2960 Duální struktury světa Nikolaj Arťuchov

[ Ezoterika ] 2022-08-13

Energie v buňkách matrice duše představují negativní a pozitivní složení. Existují však duše se souborem čistě pozitivních a čistě negativních vlastností.

Čistá konstruktivní energie je kvalitativní možností, která je impulsem pro rozvinutí pozitivních rovinných systémů. Ve vyšších energetických vrstvách se negativní a pozitivní energie neprotínají, čímž vznikají globální konstrukce pozitivních hodnot - energetické a jemnohmotné Hierarchie prvního, třetího a pátého prstence Vesmíru. Negativní formáty jsou energetické a jemnohmotné Hierarchie druhého, čtvrtého a šestého prstence.

Ve středních formacích od sedmého do devátého kruhu se mísí pozitivní a negativní energetické spektrum, takže od sedmého kruhu mají všechny Hierarchie duální sadu, tj. v jedné Hierarchii se nacházejí Esence obou větví vývoje Vesmíru - pozitivní (božské) i negativní (ďábelské). Poměrné složení konstruktivního a destruktivního směru v těchto hierarchiích je odlišné. Zatímco v sedmém kruhu zaujímá negativní objem pouze dvacet pět procent složení esencí (duší) Hierarchie, v devátém kruhu je to padesát procent. Na těchto prstencích se nachází mnoho vysoce hmotných civilizací, které mají jedinečný soubor různých vlastností.

V dalších třech kruzích, od devátého do dvanáctého, je rozložení energií v kvalitativním složení matrice duší (esencí) vyvážené půl na půl.

Na vývoj lidstva a Sluneční soustavy dohlíží Božská Hierarchie z dvanáctého prstence. Vzhledem k Noosféře Hierarchie je třeba pochopit, že i když v matrici každé lidské duše zůstává zpočátku 50 % pozitivní a 50 % negativní rozložení energie, během četných životních programů (inkarnací) sílí tendence k deaktivaci pozitivních akumulací a transformaci duší do negativního kanálu. Na naší planetě tedy převažují duše, jejichž kvalitativní matrice se vyvíjí směrem k negativním tendencím. Dochází k masové degradaci duší, což vede k manipulacím izosféry (ďábelské hierarchie), které mění akumulace v matrixových buňkách lidí směrem k destruktivním funkcím. Vývoj lidstva posiluje ďáblovu složku a přechází do jeho kurately, stává se v objemu vesmíru funkcí destrukce a konfrontace s Bohem.

Vše, co se děje ve Vesmíru, je způsobeno velkolepými plány Stvořitele (absolutní klasifikace), takže všechny probíhající procesy jsou zahrnuty do individuálního programu vývoje každé Hierarchie podle obecného schématu kolektivního rozdělení energií ve vrstvách Vesmíru.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13533

Zpět