3962 Vizionáři - co dělat? Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-02

Gosia: Moje otázka souvisí s tím, o čem jsi nedávno mluvil s Robertem, o schopnosti jít do budoucnosti a vědět, co se tam stalo. A otázka přichází od některých lidí... a týká se toho, aby šli za různými tzv. věštci apod. a dozvěděli se více o své budoucnosti, nebo spíše: kam by měli směřovat svou budoucnost, a aby věděli, jaké by ʺměloʺ být jejich zasvěcení. Někdo zakládá svou argumentaci na tom, že existují různá ʺjáʺ, která si dělají, co chtějí, a alespoň jedna jejich verze je šťastná. Podle těchto lidí by se věštci mohli umět spojit se svými průvodci, kteří jsou nadčasoví a vědí, co dělá jejich verzi šťastnou, a mohli by jim prostřednictvím věštce říct, co by měli se svým životem dělat.
Swaruu X (Athéna): Neznám je, nevím, jak tito věštci pracují, takže nic proti těmto lidem. Mnohdy vidí věci, ale nevidí všechno. Takže zkrátka, berou od nich peníze.

Gosia: Je možné vidět naše druhé ʺjáʺ, které dělá něco konkrétního, abychom se tady už nemuseli drbat na hlavě? Můžeme získat informace od našich dalších ʺjáʺ, která už dělají něco, co hledáme?

Swaruu X (Athéna): Ano, a po celou dobu získáváte informace od svých ostatních ʺjáʺ, protože právě oni určují, kým dnes jste. To znamená, že se musíte nutit ke kontaktu a komunikaci se svými dalšími ʺjáʺ, jinak ztratíte spojení s Původním zdrojem, protože, světe div se, vaše další ʺjáʺ JSOU Původní zdroj sám.

Žádné z nich nedělá to, co byste zde ʺměliʺ dělat vy, jinak byste to zde již dělali. Existují pouze ti, kteří jsou v lepším směru nebo cestě než vy zde, a ti na vás křičí, abyste něco dělali tímto směrem, a tyto výkřiky jsou vaší současnou nesouladností. Takže byste se odvolávali na ty. Odpovědí je, že tím, že lidé chtějí věci vynucovat, umlčují svou cestu, poselství ʺtěch druhýchʺ, která z pohledu těchto lidí zde neexistují. To, co musí udělat, je opustit tuto potřebu a věnovat se tomu, co mají nejraději. Čemukoli, čeho se můžete chytit a užívat si to. I kdyby to měl být pytlík Skittles. Chápu však, jak se cítí.

Gosia: Takže jít a promluvit si se svými průvodci a zeptat se jich: ʺJaká práce by mě udělala šťastnou?ʺ, vyjmout to ze svého druhého já, nebylo by to možné? Výše jsi řekl, že jistě existuje nějaké jiné já, které v tomto směru něco dělá. Jak tuto informaci přinést?

Swaruu X (Athéna): Problém s věštci je ten, že vidí jen svou vlastní linii a svou vlastní budoucnost. Ano, dočasně do ní začlení i tu druhých lidí, jsou schopni některé věci předpovědět, ale i pak to, co uvidí u druhého člověka, bude stále podléhat osobním interpretacím věštce. Díky tomu je výsledek pozměněný a není ʺčistýʺ, jako by byl, kdyby ho provedla dotyčná osoba.

Gosia: Ale teoreticky se spojují se svými průvodci, kteří jsou nadčasoví, takže by měli vidět i klientovu linii, nebo ne? Vidět všechny linie. To je základ toho sporu. Že i když vidoucí vidí jen svou vlastní linii, průvodci, s nimiž se tito vidoucí spojují, jsou nadčasoví a měli by být schopni pomoci.

Swaruu X (Athéna): Ale ani oni nemohou nic dělat, pokud jsou vnímáni jako ʺjiní lidéʺ, protože vše musí vycházet od dotyčného.

Gosia: Jak to myslíš? Promiň, špatně jsem to pochopila.

Swaruu X (Athéna): Že jsou nadčasoví průvodci bráni jako ʺjiní lidéʺ, když z pohledu Marty jsou například jí samotnou.

