2499 Q & A Saint Germain Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-05-03

Q: Někteří učitelé naznačují, že prostředky St Germain obdrží po jejich uvolnění pouze ti, kteří jsou ʺduchovně pokročilí/zvýšili dostatečně své vibraceʺ. Je to pravda, nebo svůj podíl z fondů dostanou VŠICHNI? Existují učení, která naznačují, že velký reset a QFS budou DVA systémy. Jeden pro ty, kteří stále fungují na úrovni 3d/4d, a druhý (řízený Aliancí), který obdrží jiné fondy. A také DVA systémy.
St Germain: Dva systémy budou převládat v dualitě, protože to je univerzální předpoklad pozitivního a negativního. Pokud byste chtěli namítnout, že nyní, když vzestupujete do 4D, nemáte k dispozici dva systémy, mohl bych vám připomenout, že dva systémy skutečně existují: Univerzální zákon, který je Božím alchymistickým systémem, a matrixový zákon, což je systém DS založený na peněžních financích. Ten se vyvine v Jeden světový řád pouze do té míry, do jaké mu to lidé na Zemi dovolí, proto všechny naléhavě vyzýváme, aby se probudili. Máte a vždy jste měli možnost volby, které se chcete účastnit.

V 5D převládne pouze jeden systém, a tím je duchovně vyspělý systém QFS. Pokud jde o Velký reset, ten se obvykle označuje jako globalistický systém DS, Nový světový řád. QFS je další systém, který zavedla Aliance. Oba si ve skutečnosti najdou své místo v příslušných časových liniích. Proto si přejeme, aby se co nejvíce lidí probudilo - aby si mohli užívat plodů systému QFS, nikoli otroctví Velkého resetu.

Co se týče fondů St Germain, tyto fondy budou rozděleny všem na Zemi. Důvodem je, aby se mohli zbavit finančního utrpení a začít prožívat život v hojnosti. Tím se okamžitě zvýší jejich vibrace a to je vlastně účelem - zbavit je dluhů, zvýšit jejich prosperitu a osvobodit je od finančního zotročení. Ti, kdo si přejí vytvářet projekty na změnu Země, využijí své vlastní finanční prostředky, mnozí investovali do dinárů, dongů a nyní i bitcoinů, aby na to měli dostatek peněz.

Q: Jaké je nejdůležitější učení, které mohu v této době nabídnout dětem?
Pracuji s dětmi v naší zemědělské škole a pomáhám s domácí výukou dětí své kamarádky. Věk se pohybuje od 7 do 13 let
St Germain: Nejdůležitějším učením, které můžete předat, je lekce odpuštění. Ano, je třeba vědět proč, připomíná mi Sharon.
Vskutku, když člověk odpouští, není třeba se dělit. Odpuštění je aspektem vědomí duality, který otevírá mysl vědomí jednoty. Duše nepotřebuje odpouštět, pouze chápe lekce, nikomu nic nevyčítá a nebere si nic osobně. Chcete-li, učte tyto děti trpělivosti, soucitu a lásce ke všem, protože to vše jsou aspekty vědomí jednoty.

Q: Jak poznat, zda jste spojeni se svým Vyšším Já nebo se svým Dvojplamenem. Myslím, že podle energie, se kterou se spojíte. Cítí se to stejně?
St: Ne, necítí. Energie mé lásky, Portii, je velmi odlišná od mé vlastní. Ona je energií ženskou a já mužskou. Jak prožíváte ženskou a mužskou energii na planetě? Je to podobné, když jednáte s dvojplamenem a vyšším já, až na to, že má mnohem lehčí frekvenci.
Cvičte se ve vnímání mužské a ženské energie. Sharon pozná, když mluví s Ivem, protože jeho hlas je hlubší, ale jeho energie, i když je velmi lehká, je stále docela mužská. Reaguje na něj tak, jak by reagovala žena. To je další vodítko.
Spojení mužské a ženské energie se děje prostřednictvím přitažlivosti a tato přitažlivost je pociťována až do nejnižší vibrace bytosti.
Mužská a ženská energie jsou magnetické a ženská k ženské a mužská k mužské energii se doplňují. Mezi rozdílnými energiemi je zažívána různá dynamika a není tomu jinak, když chodíte po Zemi. Vyzkoušejte si tamní energie a pak je využijte k pochopení svých vlastních průvodců.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/05/week-10-questions-saint-germain-via.html

Zpět