517 Čakry po novu Inessa Guterman

[ Ezoterika ] 2020-09-22

Informace z nového systému úrovně 8. hustoty - Nejvyšší Inteligence, která interaguje s Kolektivním Vědomím planety Země. Civilizace plazmoidů hvězdy Aldebaran je civilizace osmé hustoty a před nějakou dobou měla interakce s naší civilizací.

S lidstvem je v interakci poměrně dlouhou dobu bez výrazných zpráv, kontaktů a interakcí. Tyto Vyšší inteligence se dříve nazývaly Strážci Země. V současné době jsou součástí Vzestoupených učitelů. Jejich cílem je studovat možnost, ve které člověk přicházející alespoň na určitou dobu do stavu Vědomého člověka, začne pozitivně ovlivňovat svou Realitu, to znamená, že těchto cílů dosáhne mnohem rychleji než ti lidé, kteří žijí Rozumný život.

Lidé se musí učit a věřit, že existují energie, lehká těla a energetická těla - čakry. Informace o tom, jak se změnily čakry člověka, budou mírně odhaleny prostřednictvím zpráv z našeho systému.

První čakra
Se zavřenýma očima si představte kouli 25-27 centimetrů umístěnou v oblasti kostrče. Je mírně zploštělá, podobná disku, rovnoběžná se Zemí. Pokud standardní znázornění čakry ve změněném stavu obarví tento disk v nějakém druhu světla nebo barvy, (tj. u osoby, která již prošla na Novou Zemi nebo je v procesu Přechodu na Novou Zemi) tato koule se změní.
Mění se:
- tvar
- její vliv na energie podporující změny fyzického organismu
- způsob plnění energiemi
- samotná Esence a význam v lidském systému.

Tato čakra již není odpovědná za vitální energii, za plnění fyzického těla vitální energií. ve změněném stavu je více jako čakra, která bývala druhou - jmenovitě pro Kreativitu. Funkce udržování těla je nyní rozšířená nebo kombinovaná v celé obálce biopole. Celé biopole je nyní zodpovědné za přijímání vln z vesmíru. Informační vlny jsou v závislosti na Duálním vnímání reality "pohlceny" nebo ne. Pokud je člověk příliš duální, to znamená, že rozděluje vše na "černé" a "bílé", nepřijímá v souladu s procesy Vzestupu, energie se ztrácí. Bez ohledu na to, jak pracujete s čerpáním energie ze Země první čakrou, vaše fyzické tělo tuto energii nedostává jako dříve.

Klíčem k úspěchu v udržení plné energie je pracovat na přijetí, pracovat na sobě, pracovat na pochopení toho, co je dualita a "jak s ní zacházet".

2. čakra - Svádhišthána
Mezi lidmi existuje porozumění, že tato čakra je zodpovědná za chuť a generování různých emocionálních stavů a také za kreativitu. Dříve se říkalo, že funkce kreativity se poněkud přesouvají k funkcím první čakry. Ale tady - na druhé čakře - zůstává funkčnost, která je zodpovědná za schopnost člověka tvořit, vyjadřovat svůj talent jako umění, hudbu, tvoření něčeho nového a tento talent pochází z minulých inkarnací. To znamená, že pokud je na první čakře v této inkarnaci odhalena schopnost tvořit a první čakra ji podporuje, pak na druhé čakře je tato schopnost obvykle "ukotvena" a pochází z minulých inkarnací. Pokud například velmi dobře rozumíte své kreativní práci, je to pro vás snadné a v zásadě nepotřebujete trénink, abyste dosáhli velmi dobré úrovně - to znamená, že to není jen talent nebo dar - je to něco, co pochází z vašich minulých inkarnací. (pozn. -kolik životů trénoval Mozart?)

Pokud má člověk schopnost, ale je třeba ji rozvíjet metodickou prací, tréninkem a tato schopnost se velmi jasně začíná projevovat až při tréninku - to znamená, že tato schopnost je dána v této inkarnaci a v minulosti neexistují žádné zkušenosti. Tato schopnost je svázána s první čakrou a aktivací prvního centra tuto schopnost rozvinete.

