1768 Apoteóza hierarchického zmatku Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2021-11-23

Již mnohokrát jsem vám řekl, že Vesmír, ve kterém žijeme, byl vytvořen tím nejdebilnějším způsobem, jaký si lze představit, a po celé věky jej řídila ta nejlenivější a nejnetalentovanější Hierarchie v celém našem Velkém Oválu, která se z více než poloviny skládala z Vetřelců a Nájezdníků, tedy těch z Falešné intervence. Hloupé eskapády, kterým se říká ″experimenty s dualitou″, jsou spíše diagnózou našich řídicích struktur, které už dávno promrhaly energetický potenciál vesmíru a sotva si dokázaly udržet malé ″NZ″ pro případ nouze. ″Synové Boží″ se v minulosti rovnoměrně rozdělili na tým ″krutých Karianů″ a ″dobrotivých Felinianů″ pro ″hru integrace polarit″. V důsledku hloupých válek, které pro zábavu vedli v naší Galaxii leží obrovské množství světů v troskách. Jen v našem rameni Galaxie ″Orion″ jsou stovky planet, kde kdysi kvetl život, dnes ohořelými pomníky této nevídané hlouposti, a evoluce, pokud ještě někde probíhá, trvá miliony, někdy miliardy let! Vraždění mezi plazy a jejich věčnými humanoidními protivníky, které kdysi vyvolali tito ″duchovní″ darebáci z druhého oválu, pokračovalo s přestávkami deset milionů let, ale bohužel místy doutná dodnes, protože kýžené ″integrace polarit″ ještě nebylo dosaženo! V průběhu tohoto nevídaného masakru byla Gaia (a celá soustava Solis) opakovaně dobývána Drako-Reptiloidy a poté osvobozována galaktickými humanoidy, přičemž docházelo k nevyhnutelnému a nemilosrdnému ničení kolonií osídlených protistranou. Nakonec se Repti Země zmocnili a drží ji pod svou kontrolou dodnes, přestože se je GFS po desetiletí hloupě snažila přesvědčit, aby se nadobro stáhli. V důsledku tohoto a dalších ďábelských plánů ″místního″ božstva a jeho nabubřelé, ale netalentované ″hierarchie″ náš Vesmír v posledních eonech ″žral″ tolik energie, kolik jí produkoval, tj. ″tloukl naprázdno″, a jeho jednotlivé segmenty byly téměř zcela zničeny, protože mnozí Falešní zasahovatelé se ″přiživovali″ právě na jejich rozkouskování a drancování!

(Z mých slov teď opět ″zjihli″ a prostor kolem nich se okamžitě ″rozčísl″. No, nic! Nebylo by to poprvé. Oni i já se s tím budeme muset smířit. Nakonec se ″vyčistí″ a všechno půjde dobře, protože... chvála Bohu! Řeknou mi, o čem mám psát a o čem mám mlčet. Každopádně budu pokračovat, moji milí).

Teprve náhlý zásah Boha Všeho, co jest (kterého nazýváme naším Mistrem) do situace vyvedl náš vesmír z ″energetické slepé uličky″. Jeho ″dotace″, které k nám směřují skrze vyšší struktury, ve skutečnosti pomáhají Gaii postupně zvyšovat vibrace pro přechod, jinak by naši netalentovaní vůdci jednoduše přivedli Zemi ke kolapsu do černé díry. Ostatní planety s ní spojené, a pak celý sektor Kosmu, by se zničily v její stopě, ale co je to pro naše netalentované Hierarchy nebo ty, kteří přicházejí z Falešného zásahu? Myslí především na své vlastní blaho a postavení, zatímco lidstvo z povrchu Země krmí pokryteckými licoměrnými řečmi, aby zakryli své ohavné činy. A takových skutků mají nesmírně mnoho, drazí! Jen malou část z nich znáte z našich dřívějších publikací. Popsat zbytek by vydalo na několik svazků. Příkladem tohoto Vesmírného bláznovství může být naše zchátralá Sluneční soustava, odkud chytří lidé z nyní ″osvícené″ hvězdokupy Plejády kdysi dokázali ukrást jedno z našich svítidel, Orionští roveři dokázali odnést nejcennější Mistrovské krystaly, Společně se Síriem shrábli téměř všechno zlato ze Země, výměnou za všechnu jejich špatnou karmu, a ″vysoce vyvinutý″ Arthur navíc zmrazil v ledu svůj toxický ofpad, který se nyní uvolňuje v procesu tání a otravuje vody oceánů. Tito chytráci spolu s dalšími galaktickými nájezdníky a blázny zničili Maldek a poté zdevastovali Mars, ale nyní ochotně učí lidstvo z povrchu Země, jak se má o svou planetu starat. Co říci o lidech, když v této sluneční soustavě zemřeli při nejrůznějších idiotských příhodách i Logové planet! Jako poslední příklad jsem vám opakovaně vyprávěl o smrti Loga Venuše, který se stal nevinnou obětí hloupého ″experimentu″ naší hloupé Hierarchie, provedeného podle plánu Lucifera Negramotného asi před deseti lety! Tento hloupý podnik se jmenoval ″Esek″ a vedl k takové tragédii, že se celá naše Galaxie málem zhroutila. Jen zásah Mistra zachránil trojrozměrné světy před úplným zničením, ale pětidimenzionální civilizace pak těžce trpěly a žádaly o pomoc prostřednictvím Bohů své vlastní oklamané a zrazené lidi z povrchu Země! A tak na pozadí kosmického zmatku místo užitečných závěrů z toho, co se stalo, a rozumnějšího přístupu dnes vidíme... pokračování téhož, jen s drobnými změnami.

