3332 EVAKUACE PLANETY mimozemšťany Cosmic agency

[ UFO ] 2022-10-15

Gosia: Říkala jsi, že mimozemšťané často odvádějí lidi ze Země, například pomocí vlečných paprsků, ale také jsi říkal, že nyní je odvádění obtížné, protože pro to existují velmi přísná pravidla. Koho tedy odstraňují a kdo to dělá? Navzdory pravidlům Federace? Nebo si vybírají jen zaměstnance, ale ne semena?
Yazhi: Není to rozpor. Rasy, ať už jsou jakékoliv, vytahují svá semena a své agenty a urychlují vše, co Step Downs kvůli této směrnici dělá nebo do čeho se zapojuje. Jsou vyděšeni a postupují jako krysy opouštějící potápějící se loď.

Všechno se zpřísňuje a zpřísňuje v podstatě ve všem, a to jak na Zemi, tak mimo ni. Přísnější ve všech ohledech, pravidla, co se má a nemá, pravidla cestování, inkarnací, návštěv, kontaktní komunikace. Mnohokrát se stává, že když se takové pravidlo zavede, vše se urychlí, a toho jsme právě svědky.

Přes všechen ten hluk nevidíme, že by se mělo stát něco opravdu špatného. Tyto války se ukazují být spíše manipulací. To, co vám říkají média, zdaleka neodpovídá skutečnosti.

Gosia: Ale když ty v tom nevidíš nic vážného, proč to ostatní rasy vidí a vytahují semínka jako krysy?
Robert: Proč je všechno přísnější? Co se děje, o čem nevíme?
Yazhi: To, co se děje, je dost vážné, podle toho, kde jsou jejich agenti a semínka, nebo už naletěli na stejnou mediální dezinformaci, kterou podsouvají lidem.

Gosia: Když už mluvíme o extrakcích. Mluví se o hromadné evakuaci lidí, o tom, že budou odvezeni na planetu na Plejádách a podobně. Je na tom něco pravdy?
Yazhi: To, co říkají, souvisí s biblickým ʺvelkým vytrženímʺ a je většinou ovlivněno jezuity. Přesto je na něm hodně pravdy. Svým způsobem se to již děje. Lze ji také přirovnat k hromadnému odchodu duší přirozenou smrtí, ať už z jakéhokoli důvodu.

Gosia: Ale jakým způsobem bude tato evakuace probíhat? Objeví se Taygeťané náhle u dveří semen? Kam budou odvezeni?
Yazhi: Určitě se to nestane tak, jak se to vysvětluje v New Age a u jezuitů, že lidé zemřou a jejich duše půjdou do nebe. Mohou však být ʺvytrženiʺ. To znamená, že v jednu chvíli jsou se svými rodinami nebo v zaměstnání a v další chvíli už ne, pomocí vlečného paprsku. Nevidím však, že by k tomu docházelo masově. Možná ano, ale spíš se to podobá tomu, co se už děje, jen s trochu větší ʺdiskrétnostíʺ, kdy tu a tam zmizí lidé, což úřady přičítají jiným příčinám.

Robert: Představuji si Taygeťany jako Taygetu. Mluvíš o ʺplanetární evakuaciʺ?
Yazhi: Alespoň částečně ano. Ale opakuji, že si nemyslím, že by se to dělo ve velkém měřítku, protože to, co se ve skutečnosti na Zemi děje, je spíše soubor silných zážitků, které si takové duše mohou, ale nemusí přát zažít. Vezmou si ty, kteří již mají požadovanou zkušenost, a ostatní nechají být. Nelze přehlédnout, že většina lidí na Zemi je součástí stejného ʺMatrixuʺ a uvnitř nikdo není, jsou to programy, jak zvláštní, vědí to už léta.

Na kosmické úrovni se neděje nic, co by ovlivňovalo Zemi, vše, co vnímáte jako nebezpečí, je zprostředkováno pro kontrolu lidstva. Opakuji a trvám na tom, že to, co tam vidíte, jak všechno funguje, společnost, materiální svět, biologie, historie, všechno je falešné a je to poskládáno tak, aby poskytovalo soubor zkušeností. Skutečnost není taková, jak se jim říká. Velmi přímočaře se kontroloři, kterými jsou Kabala + mimozemšťané z Federace, do jisté míry ʺbojíʺ skutečného probuzení lidské masy, a to nejen proto, že by jim šlo ʺo krkʺ, těm z Kabaly-lidem také, ale i proto, že by to narušilo jejich dynamiku Matrixu, soubor věcí a konceptů, které tvoří zkušenost inkarnace v něm, a to právem a z vlastní volby ʺdušíʺ.