Druhá čakra je zodpovědná za vztahy nejen s partnerem, ale také se společností. Zde se přidává výraz člověka - jak se projevuje ve společnosti (hlasem, chováním, oblékáním - to, co ostatní lidé snadno zachytí). Rozvojem této čakry můžete také dospět ke společenské obratnosti. Aktivací této čakry snáze pochopíte, jak se v určitých kruzích společnosti pohybovat. Když to pochopíte na vyšší úrovni, začnete se stávat úspěšnějším. Kromě vztahů v různých formách života je zde kreativita, funkce sexuality. Uzavření lidé nemají rozšíření vědomého vnímání osoby, které se říká sexualita na nové úrovni.

Druhá čakra je také zodpovědná za vztahy s dětmi. Vztahy s dětmi na základě toho, že rodiči jsou muž a žena, otec a matka - ukazují dětem, jak se mají chovat jako dítě-chlapec / dítě-dívka. Tato čakra je zodpovědná za výuku dětí v tomto směru. Ti, kteří mají na této čakře předpojatost, se snaží narušit chápání svých dětí. Přesně to se nyní mezi lidmi masivně děje - narušení jejich vnímání pohlaví. To znamená, že lidé, kteří to dělají, procházejí silnou transformací, které nerozumí. Druhá čakra je zodpovědná za pokračování existence lidské rasy. Druhá čakra je zodpovědná za Pravou inteligenci lidské rasy. Neustálá podpora a čistění tohoto energetického orgánu silně ovlivňuje pozitivní vývoj lidstva.

Jednou z jednoduchých technik, jak udržet tuto čakru stabilní, je analýza slov, pocitů na konci dne. Pokud jste v klidu, nedošlo k žádným negativním implementacím. Pokud po něčem toužíte, pak je vaše čakra v nerovnováze, nerovnováha znamená jakoukoli živou touhu. Kromě toho je tato touha spojena s vaším pocitem, s emocionální částí, případně souvisí se vztahy.

V meditaci si představte, že jste vstoupili do skleněné místnosti s vysokými zdmi. Sedíte na jejím dně. Energie procházejí tělem, neexistují žádné myšlenky. Místnost se odspoda začíná plnit energií a pomalu se naplňuje, dokud celé tělo nepokryje. Můžete cítit uvolnění svalů, ale samotný účel této meditace je obnovit stabilitu a harmonii Svádhišthána.

3. čakra - Manipura
čakra rovnováhy - směrování - solar plexus

Tato čakra se stává čakrou rovnováhy. Tato čakra má velmi silný vliv na vaši interakci s duálním světem, váš postoj k dualitě. Vzhledem k tomu, že časová linie člověka prochází touto čakrou, bude funkce tohoto energetického orgánu zahrnovat také rovnovážný bod na vaší časové linii. Časovou linií člověka je v zásadě jeho Osud nebo jeho Cesta v této inkarnaci. Pokud je časová osa za zády minulost, pak vstupní bod může být definován jako přítomnost -Tady a teď. Při přechodu tato časová osa v podstatě určuje budoucnost osoby v této inkarnaci.

Práce / naladění interakce s dualitou, úroveň porozumění / povědomí o dualitě a váš postoj k ní - to vše ovlivňuje cestu, jak daleko svou cestu budete následovat, nebo zda se od plnění svého Účelu odkloníte. Tato čakra může pomoci ve stabilitě, harmonii, a tudíž sladění dualistického vnímání prostoru.

Jedním z cílů procesů lidského rozvoje je získání integrity. Tento proces je dlouhý a dokud má člověk rozdělení na dvě pohlaví, temnou a světlou stránku, dobrou a špatnou - je duální svět. Na jedné straně všichni směřujete k integritě, na druhou stranu, jakmile lidstvo získá integritu a již nebude patřit do duálního světa, samotné lidstvo jako takové ve formátu, ve kterém se nachází, nebude existovat, bude další formou života. A znovu říkáme, že tento proces je dlouhý.

