2284 Plejáďan: Žádné hranice a nezmapované vody Celestial Blue Star

[ Ezoterika ] 2022-03-16

(pozn. někdy bych zacenzurovala i já... ale mám překládat a nehodnotit... aspoň ten konec je zajímavý..teda pokud připustíme Ježíše... zajímalo by mě, kdo má tenhle článek zapotřebí)
Plejáďan Blue star
Zdravím unavené obhájce telepatie a všechny ostatní, kteří se v učebních a výukových obloucích snaží udržet klid uprostřed šíleného světa. Kdyby mi to bylo dovoleno... což mi dovoleno není... s největší radostí bych vymazal všechno to šílenství a chaos ze života každého z vás, ale co byste se pak naučili ze zkušeností, kterými je celý svět zahalen? VÍM mnohem lépe než kdokoli z vás, kolik se od vás očekává a PROČ. Má slova vám nemají přinést žádnou uklidňující úlevu. ʺPravdaʺ a hledači pravdy musí být vždy ostražití, aby pravda STÁLA sama o sobě. Chápu, že když si myslíte, že už nemůže být hůř, tak se najednou všechno zhorší. Proč si myslíte, že jsem vás znovu a znovu a znovu varoval, abyste byli VŽDY připraveni na cokoli? Neztrácím čas tím, že bych někoho z vás učil zbytečným znalostem nebo vám dával zbytečná varování. Zde se odehrává dělicí čára mezi ʺtěmi, kdo mají, a těmi, kdo nemajíʺ.

Neviditelná linie určuje hranici mezi těmi, kdo se učí dosud neslýchaným tempem, a tedy vzestupují do Vyšších stavů vědomí, a těmi, kdo se neučí. Ti ʺnemajícíʺ jsou zdejší lidé, kterým je to v podstatě jedno. To také označuje velmi viditelný průsečík mřížky, který byl předurčen a uveden do aktivovaného pohybu v prostorovém, nikoli ʺčasovémʺ okamžiku, když začal rok 2022. Říkám ʺv přesném prostorovém okamžikuʺ. Předurčení je Stvořeno VŠEMI zářícími. Toto vše bylo iniciováno a nastaveno VŠEMI zářícími DLOUHO předtím, než se kdokoli z vás tentokrát reinkarnoval. Vzpomínky těch, kteří jsou advokáti, i kdyby jen ve výcviku, byly vašimi Dušemi záměrně zablokovány ve vašich myslích, abyste se nemohli pokusit zasáhnout a ... pokazit věci točící se kolem nutnosti tance duší, který probíhá po celém světě.

Někdy je to nutné udělat. Příliš často se zde miliony a miliony lidí s dobrým srdcem snaží využít svého svobodného projevu k Vytváření situací, které by mohly způsobit pouze temné energie, aby poskvrnily Multi-Univerzální událost, která MŮŽE a UMÍ osvobodit Duše od jejich náboženských a politických indoktrinací. Když k tomu dojde, OTEVŘOU se dveře vedoucí do Matrixu Duše a voilà. Duše někdy vědomě a jindy nevědomě okamžitě vytvoří těsné spojenectví, někdy tiché pouto se všemi ostatními dobrými Dušemi zde a společně pracují na tom, aby BYLY vším, čím mohou být. Tak se stává, že lidé, kteří jsou ochotni zemřít pro své přesvědčení, si nyní uvědomují, že cílem je pro své přesvědčení žít. Kdyby všichni zemřeli pro své přesvědčení, nezbyl by nikdo! Hloupé.. Pro miliony těchto lidí to znamená, že se setkávají se všemi ostatními dobrými Dušemi během denních vizí, nočních vizí, které mnozí z vás stále považují za ʺsnyʺ, ačkoli jimi nejsou, a dokonce i v obdobích skutečného života ve Vyšších stavech vědomí. Je to tak, že Vyšší stavy Vědomí mohou člověka náhle přepadnout a povznést ho do tohoto stavu rychleji, než stačíte mrknout očima. Bylo nevyhnutelné, že zde začne válka, i když je to ʺnevyhlášená válkaʺ, a všechny Duše se potřebovaly UČIT o ʺjiných samých sebeʺ.