Jinými slovy, ʺjejich divadlo se hroutíʺ. A to z mnoha důvodů, například proto, že úroveň technologií, které již byly dány masám lidstva, jim na jedné straně umožňuje řídit a kontrolovat vnímání reality masami, například pomocí internetu a mobilních telefonů, ale na druhé straně způsobuje, že ti chytřejší sčítají jednotlivé části, to, co pozorují, a dochází k dalším závěrům, které nakonec vedou ke zhroucení ʺstrukturyʺ Matrixu.

Nezapomeňte, že to, co udržuje Matrix, není nic jiného než soubor představ, které lidé jako masa zastávají s dohodami o tom, co je realita a jakou má povahu. Není to ani lunární hologram, ani jeho frekvence. Jsou to samotní lidé. Ovládáte jejich vnímání a spolu s nimi ovládáte a řídíte Matrix a jeho povahu a vlastnosti.

Robert: Děkuji. No tak, divadlo se hroutí. Uvidíme, jestli se to stane.
Yazhi: Proto jsme již dříve řekli, že probuzená semena velmi reálným způsobem urychlují potřebu planetárního resetu.

Gosia: Evakuace, ale bez varování je odvezou? Nebudou nejdříve komunikovat? A kdo bude odveden? Jen jejich semena, nebo i další lidé? Myslím, že se říká, že pro tyto lidi je připravena nějaká konkrétní planeta v Plejádách. Vysvětluje to otázku evakuace.
Yazhi: Záleží na celkové situaci na planetě a na konkrétní situaci každé skupiny semen nebo každého jednotlivého semene. To, co říkají, se v normálních ufologických kruzích říká už více než deset let. Není to nic nového, zdaleka ne.

Já naopak trvám na tom, že žádná planeta není pro člověka nezbytná! Každý už pochází z jednoho, už má svou rodinu, a ta už je ʺpokrytáʺ. Domněnka, že pro lidstvo je nutná jiná planeta, jde dokonale ruku v ruce se stejnou manipulací strachu k ovládání mas. Jde to ruku v ruce s tím, co se objevuje ve sdělovacích prostředcích o válkách a hladomoru. Více strachu. Nikdo není ztracen tím, že zemře nebo je vyjmut. Nakonec je vše, co se děje s dušemi na Zemi, řízeno a vypočítáváno a z hlediska vnímání každé jednotlivé duše je to pouze dobré nebo špatné. Jak se všude říká, je na každém, aby si vytvořil svůj osobní svět, ať už je to peklo nebo ʺnebeʺ.

Robert: Logické, ano, planetu už máme. A také nás to opět staví do režimu čekání na záchranu.
Yazhi: A to mě přivádí k dalšímu souvisejícímu bodu. Už jsem to říkala, ale tady to sedí dokonale. To, co vám říkají přijímaná média, ufologie a duchovní kanály, je vypočítáno a řízeno samotnou Kabalou. Proto nelze věřit velkým informačním kanálům. Čím jsou větší a uznávanější, tím větší skepsi by měli mít. Nezapomínejte, že říkají polopravdy nebo skrývají lži v pravdách.

Není možné, aby jeden člověk nebo skupina lidí měla celou pravdu o Federaci, UFO a duchovnu (to už vůbec ne). Trvám tedy na tom, že vše je poskvrněno lidským vnímáním, tím, co elity, Kabala a samotná Federace chtějí, aby si lidé mysleli. Nikdo na této straně Země nemůže znát celou pravdu, dokonce ani v samotné Federaci.

Pravděpodobně to nikdo neví, protože jde o proces, který se vyvíjí za pochodu. Ano, je pravda, že někteří lidé budou vědět více než jiní, a to i ti, kteří nejsou lidmi. Ale to, co každý člověk musí považovat za pravdu, musí vycházet z jeho vlastní mysli, musí se rozhodovat sám s plnou odpovědností za sebe a za to, čemu chce věřit, a mít na paměti, že to, čemu chce věřit, bude utvářet jeho svět a budoucnost, a to nejen v rámci jeho zkušeností na Zemi, ale i po ní, ať už tam bude extrahován nebo biologicky mrtvý. Nikdo se neztratí, všichni se vrátí domů.

