3413 Zničení Matrixu a manipulace s dějinami Cosmic agency

[ UFO ] 2020-09-01

Yazhi: Země zažila vzestup vyspělé civilizace, poté rozkvět, úpadek a opětovné zničení v cyklech přibližně 5000 až 10 000 let. Země je mnohem starší, než se počítá, a člověk také, mluvím o lyřanské bytosti. Stejně jako na Zemi, i na nesčetných planetách existují stopy civilizací lidí s lyřanskou morfologií, a to dávno před Velkou expanzí a před tím, co se stalo na Lyře. Civilizace se rodí, rostou a umírají, ve věčném cyklu. Na Zemi se to pohybuje od 5000 do 10 000 let, na jiných planetách je to jiné. Také ztrácíte přehled, protože čas není lineární. Věk, kdy, jestli to bylo před nebo po jaké události, se nedá spočítat, takže se to soustředí na myšlenku, kterou zastávám já - že nedošlo ke vzniku druhů, jako jsou lidé, ale že byli vždy. Je však těžké pochopit něco, co bylo vždy a věčně, bez začátku a konce, a i když je to odbočka. Můžeme o tom mluvit jindy. Musím zmínit ještě něco o rámci toho všeho, tím spíše dnes, kdy se hovoří o globálním resetu, většinou s odkazem na ekonomiku.

Civilizace neustále vznikají, vzkvétají a z mnoha důvodů upadají. Ale tentokrát, dnes, je to velmi záměrné. Nic nezůstává dlouho statické, ale tentokrát je to velmi umělé, pod idejemi a hodnotami proti světové populaci. Kontroloři však věří, že dělají správnou věc. Vždy vše zničí katastrofami nebo prostě vnucením nových paradigmat či nové představy o tom, jak by měl svět vypadat a fungovat. Můžete to vidět na ničení historických staveb. Přičítá se to jiným příčinám a je pravda, že existují, ale není náhoda, že ti, kdo jsou u moci, jsou vedeni k ničení budov a dalších věcí, které spojují lidi s jejich minulostí. Příkladem toho je hra pod falešnou vlajkou proti Notre Dame a plány na její přestavbu, které nepočítají s tím, že by ji ponechali v původní podobě, ale modernější, a tím změnili učebnice dějepisu pro další generace. A to nás vede k tomu, že učebnice dějepisu jsou dnes řízené lži s agendou. Vlastně si troufám tvrdit, že všechno je lež, všechno je zmanipulované. I když se jedná o věci, na kterých nezáleží, jako něco z kultury, i tam jsou agendy kontroly, vymývání mozků, usměrňování mentality lidí. Co se týče historie, nic se nestalo tak, jak vám říkají, a já vám tu dnes předkládám jiný pohled, s mými nelidskými záznamy, které jsem potvrdila a doplnila o to, co jsem našla na Zemi, co se týká Země. To málo, co tam zbylo. Proto se pálí knihy. Od dobyvatelů nového světa přes Římany, nacisty až po dnešek. Dávám vám další perspektivu, ale přesto, neexistuje jen jedna minulost, stejně jako budoucnosti.

Problém časových os je velmi reálný. Ovlivňuje všechno, neponechává žádnou jednotnou historickou linearitu, proto také tolik debat. Pro většinu lidí je to ale nepochopitelné, protože vidí čas jen jako šipku. Kromě toho platí starý axiom, že dějiny píší vítězové. S tím vším vidíte, že je to všechno nesmysl. K tomu se přidává problém ztráty dat, ať už z jakýchkoli důvodů, většinou však záměrně. Vypálení Alexandrijské knihovny rukou Římanů, kabaly, je toho jedním z nejlepších příkladů. Lidé málo tuší, že Římané, kabala jakékoliv epochy, vědí, že ve vědění je síla. Garantuji, že přinejmenším většina knih a papyrů z Alexandrijské knihovny a dalších míst, kde časem pálili záznamy, je dnes v knihovně Vatikánu. Říká se, že byly spáleny, aby je nikdo nehledal. Není záruka, že existuje kopie něčeho citlivého, a kdyby kopii zničili, byli by v nevýhodě. Samozřejmě, že si je nechávají, samozřejmě, že spálili knihy, záznamy a papyry, většinou kopie. (pozn. mimo jiné mají ve Vatikánu i obří knihy, takže opravdu hooodně staré záznamy... )

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/destruction-of-the-matrix-and-manipulation-of-history-no-video

Zpět