6330 Děkuji za spouštěče Kejraj

[ Ezoterika ] 2024-04-15

Radost a láska, kterou hledáte, musí být nejprve nalezena uvnitř. Když pochopíte a skutečně si uvědomíte, co se skrývá v hlubších říších vašeho srdečního centra, proudy lásky vaší Duše a jejich vyzařování se stanou nekonečnými. Oceán blaženosti uvnitř zůstává nenarušen událostmi vnějšího světa.

Současná realita, ve které se v této době nacházíte, je způsobena vaší vlastní vibrační frekvencí. Je to váš vlastní výtvor. Samozřejmě, že na vašem tvoření není nic špatného, protože slouží velkému účelu, pro vás a v tomto konkrétním životě. Buďte tedy vděční za svět, ve kterém se nacházíte, a nebraňte se jeho lekcím.

To, co je přítomno ve vašem jedinečném a osobním vesmíru, jsou miliony zrcadel (verzí realit), které vám pomáhají v dalším růstu a expanzi. To, co vidíte ve vnějším světě, jsou odrazy energetických aspektů, které v sobě nosíte. Ať už příjemné a radostné, nebo nepříjemné a důvod k hněvu. To je to, co člověka přivádí do spouštěcího bodu, za který byste měli být vděční. Ve skutečnosti vidíte znázornění starých energií, které ve vás přetrvávají, nevyléčených aspektů vás samých, z tohoto a předchozích životů.

Přirozeně, pro většinu lidí je instinktivní reakcí rozzlobit se, odmítnout a přejít do ofenzívy s epizodami zášti v nadcházejících dnech. Místo toho je nutná pauza, a bylo by nejlepší, pokusit se pochopit, co se právě stalo a proč. Zatímco zůstáváte v přítomném okamžiku, odpoutaní od své minulosti a držíte prostor pro soucit.

Emocionální spouštěče jsou vaším nejjasnějším znamením, že ve vás stále přebývají kapsy nevyléčených traumat a nízkých energií. Ať už vidíte krásu (čistotu) v jiné osobě, nebo situaci, nebo vidíte zvíře (znečištěné energie), je to odraz toho, co možná ještě někde uvnitř sebe držíte.

Chcete-li zahájit proces hojení, věnujte pozornost svým myšlenkám a tělesným reakcím, když dojde ke spouštěči. Pokuste se pochopit, zda je to způsobeno minulými událostmi a situacemi, současnými zkušenostmi, nebo něčím nedostatkem.

Pozorujte sami sebe a své reakce se soucitem, ne s odsuzováním. Dívejte se na to, co je prezentováno jako příležitost, ne jako výzva. A poděkujte za spouštěče, protože vám ukazují to, co zůstává skryté a potřebuje vaši pozornost k uzdravení.

Všechno světlo Tobě!

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/04/15/thank-you-for-the-triggers/#more-351129

Zpět