2141 Prototyp matrice trojrozměrného světa Marta

[ Ezoterika ] 2022-02-20

Další podzemní vrstva vaší planety není tak temná jako ty předchozí. Do jisté míry odpovídá trojrozměrnému světu na povrchu Země a je jakýmsi jeho předobrazem. Dá se říci, že je to samotná matrice, která tvořila základ vašeho života. Vznikla v nitru vaší Země jen proto, že ti, kdo ji stvořili, nebyli schopni uskutečnit svůj plán v době, kdy vaše planeta byla ještě ve vyšších dimenzích. Aby uzavřeli život jejích obyvatel do těchto úzkých hranic omezených možností, vytvořili její předlohu nejprve na jemné úrovni vnitřní Země. To, co se nyní děje na vaší planetě, je odrazem života v tomto paralelním světě.

K čemu potřebovali Drakorození tak propracovaný design? Především si na obyvatelích podsvětí ″nacvičili″ nebo procvičili své plány. Naprosto poslouchali jejich rozkazy, protože byli uměle vytvořeni právě za tímto účelem. Jedná se o samostatnou rasu reptiloidů, která byla stvořena s ohledem na zvláštnosti života ve vnitřní Zemi. Protože jim chyběla božská duše a svobodná vůle, byli pro Drakoreptily ideálním ″materiálem″, aby mohli praktikovat své činy proti lidem. Co však zotročovatelé vaší planety nevzali v úvahu, je síla genetické paměti člověka o jeho božském původu. Současné události na Zemi jsou toho živým potvrzením. Jasně propracovaný a naplánovaný plán stínové vlády na zotročení lidí a úplnou digitalizaci jejich životů nyní praská ve švech. To, co zpočátku považovali za své vítězství, když dosáhli ″očkování″ milionů lidí, se nakonec obrátilo proti nim. Lidé rozpoznali lži a touhu po zisku těch, kteří byli u moci, a pečlivě je skrývali za krásná slova o péči o obyvatelstvo a jeho zdraví. Proces odhalování zločinů vládnoucí elity proti lidstvu nabírá nyní na obrátkách a vede k masovým protestům a soudním procesům po celém světě. V důsledku toho se to, co šlo snadno a hladce s reptiloidy podzemní civilizace, plně zopakovalo s reptiloidy a dalšími nízkovibračními bytostmi vtělenými do lidských těl na Zemi. Čisté lidské duše však dokázaly tuto záměnu rozpoznat a postavily se svým zotročovatelům na rozhodný odpor. Vrozený smysl pro důstojnost, projev svobodné vůle a touha řídit vlastní život nakonec převládly u lidských bytostí, a zejména u těch, které nazývám Božským semenem, inkarnovaných, aby se ve svých fyzických tělech podíleli na přechodu Země do vyšší dimenze. A nyní je jasné, že zástupci nejlepší části lidstva prošli všemi zkouškami, které jim byly poslány. Pokud jde o podzemní civilizaci třetí dimenze, i ta upadne v zapomnění spolu s ostatními nízkovibračními civilizacemi vnitřní Země, které nemohou existovat v energiích páté dimenze.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-proobraz-matricy-trekhmernogo-mira/

Zpět