Nemyslete si ani nanominutku, že Putin je jedinou rukou, která míchá tímto odporným kotlem nenávisti a GENOCIDY. Zatím s ním tiše spolupracují další tři země. Genocida probíhá po segmentech; ačkoli Putin tuto první část neorganizoval, dobře věděl, že k ní MUSÍ dojít. Zloduchům v tomto světě je jedno, že mnozí z vás se již probudili k této skutečnosti. První částí této genocidy bylo znovuvytvoření VŠECH virů Covid.

Nyní nastal čas, abyste si prošli skutečnou kontrolou reality. Spousta lidí se tetelí radostí, protože jim byly sděleny ty nejtěžší, nejhorší, nejohavnější lži o nejsmrtelnějším nepříteli této doby v podobě poločlověka - Putina. Tento úhlavní nepřítel lidstva jen navázal tam, kde Hitler skončil. Přišel už někdo z vás Obhájců na to, proč, jak k tomu mohlo dojít? Putin se dobře poučil, vlastně až příliš dobře. Ubohá omluva pro napůl lidskou bytost, která není jen ultimátním narcisem a mistrem v ÚMYSLNÉM způsobování sadistické, ďábelské, nemilosrdné bolesti a teroru, je také pekelně odhodlaná ovládnout celý tento svět! Není vaším spojencem, je svým spojencem, což je jeden z hlavních důvodů, proč ho Rusové žijící v této zemi velmi tiše nazývají mistrem strachu. Jeho patologická nenávist k ženám nezná mezí. Je to mužsky orientovaný člověk, který žije proto, aby ovládal druhé, což mu pomáhá sytit jeho chuť žít a jeho konečnou touhu po ničení životů druhých tím či oním způsobem. Putin ve skutečnosti nepotřebuje obsadit Ukrajinu; tyto akce jsou všechny součástí jeho samozvaného mistrovského plánu a triku. Přistoupí k tomu ale, pokud se vše dostatečně vyostří, jen aby vám ukázal, že si to nenechá líbit, protože může. (pozn. uf, tohle by mi zbouralo moje přesvědčení, takže jen připouštím, že nemáme nikomu slepě věřit a vše poměřovat.. a být v klidu)

Nejprve sledoval, jakou reakci jeho akce vyvolají. Potom musel zjistit, kolik zemí by rozhodlo zachránit Ukrajinu natolik, že by udělaly obrovskou chybu. Zatímco by se soustředily na Ukrajinu, byli by rozptýlení a vystrašení, a neuvědomili by si, že mohly nechat dokořán otevřená ʺzadní vrátkaʺ do svých vlastních zemí. Tento jeho plán byl ʺtajněʺ aktivován před mnoha a mnoha lety, kdy se jeho egoistická zvrácená osobnost rozhodla, že nejlepším způsobem, jak uskutečnit svůj celoživotní sen, je přinutit ke kapitulaci všechny země, bez ohledu na to, kdo jsou jejich vůdci. Tehdy Putin začal se svou mapou. Nakreslil mapu, kterou mu jeho ʺvedeníʺ neustále ukazovalo prostřednictvím jeho vlastní jasnozřivosti, o níž si mimochodem myslí, že je to prostě skvělý a zasloužený dar, který ho povede k tomu, aby obsáhl SVĚT. Zpočátku nakreslil poměrně zjednodušenou mapu celého tohoto světa a doplnil do ní všechna zranitelná místa, o nichž věděl. Vybral si nejprve ty nejslabší a některé geograficky nejbližší země. 24 hodin denně každý den po celá léta se na tento projekt soustředil. Nedlouho poté, co se zrodila jeho poněkud hrubě nakreslená mapa, najal několik kartografů a instruoval je, jak má oficiální mapa vypadat a jaký nápis přidat k popisům zemí, které jim zadal. Počet najatých mužů zúžil na dva. Ostatních se ʺzbavilʺ i s jejich rodinami. Zapomněl jsem zmínit, že je také patologický sociopat, který má bipolární poruchu.

