170 Portál k nové Zemi - jak jsme se dostali až sem Archeia Faith

[ Ezoterika ] 2019-10-12

Toto planetární vzestoupení je v plném proudu. Řadou výkonných portálů přichází nejmocnější energie vesmíru. Energie, které lidský kolektiv nikdy předtím nezažil, protože nikdy předtím nebyla vibrace lidstva schopna takové energie přijmout a podporovat. Všechno Stvoření mimo Zemi žije v jedné sdílené realitě, v jednom vědomém porozumění veškerého života pramenícího z jednoho zdroje, našeho prvotního stvořitele.

Planeta Země = Srdce byla stanovena jako ústřední fáze pro vesmírnou expanzi, jak se během chaosu formovaly v Multiversu anomálie a aberace. Když po sjednocení pokračovalo rozšiřování Stvoření, abberace a anomálie to na druhém konci nasávaly a předávaly na planety. Přesvědčovaly bytosti k uctívání, aby jim sloužily a vytvářely systémy otroctví, aby se mohly energicky živit.

144 000 jako původní skupina Božích slíbilo, že vzestoupí každá planeta, která padla vládou bezduchých bytostí. Jak se vibrace každé planety zvedly, bezduché bytosti se snažili přežít v podmínkách, s nimiž rezonují. Opouštěli postupně planety, než zbyla jen jedna planeta pod bezduchou kontrolou, planeta Země.

Po 27 000 let, od Atlantidy a Lemurie, je lidstvo na planetě Zemi zotročeno v odděleném matrixovém systému, v němž jsou myšlenky založené na nízkém strachu udržovány těmi bez duší. Tito staří kontroloři, Kabala apod., zahrnovaly naše vlády a vytvořily systémovou kontrolu prostřednictvím vzdělávání, zdravotnictví a farmaceutického průmyslu, válečného a obranného průmyslu. Všechny lži se hroutí pod obrovskou silou Světla vstupujícího na Zemi.

Nikdo se nemohl vymanit z programování ega. Naším posláním je cesta zpět ke zdroji, nahoru a od všech nižších myšlenek. Znovu a znovu jsme se inkarnovali, stoupali od koncentrovaného strachu. Celé spektrum duality se muselo transformovat, od nejnižší po nejvyšší.

Lidstvo se chytilo do smyček a jedině ztělesnění Boha ukázalo cestu. Matka všeho stvoření se na Zemi ztělesnila 534krát jako královna Alžběta první, Kleopatra, Quan Yin, Ježíš, Johanka z Arku a bezpočet dalších významných postav. Pokaždé, když byla zabita a blízko smrti, Kabala jí přísahala, že jí to znesnadní, jak je to jen možné.

Toto je nejvyšší časová osa. Musíte se rozhodnout vytvořit nové cesty. Lidstvo je na pokraji svého výstupu. Průměrné lidské ego má mezi 3000 a 14 000 vrstvami s mnoha nižšími frekvencemi, které je třeba zažít a transformovat. Proto děláte stejnou chybu znovu a znovu, stejné situace s různými lidmi a v různých časech. Vaše ego existuje, způsobuje a přitahuje dysfunkci a snižuje zážitek. Bez něj byste všechny zkušenosti a situace vnímali z pohledu Jediného, při plném poznání s Bohem. Ne celé lidstvo je vědomě na stejné úrovni. Jak každý důležitý portál prochází každou bytostí, zažívá intenzifikaci své energie, která se jim odráží, hluboko ukrytá programováním.

Ego je navrženo tak, aby přežilo, jeho rozpuštění se rovná rozpuštění veškeré duality a veškeré tmy. Jste připraveni pustit vše, co vás drží zpátky?

"Existují dvě základní motivační síly: strach a láska." Když se bojíme, stáhneme se ze života. Když jsme zamilovaní, jsme otevřeni všemu, co život může nabídnout s vášní, vzrušením a přijetím. Musíme se naučit milovat nejprve sebe, v celé naší slávě a našich nedokonalostech. Pokud se nedokážeme milovat, nemůžeme se plně otevřít naší schopnosti milovat ostatní nebo tvořit náš potenciál. Evoluce a všechny naděje na lepší svět spočívají v neohrožené a otevřené vizi lidí, kteří přijímají život. ?

https://lovehaswon.org/archangel-michael-stop-playing-the-game/

Archangel Michael ~ Přestaňte hrát hru 19.10.2019

James McConnell

Hrajete tuto hru už mnoho tisíc let. Mnoho inkarnací jste hráli tuto hru, kterou jste vytvořili.