Gosia: Ano, to jsem si také myslela. Ale pořád tomu nerozumím: průvodci, s nimiž se věštci spojují, pokud se spojují s Martinými průvodci nebo se sebou samou mimo ni, měli by tam získat nějaké informace, ne? A zajímalo by mě, proč se jim to nedaří. Nejsou to dobří věštci, nebo proč to tak nefunguje?

Swaruu X (Athéna): Protože se spojují jen s těmi na druhé straně, kteří jsou frekvenčně kompatibilní, tj. s fraktály, které jsou s nimi propojené. Nebo jsou to šarlatáni a těch je mnoho.

Gosia: Dobře. A pak ještě jedna otázka k tomuto tématu. Matias mi řekl, že jeho příteli, nebo dvěma, se v minulosti zjevila tajemná dívka, která přišla a ʺpředpovědělaʺ, že bude mít takový a takový počet dětí, rodinu, manželku atd. Přesně tak se to všechno stalo. Moje otázka: co to mohlo být?

Swaruu X (Athéna): Mohl to být někdo jim velmi blízký, kdo se vrátil, aby je vedl, pravděpodobně oni sami. To, že je dívka, je jen vhodný projev, protože muži mají tendenci si ji idealizovat. Jde jen o to, že někteří muži budou více naslouchat jiným mužům a někteří muži mají tendenci lépe naslouchat radám pocházejícím od ženy.

Robert: Otázka následovníka související s tématem mých dalších ʺIʺ. Pokud je moje pozornost zaměřena na mé současné já, kdo nebo co se věnuje mému druhému já v časových liniích?
Swaruu X (Athéna): Vy sami, tedy to, co jsem řekl výše, vaše kolektivní multidimenzionální nevědomí. Z jedné perspektivy jsou ostatní Robertové právem jiní lidé a z jiné, rozšířenější, jste opět jen vy sami. Zde je návod, jak přeskočit z jednoho bodu pozornosti do druhého. Děje se tak jako vždy pomocí frekvencí. Poté, co jste uměle prošli stejným bodem s lodí, jste nad ostatními verzemi, jsou tedy vaší součástí a díky tomu k nim máte přístup.

Robert: Nevědomí zahrnuje všechny časové linie vědomí?
Swaruu X (Athéna): Dvě úrovně. Zobecněné nevědomí pro všechny časové linie... a nevědomí naprogramované do mozku - éterického těla. To první je výsledkem multidimenzionálního propojení vědomí všech takzvaných fyzických těl.

Robert: Jaký je rozdíl, pokud vůbec nějaký, mezi channelingem a telepatií?
Swaruu X (Athéna): Channeling je výsledkem toku informací mezi dvěma nebo více lidmi pomocí telepatie. Přesná definice.

Robert: Jaká jsou nebezpečí channelingu?
Swaruu X (Athéna): Většinou to, že se něco bere příliš doslova, což vede k vážnému problému s interpretací. Obecně je však obtížnější určit, co je co. Třeba channeling: ʺNechoď zítra na poušťʺ a stačí pochopit ʺJdi zítra na poušťʺ a dotyčný jde a stane se mu to, čemu se měl vyhnout.

Swaruu (9): Když někdo ʺchannelujeʺ, rychle zasahují archonti (slovo, které definuje velké množství entit). Existují sice někteří, kterým se podařilo zůstat v rámci pozitivního, ale je jich málo. Jako Abram a Ester nebo Kryon. Jsou to entity z vyšších dimenzí, které přicházejí vyzařovat pozitivitu. I tak lze s poselstvím manipulovat, a proto používáme přímo internet.

Nyní k druhé části vaší otázky. Jak jsem vám již řekla, každý člověk je z definice a po právu časovou linií. Pokud tedy tato osoba/vědomí vidí dopředu (pomocí různých ʺesoterickýchʺ nebo technologických metod), vidí pouze svou vlastní časovou linii, nikoliv časovou linii ostatních. Vidí to, o čem se toto vědomí domnívá, že se stane nebo by se stalo podle jeho rámce poznání a vnímání, a to podle jeho výchovy a životních zkušeností, ale je to jeho zkušenost a vnímání, nikoho jiného. Proto se tolik věštců mýlí v datech a předpovědích.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/videntes-podrian-decirme-que-debo-hacer-athena-swaruu-responde

Zpět