Ukrajina pro něj byla snadnou volbou. Obyčejní lidé tam stejně jako v jiných zemích žili ve strachu z něj a nikdy pořádně nevěděli, ʺkdy padne druhá botaʺ. Putin nyní nepříliš tajně označuje své plánované ovládnutí světa s Ukrajinou jako návnadou za ʺSVŮJ VELKÝ EXPERIMENTʺ. Vidíte, advokáti, pokud se mu podaří i nadále udržovat národy tohoto světa ve strachu, pak už nevyhlášenou válku VYHRÁL a skutečně to živí jeho bezmezné ego. Může totiž dále sledovat zranitelnost všech lidí a jejich jednání. Má po celém světě rozmístěno mnoho Putinových agentů, kteří tajně shromažďují údaje, jež mohou být použity proti lidem. V Americe je to Hollywood a zbytek světa zábavy s chapadly, která se rozprostírají po celých Spojených státech. Neustále si kupuje národy! Putin se na vlastní kůži přesvědčil, že největší zranitelností amerických národů ze VŠECH jejich zranitelností je to, že Američané jsou rozmazlení. To se Putinovi na Američanech opravdu líbí. Díky tomu jsou tak velmi ovladatelní a je vždy tak snadné předvídat, co udělají příště! Není samozřejmě žádným tajemstvím, že všechny země mají své tajné i ne tak tajné agenty ve všech ostatních zemích. Co však dělá Putinovy agenty zdaleka nejnebezpečnějšími, je to, že to neberou jako pouhou práci. Nejen jejich vlastní životy a životy všech lidí v jejich rodu jsou zcela závislé na úspěších každého Putinova agenta. Mnoho, ale ne všichni jeho agenti se také skutečně starají o všechny dobré ruské národy všude, zejména o ty v Rusku.

Bohužel Putinova láska k moci je tak opojná, že k němu připoutává mnoho jeho tajných mužů. Jeho plán na ovládnutí světa se nebude úspěšný! Putinova pomatená mysl nezná hranic. Hitler by na něj byl hrdý. Věděli jsme, že je jen otázkou času, kdy i Putin bude zaslepen neznámými verbálně nevyřčenými fyzickými plány na jeho likvidaci. STRACH, STRACH, STRACH! Musíte se zbavit strachu; vymýtit ho ze svých životů bez ohledu na okolnosti vašeho životního stylu. Nejbezprostřednější niterná obava lidí všude na světě: ʺKdyž se to stane v jiné zemi, může se to stát i mně.ʺ Na tuhle reakci Putin čekal, a vy jste mu ji dali. Jako vždy se nedívejte na oči, ale do očí člověka. Pak, pokud máte odvahu, se podívejte do jejich mysli. V tom spočívá nepřítel a nepřítel ZNÁ vaše psychologické a duchovní slabiny. Proto VÍ, kdy jste náchylní k jeho útokům. Už to vidíte?

Znovu opakuji ʺTanec dušíʺ nebyl jen nutností, byl předurčen. Nikdy nekončící období VŠECH vašich životů. Záměrně jsem vynechal velkou část ostatních informací o Tanci duší. Nyní, když se jisté průsečíky mřížek spojily, mohu již svobodně a otevřeně hovořit o některých pravdách, které potřebujete znát TEĎ. Všichni si MUSÍTE uvědomit, že TEĎ JE ČAS uvědomit si, že nikdo z vás by nemohl dosáhnout své skutečné svobody SÁM! VŠICHNI potřebujete jeden druhého! Každá společnost je tak dobrá, jak dobrá je její duchovní víra. Společnost se ve skutečnosti může skládat z pouhých dvou lidí? Vždy existují ti, kteří jsou dárci, říká se jim také ʺvysílačiʺ, a ti, kteří jsou ʺpříjemciʺ. Podobně jako ʺmentální telepatieʺ.