Vy jako kolektiv jste vytvořili hru, protože bylo nutné najít rozdíl, najít oddělení od Božího zdroje, abyste mohli plně porozumět spojení s Božím zdrojem. A o tom tato hra byla.

Ale hra, jak jste ji vyvinuli, končí. Hráli jste dost dlouho. Ptáte se, ?proč stále hraji tuto hru?? Protože neznáte nic jiného než hrát hru. Ale mnozí z vás si nyní uvědomili, že opravdu jediný způsob, jak vyhrát hru, je nehrát ji vůbec. A to je to, co začnete chápat. Proč pokračovat ve hře, když nemusíte?

Ano, existují programy, které musíte nadále provozovat: placení daní, práce, peníze - všechny tyto věci jsou součástí programování při založení této hry. Ale v rámci vašich myšlenkových procesů, ve vašich fantazijních procesech se můžete stále více a více stahovat ze hry. Uvědomte si, že tuto hru už nemusíte hrát. Už toho stačí. Pokaždé, když si to říkátev sobě, stále více a více se oddělujete od hry a od této iluze 3D.

Nezavazujete se do této iluze, do tohoto prostředí, kterému jste věrní. Je to pouze iluze, pokud si myslíte, že je to iluze. Pokud si myslíte, že je to realita, pak je to také. Je to to, čemu věříte. Pokud si myslíte, že hra skončila a můžete ji přestat hrát. Co když všichni jako kolektiv zítra přestanete hrát. Co kdybyste všichni řekli: ?stačí, už tuto hru nehraju! A celá světelná komunita po celé planetě, byste vytvořili revoluci a evoluci. V tom okamžiku byste změnily všechno . Ale nejste schopni to udělat jako kolektiv, protože se nemůžete spojit jako kolektiv.

Ano, máte internet. To je skvělé pro stále větší sblížení kolektivu. Ale přesto nemůžete oslovit všechny své bratry a sestry a říct: ?přestaňme hrát tuto hru.?

Co tedy můžete udělat? Když se probudíte, můžete sobě každé ráno říci: ?Tento den hru nebudu hrát. Udělám vše, co bude v mých silách, abych přestal hrát hru. Udělám vše, co bude v mých silách, abych zastavil programování, ukončil jej, abych zvýšil své vibrace do vyšší čtvrté dimenze a dokonce i do páté dimenze. Najdu radost v každém okamžiku, ve kterém jsem. ?A pokud to dokážete, pokud můžete být TEĎ a najít v tomto okamžiku radost, na okamžik jste přestali hrát hru. A každou chvíli, kdy to uděláte, již hru nehrajete. Už nejste v iluzi třetí dimenze. Pracujete ve vyšších vibracích čtvrté a páté dimenze a zůstáváte tam déle a déle.Je to vše ve vaší vlastní moci. Ano, pravděpodobně budete muset prozatím i nadále platit daně. Musíte zůstat ve finančním systému, prozatím. Musíte trochu hrát hru. Ale pokaždé, když se ocitnete v samém okamžiku, a v tom okamžiku najdete radost, pak pomáháte nejen sobě, ale i celému kolektivu, abyste opustili matrix navždy.Mnozí z vás na chvíli opouštějí matrix, a pak se vrátí. Opustíš a vrátíš se. Nakonec to dokážete nechat navždy. To je vzestup. Když Jako Neo ve filmu Matrix dokážete zvednout ruku a zastavit kulku, zastavit odpor, dokážete s tím plynout. To se nyní podobá vašemu vlastnímu procesu vzestupu.

Všechno, co děláte, dělejte s láskou, se světlem, v radosti. V tomto okamžiku. Zanedlouho zjistíte, že již nemusíte hrát hru, že hra skutečně skončila. A začíná nová hra, kterou začínáte jako kolektiv. A pravidla pro tuto novou hru vytváříte vy. Zvyšujte své vibrace.

Zdroj: https://lovehaswon.org/lovehaswon-special-message-portal-pathway-to-the-new-earth-and-a-herstory-of-

Zpět