444 Tři způsoby, jak si vzpomenout, proč si duše vybrala tento život Juliet Tang

[ Ezoterika ] 2020-08-08

"Dva nejdůležitější dny ve vašem životě jsou:
den, kdy jste se narodili, a den, kdy jste si uvědomili proč." Mark Twain

Jako umělec vybírá barvy na plátno, také duše volí okolnosti života - rodiče, etnicitu, zemi narození, atd. Duše volí možné rysy a různé způsoby, jak zažít předurčené okamžiky existence. Pokud je například odvaha jednou z vlastností, které chce rozvíjet, budete spolupracovat s ostatními dušemi v tomto fyzickém světě tak, aby okolnosti v životě přispěly k projevu takové kvality, jako je odvaha. Kromě toho si vybíráte svůj osud nebo povolání, aby vám umožnilo plně projevit potenciál na scéně zvané Země.

Hlavní úkol života je pochopit jeho poslání.
Abyste definovali osud s plnou hloubkou a vědomím, rozhodli jste se při narození na vše zapomenout. V průběhu let budete hledat takové místo v životě a dělat taková rozhodnutí v multidimenzionálních životních situacích, aby vám pomohli upamatovat si, kdo skutečně jste. Budete hledat svůj osud tím, že si do života budete pouštět to, co vám dá nejvyšší radost. Dlouhé roky bolestného hledání nejsou ničím jiným než rituálem předávání určitých zkušeností a božských okolností, které vás plně připravují na to, kým jste přišli být.

V okamžiku, kdy se sjednotíte se sklony duše, vesmír odmění serióznost záměru a nic vás nemůže a nezpomalí na vaší cestě. Všechny obavy a překážky začnou mizet a před vámi se postupně otvírá cesta. Budete hýbat horami a křižovat oceány protože jste v jednotě s nejvyšším záměrem a následujete božský osud. V tu chvíli se tělo, mysl a duše spojí s jediným cílem - zažít sami sebe jako vlastní největší stvoření v tomto životě. Často si uvědomujete, že váš osud se nevztahuje osobně k vám, ale z velké části je spojen s vlivem na zbytek světa. Když vykonáváte své božské poslání v obrovském nekonečném vesmíru, jehož jste součástí, sloužíte lidstvu a osvětlujete skutečné cesty pro ostatní prostřednictvím služby, léčení, inspirace, výuky a zmocnění.

Není náhodou, že většina lidí, aby si vzpomněla na své poslání, musí nejprve zažít bolest a utrpení, aby později překročili svá omezení a použili svou trnitou životní cestu jako nástroj k povzbuzení ostatních. Někteří ze slavných a vlivných učitelů (Louise Hay, Anita Muriani, Wayne Dyer) nejprve museli jít ve své tmě po vlastní cestě a dostat se ke světlu, aby pak mohli svítit pro ostatní. Místo, kde jste nyní, je tím pravým místem pro vás. Nejste 3 kroky k odhalení plánu duše
Přišli jste sem něco udělat. Jste součástí vesmírného vědomí a není to náhodné. Ne v egu, ale ve svém pravém já - v tom,kdo skutečně jste, jste nesmrtelní, máte něco mimořádného k dokončení, když jste tady. Jinak byste tady prostě nebyli. Najděte to. Věnujte tomu pozornost. Najděte svůj účel. Všímejte si znamení a vodítek. Vybírejte na základě své intuice, bez ohledu na to, jak zvláštní a absurdní se to může zdát ostatním lidem kolem vás ... Pokud uvnitř slyšíte hlas, který říká, že existuje něco jiného, neignorujte jej. Neumírejte, dokud nedosáhnete svých cílů, dokud máte pocit, že ve vašem životě je třeba něco opravit. Nedopusťte, aby se vám to stalo.

