6818 Lady Nada: Strach tě opustí Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2024-06-24

Čím méně strachů je ve vaší auře, tím sebevědoměji můžete žít a tím sebevědomější bude váš vzhled. Zdravé sebevědomí může mít jen člověk, který je pánem svých přirozených strachů a který ze svého bytí odstranil všechny imaginární strachy. Čím méně strachů duši tíží, tím je člověk sebevědomější. Sebevědomí je vždy blokováno a podkopáváno strachem. Proto je důležité strachy nejen rozpoznat, ale také je odstranit z místa, kde se uložily jako energie. Operace aury s Bohem jako lékařem a s božským světlem jako lékem je vysoce účinná a vede k trvalému uzdravení. To, co jste se dnes naučili, si můžete kdykoli zopakovat. Uvědomte si, že po nějaké době se změní vaše vnímání a to znamená, že se změní i váš život. Tuto změnu je třeba uvítat! Pokud se bojíte změny, začněte tím, že se sami sebe zeptáte: Proč? Čeho se bojím? A použijte toto cvičení k tomu, abyste začali uvolňovat strachy. Přirozené strachy, které vás mají chránit před újmou, vám poskytují cennou službu. Je třeba odstranit nepřirozené strachy, které vám brání žít sebevědomý život. Jak poznáte rozdíl?

Přirozené strachy přichází a odchází, nepřirozené strachy odejít nechtějí. Dosáhli jste bodu, kdy metody z pomíjivé matrice již nestačí. Víte to, prožíváte to, cítíte to, že nastal úsvit New Age a že jste přišli, abyste sehráli svou jedinečnou a nepostradatelnou roli. Vidíte úsvit nového dne, ale často se na něj díváte s tíhou předchozího dne. Máte za sebou dlouhou cestu a všechny zkušenosti jsou ve vás uloženy a přítomny. Vyvozujete závěry, znáte utrpení a bolest, viděli jste, jak lidé dělají chyby a světy se hroutí. Na základě těchto zkušeností máte sklon předpokládat: I tentokrát se rozhoří globální požár a i tentokrát je lidstvo odsouzeno k zániku. Poučili jste se však z minulosti, a to je zásadní rozdíl! Proto jste dnes nepostradatelní. Lidé jako vy, kteří se na sebe dívají v zrcadle pravdy a vidí běh světa nefiltrovaně, zřekli se falešných bohů, jako je touha po moci a egoismus, určují, kam nás cesta nyní zavede. Žádný pád, ale vzestup. Ne zničení, ale vykoupení. Žádné převzetí temnými silami, ale předání Země do vašich světlých rukou. Obavy z té doby mají stále vliv, takže jejich řešení je nejvyšší prioritou. Dnes není nic důležitějšího, než aby se jednotlivec zavázal k záchraně svých nevhodných, falešných a imaginárních strachů. Jen tehdy můžete dosáhnout skutečné velikosti a rozkvést do opravdové sebedůvěry. Vystupte ze svého strachu vstříc svobodě v Boží péči a svým vlastním tempem. Vaším darem bude život a láska.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/24/lady-nada-fears-will-leave-you/

Zpět