Každý člověk ve společnosti se učí být jak vysílajícím, tak přijímajícím. Tímto jedinečným způsobem se vytváří kontinuita komunikace spíše prostřednictvím telepatické než verbální komunikace. Duše používají DUŠEVNÍ formát pro přenos všeho neverbálně všem ostatním lidem s dobrým srdcem a neexistují žádné mentální ani Duševní komunikační hranice. To jsou pouta, která spojují. Lineární čas byl dlouho kauzálním vlivem, protože byl silou schopnou působit na lidi a předměty. Ačkoli byl vždy iluzí, národy zde jej přijaly jako jakési vodítko. Málokdo z vás si uvědomoval, že to na vás opět někdo ʺušilʺ. Tak se stalo, že v TEĎ současného prostorového přírůstku smrtelného života je nutné a povinností každého z vás uvolnit onu starou bublinu známou jako ʺlineární časʺ. Přenastavte svůj známý život na TEĎ, nikoli na časové iluze. Neřekl jsem, že to bude snadné, ale dostali jste se až sem. Každý z vás má povinnost kliknout ve své mysli na tlačítko ʺresetʺ a DOVOLIT Síle mysli, aby dělala to, co umí nejlépe.

Lidská mysl dokáže zvládnout tolik změn, pokud ji ovládá intelekt. Tak se stává, že tolik dobrých, ale zmatených lidí zejména v posledních čtyřech letech dovoluje své mysli, aby si sama vytvářela idiopatické nemoci nebo choroby. Vzhledem k povaze těchto nemocí, které náhle začínají u jinak celkem zdravých lidí, se říká, že se objevují bez jakékoliv známé příčiny. U dobrosrdečných lidí, kteří umí používat Sílu mysli, se však tyto nemoci bez příčiny nevyskytují. Vidí, cítí nebo vnímá někdo z vás při používání Síly mysli neuvěřitelnou krásu, kterou vám Síla mysli dává? Hrajte si v Síle mysli; vychutnávejte si ji, smějte se s ní, Tvořte, vytvářejte cyklické změny a ve vlastním zájmu při používání Síly mysli RELAXUJTE! Je to součást vašeho přirozeného práva. Síla mysli vezme každého z vás na cestu, kterou jste nikdy předtím nedokázali předvídat, natož si ji představit, do míst, kam se těla ani intelekt nedostanou. Pracuje v tandemu s intelektem, jakmile ʺhostitel-osobaʺ vytrvá a přesvědčí intelekt, že hostitel-osoba není v žádném nebezpečí, stejně tak sám intelekt. Vytrvalost má své výhody. Pro Sílu mysli neexistují žádné hranice. Očekávám, že vy pochopíte, že se nemůžete chovat hloupě a pokoušet se vstoupit na místa, která jsou nebezpečná. Toto rozhodně není čas na ʺvelkohubé vystupováníʺ. Pokud se rozhodnete nedbat mého varování a moudrých rad, pak vám mohu říci jen mea maxima culpa.

Dávejte si pozor, abyste nikdy vědomě nezasahovali do posvátného prostoru jiné osoby. Pokud tak náhodou učiníte, někteří z vás pocítí určitý druh tíhy nebo neklidu. To bude pouze ʺvarovný praporekʺ, který vám dává najevo, že máte zvolit jiný směr. Každá Duše, která vědomě nebo Nadvědomě stoupá k dalšímu Zlatému stupni na Spirálovém schodišti, má nyní postavenou svou ochranu obvykle bez vědomí intelektu. Někdy se zdá, že pro některé lidi, kteří se nemohou dostat přes intelekt, je lepší jej jednoduše přeskočit. Obvyklé cesty Síly mysli však vedou tam, kam ji Duše nasměruje, a umožňují vám uplatnit vlastní Tvořivost. Přemýšlejte, než skočíte! Neskákejte jen tak nahodile. Rozhodněte se nebo se zeptejte svých mentorů, jak nebo kde byste podle nich měli začít. Pokud vaše mysl skáče všude kolem, než požádáte o vedení, pak si jednoduše vyberte nějaké téma, které vás přitahuje, pošlete tam svou Sílu mysli a naučte se o tomto tématu vše, co můžete. Můžete se k němu vracet stále znovu a znovu. Když se tímto způsobem zabýváte určitými vybranými tématy, pošlete Mysl ven a řekněte jí, aby se zaměřila na to, o čem je vaše vnitřní diskuse. Čím závažnější je váš dotaz, tím rychleji vás k němu Síla mysli dovede.