Stabilitu 3. čakry můžete určit:

- vnímáním velmi špatných nebo velmi dobrých situací
- svým přístupem
- neutralitou
- vědomím - kolik si uvědomíte skutečných příčin těchto situací a pochopením, proč se tak stalo, a jaký je váš postoj k tomu

- Pokud je vaše pozice pravda, jdete po cestě z duality - na 85-87% jdete po vaší cestě.

Harmonizaci této čakry lze provádět denně.

Musíte se naladit na stav Tady a teď. Tady to znamená "Jsem v tomto bodě, ve svém pokoji, ve svém městě, jmenuji se atd." ... A čas se zastaví. Alespoň na pár sekund buďte v tomto stavu a můžete si představit, že na vás sestupuje Kosmický proud shora: transparentní, modrý, zlatý - jak si přejete. Ale i když z jedné strany sestupuje, z druhé strany vypadá jako zamrzlý. Udržujte tento stav několik sekund. Tento stav harmonizuje 3. čakru a vaši energetickou úroveň.

4. čakra - Anahata
Tato čakra se u lidí nazývá čakra Anahata. Pokud je tato čakra vyvážená, lidé vědí, jak milovat, odpouštět, jsou být soucitní. Nevyvážení projevují agresi, hněv, nenávist atd. Tato čakra ve středu sjednocuje třií pozemské a tří vyšší kosmické čakry.

Funkčnost čakry závisí na úrovni vědomí člověka:
- pokud člověk vnímá prostor standardním způsobem - Povědomí je standardní, funkčnost se nemění. Co bylo předtím, zůstává.
- Pokud člověk již začíná vědomě souviset se svými činy, se svým chováním, hledá skutečné důvody pro vznik různých konfliktních situací, jak svých, tak i ve vesmíru - jeho úroveň vědomí se zvyšuje a řešení problémů je založeno hlavně na intuici nebo naslouchání srdci ...

Tato čakra začíná přijímat další funkci - interakci se systémem učitele. Čtvrtá čakra začíná být odpovědná za projev kontaktování, nebo za přijetí jasnějších energií, které lze jasněji přeložit do porozumění / slov / frází nebo textu. Toto je již podpora přímo od vzestoupených mistrů. Při vědomějším vnímání prostoru, se srdeční čakra stává nástrojem - průvodcem v tenkém světě s vyššími inteligencemi, se systémem učitelů. Aktivací tohoto Centra, například přenesením tohoto Centra na vyšší vibrace i na krátkou dobu, můžete dostávat Zprávy od Učitelů pro své vlastní účely.

Například:
- pochopit, kam dál
- přijímat energii harmonie, energii přivádějící do stavu rovnováhy
- přijímat energetickou náplň, která začíná pomáhat ostatním lidem

Mnoho kontaktérů podle typu směrování energie začíná aktivně používat srdeční čakru pro energetické interakce s vyššími inteligencemi, systémem učitelů, s vědomým způsobem života.

Poněkud skrytý aspekt se projeví s rozvojem vědomí. Dojde k jiné úrovni interakce s planetou Zemí. Tato schopnost bude aktivována ve formě jasnější interakce se světem zvířat, rostlin, kde začnete rozumět jejich "jazyku". Za to bude také odpovědná čtvrtá čakra. (pozn. kytky si řeknou o vodu a andulky začnou být přítulné)

Toto je velmi důležitý směr, člověk si vzpomene, co je planeta Země, a začne od ní přijímat posvátné znalosti.

5. čakra - krční čakra - višuddha
V páté čakře člověka se nyní zvyšuje důležitost vyjádření sebe sama ve fyzické realitě a zvládnutí všech nových způsobů transformace této reality pro vlastní prospěch. Višuddha čakra hraje velmi důležitou roli při jakémkoli vyjádření se v této fyzické realitě - ať již komunikace s rodinou a přáteli, prezentace před jinými, interakce s jemným světem, s neviditelným, vyjádření mimosmyslové schopnosti hlasem. To, co člověk může obdržet od egregorů, z jemné roviny, od Vyšších sil prostřednictvím sedmé čakry - to vše lze určitým způsobem vyjádřit a materializovat prostřednictvím páté čakry. Zde se tento proces stává kreativitou, samotným procesem materializace, praktickým výtvorem. Obzvlášť srozumitelné a viditelné je to u profesionálních zpěváků, kdy lidé začnou cítit silnou energii. To je místo, kde kreativita ovlivňuje lidi - toto je velmi silný přenos.

