota jsou všechny ostatní hustoty. Protože je však vše rozsahem frekvencí, právě ty, které jsou nejblíže frekvencím tvořícím lidský pozorovatelný svět, prosakují a ovlivňují světlo, které vědci vidí. Proto ANO.

To, co z lidského pohledu existuje jako Temná hmota, je samo o sobě něco v procesu materializace, nebo něco, co je téměř na stejné frekvenci jako hmotný svět přijímaný lidmi.

Robert: Jakmile vstoupíte do Temné hmoty, abyste přešli do nějaké hustoty, mohli byste se vrátit na místo svého původu? Nebo se ztratíte?
Yazhi: Pokud máte frekvenční mapu, neztratíte se. Tak se navigují vesmírné lodě. Zkreslená otázka. Temná hmota nemá kam vstoupit. Z vědeckého hlediska je však vstup do jiné hustoty z definice vstupem do Temné hmoty.

Robert: Dobře. Ale samozřejmě, pokud do ní vstoupíte, už to není Temná hmota.
Gosia: ʺV procesu materializaceʺ. Takže by to nebylo něco, co se ještě neprojevilo ve formě pouhé energie, že? Nebo by to neprojevené něco tolik neovlivňovalo, protože chybí blízkost. Například entity o velmi vysoké hustotě bez formy by také byly součástí Temné hmoty?
Yazhi: Je to něco --- VELMI --- v hmotném světě, a to jen v malém rozsahu rozdílu vibračních frekvencí. A ano, vysokofrekvenční entity by se musely nacházet v části, kterou lidé nazývají temnou hmotou. Proto jsem do Temné hmoty zahrnula i vše paranormální.

Gosia: Temná hmota se rovná jiným hustotám.
Yazhi: Většinou ano, i když může zahrnovat i něco jiného, co je přítomno, ale není definováno. Trvám na tom, že Temnou hmotu nelze brát jako něco, její jedinou vlastností je, že existuje, aniž by byla definována jako něco konkrétního.

Robert: A deska Ouija také?
Yazhi: Deska ne, je to jen dřevo a plast. To, co pohybuje indikátorem, JE.

Robert: Hustota může být definována jako něco konkrétního, ne?
Yazhi: Ano, a definujeme to už skoro šest let. Jeden vědec na Zemi definoval temnou hmotu jako něco, co ukazuje, že věda se má ještě hodně co učit <---<-<--- (pozn. trvám na tom, že vše už bylo objeveno a patentováno.... )

Gosia: Temná hmota by zřejmě zahrnovala i všechny paralely... nejen ʺvyššíchʺ hustot, ale dokonce i 3D... ale alternativy. Protože by to nakonec byla také další hustota vnímání.
Yazhi: Ano, vzhledem k tomu, že to všechno jsou jen rozsahy vnímání někoho s vědomím. Jelikož neexistuje nic jiného než vědomí.

Robert: Jsou to rozsahy vědomí. Takže u jiných druhů, jako jsou Taygeťané nebo Swaruové, se to nenazývá Temná hmota.
Yazhi: Ne. Jsou to jen jiné hustoty. Myslím tím, že pro vědu mezihvězdných civilizací tento pojem neexistuje, protože Temná hmota je již vysvětlena a analyzována a definována jako jiné hustoty.

Robert: Protože máte jiné vnímání než my. I když k nim nemáte vědomý přístup, stačí vědět, že existují.
Gosia: Lidé na Zemi mohou vnímat jen méně než 10 % reality a zbylých více než 90 % je označeno jako Temná hmota. Zajímalo by mě, jestli je to rozumný způsob, jak popsat Temnou hmotu?
Yazhi: Myslím, že je to příklad propastného rozdílu mezi chápáním a úrovní mezihvězdné vědy a vědy lidské. Jen ta realita vnímaná lidmi je blíže 3 %. (pozn. trvám na 10%, tak tupá snad být nemůžeme)

Gosia: ʺTemná hmota je místo, kde sídlí Bůh?ʺ
Yazhi: ʺNe. Bůh je všude, Bůh je všechno. Bůh je vědomí. (pozn. a já myslela, že je to ten šedovlasý kmet, co se houpá na větvi

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/la-materia-oscura-una-puerta-a-otras-densidades-del-universo

Zpět