6324 Rozhovor s andělem o životě lidí 1. Almaty

[ Ezoterika ] 2024-04-04

Q: Archanděli Michaeli, pověz nám o systému andělů, kteří pomáhají lidem. Jak s námi komunikují? Je to přesně to, pro co byli stvořeni?
A: Pojďme se poznat...

Q: To je neobvyklé... ve skutečnosti jsem s tebou nikdy nemluvil. Ano, často tě žádám o pomoc, ale nikdy mě nenapadlo s tebou komunikovat. To je zajímavé) Řekni mi, abych tak řekl, z místa ˝práce˝ o svém každodenním životě)))

A: Líbí se mi tvůj postoj. Humor byl vždy charakteristickým rysem a nyní je ukazatelem dobré nálady.

Q: Jsi tam vždycky a můžeš určit mou náladu?

A: Jsem tu vždy, když to potřebuješ. Nejsem živá struktura v tom smyslu, že nepotřebuji určitý druh zásobování zvenčí. Jsem soběstačný systém a pracuji hlavně na vděčnosti svého svěřence. To samozřejmě nepopírá nějaký druh ˝upgradu˝ systémů, když přijde čas, ale zároveň je to jednoduše fungující schéma interakce. Pohání mě interakce s vámi, když potřebujete pomoc - obrátíte svou pozornost na mě - a už jsem šťastný, jak říkáte, a když mi poděkujete, je to jako platba za práci. Samozřejmě, čím čistší vděčnost, tím více rosteme, jako bychom rozšiřovali svá pole.

Q: To je zajímavé. Předtím jsem o tom nepřemýšlel.
Všiml jsem si jedné věci: teď se mnou komunikuješ a já necítím, jak se obvykle říká, energii ˝dobra, lásky˝ atd. Cítím harmonii, klid a asi i nějakou strukturu, ne, bylo by přesnější říci - bez emocionality. I když se mi zdálo, že Andělé jsou láska sama, dobro, tzn. vznešené pocity.

A: Jestli chceš, můžu tě jimi naplnit. Když totiž na nás obrátíte svůj pohled, metaforicky otevíráme ˝svá křídla˝, právě vaší pozornosti vám dodáváme potřebnou kvalitu energie. Pokud byste nyní potřebovali podporu, péči a lásku, určitě bych zahrnul tyto vlastnosti, tuto energii a poslal vám ji. ALE teď vedeme takříkajíc obchodní dialog, takže jsem se jako dělník promítl do vašich oborů.

Q: Správně se říká - odrazil jsem to! Odrážíš můj stav v tom smyslu, že mi ve správnou chvíli dáváš to, co potřebuji, nějakou harmonizaci mého stavu, že?

A: Ano, to je správně.

Q: Jaký druh interakce s danou osobou máš? Jsi přiřazen k určité osobě, nebo můžeš změnit své ˝pracoviště˝)))

A: Rodím se s ním, dá se říct ochranná funkce, která je každému přidělena. Mojí úlohou v tom všem je chránit člověka před jeho vlastními činy v kritickém okamžiku, kdy se dopustí určitého jednání, které může mít vážné následky, kterým je třeba se vyhnout. Tyto funkce jsou dominantní, jako neměnný zákon, je to, jako by byl tento kód interakcí všitý do nás - jsme stvořeni pro ochranu a pomoc. Zároveň jsou momenty, do kterých můžeme zasáhnout, aniž by o to ten člověk žádal, to jsou kritické situace - jako bychom ho vraceli do jeho větve vývoje událostí, kdy jde špatným směrem, no, alespoň se hodně snažíme.
Jsou případy, kdy vůle, tvrdohlavost a promiňte, hloupost člověka v tomto ˝koktejlu˝ je tou směsí, kdy ho ani my nedokážeme odvrátit od nebezpečí, pak je to jeho záměrná volba - a zde jeho vůle se projevuje na prvním místě. Přestože mu dáváme známky a náznaky a intuitivní pocity, že by měl věnovat pozornost tomu, co se děje, že něco nejde, jak má.

Q: Teď cítím tvůj smutek...

A: To je z toho smutek nás všech, protože... na subtilní rovině děláme vše, co je v našich silách, ale někdy člověk tvrdošíjně odmítá vnímat naše zprávy a reagovat na ně a tato ˝slepota˝ vede k nevratným důsledkům, kdy už nejsme schopni pomoci - a to je smutné. Člověku je poskytnuta pomoc, rady, ale on je ignoruje a pak se chytne za hlavu, ale ˝co se udělalo, stalo se˝.

Q: Slovo ˝nezodpovědnost˝ mi teď sedí. Je to nezodpovědnost člověka ke svému životu?

A: Ano, taková je povaha chování člověka, když slepě kráčí životem a myslí si, že vše nezávisí na něm - ani na jeho myšlenkách, ani na jeho činech. Ve skutečnosti je vše propojeno - vše v přihrádce tvoří jeho realitu. A svou ˝slepotu˝ volí právě pro tuto nezodpovědnost, je pro něj snazší nevšímat si znamení, ale slepě procházet životem, energicky hájit svůj názor, ocitnout se v situacích, které si sám vytvořil a obviňovat svět; kolem něj za to.

Q: To je hloupé, neexistuje žádné povědomí, žádné pochopení toho, co je život a proč vám byl dán.