Žádní ďáblové s vidlemi ani archonti nerecyklují duše, ty se recyklují samy tím, že se vracejí na horskou dráhu, kterou je Země. Z vlastní vůle. Tuto volbu však mohou ovlivnit vaše přátelství a okruh vašich vlivů, takže i zde musí každý převzít odpovědnost za to, čemu věří a jaký svět či realitu si vytváří.

Robert: Máš pravdu. Ano. Stačilo by, abychom my lidé odešli se svými problémy a odnesli je na jinou planetu.
Yazhi: O tom jsme již mluvili. Nemá smysl dávat lidem jinou planetu, pokud by si s sebou vzali Zemi a její problémy, protože ty jsou jejich vlastními problémy. Nejsou to oběti, které by měly být odvezeny ze znečištěné planety a umístěny do nového ráje pro malé roztomilé a nevinné lidi. Takto to nefunguje. Matrix vytvářejí lidé a jejich uspořádání víry a vnímání. Pokud je odvedete tímto směrem, vezmou si Matrix s sebou. A to samozřejmě znamená, že ten, kdo ovládá lidské vnímání, ovládá i Matrix. Ano, je to tak.

Robert: Proto. Přenést lidstvo na jinou planetu je absurdní.

Gosia: Ale koho tedy jdou evakuovat? Semena jsou nyní také lidé.
Yazhi: To je jezuitský New Age, který mnozí opakují. Vycházejí však pouze z informací, které mají k dispozici a které získávají z ʺrespektovaných stránekʺ. Čím je však stránka společensky přijatelnější, tím více je kontrolována zájmy a programy kontroly vnímání.

Robert: Přímá semena ETS ʺStep Downsʺ, Gosia. Ano.
Yazhi: Ti, kteří už o tuto zkušenost nestojí. Ti, kteří již naplnili své životní zkušenosti, a operativci ʺVstoupeníʺ, kteří již splnili své poslání.

Gosia: Mohou to být také Lyřané. Semena jsou lidé. Pokud tedy nemyslíte lidsko-lyřenské. Pokud nejste přímým potomkem žádné rasy, ale lyřanským dobrým člověkem z mnoha zdejších inkarnací, nebudete již přijati? Jak to funguje?
Yazhi: Přímo s dohodami před porodem nebo před vložením, ať už to funguje jakkoli.
Jsou to všichni, nikdo nezůstane pozadu. Nikdo se neztratí.

Robert: Toleka by vytáhla spoustu lidí, kdyby to bylo nutné? Ať už to tak bylo, nebo ne. Protože se nikdo neztratí.
Yazhi: Chápu, že by to udělali, i když za poslední dva roky vyřadili jen jednoho člověka.

Gosia: Odvezli by spoustu lidí. Ale kdy se to stane? Existuje nějaká předpověď, nebo se vše může ještě zvrátit? Nemůžeš ztratit svou duši, ne. Z vlastního rozhodnutí se můžete vydat na cestu, nebo stagnovat... z našeho pohledu, ale nic, co je ze Zdroje, nemůže být ztraceno. Vše je obsaženo ve zdroji.
Yazhi: Nevíme kdy, to se ukáže až v průběhu.

Gosia: Co dalšího se děje ve světě z hlediska exopolitiky nebo obecně? Co se děje? Co vidíte? Co nevíme? Mnoho lidí se ptá. Chci vědět, co se děje ve světě. Ale z nejhlubší úrovně. O co ve skutečnosti jde. Co se děje za oponou?
Yazhi: Vidím, že na globální úrovni se neděje nic tak závažného, jak se zdá. Ano, přijdou těžší časy, například z ekonomického hlediska, to je nesporné. Mnoho rodin již nyní velmi trpí nedostatkem prostředků, které dříve měly. Ale na planetární úrovni vidím více hluku než hrozné skutečnosti.
Příkladem je údajná raketa, kterou Severní Korea před několika dny vypálila nad Japonsko. Ve skutečnosti to byla nelidská vesmírná loď, která byla a stále je vidět po celém světě, protože takové lodě už jsou vidět všude, jak svědčí všechna ta internetová videa, na kterých lidé zachycují podivné věci na obloze.

