6054 Ráj na zemi - mýtus, nebo realita? July Julai

[ Ezoterika ] 2024-02-23

TOP 5 CHYB: proč se nemůžete stát Stvořitelem svého života!
Koot Hoomi
Naslouchejme si navzájem svou duší a nechme se naplnit. Protože každý z nás obohacuje své nitro interakcí. Tím, že předávám znalosti, obohacuji ty části sebe sama, které ve vás rezonují. Kromě studentů neexistují žádní mistři a já vám dám příležitost podívat se na tento proces z globální perspektivy. Každý učitel je svým žákem na začátku své cesty. Existuje nekonečné množství cest a vy jste přitahováni k Učitelům, nebo spíše Učitelé přitahují vás, aby obohatili a vyživili části sebe sama ve vás. Vše je multidimenzionální a je potřeba na to myslet. Na Zemi nejsou žádní nebeští Učitelé. To je důležité. Pozemští Učitelé se nacházejí v hustě hmotném světě a jejich úkoly jsou spojeny s obohacováním hmoty.

Duchovní učitelé jsou v duchovním světě. Obohacují myšlenky, které pozemští učitelé rozvíjejí ve světě hmoty. Na Zemi je hlavním ukazatelem vývoje stupeň vývoje hmoty.

Představte si, že máte nápad. Idea je vždy duchovní substancí, potenciálem. Entita, která se chce inkarnovat do světa a zhustit/zformovat. Pokud si myslíte, že duchovní entita se může inkarnovat pouze do lidského těla, je to omyl. Vše záleží na tom, kdo tuto myšlenku ztělesňuje. Člověk je stvořením Ducha. Duch může skrze člověka ztělesnit cokoliv, co chce. Ale prostředníkem mezi ideou a Duchem bude člověk a do jisté míry i jeho osobnost. Je to jedna z forem uskutečnění duchovní ideje.

Duch je absolutní soubor idejí, z nichž každá může být ztělesněna, takže vývoj je nekonečný. A co víc, každá myšlenka dává vzniknout nekonečnému množství svých fragmentů, jiných idejí, jako pampeliška složená z tisíce semínek. Duše je také idea. Celostní a dokonalá. Příroda to velmi dobře demonstruje. Způsob, jakým se příroda opyluje a rozsévá. Jablko, stejně jako Duše, padá na zem a nese v sobě semena. A mohou vyrůst v celý strom a tak dále do nekonečna. Proces již začal.

Představte si, že se v člověku zjevuje množství myšlenek jako semínka, která mají v sobě životní kód. Některé jsou odolnější, jiné méně, ale je jich hodně. Úkolem vývoje člověka ve hmotě je dát život semenům. A jak vdechnout život duchovní myšlence? Uvědomit si to skrze hmotu. Všechno ve vašem životě je formou realizace duchovní myšlenky. Například projekt, jedna věc je něco vytvořit a druhá věc je vyklíčit a nechat myšlenku přinášet plody, tedy přinášet plody v podobě nových nápadů. Nastartovat proces tvůrčího života ve hmotě.

Peníze, kterých se mnoho lidí obává, jsou také nápadem, protože tyto peníze budou později ztělesňovat myšlenku jiného člověka. Přinesou mu ovoce. Za peníze, které vám vaše ztělesněná představa přinesla, něco získáte a přispějete tak k realizaci nápadu jiného člověka.

Jaké jsou formy realizace nápadu? Například výsledkem představy o vztahu je člověk, novorozenec., nebo partnerství, kdy společně něco realizujete do světa. Vytváříte půdu pro kultivaci duchovního potenciálu ve hmotě. Komunikace je hlavní formou realizace nápadů. V tomto procesu si vzájemně vyměňujete a obohacujete se. Vaše nápady se navzájem posilují, nebo splývají v jeden celek, díky čemuž se zvyšuje potenciál a motivace k rozvoji. Vaše materiální výsledky jsou důsledkem toho, jak dobře jste do světa vyklíčili duchovní ideu. Pokud nemáte výsledky, a to nemůžete, pak prostě nevidíte ten růst, nevšimnete si, jak je vše prostoupeno duchem. Doslova vše, co vás obklopuje. Vše je božské a dokonalé. Vy jste průvodci.