A: Ano, chápu, co tím myslíš. A tak nějak to začalo být opravdu smutné z toho, co cítím a vidím - obětavost vás andělů v tomto ohledu jako naprostou připravenost pomoci, ale vidím i člověka, který je skutečně zaslepen určitým vnitřním stavem, kdy nemůže, dokonce i když chce, vnímat realitu, ale žije v iluzi, která ho vede do slepé uličky. Trvá pak dlouho a těžce, než se z této slepé uličky dostaneme, to je přesně to, co se mu snažíme sdělit - že tudy cesta nevede, to není vaše cesta, nemusíte tam chodit. Ale pokud se člověk rozhodl, pokud ignoroval všechny narážky, pak je to jeho volba, můžeme jen pozorovat.

Q: Přejděme nyní k druhému typu interakce (opravdu cítím jeho oživení a radost), kdy vám člověk věří a žádá o pomoc.

A: Máte pravdu - to je pro nás to nejpříjemnější, představte si to, jako byste byli stvořeni Stvořitelem, abyste pomohli člověku ve všem, co chce, a ten člověk by vás ignoroval, je to jako by vaši kreativitu nikdo nepotřeboval. vytvořit. Ale k tomu jsme byli stvořeni - pomáhat, chodit vedle a vyhlazovat ˝kouty˝ života - stačí se zeptat.

Q: Jak doporučujete se ptát? Vyvinul jsem si pro sebe algoritmus, řekněme)), když něco potřebuji, mohu vás například při nástupu do práce požádat, abyste pracovní proces a výsledek této práce co nejlépe zorganizovali, nejvýhodnější způsob pro mě.
Také posílám poděkování předem (když jsem napsal, vidím, že na jemné rovině je to jako druh zdroje pro anděla, jako palivo pro práci), ne ze stavu, jak se říká, nedostatečnosti, ale naopak v očekávání procesu.

A: Kdo tě to naučil?

Q: Byl jsi to opravdu ty, kdo mi řekl, jak to udělat)))), ale myslel jsem, že jsem přečetl spoustu chytrých knih)))

A: No, to taky, ale dal jsem si tu námahu, abych to dal do systému. A nejen slovně a jak to udělat správně, ale také abych vám připomněl, když potřebujete pomoc - poslal myšlenku, že byste možná měli požádat o pomoc anděla))
Přesně ve stejnou chvíli čtu, co tím říkáte - vždy vás vyzýváme a nasměrujeme vás, abyste nás kontaktovali, protože s tímhle můžeme nejen pomoci, ale také chceme. To je naše práce, to je naše funkce. Samozřejmě jsme moc rádi, když nás člověk slyší, když nás osloví. Jsme jako hráč, který sedí na lavičce rezervy a nakonec byl uvolněn na hřiště, aby se osvědčil - na toto hřiště vybíháme s radostí a ochotou udělat vše, co je v našich silách, abychom tomu člověku pomohli.

Q: Všechno záleží na vás. Co záleží na vás? Co můžete udělat, abyste situaci ovlivnili?, nebo přesněji, jakou hloubku dopadu můžete aplikovat?

A: To je dobrá otázka. Nejsme všemocní a můžeme ovlivňovat za prvé v rámci vesmírného zákona, a za druhé v rámci cesty konkrétního člověka. Máme nějaké vnitřní vestavěné nastavení, jako je mapa cesty člověka. Obrazně je podstata jako by po cestě šel člověk - září jako světluška, jde po silnici, po jedné z větví pravděpodobnosti... pak vidím, že světluška začne zářit ne dobrými myšlenkami -obrazně řečeno. Ve skutečnosti začne zvažovat pravděpodobnost, která je v jeho životě nežádoucí. Snažíme se dávat znamení, náznaky, vjemy - aby si všiml, že se začalo dít něco špatného. Aby se obrazně řečeno zastavil a zamyslel se nad tím, co se děje. A v tuto chvíli posíláme i znamení - nápovědu, aby pochopil, co je špatně a proč.

- Pokud vidíme, že člověk vzal tyto zprávy na vědomí, analyzoval a uvědomil si, co bylo špatně a kam je lepší se posunout, považujte náš úkol za splněný!
- Pokud vidíme, že se snaží, ale nedokáže plně pochopit podstatu situace, snažíme se pomoci vnějšími okolnostmi a izolovat ho od zbytečných situací. Když se pak cesta narovná, ten člověk obvykle řekne: ˝Nějaký zázrak mi zabránil jít sem, nebo tam, ale cítil jsem, že s tím něco není v pořádku˝ - vidí to později. Snažíme se vás naučit, abyste takovým znamením a pocitům věnovali větší pozornost. Někteří lidé používají své pocity, nebo intuici, jiní je ignorují - to určuje výsledek záležitosti.

Q: Co když to člověk ignoruje? Zdá se, že to vidí, ale říká ne - stejně tam půjdu...

A: Pak, pokud máme povolení zasahovat, můžeme to stále oplotit. Pokud ne, pak vstupuje do pro něj nepříznivé větve reality. Ale pak je to jeho volba a my ho můžeme jen vést dál na jeho cestě, snažit se ho zachovat a pomoci.

Q: Řekl jste ˝povolení zasahovat˝, je to od vyššího Já, nebo mentora? Které systémy toto oprávnění dávají?

A: Neexistuje pouze jeden orgán schválení, je to vztah mezi karmickou radou, mentorem a částečně vyššího Já osoby. To vše se neděje lineárně, jak si dokážete představit, ale rychlostí blesku, vše najednou, jako když se světluška rozsvítí červeným poplašným světlem, které ukazuje nebezpečí na různých úrovních, okamžitě dojde k interakci mezi vyššími strukturami. které jsou za tento proces zodpovědné. Od nich pochází toto povolení ovlivňovat linii osudu člověka...

Příště jménem ostatních andělů rádi vysvětlíme podstatu spolupráce s námi. A čím více nás budete kontaktovat, tím radostnější budeme my a váš život))

Zdroj: https://absolutera.ru/article16564

Zpět