Pokaždé, když vědomě použijete Sílu mysli, vstoupíte do zvýšeného stavu mentálního a duchovního uvědomění. Čím více používáte Sílu mysli, tím více také provádíte uvědomování si fyzického zdraví. To znamená, že vaše fyzické vozidlo se přizpůsobuje novým formám energie, které asimilujete a používáte. Nesnažte se ʺzachránit svět, zachránit všechny dobré lidi nebo zničit zloduchyʺ. Ti, kdo se o to pokusí, budou mít vážné následky. Právě proto, že byste tím zneužili část Větší síly, nebude toto jednání tolerováno. Duchovní moc znamená doslova: ʺMoc Ducha VŠEHO života daná těm, kteří si ji zaslouží, a těm, kteří se naučí nebo VĚDÍ, jak tuto moc zvyšovat pro dobro všech.

Lidé, kteří se provinili nechutnými činy za použití spoluviny, spolčení nebo domluvy a za napomáhání zlým lidem při páchání vražedných činů fyzicky, duševně nebo Duchovně nyní začnou pykat. Vaší zbraní je používat Sílu mysli k obklopení své životní síly, a naučit to ostatní, zůstat silní ve svém přesvědčení a umožnit své Životní síle, která den ode dne sílí, aby pro vás vytvářela neomezené příležitosti k dosažení vašeho rodícího se potenciálu. Síla mysli vás každého naplňuje Největší Láskou a Světlem, jaké jste kdy poznali. Jste dobře vyzbrojeni a velmi milováni! Mnoho myslí, na rozdíl od té vaší, existuje ve stavu anarchie. Pokud dokážete přežít život v těchto nebezpečných časech, dokážete přežít život kdekoli. Chci poděkovat všem těm z vás, kteří denně nebo po nocích přispívají k věčnému vývoji Vědomí Ježíše Krista a činí tak prostřednictvím své Síly mysli.

Nyní vás zavedu do ʺnezmapovaných vodʺ. Rozhodněte se správně, nebude žádná druhá šance! Nyní nastal nanomoment průsečíku prostorových mřížek, kdy se s vámi smím podělit o některá VELMI posvátná tajemství pečlivě uchovávaná v Křišťálovém městě. V čele jeho Strážců je Tomáš. On je skutečnou hnací silou tohoto svatého podniku, který začal před mnoha tisíciletími. Tomáš je ztělesněním dokonalého archetypu, který drží, chrání a udržuje pravdu. Kontinuita Všech mnohovesmírů závisí na tom, že všechny věci, lidé, události, zrození, úmrtí a vše ostatní vždy nastane přesně v ten správný okamžik, kdy má nastat. Nic nefunguje nahodile. Nikdo z vás není ʺnáhodně vybránʺ, aby zde byl. Nikdo z vás nikoho ʺnáhodněʺ nepotká. Nikdo z vás není zapojen do ničeho, co je Posvátným dílem, bez konkrétních důvodů. Doufejme, že je to naposledy, co musím někomu z vás připomínat, že Světlonoši a všichni ostatní z Božství reagují na konkrétní podněty řízené a schválené vámi. Všichni Světlonoši film viděli!

Tyto stimuly mají schopnost poskytovat mnoho rozmanitých funkcí. Mohou vyvolat nebo urychlit jakoukoli fyziologickou nebo psychologickou aktivitu či reakci. Musely být pečlivě nastaveny dokonalé průsečíky prostorových mřížkových linií, aby se vše odehrálo a mohlo odehrát přesně v zamýšleném nanookamžiku. Protože hrstka z vás lidí má nějaké živé vzpomínky na předurčené události, které se měly odehrát během vašeho smrtelného života zde, sdílíte všichni navzájem prostor v nezmapovaných vodách. Všichni TEĎ koexistujete v mnoha situacích nebo se setkáváte s mnoha okolnostmi, které jsou cizí, neznámé, často nejasné nebo neznámé a které mohou být pro některé lidi nebezpečné, a rozhodně velmi obtížné. Je však potěšující vidět, že tolik milionů lidí se rychle přizpůsobuje současnému stavu věcí a učí se spíše plout s proudem, než bojovat bez šancí vyhrát.