Naše Hierarchie dokončením Luciferova opožděného ″experimentu″ zrušila svůj vlastní zákaz předávat lidem vědomosti o Božství, Vesmíru a lidstvu, který trval 12,5 tisíce let dlouho trpící ″páté rasy″, tedy současného lidstva Země. Místo těchto autentických poznatků však planetu zaplavil skutečný ″slovní pád″ pokryteckých lží z celé Galaxie, v němž se naše ″světlušky″ brzy ″utopily″. Stovky, ne-li tisíce channelingů pak byly věnovány tomu, jak tito pozoruhodní lidé (duše) svou moudrostí a oddaností Světlu hrdinně zachránili planetu a ostatní pozemšťany před kataklyzmaty Galaktického posunu a Fotonového pásma! S nastraženýma ušima a poté, co podlehli prosbám Nanebevzatých poskytovatelů, aby se ″úplně vzdali své mysli″, už počítali měsíce zbývající do slíbeného přechodu na Maldenu ve svých současných ″proteinově-jaderných″ tělech. S jazykem vyplazeným radostí a v očekávání ″štěstí z nových vztahů s partnery rovnajícími se jejich vibracím″ se mnozí z nich narychlo rozešli se svými partnery, ale nakonec, jak jsme před deseti lety varovali, zůstali jen tady, zatímco ti, kteří si mysleli, že si zaslouží jít do Maldeny, do ní postupně přešli až po smrti, ne všichni! A co jejich slovutní povznesení učitelé? Díky energii, kterou získávají z nekonečných výzev těchto prosťáčků, už dávno ″vylétli″. Už je to dlouho, co tito potomci Falešného zásahu dostali tolik darů. ″Světlušky″ vztekle syčely na sociálních sítích a házely bláto, když jsme se jim snažili zabránit v takovém osudu! Zkrátka, jak se tito ″osvícení″ internetoví bojovníci před námi tehdy neztrapnili a teď sedí s otevřenou pusou a nemohou pochopit, jak mohli Nanebevzetí učitelé nechat své věrné živořit v tomto ″smradlavém″ a ″šíleném″ světě? Cožpak už tolik let po sobě nevychvalují ″světlušky″ doslova do nebes a nepřipisují jim hrdinské činy, které nevykonaly? Nebylo dost těch duchovních praktik, meditací, afirmací a růženců, které odříkávali na příkaz svých guruů? Neopustili je snad úplně rozum? Nepřerušili snad vztahy se všemi svými ″spícími″ příbuznými a přáteli v domnění, že už jim nejsou rovni? Proč nebyli v dávno zaslíbeném Maldenu, kde měli už léta žít v ráji, ve sněhobílém rouchu a s květinovými věnci? Jak se to stalo? Kde byla spravedlnost? Vždyť jim to řekli Učitelé a oni jim slepě věřili! A tak dále a tak dále a tak dále. A vůbec nejsem škodolibý, přátelé! Nesmírně mě bolí, když vidím, co se tu stalo, a nikdo se tak často nepřimlouval za tyto podvedené lidi, kteří byli oklamáni lstivou lichotkou, ″vysáni″ ze svých nejlepších sil a pak opuštěni jako vymačkaný citron, jako ten, kdo píše tyto řádky! Po letech planého chválení je ″povznesení učitelé″ najednou začali obviňovat, že zastavily svůj vzestup, že tu a tam udělaly chybu, že tu a tam neprojevily náležitou pečlivost a že se vydaly špatnou cestou. Vždy jsme se zastávali ″světlušek″, které tento obrat událostí rozrušil, a považovali jsme tato obvinění za nespravedlivá. To vše je v archivu webu a každý se o tom může volně přesvědčit, když si přečte a prohlédne data.

