1384 Aktivace těla krystalem Sun Treya

[ Ezoterika ] 2021-09-06

Čím vyšší je frekvence planetárního vzestupu, tím vyšší je proces uvolňování našich fyzických těl.
Světlo neustále mění strukturu buněk a přenastavuje je do nového režimu. Ve spodních čakrách je transformace v plném proudu, a na povrch vyplouvají nejrůznější zkreslení, která jsou vlastní starému programu. Můžeme zažívat nejrůznější neduhy v těle, o které je třeba se postarat...
Nejsme zvyklí ladit svůj nástroj, naučili jsme se ho pouze čistit, krmit potravou a dopřát mu odpočinek. Tělo má však éterické tělo, které je zcela zanedbané a jako každý nástroj se může během dlouhé hry rozladit. Rozladěný nástroj však potřebuje pouze naladit, nikoli opravit.

Jestliže dříve byla Schumannova frekvence konstantní na 7,5 Hz, v poslední době vyskočila na 100 Hz - je to jako plamen nebo záblesk v naší DNA, transformující se oheň, který vysílá galaktické Slunce, a který vychází zevnitř na buněčné úrovni... proto je hmota pod takovým tlakem. Projevuje se jako nerovnováha vibračních frekvencí éterického a fyzického těla.
Naladění umožňuje harmonizovat proces vybití fyzického těla a zhuštění těla éterického tím, že spojuje práci tří nižších energetických čaker, které jsou centry fyzických, emocionálních a mentálních těl, a přetváří je v těla krystalická... Obrazně řečeno, musíme se ″změnit″ na nové, méně husté tělo.

Příroda je vnějším pomocníkem, který spojuje tělo se zdrojem vnitřního klidu a vytváří správnou vícerozměrnou jednotnou duchovní strukturu. V hlučném městě může člověk pocítit vnitřní harmonii, pokud se naladí na uvolněnost a hravost vnitřního zvuku. Vnitřní naladění spočívá v tom, jaké vlastnosti světu dáváme a jakým způsobem vidíme tok událostí.

Multidimenzionální vesmír vibruje všemi druhy fotonových informací, a když jste ve stavu Jednoho vědomí, jste otevřeni vhledům. Zjevení je průnik mentální formy do neuronových sítí, který uvolňuje energetický náboj... Božská rezonance vhledu uvádí všechna jemnohmotná těla do zlatého stavu harmonie. Nejedná se o myšlenkový proces, ale o náhlou osvícenou myšlenku.

Nízkofrekvenční stav mentálního těla, tj. lineární fragmentární vědomí (oddělení Já a ne Já) vede k disharmonii éterického těla a v důsledku toho ke stáří a útlumu těla. Všechny nemoci nezačínají na buněčné úrovni těla, ale na éterické úrovni v našem dvojníkovi, éterické tělo je spojnicí mezi oběma světy.... Fyzické a éterické tělo podléhají různým zákonům (tělo klasické fyzice a éter kvantové fyzice). Na druhé straně jsou spojeny mentálním vědomím, které proniká do emocionálního a éterického těla. Hmotu na fyzické úrovni změnit nelze, ale je možné změnit energii jemnohmotných rovin, respektive frekvenci vlnění jemnohmotných těles pomocí frekvence zvuku...

Slova nesou kódy Světla. Slova léčí. Tělo je hudební nástroj, protože dokáže vydávat zvuky. Dokonalý zvuk, který působí na tělo jako hudební nástroj s ladičkou, může nejen léčit tělo, ale také synchronizovat levou a pravou hemisféru v souladu se zlatou frekvencí vibrací jednotného vědomí vnitřního a vnějšího prostoru.

Vyladění emocionální a mentální roviny vyrovnává éterickou rovinu a uvádí ji do souvislého spojení mezi jemnohmotným a hmotným světem. Necháte-li skrze sebe proudit dokonalý zvuk, uzdravíte vše a všechny ve svém prostoru... při komunikaci s vámi se každý člověk začne ladit na vysoké frekvence odpovídající Světlu a Lásce. Při vzestupu se do popředí dostávají vaše jemné smysly, nové jemnohmotné tělo se přestaví tak, aby co nejvíce rezonovalo s vibracemi energetických čaker těla.
(pozn. to mi připomíná léčbu žlučových kamenů broukáním do telefonu...)

Zdroj: https://absolutera.ru/article11462

Zpět