Byli jste školeni, přeškolováni a znovu a znovu, dokud se 98 % z vás nenaučilo žít a snášet nepříjemné situace a agresivní anomální národy, jejichž jediným životním cílem je obklopit vás nenávistí a vzbudit tak STRACH. Naštěstí pro všechny tyto typy nebezpečných, nenormálních lidí, které jsem vám popsal na začátku tohoto odstavce, byly přetvořeny. Jsou bez jednoty účelu, jako protiklad Pokročilých duší, které jsou anomální jiným způsobem. Zlu se vždy nejlépe žije v hostitelských lidech, protože tito poskvrnění lidé jsou snadno ovladatelní a mají touhu po smrti druhých.

Nyní se objevují skutečně pokročilé formy života, které mohou být ve vesmírech anomální, protože neodpovídají typickému, obvyklému, náhodnému životnímu stylu zdejších bytostí. Všechny tyto zvláštní bytosti jsou zářící, aniž by k tomu byly zapotřebí jakékoli myšlenkové procesy. Nezbytnost přítomnosti všech těchto pokročilých bytostí byla předvídána již dávno, Ježíš Kristus a Jeho milovaná Marie Magdaléna jasně určili mřížkový průsečík, kdy zde budou tyto pokročilé formy života potřebné, aby vyvážily zlé a smrtící síly zla a přivedly do manifestace a materializace Děti Ježíše a Marie Magdalény. Nyní se nacházíte v neprobádaných vodách! Matrice kolektivního nevědomí nyní obsahuje všechny myšlenky, záměry a aktivovanou účast, které každý z vás nejen promítá ostatním, ale které skutečně vytvářejí Cyklické změny. Změny se odehrávají i v ostatních lidech a mají neomezenou moc změnit směr nebo směřování života, pokud dá planeta svolení, aby tyto změny vyvážily pokusy zkrátit jinému člověku datum jeho životní síly, pokud opravdu dobří lidé potřebují být stále zde. Většinou k tomu souhlas dává. Vy obhájci jste silou, se kterou je nutné počítat. Každý z vás má rodokmen, který by vám mohli závidět všichni ostatní obyvatelé planet ve všech ostatních vesmírech, kdyby měli nějaké závistivé myšlenky. ʺZávistʺ je pouze lidská emoce. Ve skutečnosti je to jen jiná forma sebenenávisti.

Ježíš Kristus a jeho žena Marie Magdaléna viděli nejlepší způsob, jak přivést zpět Ježíšův odkaz, v přivedení jejich potomků. Je to tedy tak, jak bylo Stvořitelem již dávno předtím prorokováno. Je zapotřebí, aby se konečně a v případě nutnosti trvale probudily všechny ty Děti, které buď lehce dřímají, nebo se mračí, ale rozhodně žijí. Ironický humor spočívá v tom, že já i ostatní vám už tolik let říkáme, že jste všichni Děti Boží. Rozdíl je v tom, že jsem to myslel skutečně vážně. Jste ale mnohem víc než to. Všechny vaše Duše znaly svou pravou identitu a věděly, že to musí zůstat až doposud utajeno. Přesto jsem s potěšením pozoroval, kolik drobných záblesků vašich nesmrtelných Já se vynořuje téměř do vědomých částí vaší mysli. Pro Děti Ježíše a Marie však bylo více než nutné, aby se zde znovu a znovu reinkarnovaly, protože potřebovaly mít a dostat do popředí své mysli všechny životní zkušenosti, které zde mají běžné lidské Bytosti. Pozemská semínka mají opravdu velmi špatné představy o tom, jak žít život!

