5704 Stvořitel zdroje: Vzestup a vzkříšení, Prolomení energií vzestupu - Zdrojové světlo Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2024-01-14

Možná jste si všimli, že energie lidí, možná i vaše vlastní, se v současné době zdají být extrémně roztříštěné. Na celém světě také došlo k výrazné změně povětrnostních podmínek. Změny energií jsou významné a jejich vliv na vaše nálady a rozpoložení nelze podceňovat.

Mnoho lidí na Zemi si začíná více uvědomovat sebe sama v duchu. Zvyšují své vibrace, aby odpovídaly energiím Vzestupu. Přinášejí svá světelná těla a vědomě se stávají milujícími bytostmi, které jsou ochotny sloužit planetě. Existuje však mnoho dalších, kteří se vibracím lásky a míru brání, a jejich boj v této době vytváří na Zemi disharmonii a nerovnováhu. Místo aby se probudili ke svým vyšším cílům, nechávají se strhnout do dramatu ega mysli.

V reakci na to se Matka Země trápí. Volá o pomoc, protože pokračuje v asimilaci energií páté dimenze. Nesoulad energií jí způsobuje mnoho trápení a kataklyzmata na Zemi jsou jedním z jeho důsledků. Vzorce počasí jsou v mnoha případech jejími pokusy očistit se od negativních energií, které se hojně vyskytují a které hrozí, že zabrání její energii v plném vzestupu.

To, zda Země vzestoupí, nebo zůstane v dramatu a chaosu, nezávisí na ˝mocných˝, jako jsou vlády, světoví vůdci nebo dokonce Bůh. Záleží na každém jednotlivci, zda provede změny, které potřebuje, aby se zbavil zátěže minulosti a všech nepravd, které dlouho zastával, nebo v nichž setrvával. Je čas, aby si lidé znovu uvědomili sami sebe a začali pracovat na otázkách a problémech, které jim již neslouží. Největším faktorem je vyřadit ze hry všechny ostatní, včetně Boha, a pracovat pouze na sobě: na svých nejniternějších tajemstvích a lžích, na svých nejistotách, na svých přáních a snech a na svém sebepojetí. Kdyby každý jednotlivec pracoval na těchto věcech a naučil se důvěřovat a věřit v sebe a ve Stvořitele, nezbyla by mu žádná práce!

Pracovníci světla celého světa jsou svoláni, aby pomohli Matce Zemi překonat její dilema. Posílejte co nejvíce uzdravení: planetě, ostatním lidem i sobě. Udělejte vše, co můžete, abyste ve svých životech udrželi stav lásky a harmonie. Očistěte své minulé životy a zavazadla z dětství. Zbavte se všech soudů vůči sobě i druhým. Meditujte, jak jen můžete, a zavolejte mě, abych vám přivedl energii lásky andělské říše a mistrů, aby vám pomohli. Musíme se spojit, protože všichni jsme jedno.

JÁ JSEM Stvořitel všeho, co je

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/07/source-creator-breaking-through-the-energies-of-ascension/

Zpět