Také ve světě hmoty dochází k rozdělení. Někteří lidé si osvojují formy realizace a distancují se od duchovna. Vědci, politici, architekti. Obecně na kouli nezáleží, důležité je zaměření pozornosti, materialisté. A jsou tací, kteří zkoumají duchovní pól a distancují se od hmoty. Mniši, kněží, Buddhové. Jsou tu dirigenti nové doby, lidé, kteří v sobě spojují oba póly tak, že se dualita hroutí a rozprostírá se nový prostor. V předchozích rozhovorech jsme již mluvili o tom, že prostor, do kterého se stěhujete, je nová dimenze, nová éra vytvořená samotnými lidmi a v první řadě je to kultura, světonázor. Podívejte se na definici kultury.

"Kultura je vše, co je stvořeno člověkem a zároveň člověka tvoří, vytváří samotný fenomén lidství. Literatura, umění a filozofie jsou v tomto smyslu nejnezpochybnitelnějšími složkami kultury, protože jsou stvořeny lidstvem pro sebeuvědomění a transformaci lidstva. Podívejte se, o čem mluvím. Prostor univerzálních významů, myšlenek a hodnot. Kolektivní duchovní prostor, který utváří vysoce kvalitní materiální prostor.

width=


Když kvantita ve vás získá kvalitu, je to nová úroveň a přechod.
Q: Jak se vyhýbáte tomu, abyste zacházeli příliš daleko do hmoty?
A: Pokud jste již navázali kontakt se svou duchovní podstatou, pak zde nemohou být žádné excesy. Vše se děje podle cyklů a v některých z nich můžete být více hmotní, nebo duchovnější, vypadá to takto:
Když se ponoříte do hmoty, spiritualita se stane stabilním pozadím. Když se ponoříte do duchovna, hmota se stane pozadím. Je to jako skladba Když se do popředí dostává jeden, nebo druhý prostor významů. Hmota má své vlastní významy, duchovnost má jiné, a vy potřebujete vytvořit spojení mezi duchovním a materiálním, aby se objevil život.

Chci to trochu objasnit, aby to bylo jasnější. Duchovnost a materialita, o které mluvím, je iluzí oddělenosti. Ve své celistvosti představují absolutní zdroj, který rozvíjíme, to znamená, že rozvíjíme, odvíjíme a aktivujeme pohyb. Je to jako obraz, který ožije a předměty v něm se začnou pohybovat, dýchat a cítit.
Je to jako vztah mezi mužem a ženou. Vaše spiritualita musí milovat hmotu a naopak. Hmota musí milovat duchovno.

Mnohým se to může zdát divné, máte averzi k hmotě. Hmota je hustá, je v ní velká koncentrace, ale duchovno na vysokých úrovních je také husté a tato hustota je jiná. Je-li hustota ve hmotě jako led (pevný a strukturovaný prostor), pak v duchovním světě je to voda. Vaším úkolem je vytvořit třetí stav - páru. Pouze spojením hmotného a duchovního může člověk cítit vznášení a lehkost.
Nejde o to houpat se na houpačce hmoty a ducha, ale uvědomit si, že hmota je zhuštěný duch a umožnit hmotě (matce) klíčit nová semena duchovního života na zemi.

Odpovězte si na otázku:
Může být duchovně obohacený člověk chudý, nemohoucí, nemocný, bez energie, trpící? Do jaké míry může takový člověk vést vysoce kvalitní energii?
Ano, každý z vás prochází svými vlastními lekcemi a nejčastěji dochází ke zkreslení v důsledku zaujatosti jedním, nebo druhým směrem. Člověk, který kráčí po cestě celistvosti, se shromažďuje na každé z úrovní a hmota je posledním krokem přechodu. Tímto sestavením můžete dosáhnout nového stavu.

Stav Ducha, který se inkarnuje do hmoty, kde každá z vašich myšlenek je realizována prostřednictvím dobra, tvoření a lásky. Každý čin prospívá celému lidstvu, probouzí a oduševňuje. A pak jste osvobozeni od oddělenosti, už není žádné dobro a zlo, správné, nebo špatné, lehké, nebo těžké, čisté a špinavé. Díváte se na svět ze stavu soustředěnosti, celistvosti a vše oduševňujete. Všechno kolem vás ožívá probouzí se k životu. Mrtvá hmota směřuje ke smrti a sebezničení, zatímco oduševnělá hmota vytváří a rodí život.

Zdroj: https://absolutera.ru/article16423

Zpět