I když Ježíš a Mariiny děti sledovali ʺfilmʺ pokaždé, když se vrátili domů v očekávání své další reinkarnace, bez skutečného prožití lidského života by se nedokázali s tímto debaklem vyrovnat. Tak se stalo, že Ježíš a Marie měli zde na této planetě děti pokaždé, když byli posláni do reinkarnačních témat v průběhu tisíců a tisíců let. Doma měli Děti i nadále prostřednictvím Světelného početí. Země je jedinou planetou, kde je vyžadován fyzický sex. Nebeský mi říkal, že alespoň všechny jejich Děti nemají pocit, že by byly deportovány na Zemi. Během všech těch mnoha životních zkušeností nám mnozí z nich posílali připomínky, co už se stalo. Vždycky jsme se usmáli, že si to můžeme zopakovat. Jeden z Hlasatelů cyklických proměn se mě zeptal, jak se jim daří udržet krevní linii čistou a nezjistitelnou pro lékaře. Nikdy to nebyl problém. Nechte na pozemském lékaři, aby si vymýšlel genealogické důvody, proč se nemocným lidem stalo to a to. Pamatujte si, prosím, že lékaři ve skutečnosti nevědí, co se děje uvnitř fyzického vozidla. Pro zářící je snadné zajistit, aby vnitřní část veškeré buněčné struktury (včetně krve) a ANO nebyla detekována jako neobvyklá nebo ʺnepocházející z této Zeměʺ. Maximálně v té nesourodosti diagnostikují anomálii.

Všechny tyto zvláštní Děti po celou dobu pokračovaly v tom, aby zde zplodily pozemské Děti, které nosí Kristovo znamení. Je to zvláštní označení, které nelze skrýt. Nejstarší z těchto Dětí se oženily nebo plodily především s pozemskými semínky. A tak počátky Kristova vědomí se do jisté míry zakořenily v dětech pozemských semínek.

I když z miliard lidí vyrostli zlosynové, další miliardy se staly ʺJežíšem a Marií kráčejícímiʺ. Všichni dnešní Obhájci spravedlnosti a všichni ti, kteří jimi byli již před 200 lety, jsou skutečnými potomky tohoto Posvátného páru. Vyžadovalo to, aby se před 200 lety Jejich Potomci již všichni ve skutečnosti nerodili jako výsledek fyzického kontaktu, ale aby vznikali díky Posvátnému světelnému početí. Není divu, že tolik tisíců lidí zde nikdy nemůže pochopit, po kom jsou jejich děti fyzicky nebo duševně.

Takže ano, všechny Jejich děti, které byly počaty Světelným početím počítáno 200 let nazpět a zejména teď, skutečně jsou přímými potomky Ježíše a Marie! Někteří z nich jsou vašimi sousedy, nejbližšími přáteli nebo patří mezi lidi, se kterými možná pracujete. Ale VŠICHNI Obhájci spravedlnosti, kteří tak usilovně pracují, aby udělali to nejlepší, co je v jejich silách, jsou přímí potomci. Mnohým z vás bude zanedlouho ukázáno nebo řečeno to, co možná budete chtít jako potvrzení této skutečnosti. Není čas na přílišnou pokoru a už vůbec ne na pochybnosti o sobě samém. Začalo se troubit, protože Všechny Svaté Duše na Zemi budou také bojovat bok po boku a zády k sobě, když to bude nutné, aby vás ochránili, až budete přicházet k sobě, protože si začnete osvojovat realitu toho, kým jste. Vaše ochrana byla posílena, takže prosím ZŮSTAŇTE na svém místě. Učiníte tak procesem používání Síly mysli, která vás dále posiluje. Pamatujte, že když se rozhodnete plavat v kdysi nezmapovaných vodách, nemůžete prohrát. TEĎ VÍTE, kudy jít! Cesta je BÝT láskou, kterou chcete dávat!

Salude ... Modrá hvězda Plejáďanů ... odcházím stavět ještě větší LOĎ.

ʺExistuje údolí, kde na jedné straně stojí Duchovní a na druhé straně Náboženství. Uprostřed kráčí Stvořitel a Stvoření. Časem bude VŠECHNO jako JEDNO. Sejdeme se tam

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/16/blue-star-the-pleiadian-no-boundaries-and-unchartered-waters/

Zpět