420 Paměťové implantáty - řízení 3D matrixu Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2020-07-19

- zkráceno -
Aneeka: Paměťové implantáty slouží pro vytvoření nezbytného kontextu, aby měl člověk život, který byl navržen. Abyste mohli zažít to, co vás v životě zajímá, není nutné prožívat vše od dětství. Ne všichni lidé zažívají život od narození, mnozí vstoupí jako dospělí, ale potřebují kontext. Záleží na tom, co chtějí. Většinou se to dělá z vyšších úrovní. Také se to provádí vložením technologie, jak to dělá federace. Jde o to změnit způsob, jak člověk vnímá a interpretuje 3D realitu, která ho obklopuje.

Další metody, jako je ponoření, nejsou tak úplné, jako je vložení vzpomínek do paměťových kontextů z vyšších úrovní. Vložení falešných vzpomínek nemusí být nutně provedeno pomocí technologie 5D, která je pro lidi nepřirozené, postačí postupy 3D, jako je vkládání fotografií a změněných dokumentů. Upravené fotografie se jednoduše umístí na klíčových místech tradičním způsobem ne pomocí vlečného paprsku. Někdo je např. fyzicky položí na místo, nahradí dokumenty jako tajný agent. Důkazy mají větší hodnotu, než vzpomínky. Tím se mění průběh života člověka a nutí ho to věřit ve falešné vzpomínky.

Pokud chcete vložit kolektivní událost, která neexistuje, začíná se změnou záznamů kontrolních médií, pak se nějakým způsobem ospravedlní, proč se vzpomínky osob neshodují. Někdy se ospravedlní posttraumatickým stresem. Válka je něco, co musí být vloženo do mnoha zainteresovaných lidí, nelze ji vložit pouze některým Američanům. Pokud se objeví lidé z Iráku a řeknou, že tam není žádná válka, že se právě vrátil z kokosové párty a všichni jsou šťastní, není velká válka snadná, ale záliv byl tak extrémně lokalizovaný, že ani vojáci v první linii neviděli vůbec nic. Je možné, že to samé udělali s kovidem .. není to tak snadné, jako v případě války v Zálivu v roce 1991, kdy byla válka vedena většinou ve vzduchu. Jak jste říkal, lidé projevují všechno, ale federace vkládá věci invazivním způsobem, protože 3D je příliš pomalý. Uvědomují si, že lidé musí být tlačeni ve směru, po kterém sami touží, nebo k tomu, co chtějí zažít nebo mít. Kromě použití špičkových technologií duplikujících věci, se používá paprsek traktoru.

Obecně používají nízkou technologii, která není z hlediska prvního zákona invazivní. tj. pomocí médií vytváří věci podle toho, co je pro ně výhodné. Například mohou představit nového anglického krále pomocí nějaké pověsti nebo starého záznamu, který tvrdí, že oficiální králové jsou nelegitimní, ačkoli to předtím nebylo relevantní. V pozadí připraví dokumenty, které jej validují, a odstraní ty, které validují druhé. Použijí kohokoli, kdo má odpovídající profil, nebo dokonce i jen organický portál řízený z vnějšku. Zajistí, že jde o veřejný nebo právní zájem. Zásah federace zajistí něco, co předtím neexistovalo. Lze tak změnit rodinu, národnost, minulost, vzpomínky - lidé obecně mají špatnou paměť.

Federace má tolik kapacity, tolik síly, že to dělá na individuální úrovni s každým. Skutečná osoba tam dole přijímá historii, kterou implantují. Dotyčný subjekt to přijme jako skutečnou událost, ačkoli na ni nemá vzpomínky. Ve vyšších hustotách jsou také implantovány vzpomínky. Stejná technika je zneužitelná i temnými silami. Jakákoli varianta se stane, vaše minulost se vloží do všech lidí, kteří tam hrají roli.

Yazhi: Vaše minulost je vložená. Jen hrajete role. Používáte šablonu identity, abyste si nasadili masku - například Goshi, Roberta... Vaše zkušenost je taková, že jste se narodili. To je platné. Pouze vy rozhodujete, jaká je vaše vlastní realita, kterou na vás nemůže nikdo uvalit z vyšší úrovně. Z vyššího úhlu pohledu mě jen načítáte z určitého bodu ve vaší nedávné přítomnosti, tj. vstupní bod zprostředkovaný paměťovým programem implantovaným do vašeho avatara. Vaše zkušenost je vaše. Pokud se tak rozhodnete, vstoupili jste jako dítě. Lidé myslí jen na jedné úrovni. Co je pravda na jedné úrovni, není pravda z jiné rozšířené. Na jedné úrovni jste začali jako dítě, na jiné úrovni jste vstoupili do avatara.

Robert: Myslím si to samé, ale nevím, kdy jsem se sem dostal.

Yazhí: Robert ví, že v okamžiku, kdy vstoupil do incidentu s modrými bytostmi.

Robert: V roce 2007-2008 jsem si myslel, že jsem byl mrtvý a vrátil jsem se zpět na Zemi.

Yazhí: Z jednoho úhlu pohledu jste na Zemi, z druhého jste ve zdroji. Odtud máte přístup k jakémukoli bodu ve vesmíru.

