3894 Mistři světla: Vlastní mír na Zemi Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2023-02-14

Jste sami se sebou vyrovnaní? Dokázali jste si ve svém srdci vytvořit bezpečné útočiště, které vyzařuje do vašeho domova, partnera, rodiny, přátel a širšího okolí? Věta ʺDomov je tam, kde je srdceʺ odráží skutečnou povahu vnitřního míru, protože když je člověk uvnitř sebe skutečně šťastný, bude šťastný kdekoli. Je nejvyšší pravdou, že mír na Zemi nezávisí na společnostech, vládách nebo korporacích, dokonce ani na duchovních nebo náboženských skupinách. Závisí pouze na každém jednotlivci, který přijme sám sebe a smíří se s tím, kým je, a s životem, který prožil. Dosažení stavu vnitřního míru nezáleží na nikom jiném než na samotném člověku, protože nic se nezmění, pokud každý jednotlivec nepřevezme odpovědnost za to, jak myslí, jedná, chová se a tvoří. Nyní, když se svět třetí dimenze hroutí sám na sebe, máte šanci vytvořit si vlastní útočiště nebo kousek ʺnebeʺ. Mám na mysli jak fyzické místo, jako je to, kde žijete, tak i uvnitř sebe. Musí k tomu dojít, protože vnější svět nyní zažívá největší posun vědomí, jaký kdy zažil, a dopad na ty, kteří nedokončili své smlouvy, je potenciálně hrozivý. Smlouvy o učení duše končí pro většinu starších lidí na planetě, pokud si při reinkarnaci nezvolili cestu, která se odchyluje od jejich původního plánu. Když si člověk uvědomí a přijme svou vlastní pravdu, cesta před ním se rozšíří a otevře nesčetné možnosti. Ti, kdo zůstávají zahaleni závojem iluze, riskují, že se ztratí v pokřivené realitě, která je výsledkem myšlení třetí a čtvrté dimenze, jež je zakotveno v egu, fyzické bolesti a nemoci a odloučení od Zdroje Stvoření. Existuje milion různých realit, emocí a omezujících systémů přesvědčení, které lidstvo jako celek promítá každou vteřinu každého dne. Výsledná ʺpolévkaʺ pozitivity a negativity v lidském kolektivním vědomí, která na lidi dopadá ve vlnách v náhodných časových okamžicích, znamená, že lidské chování může být stále nespolehlivější, nepředvídatelné a nekontrolovatelné, pokud je člověk odpojen od svého vyššího já, a tedy od Zdroje. Ti, kteří se probudili a pracovali na tom, aby své vědomí udržovali převážně nad hustším vědomím mas, jsou mnohem lépe vybaveni k tomu, aby se udrželi v čistotě nebo se vymanili z energie podobné tresti, pokud polevili ve své ostražitosti.

Mír na Zemi mezi všemi národy světa tedy není reálným cílem a nemůže být nikdy uskutečněn jako nominální možnost. Energie, které kdysi vládly lidstvu jako celku, však již nejsou takové, jaké byly, a matrice lží a podvodů vetkaná do reality mas se rozpadá. Je tomu tak proto, že světlo Stvořitele prozařuje mnohem více srdcí lidí, kteří se sladili se svými Božskými plány a znovu se spojili se svou písní duše. Svět, jak jsme ho znali, už není a ani by nemohl udržet vyšší vibrační energie vycházející ze Země samotné, která integrovala zlaté paprsky vzestupu do svého krystalického jádra. Jak Matka Země vibruje na mnohem vyšší frekvenci, tak i lidstvo zažívá dynamický, ale také katastrofický posun do nového paradigmatu, jehož realita je pro ty, kteří se posunuli s ním, mnohem bezprostřednější, rychlejší, ale také mnohem vzdálenější od nižších energií nevzestoupených lidí. Pokud jste zažili posun ve své realitě, bude pro vás patrný způsobem, který není na první pohled viditelný. Ano, vaše prostředí je stále stejné. Lidé ve vaší rodině, vaši přátelé, vaše ulice, vaše komunita je na pohled stejná. Rozdíl je v tom, že se změní to, na čem vám záleží; vaše priority, to, co vnímáte jako důležité a jak žijete, co jíte, sledujete, čtete, čemu věříte, to vše bude mnohem více v souladu s hodnotami a atributy duchovního zákona, jehož základem je jednota a láska, která je bezpodmínečná. Mnohé lidské způsoby se stanou nesnesitelnějšími a mnohem méně pochopitelnými a vy se stanete Ukazatelem cesty pro druhé, protože budete praktikovat neodsuzování, toleranci a mírumilovné způsoby zvládání obtížných nebo náročných situací či chování druhých. Váš klid bude pro ostatní magnetem a budou se cítit lépe už jen tím, že budou ve vaší blízkosti. Největší změnou však bude klid, vděčnost a štěstí, které pocítíte uvnitř sebe za život, který žijete, a hojnost lásky, přátelství a příležitostí k duchovnímu, finančnímu a osobnímu růstu, které se vám budou neustále hrnout do cesty. Vytváříte nebo jste vytvořili svůj vlastní Mír na Zemi, který nyní vyzařuje na Zemi a do vašeho okolí způsobem, který si ani nedokážete představit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/14/the-masters-of-light-creating-your-own-peace-on-earth/

Zpět