456 Znovuzrození kolektivní duše Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2020-08-18

Máme nový pohled na to, čím právě procházíte, jako kolektiv tam na Zemi. Viděli jsme vaši současnou situaci, váš boj z různých úhlů pohledu, a narazili jsme na nový. V současné době procházíte celou lidskou historií a současně zažíváte mnoho nejhorších aspektů lidské historie. Díváte se na sebe, nejen v současnosti, ale také na minulost života na Zemi pro lidstvo.

Děláte kolektivní očištění své historie jako vnímající bytosti. Tuto práci jste provedli jako jednotlivci, zejména ti, kteří jsou vzhůru. Odvedli jste práci a nyní to děláte jako kolektiv. Rozdíl je nyní v tom, že existuje tolik z vás a tolik různých minulostí, které se ve vašem světě vypořádají najednou. To, čím právě procházíte, není snadné. Je to znovuzrození vnímajícího člověka, bytosti se dvěma pažemi, dvěma nohami a hlavou, která chodí vzpřímeně a má duši. Nyní je vhodná doba, abyste revidovali kolektivní duši, kterou máte na planetě Zemi, a nejlepší způsob pro vás všechny je zažít, že kolektivní duše komunikuje s vaší planetou. Můžete se připojit k historii, kterou máte na Zemi. Nyní jste tu, abyste začali znovu, odpustili celému lidstvu zvěrstva vaší kolektivní minulosti, a také osvobodili traumata ze zkušeností v minulosti, které nebyly ničí vinou. Byli to vaše spolu-stvoření, ale nebyla to něčí chyba. Mluvíme o přírodních katastrofách, pandemiích, kataklyzmatickém ničení celých světadílů. Mluvíme o tom, jak jste ve svém vývoji experimentovali jako vnímající bytosti a jak jste byli několikrát opuštěni.

Nyní chápete, že minulost nevytváří budoucnost. Nebudete opakovat historické události, ta zvěrstva a vzorce. Nebudete to všechno opakovat jako v minulosti, ale máte tyto zkušenosti, které jsou oslabenou verzí kolektivních traumat. Provádíte kolektivní zúčtování, léčení a čištění. Loučíte se jednou provždy s třetí dimenzí a se vším, co jste utrpěli v důsledku inkarnace v polarizované, dualistické realitě.

Co můžete dělat jako jednotlivec? Můžete pochopit, co se děje, a povznést se nad to. Můžete vědomě nespadnout do pasti obviňování druhých, ukazování prstem, obviňování a můžete uznat, že toto je vaše kolektivní minulost, a vy jste její součástí. To znamená, že musíte být součástí řešení. Musíte se stát součástí uzdravení, které se musí na Zemi uskutečnit. Vy jste účastníky těchto obrovských úkolů. Vy jste ti, kdo staví most do budoucnosti, do páté dimenze, do doby, kdy všechen chaos na planetě bude součástí kolektivní minulosti, kterou nebudete opakovat, protože ji nemusíte znovu prožívat. Víme, že to dokážete. Máme víru v lidského ducha, a stejně tak i vy.

Zdroj: https://danielscranton.com/the-rebirthing-of-the-human-collectives-soul-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-co

Zpět