Abyste odtamtud "přišli" na Zemi, muselo dojít k silnému incidentu něco, co byste označili za epifanii, traumatickou událost. Pokud si nic takového nepamatujete, můžete říct, že to bylo narozením, jako dítě, což je subjektivní. Implantované vzpomínky neznamenají, že dívka Gosha neexistovala, neměla tyto zkušenosti, je to jako by odešla a ty jsi do ní vstoupila. Všichni ve 3D pracují s implantovanými vzpomínkami, zkušenostmi, které nejsou jejich nebo které sdílejí s kolektivem.

Gosha: Co všechny ty malé děti, které vidím kolem. Jednoho dne budou mít vzpomínky na to, že byly dětmi. Nebudou implantovány, protože je teď vidím.

Yazhí: To, co dnes zažívají, je být dětmi. Přicházejí s implantáty ještě předtím, než se narodí, někteří nejsou ani skuteční, jsou to programy. Před narozením se implantují vzpomínky, které sdílí mnoho lidí, aby jim poskytly rámec referencí o tom, jak být člověkem. Zejména pro duše, které jsou na Zemi poprvé. Kolektivní vzpomínky předávají, jaké je to být lidé, s klíčovými zkušenostmi jako vzory chování. To vysvětluje, proč tu máte tolik lidí se vzpomínkami na to, když byli Napoleon, nebo Marie Antoinetta. Zažívají, že jsou děti, nebo jsou jen prázdné programy, organické kontejnery v procesu přípravy k osídlení nějakou hvězdnou bytostí později v životě. Některé hvězdné bytosti jsou na Zemi, aby zažili, že jsou děti. To pak nebude implantovaná vzpomínka, ale mají implantované vzpomínky před narozením jako vzor chování. To znamená, že jsou všichni hvězdné bytosti, a jestli pokračují v kole samsary je jejich rozhodnutím.

Nevěřím v nucenou reinkarnaci. Ať už věřím nebo ne, několikrát jsem zemřela na Zemi. Nikdy jsem tam nebyla uvězněna jako duše. Když jsem odešla, nikdy jsem se nestřetla s bytostmi, které by četli mou karmu, a neviděla jsem svůj život jako film.

Od začátku: lidé dostávají implantované vzpomínky na předchozí životy, které nutně nemuseli mít, ani zažít, to je vzor toho, jak jak se chovat jako bytosti, které vstupují z dětství, aby prožívaly být dítě. Pak odejdou a zanechají kontejner - tělo, které obsadí jiná hvězdná bytost a obdrží sumář předchozích vzpomínek pozemské rodiny a bytosti, která odchází. Nezemřou, ale z pohledu odcházející konkrétní bytosti zemřou, opustí tělo, a vrací se ke zdroji, ve kterém je tato paměť uložena. Tato paměť je v Robertovi, a je sdílená s novou hvězdnou bytostí, která pokračuje život v jeho těle, protože chce zažít být Robert. Hvězdná bytost má zájem o to, aby se rozšířila a osvítila dnešního Roberta, ne toho, který byl více v matrixu. Nekonečné množství variant pro každou osobu.

To jsou implantáty, které vkládá federace. Takto to vše funguje, je to řízeno tímto způsobem prostřednictvím federace. A není to kolektivní, ale osobní, personalizované. Z určitého pohledu to může být vnímáno invazivně, ale takto 3D funguje. Federace není ze zveřejnění zrovna nadšena, protože s tím odstraníte závoj, probudíte se a uvědomíte si, jak všechno funguje , ať to lidé jako masa chápou nebo tomu věří. A to není všechno. Existují paměťové implantáty oficiálně přijímaných válečných událostí, které neexistovaly, nebo proběhly v paralelních časových liniích. Federace často mění vnímání životů lidí zapojených do válek, včetně vzpomínek na to, že jim byly implantovány válečné vzpomínky, někdy připravené médii aniž by proběhly. Je to závažné porušení hlavní směrnice federace sjednocených planet .

Implantáty je nemožné odlišit od skutečné zkušenosti, jsou součástí toho, kým jste, i když se vám nehodí. Falešné vzpomínky budete mít stále, je jen na vás, jestli je budete považovat za skutečné. Tak či onak mají stejnou hodnotu, i když jste je nežili. Dávají vám informace o věcech, které byste jinak nepoznali. Bohužel je to jediný způsob, jakým 3D zážitek může fungovat. V podstatě se vzdáte svobodné vůle s cílem mít krátkou, chaotickou inkarnaci s velkým duchovním pokrokem.

Robert: Zasahování do lidí není jen jako dualita k nezasahování, ale vše, co se děje ve 3D, je umělé.

Yazhí: Pojem zasahování je něco, co není nutné zmiňovat. Je to jako si stěžovat, že v procesoru vašeho počítače není nic organického. Vše je organizováno, vše je řízeno. Čas ve 3D není lineární, vše je uměle spojeno dohromady, aby vám to poskytlo iluzi. Pouze zažíváte linearitu současnosti vaší dosavadní zkušenosti, jak se děje v 5D. Veškeré historické události, dokonce i na osobní úrovni jsou měněny, někdy naprosto neexistují. Je to jen paměťový implantát. A dokonce mnoho lidí sdílí stejné implantáty. To shazuje veřejné porozumění, častokrát dochází k řetězovým reakcím.