1. Identifikujte svou nejvyšší radost
Jako energetické bytosti se doslova rodíte jako nástroje kreativity a smysly jsou přímou cestou, jak se spojit s duší nebo s vyšším já. Zda jsou myšlenky, slova a činy v souladu s duchovní vizí, poznáváte okamžitě prostřednictvím pocitů, které jsou obvykle definovány jako harmonie, vnitřní mír, radost, vděčnost a láska. Kdykoli se cítíte dobře, vibrace jsou okamžitě zvýšeny, a to vede k inspirované akci. Provedení inspirovaných akcí vás vede k ještě větší radosti, která zvyšuje radost po celé planetě. Čím silněji se můžete spojit s dobrými pocity uvnitř a naslouchat jim, tím snazší bude pro vás definování našeho poslání v životě. Nenechte se odradit, pokud si nepamatujete, proč jste sem přišli nebo kdo jste přišli být. Vaší hlavní zodpovědností v životě je následovat vaši nejvyšší radost. Věř mi, není to jen klišé pro nálepku na nárazník do auta.

Jakmile začnete následovat první inspirativní nápad a nasměrujete svou energii s úmyslem "Jsem nejvyšší radost" do vesmíru, ten ji postupně zesílí a prohloubí. To, co začalo jako semínko, dostává více příležitostí k růstu a prosperitě pokaždé, když sledujete nejvyšší pocity, protože energie za tímto záměrem doslova kaskáduje stále více pohybu v kvantovém poli a dává vám to, co vás činí šťastnými. ...

Co tě inspiruje? Proč vaše srdce zpívá? Co jste vždy chtěli dělat, ale odkládat na později?... Nastal čas.

2. Nechte svou duši, aby vás vedla ve vašem díle
Zaseknete se, když se v mysli probíráte miliony problémů, které musíte vyřešit, abyste čehokoli dosáhli. Tím zpomalíte pokrok a frustrujete se. Vyhovět svému poslání je stejně velkou odpovědností jako cokoli jiného, i když konečný výsledek nemusí vůbec odpovídat původnímu záměru. Někdy přesně to, co si myslíte, že chcete, je první krok na cestě vedoucí k misi. Vesmír není znepokojen tím, co děláte, abyste vyzařovali radost. Může to být Reiki, vaření, nečekaná prázdninová cesta nebo telefonní hovor se starým přítelem, kterého jste dlouho neviděli. Vesmír se stará pouze o vibrační "autogram", který od vás vychází, když zažíváte stav radosti. Tím, že se vydáte na inspirativní akce, můžete potkat učitele na celý život, který bude zdrojem inspirace, nbo do svých životů přitáhnete nové příležitosti, které byste jinak neměli, takže podle svého srdce dorazíte na správné místo ve správný čas.

Jediným rozhodnutím, které musíte učinit, je denně sledovat, co vám ze všech denních činností, které máte k dispozici, dává radost, namísto velkých plánů, které jsou správné podle většiny, nebo kterou většina dělá. Pokud vaše jediná každodenní činnost spočívá v práci v domácnosti, jako je úklid, dodržení termínů a příprava jídla pro šest lidí, zkuste některé nebo všechny z těchto věcí dělat s maximální radostí, abyste koncentrovali několik aktivit, které vám přináší mír a povzbuzení k životu.
Mohou být velmi prosté, například krátké čtení nebo hobby poté, co jsou všichni v posteli. Nikdy nevíte, co z toho bude. Nepodceňujte tyto malé koníčky, protože vám mohou pomoci vybudovat energii pro velké věci. Vždy pamatujte, že energii dostanete v nejvyšší radosti. Je to lepší, než se vrhnout do záplavy úkolů a bezcílně běhat v kruhu shonu. Na své poslání si můžete jen vzpomenout, nebo si jej vytvořit.

Čím více dovolíte energii proudit dovnitř a ven, tím více vám vesmír může přinést vše, co rezonuje na stejné energetické úrovni, aby vám pomohlo upamatovat si a tvořit svůj osud. Je tato cesta odevzdání se paměti, která v konečném důsledku ztělesňuje předurčení, vždy růžová? Odpověď bude "Ne." Je to cesta tisíců malých krůčků studia a volby. Není ve vesmíru silnější vibrace, než naše energie, pokud se stane rozšířením našeho božského poslání. Která z aktivit vám přináší skutečnou radost? Mohou být do vašeho života vloženy další aktivity, které vám přináší radost? Můžete nahradit nesmyslné "musím" za více inspirativnější?