Stručně řečeno, jejich současná situace je především výsledkem třiceti let lží mnoha archandělů, učitelů a hierarchů. A když si všichni ti pokrytci uvědomili, že staré způsoby už nefungují, rozhodli se, že od nynějška budou pozemšťanům sdělovat polopravdy! Každý den stále více kontaktérů klade našim konvenčním Vyšším silám ″nepříjemné″ otázky o tom, co se děje na planetě, a ne každý se chtěl spokojit s jejich formálními odpověďmi, jako například Sofoj (Leonid), který monotónním, vážným hlasem sděloval lidstvu ″nové poznatky o vesmíru″. Při jeho channelingu je těžké neusnout, až na to, že nyní často vyslovuje takové myšlenky, že celá naše Hierarchie musí být okamžitě rozprášena pro naprostou zbytečnost a někteří její členové musí být prostě rozškatulkováni! Jejich třicetiletá éra sladkobolných pokryteckých lží nyní skončila a na informační pole lidstva se začalo ″vynořovat″ stále více ohavností ″shora″ ve vztahu k pozemským lidem.

Co se dnes děje? Jak probíhá proces přechodu? Špatně, drazí! V uplynulém desetiletí toho naše koncilní hierarchie a VRS udělaly hodně jinak, než lidem slíbily, a to až k naprosté zradě ze strany mnoha lidí, kteří se na tom podíleli. Nejprve bych se rád zmínil o roli tzv. ″hlavního deterministy″. Tato debilní entita, místo aby pomohla Přechodu začít, sem tajně vyslala mnoho destruktivních sil, aby ″vykonávaly kontrolu nad lidmi″ tím, že nám připraví ″scénáristické plány″. Kvůli tomuto novému dobrodružství ″místní″ božstvo nejprve ″odstavilo od mikrofonu″ poctivého Pána/paní Rajzu a celý ″Řád vypravěčů pravdy″, který začal před více než dvaceti lety vnášet na Zemi a do Šambaly pořádek a zároveň spolehlivě informovat pozemšťany o všem, co se děje. A pak byli odsunuti do ″pozadí″ a postupně utopili dílo započaté Pánem/paní Rajzou v průtazích a byrokracii, lžích a pokrytectví. Tito nenasytní ″bohové″, přesvědčení zastánci prvoplánovosti a prvobytnosti a nadřazenosti, o nichž jsme v minulosti mnohokrát psali, v podstatě tajně pokračovali v luciferovském dobrodružství i po ″nuceném osvícení″ průkopníka dobrodružství, který neuspěl v experimentu s Esekem. Tím zmařili hromadný vzestup pozemšťanů spolu s planetou, jak bylo v tomto okamžiku plánováno, a naopak způsobili současnou degradaci 80 % obyvatel zemského povrchu prostřednictvím šílené bakchanálie scénářů, které pro lidstvo vypracovali nemilosrdní darebáci. Všechny tyto tajně pozvané ″hlavním detektorem″, téměř nepokrytě satanské civilizace si začaly s lidmi dělat, co chtějí, a přitom ignorovaly Učitele a plány našich Duší spolu se ″smlouvami″, které ″podepsaly″ před inkarnací. Pod záminkou odpracování negativní karmy a dalších věcí tato nově příchozí chátra mazaně vysávala energii z lidstva všemi možnými způsoby, včetně těch lidí, kteří si již dávno odpracovali veškerou svou karmu. Diplomatičtí sofisté obvykle nazývají tento zjevný Podvod destruktivní výměnou energie, ale my se snažíme nazývat věci pravými jmény. A když jim Učitelé a Duše o těchto poruchách řekli, destruktivní civilizace je prostě ignorovaly a dál šikanovaly pozemšťany. Obecně všichni naši Hierarchové a Archandělé (o WRS nemluvě) od roku 2011 lidem drze lhali, že ″všechny negativní civilizace odcházejí″, ačkoli ve skutečnosti věděli, že odchod každé z nich je doprovázen tajným příchodem několika dalších na planetu! To situaci značně zhoršilo a vedlo k současnému stavu.