Kabala však tato pozorování využívala a stále využívá k vyvolání většího strachu a k tomu, aby vše přizpůsobila posílení svých plánů. Severní Korea sice má rakety, ale ve srovnání s ostatními státy jsou to jen žerty. O této události jim však nebylo řečeno nic. To vyvolalo velký poplach a je to jen loď, která proplouvá kolem a provádí svou rutinní činnost. Ať už to bylo cokoli.

Víte, že ionizace atmosféry přehříváním v blízkosti magnetických motorů, že někdy je to přehnané v jasu kvůli vlhkým podmínkám, protože čím vyšší je koncentrace vody v atmosféře, tím více se atmosféra přehřívá na úrovni plazmatu a tím jasněji lodě září.

Robert: ʺVe skutečnosti to byla nelidská kosmická loď.ʺ Wow. A co mise Artemis, která měla letět na Měsíc a o které už nic nevíme? Nebo vrtulník NASA letící na Marsu.
Yazhi: Čisté příběhy. Vše, co se o vesmírných misích dostává na veřejnost, je fikce. Jde jen o udržení iluze, že existují vesmírné programy NASA a Apollo. Je to jako vrtulník na Marsu. S atmosférou, která tam podle nich je, což odpovídá asi 90 km nad mořem, by se žádné rotorové letadlo nikdy nedostalo do vzduchu.

Ironií je, že Mars má ve skutečnosti mnohem hustší a dýchatelnější atmosféru, která by bez problémů umožnila použití vrtulníků a vrtulových dronů. Nicméně mi jde o to, že si v NASA protiřečí, protože fyzika je špatná.
A nikdy by jim nedali záběry skutečných dronů létajících nad Marsem, protože by viděli, že je plný věcí, které se jim nehodí do jejich vyprávění. Pro začátek rostliny a zvířata.

Gosia: A co se stalo s georgijskými kameny? Kdo je zničil, víte?
Yazhi: Ty kameny prokazovaly kabale medvědí službu. Probouzející se úroveň lidské společnosti je používala jako důkaz, že existuje ʺelitaʺ, která je chce ovládat a chce snížit jejich počet (zabíjet).

Neviděli tedy, že by bylo dobré je tam nechat, a nechali je odstranit s divadlem, že nejprve šlo o útok šílence, a pak je odstranili pomocí strojů. Takže už neexistují, a přestože vzpomínky a data zůstávají, konspirační teoretici už je nemají jako hmatatelný odkaz. Navíc zůstávají pochybnosti o tom, kdo vydal příkaz k jejich odstranění, a zůstává myšlenka, že to, co kameny říkaly, ʺuž neplatíʺ, a proto jsou ʺv bezpečíʺ. Ti, kdo je nechali odstranit, byli ti samí, kdo je tam umístili, Ilumináti, Kabala sama. Z důvodů, které jsem právě uvedl.

Gosia: A je to pravda, že to byla Kabala? Nebo spekulace?

Robert: Děkuji. Je velmi logické, co Yazhi říká, že to byli oni sami. Myslím, že jsem totéž řekl v živém vysílání.
Yazhi: Je to velmi poučená spekulace. Údaje naznačují, že to mohli být pouze oni. Když vím, jak fungují a jak funguje Matrix, samotný režim, samozřejmě to byli oni.

Gosia: Říkali tam, že to jsou bílé klobouky, které mají symbolizovat triumf nad Kabalou nebo tak něco.
Robert: Haha. Je to stejné jako u bílých klobouků. Další dualita a stejné nesmysly.
Gosia: Boj v rámci této duality však existuje. I to, co děláme, je také dualita. V životě se dualitě nevyhnete.
Yazhi: Bílé klobouky jejich odstraněním prokázaly lidstvu medvědí službu, protože zničily těch několik hmatatelných důkazů o existenci Kabaly a o jejích plánech. Odstranění kamenů skončilo ve prospěch Kabaly.

Všechny tyto iluminátské zednářské skupiny také fungují do značné míry v dualitě, ve ʺvyrovnávání karmyʺ, bílé klobouky nebo černé klobouky jsou stejné, někdy jsou to dokonce stejní lidé.