Záležitost 9/11 například vytvořila dočasnou změnu, protože donutila federaci vrátit se k alternaci, nebo napravit škody způsobené danými informacemi. Ale nevědí jak, nechali všude díry a čím více se je snaží zalepit, tím více děr vylézá. Tyto díry nejsou ničím jiným než historickými nekonzistentnostmi, které lidé zažívají. Již realizují 9/11 bez letadel , invazi do Iráku bez zbraní hromadného ničení. Efekt Mandela. Matice musí být nastavena nebo prezentována s nejvyšší péčí lineárním způsobem, aby u lidí vyvolala účinek vnímání času lineárním způsobem. V okamžiku, kdy se začnou věci propojovat ja odkrývat nekonzistence, zanechávají chyby, které se postupně zvyšují. 9/11 bez letadel, Irák 2003 bez zbraní hromadného ničení, pandemie bez viru a stále závažnější díry v umělém 3D příběhu způsobují selhání systému.

Robert: Takže, kde jsou časové osy každého člověka, je to vše jen iluze? Duše jsou zde upoutány svou pozorností?

Yazhí: To je další důvod, proč jsou časové osy pouze osobní. Kolektivní jsou pouze na základě dohod, Zásah Federace jen umožňuje životní zkušenost. Interferenci nemůžete odstranit, nebo se 3D zhroutí do chaosu.

Robert: Takže slovo interference není správné, je to spíš jako 3D management?

Yazhí: Samotný přirozený průběh je díky řízení Federace. Přesto lze tvrdit, že některé věci jsou příliš a lze je považovat za narušení přirozeného průběhu řízení.

Robert: Jako Van Allen, který ovlivňuje magnetosféru?

Yazhí: Ano, ale Van Allenovy pásy jsou zde nejméně znepokojující. To mysl lidí všechno ovládá, a kdokoli ovládá lidské mysli, ovládá všechno. Van Allenovy pásy zůstávají, jsou pouze další metodou kontroly nad populací. A protože se rychlým tempem giganticky ztenčují, Federace skrze Cabal implementuje nové kontrolní metody, které mají nahradit ztrátu Van Allenových pásů, jako jsou 5G sítě, čipy a tak podobně.

Robert: To znamená, že existuje 3D matice, že řízení zážitků lidí probíhá prostřednictvím jakési umělé reality?

Yazhí: Ano, vkládá implantované vzpomínky, zavádí koncepty, které mění vnímání lidí.

Gosha: Takže ty také ovlivňuješ mé vnímání, například jakmile zrušíš svůj vliv, zjistím, že mě zajímá jen pěstování okurek a všechno, co dělám, zajímá tebe.

Yazhí: Nejsme nikdy sami, ani ty, ani Taygeťané, ani já. Vždy jsme konglomerátem vědomí bytostí projevujících se skrze každého z nás. To je to, čemu říkáte myšlenky. Všichni jsme organickými portály. Na tom není nic špatného, jde jen o to pro koho jsme.

Robert: Takže duše jsou zde tak nějak zadržovány manipulací s vnímáním?

Yazhí: Ano, a jak již bylo před rokem vysvětleno, jde to pro vytvoření zážitku požadovaného dušemi z nižších úrovní a také za účelem vykořisťování. Rasy zvané regresivní využívají tohoto vykořisťování, ale shora je vše součástí stejného scénáře. Vše je dobrovolné. Z pohledu duší to vždy bylo dobrovolné, což samo o sobě z pohledu vyšších hustot znamená, že není nutné nikoho probouzet. Nedělejte nic, jen pozorujte. Vše je na rozhodnutí a pečlivě plánováno každou duší. Je to jen okamžik v čase, krátká inkarnace. Ale stane se to. Co je pravda na jedné úrovni, není pravda z jiné rozšířené. Člověk myslí pouze na jedné úrovni. Taygeťané přemýšlí na mnoha úrovních současně. I tak to, co platí pro ně, neplatí shora. Výše rozumíte nižšímu, ale ne naopak.

Gosha: Takže z úrovně lidí Federace zasahuje, a ne vše je fér. Z úrovně Taigety vaši přátelé vidí, že je to nespravedlivé, ale také vidí, že na Zemi byste mohli žít jinak.

Yazhí: A oni se rozhodli bojovat proti Federaci. Být to dnes, jsou oficiálně považováni za rebely. Já dnes rozumím více názorům lidí, Taygety, Federace a výše. Co je platné na jedné úrovni, není platné na další.

Robert: A jak se z toho dostat?

Yazhí: Pochopením, kdo jste, ne kdo jste byli, a jak vše funguje. Mít jasný záměr s pevným úmyslem nevracet se zpět, založený na skutečnosti, že už není nic víc, co byste se měli učit ve 3D. To je tvůj konečný záměr.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=fDdE9057v8s

Zpět