Připomínáme, že ve stejné době se ve sluneční soustavě objevily kolosální koule Aliance sfér. Jejich obyvatelé postavili kolem Sluneční soustavy neviditelnou bariéru, několik let ji udržovali, strašili Repty touto ″pastí″ a poučovali lidstvo o ″zákonu jednoho″, pak blokádu odstranili a odešli, aniž by cokoli vážně změnili. ″Ilumináti″, kteří opět vycítili podporu temných sil galaxie, brzy zaujali neústupný postoj a jednání o ″nekrvavém osvobození Země″ diplomaticky zastavili. Rok za rokem se Galaktická federace stále více utápěla ve zbytečném tlachání a nechávala tyto zlé bytosti, aby získávaly čas, a jak jsme předvídali, brzy situaci prohrála a byla nucena s nimi ″vyjednávat″ za podmínek, které jsou pro ni i pro lidstvo ostudné! Zejména nedojde dříve k ″Odhalení″, celý proces se protáhne na 3-4 generace a všichni pachatelé nočních můr, které se na Zemi odehrávají, se budou moci vyhnout odpovědnosti za své zločinné činy. Došlo to až k naprosté idiocii, miláčkové! Nyní začínají být rasy reptiloidů a drakoniánů vládnoucí Gaii vzájemně nespokojené, protože obě strany chtějí tuto kolonii podřídit jen sobě!

A co naši nesmělí ″osvoboditelé″ z GFS? Ty už dávno ztratily faktor překvapení a všechny své počáteční úspěchy, protože se staly ″dekorací″ při vyjednávání s podlými otrokáři lidstva. Temnota postupně vnutila těm, kteří se dlouho vydávali za ″ochránce planety a lidí″, to, co lze nazvat ″osvobozením″ Gaii z jejího jha, a oni s tím souhlasili a nyní lidem říkají, proč ″musíme být opět trpěliví″. Všechny tyto ubohé pokusy poražených hňupů z GFS nějakým způsobem udržet své dřívější hrdinské pózy v očích pozemšťanů, které oklamali, špatnou vojenskou a diplomatickou hrou, mají zakrýt ÚPLNÝ neúspěch jejich mise na Gaii. V tom spočívá důvod, proč se galaktické ″Síly světla″ nyní více obřadně stýkají s ″ilumináty″ z tajné vlády Země než s těmi, kterým před deseti lety slibovali brzké osvobození a chlubili se ″nesouměřitelnou mocí″ GFS. ″Ilumináti″ mezitím neúnavně kopou nové podzemní kryty a budují plně zásobené základny, aby nahradili ty, které již zničili naši tvrdí ″osvoboditelé″. Všechny tyto hanebné dohody netalentovaných ″diplomatů″ GFS a rychle vyprázdněných ″hrdinů″ z Aliance s utlačovateli lidstva na Zemi jsou samozřejmě především důsledkem nejednoznačného přístupu naší zkorumpované Hierarchie k této věci (už jen známá zrada ″Archistratiga″ Michaela na podzim 2012) A vůbec, jak ukázal čas, naše galaktické ″Síly světla″, včetně mnohamilionové eskadry pokryteckého Aštara, jsou dobré jen k tomu, aby v noci létaly nad Zemí a předstíraly důvěřivým lidem přítomnost ohromné ″Armády světla″, ale přitom byly posledních deset let mnohem méně užitečné než slepice snášející vejce v kurnících na Zemi. Ale okázalost a ″řinčení ostruh″ by bohatě stačily na úplné osvobození několika galaxií, jako je ta naše, a proto těmto ″hrdinným Silám světla″ říkáme politické prostitutky! Zřejmě sem vůbec nepřišli kvůli nám pozemšťanům, ale pouze ″loví″ v kalných vodách Gaii, protože každá taková civilizace se stejně jako před tisíciletími snaží, aby jí neunikl vlastní ″kus pozemského koláče″.