Další příklad je modlitba nahlas. Spojuje vnitřní touhu, energii touhy, vzestupný tok sjednocení s Vyšší myslí, s učitelským systémem a materializaci dvou proudů - jeden z Duše, druhý shora. Prostřednictvím hlasu se začíná měnit energie fyzického prostoru, který je harmonizovaný, strukturovaný a v reakci na to má vliv na fyzické i jemné tělo osoby, která modlitbu říká. Jde o velmi mocnou sílu stvoření v praxi.

Pátá čakra Višuddha je u lidí docela stabilní. Veškerá energie, která jde do fyzického prostoru Země určitým způsobem drží tuto čakru ve stabilním stavu, takže u ní stále probíhá proces stvoření, aniž by byl porušen samotný smysl a jeho pravda. Tento proces vytváření je považován za základ samotného systému. Podvědomě se váš systém učí "tvořit". (pozn. můžete někoho seřvat, vlichotit se, utišit... jo a můžete si nandat masky, téměř přestat dýchat a poškodit si i tuto čakru).

Funkčnost této čakry ovlivňuje nejen interakci mezi neviditelným a hmotou, ale také vyjádření sebe sama v prostoru. Funkce přesahuje tyto hranice. Člověk již chápe pozitivní myšlenky nebo mantry pro vyjádření nějakého druhu energetické nálady hlasem. Podstata tohoto stvoření se bude rozšiřovat. Na kvantové úrovni člověk vytvoří to, po čem touží, a vyjadřuje každý den, nejprve v myšlenkách, meditacích a jiným způsobem, a pak přidá vyslovení svého cíle na nejbližší období nahlas - to výrazně zrychlý vývoj procesu k dosažení tohoto cíle.

Existují určitá omezení - cíle musí odpovídat zamýšlenému účelu, musí být dosáhnutelné dostatečně rychle, to znamená, že je lepší vytvořit několik menších cílů než jeden, kterého je obtížné dosáhnout. Vyslovení vašich cílů urychlí proces jejich dosažení. Pokud je čakra energetickým orgánem, který ovlivňuje fyzické tělo (například čakra hrdla je čakra štítné žlázy), jsou zde vázány další fyzické orgány. Novou funkcí bude, že orgány jako takové nebudou spojeny s touto čakrou - stav čakry neurčuje fungování orgánů. V zásadě se to může stát v blízké budoucnosti s mnoha energetickými orgány, protože konečným cílem rozvoje energetického systému člověka je sjednocení. Skutečnost, že jste na čakru svázali nějaký orgán se také rozpustí.

Životní funkce, funkce plnění vitální energie, bude nesena skořápkou lidského biopole.

Čakra Višuddha velmi jasně definuje pohlaví jedince - ženské vlastnosti, mužské. Právě zde bude pro člověka velmi obtížné skrýt, jaké zatížení nese jeho osobnost, hlas ukáže ostatním lidem vaši pravdu, váš skutečný stav, vaše skutečné nastavení. To je velká nevýhoda pro ty, kteří se snaží skrýt, kým ve skutečnosti jsou. Jelikož se svět ubírá směrem k odhalení komunikace v jemné rovině, telepatie a vše, co je skryto, se stane zjevnějším, pátá čakra je hlavním článkem. Čím otevřenější jste jako osoba, tím lépe vyjádříte svou podstatu, bez ohledu na vaše obavy, čím jasnější a silnější bude vaše višuddha, tím vědoměji začnete vytvářet svou realitu prostřednictvím interakce vaší čakry. Vyjádřete své cíle nahlas a dosáhnete jich rychle.

Zdroj: https://cosmoharmony.com/

Zpět