Gosia: Ano, to je dobrý postřeh! Že zničí test.
Yazhi: Jediným skutečným bojem je nehrát bojovou hru. ʺBez vojáků není válka. Minerva Maria Swaruu 11.

Gosia: Veškerá činnost je založena na tom, že se postavíte na určitou stranu. Z toho, co si myslíte, že jsou vaše hodnoty. A podle těchto hodnot žijete. Bez hodnot byste byli u zdroje. Ještě nenastal můj čas.
Yazhi: Z hlediska skutečného fungování Matrixu není nutné se postavit na jednu z bojujících stran. Dokud je tento boj vaším vnitřním bojem o sebezdokonalení, již pozitivně ovlivňujete Matrix mimo vás. Pracujete na sobě a tím ovlivňujete svou realitu i realitu ostatních. Také pojmy Minerva Maria Swaruu 11.

Gosia: Vnímám to jako něco podobného, jako když se postavíte na jednu ze stran. Je to automatické. Bojuju s informacemi, které Kabala odhaluje. Tím se staví na stranu proti Kabale. I když uvnitř cítím, že jen podávám informace a nic víc.

Robert: Ano, váš svět se odráží navenek. Pracujte na svém vnitřním já. Robert: Ano.
Yazhi: Dokud nejste samotným Původním zdrojem, vždy budou existovat ʺstranyʺ, ale bude na vás, jak s touto dualitou naložíte.

Gosia: Ano, to. Vždy bude existovat něco, podle čeho se rozhodnete definovat. Tomu říkám zaujmout stranu.
Yazhi: Přesto nemusíš jít do války, ať už je jakákoli.

Robert: Myslím, že je to jako Ego. Dokud máte Ego, existují strany.
Yazhi: Podívejte se, jak vidím, kdybychom nebyli my tři a neříkali to, co říkáme, všichni by slepě věřili šiřitelům a všem těm, aniž by jim někdo říkal, aby s těmi informacemi nakládali opatrně. Ani jim neříkám, aby to neposlouchali, jen jim říkám, aby si poslechli všechno a vytvořili si vlastní názor, přičemž je třeba mít na paměti, že všechno je kontrolováno jako všechno ostatní na Zemi.

Jsou to spíše mainstreamová média a jejich zdánlivý postup proti oficiálním médiím je jen zdánlivý. Nebo v jejich případě upřímně věří, že jdou správným směrem díky lidem s dobrými úmysly.

Jen si dejte pozor na to, čemu věříte, když to vychází z něčeho ʺvšeobecně uznávanéhoʺ. To, že mnoho lidí věří ve stejnou věc, neznamená, že je to pravda. Prostě mají takovou dohodu.

Nemají k tomu ʺdůvodʺ. To ʺz nějakého důvoduʺ může být nějaký prostředek kontroly vnímání, protože tak funguje samotný Matrix, a oni chtějí ze všeho nejvíc ovládat duchovní a UFO a mimozemskou část a Federaci.

Nevěřte mně, věřte důkazům, které můžete sami rozeznat při trpělivém a kritickém studiu všech. To je také velmi důležité. Ve skutečnosti věřím osamělému člověku s malým počtem následovníků, který říká logické věci na základě svého pozorování, více než přijaté korporaci, jako jsou některé tam, nebo renomovaným lidem v oboru. Protože jsou již kontrolovány, kontaminovány a mají tam další zájmy, které se navzájem posilují.

Robert: To vidíš, Yazhi. Své publikum si časem získáte.
Yazhi: Používejte svou mysl, to je vše, o co všechny žádám. Nevěřte všemu nebo tomu, co chcete slyšet, ale důkazům, o kterých sami rozhodnete, že jsou relevantní pro váš osobní úsudek.

Gosia: A co se stane, až začneme být větší a větší a slavnější?

Robert: Ale to, že jsi tu dlouho, ještě neznamená, že mluvíš pravdu. Prostě přijde čas, kdy budeme velcí.
Yazhi: Také jsem řekla, že pravda je i ve velkých korporacích, jako je CNN nebo BBC, jen vše berte s nadhledem.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/evacuacion-planetaria-por-extraterrestres-yazhi-swaruu

Zpět