671 Návrat solárních Rishi Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2020-12-15

Věci vůbec nejsou tím, čím se zdají být. Vnější svět je karikaturní realitou astrálních stínů, kolektivní klam založený na vyprávění o falešné realitě kriminálních psychopatů. To se nyní rozpadá. Rodiny strážců plánují podporu lidstva při osvobození planety na časové ose se zveřejněním, které zvýší povědomí veřejnosti o těch, kteří páchají zločiny proti lidskosti. Pokud nejste v první linii, je vaším úkolem zůstat v klidu a pomoci najít klid ostatním a spojit se s vyšším vedením.

Vesmírná časová matice a systém Mléčné dráhy se přesunul do domény vyšších frekvencí nedimenzionálního pole zdroje, jako zabezpečení proti selhání plánu vzestupu. To umožňuje návrat solárních Rishi, kteří jsou zakladatelskými plameny. Solární Rishi jsou vědomí, které existuje v pre-hmotě. Všechny biologické formy byly vytvořeny v harmonických vesmírech. Nyní solárni Rishi sestupují z pre-hmotných vrstev do jádra stvoření, které navazuje na dimenze hmotných světů. Jejich návrat má obrovské dopady na časové osy této reality, buněčnou transformaci a planetární kolektivní vědomí. (komunikace Kee Ra Sha). Do konce roku by měla být nová matice ukotvena do planety.

Postup probouzení vyplavuje skryté nejtemnější aspekty a bolestivé traumatické rány, které vedli k odpojení od zdroje. Temné síly sestoupily ještě níže zneužíváním anorganické technologie a systémů AI. Mnoho temných tvorů se asimilovalo na plně anorganické bytosti.

Solární Rishi jsou Kosmická trojice - první triáda světelných projevů. Prvním světelným projevem jsou řády solárních Rishi modrého paprsku - Elohim a Oraphim, které přímo podporují rasy Strážců v nižším harmonickém vesmíru. Podporují osvobození Galaktickou federací světla a duchovní vývoj lidstva.

Smaragdový řád Elohim nasadil rasy skrze Lyřanskou hvězdnou bránu ve čtvrtém harmonickém vesmíru na Aramateně. (Anuhazi Feline Elohim rasy - kočky) Zlatý řád stojí za rasami Cerez Avian a Aeithan (ptáci) v harmonickém vesmíru Lyra-Vega Ametystový řád vytvořil rasy složené z kytovců, ptačích Pegasů a vodní Braharamy (vesmír Lyra-Aveyon). Ztělesnění trojice se nazývajín královské rody. Zakladatelé se poprvé mohou plně vrátit do naší časové matice z pátého harmonického vesmíru. Pro lidské bytosti jsou to aspekty vyššího Já světelného těla. Jejich vědomí jsou aspekty budoucích časových linií a světelného těla planety Země.

Vědomí Země je přímo propojeno ve všech harmonických vesmírech a s lidským vědomím, které je vyjádřením v životní formě ve všech hustotách. V pátém harmonickém vesmíru neexistují hmotné formy, vědomí se projevuje v pre-formě.

Tato fáze vzestupného cyklu přináší do naší reality opravené vertikální duchovní vazby, které jsou nyní spojeny se základnou solárních Rishi, která se přímo připojuje do pole Zdroje vesmírné trojice. V cyklu duchovního vzestupu se konečně setkáme s Nekonečným Stvořitelem - čeká nás naše osobní setkání podobné archetypálnímu okamžiku "Ježíše".

Se zvýšenou intenzitou zviditelňování se vynořuje i hromadné stínové Já. Budeme-li tomu věnovat pozornost, bude každý den jasnější. Snáze bude možné rozlišovat jednotlivce a skupiny, které jsou v zajetí ducha Antikrista, a nemají tušení, že stínové síly pokoušející se ovládnout svět jsou přímo spojeny s mimozemskou sítí AI. Zahajujeme novou fázi, ve které bude odhalení a pravda dána masám a nakonec se vrátí vláda solárních Rishi.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/solar-rishi-return-things-are-not-at-all-what-they-seem-to-be/

Zpět