3. Vaše poslání je vaše vlastní stvoření
Duše si před narozením vybraly konkrétní misi, ale ve chvíli, kdy jste si plně uvědomili, kdo jste a probudili jste se uvnitř, již nejste vázáni na žádné předem určené cesty, které jste si naplánovali před vtělením se do tohoto fyzického těla. Čím více víte o pravé identitě a spojení s božským zdrojem, tím jste silnější a více si můžete nárokovat dar svobodné vůle. Nakonec vám umožní uplatnit nezcizitelné právo jako vědomého tvůrce být, dělat a mít to, co si duše přeje.

Abyste toho dosáhli, musíte se nejprve osvobodit od všeho, co vás omezuje. Omezení mohou mít podobu strachu, jako je strach z nejistoty, strach ze změny, strach z nedostatku nebo strach z úspěchu. Omezení se mohou projevit také jako nekonečné výmluvy z typu: "Pracuji celý den, nemám čas a peníze, jsem na to příliš starý." Kromě toho se objevují omezení ve formě prohlášení s nízkou sebeúctou: "Není dost pro všechny," a: "Nejsem dost dobrý."

Předtím, než vstoupíte do své předurčené role tvůrce se mnozí mohou cítit jako bezmocné oběti, které přijímají, co přinese život. Můžete být vášnivý umělec, který nakonec pracuje v bance ze strachu, že nebude schopen dosáhnout svých cílů. Považujete se za omezené, dokonce zotročené podmínkami života. Smiříte se s takzvaným osudem a vyprávíte příběhy o tom, že nemáte štěstí být tím, kdo má v životě všechno. Pokud jste se probudili, uvědomujete si, že jste tím, kým jste a vytváříte vše, co chcete prožít v životě, vše závisí pouze na jedné věci - na volbě.

Vaše poslání je něco, co si duše zvolila v oblasti beztvarosti, než převzala jakékoli tělo. V životě si můžete kdykoli znovu vybrat, protože pravda je taková, že vaše duše je věčná, zatímco vaše tělo a mysl jsou doplňkovými nástroji k plnění mise. Proto můžete v této trojrozměrné dimenzi času a prostoru zažít své vlastní výtvory fyzicky. Tato síla volby vás nikdy neopustí. Jakmile se rozhodnete, nechte vesmír udělat zbytek, aby se vaše volba splnila.

Je čas vás propustit z vodítka do svobodné vůle. Svobody vytvořit si svůj vlastní osud. Nic není prásno ve hvězdách a není předpovězeno, kdo jsi a kým se můžeš stát. Jednoho dne bude každá vaše část, každá buňka ve vás rezonovat s vaším vnitřním poznáním a probudíte se k božské moci stvoření. Tato moc ve vás žije a trpělivě čeká na vaše zavolání. Nejste ani vaše minulost, ani vaše rodné podmínky, ani vaše role, ani vaše úspěchy, ani vaše přihlašovací údaje, ani vaše ocenění, ani bankovní účty, ani vaše práce, díky které se každé ráno po probuzení ušklíbnete.

Nejste vaše tělo, vaše mysl, vaše víry a přesvědčení, vaše myšlenky, vaše závazky, vaše omezení, vaše minulé vztahy, dokonce ani smlouva duše. Hluboko uvnitř jste tak mocní, že si to ani neumíte představit. Jednoho dne si budete pamatovat svou posvátnou schopnost tvořit, co chcete, a vaše radostné vibrace způsobí, že tento svět bude světlejší. Nezáleží vůbec na tom, že neznáte svůj účel.
Kdybyste mohli začít od nuly a vytvářet cokoli, co byste chtěli bez omezení této chvíle, kdo byste byli?
Co byste vytvořili? Jaký malý krok byste mohli udělat dnes, abyste toho dosáhli? Následuj své srdce.

Zdroj: http://www.esotericblog.ru/2017/04/blog-post_574.html

Zpět