Současně pokračuje výměna celého bývalého systému výuky, který se těžce zpackal a téměř úplně zdiskreditoval. Přišel nový vedoucí struktury a nyní probíhá nábor do nového týmu. Bohužel všechny naše četné žádosti o urychlené jmenování moudrých a láskyplných Učitelů na tato místa nebyly dosud splněny. Rádi bychom také upozornili na jednu zvláštní tendenci. Mnozí z bývalých a nově jmenovaných guruů se kdysi sami reinkarnovali na Zemi v lidských tělech. Jejich jména zná celá planeta, protože mnozí z nich během svých inkarnací ukázali lidstvu příklady moudrosti a soucitu. Jakmile se však odtělesní, brzy se z nich stanou pokrytecké, bezcitné a cynické bytosti, které ve vztahu k pozemšťanům neznají vůbec žádný soucit! To platí pro známého Ješuu a Buddhu, ″milosrdného přímluvce″ Quan Yin, ″otce svobody″ Saint Germaina, většinu ″svatých″ různých denominací a další entity, které pozemšťanům posílají své četné sliby. V této souvislosti by mě zajímalo, kdy byli SKUTEČNÍ - během svých inkarnací na Zemi nebo nyní, kdy vystupují na ″jemných″ rovinách jako Učitelé a vysílají lidstvu poselství, která na míle daleko zavánějí arogancí, cynismem a bezcitností? Zeptejte se jich na to, prosím, kontaktéři!

A nyní rozhodnutí Rady duší. Asi před rokem, unaveni nekonečným porušováním smluv na planetě ze strany destruktivních civilizací a nedostatkem žádoucích zkušeností, naše Duše konečně ″dostaly vítr″. Mezi svými kolegy v celém tomto Velkém oválu jsou sotva skromnější a důvěřivější než ti, kteří se zde sešli! Jsou to ti samí, kteří kdysi důvěřovali dobrodružnému novátorovi Luciferovi, který se před zahájením svého šíleného ″experimentu″ vydával za ″Otce svobody″ a který poté z našich slavných bohů stvořitelů perfidně udělal ″dojné farmy″ pro svou ″temnou osu″. Naše duše se náhle ocitly v jeho ″stájích″ a myslely si, že důsledky této slepé důvěřivosti nepřijmou ony, ale pouze lidé, které odvedly a které vždy vnímaly (a stále vnímají) jako ″postradatelný materiál″. To se však nestalo, protože se do toho vložil sám vesmírný darebák Sanat Kumara se svými ″bratry″ (tj. ″fragmenty″ sebe sama, vytvořenými po neúspěšné dohodě s Mardukem), kteří ukradli genetické záznamy našeho druhu a vnutili Gaii zotročující podmínky inkarnace. Už víte, co tito Kumárové na Zemi provedli. Spolu s ostatními Luciferovými nohsledy ji tito darebáci proměnili v živoucí ″peklo″ i pro naše Duše, nemluvě o lidech, jejichž utrpení bylo opravdu nevyčíslitelné! A jaký byl výsledek tohoto bláznivého experimentu? Přesně to se dalo očekávat od začátku! Jak společně dosvědčili bývalí Vládci Země:

″Duše na takto nízkých úrovních vědomí měly velmi bolestnou zkušenost s dualitou a stále častěji volaly o pomoc. Hromadilo se stále více zkušeností, kdy byly duše ztraceny, zničeny nebo uvězněny v dlouhodobých pastech, kde nadále dodávaly energii Temné ose a vývoj neprobíhal... Pro duši jako součást energie Stvořitele není těžké vrátit se ke Zdroji a existovat na vyšších úrovních mimo podmínky duality a podmínky, které existují na této planetě. Mnohá pouta a pasti, které zde byly nastraženy, jí však brání z tohoto kruhu vystoupit. Dokud byly podmínky nového experimentu dodržovány, nikdo se nepokoušel experiment ovlivnit více, než stanovila dohoda. Zkušenost však ukázala, že experiment se stále více propadá do slepé uličky... Velmi malý počet duší, které prošly zkouškou 3D a existencí duality, se dokázal transformovat a získat zcela nové vlastnosti, které v těchto duších značně posílily Světlo ve zkouškách duálních podmínek. Vedlejší účinek byl však mnohem rozšířenější. Efekt přelévání způsobil, že velké množství duší dostalo podněty ke zničení. Velké množství duší se začalo ničit, ztrácet spojení se Stvořitelem a své minulé zkušenosti...″

Tak to bylo, drazí! Mnoho postižených Duší se muselo dlouho zotavovat ve speciálních rehabilitačních centrech, a co se týče lidí... v tomto mizerném Stvoření lidé nevěnují velkou pozornost strastem z postradatelného materiálu! Jak upřímně prohlásili povznesení učitelé: ″Neztrácíme zde nic kromě formy″, ″Osobnost je dočasná. Co je na tom špatného, že trpí?″ a podobně. Když jsem však pozemšťany za tento postoj často nazýval ″povzneseným dobytkem″, okamžitě si na mě stěžovali u Dozorce a zkažení karmouni (jejich vlastní spolupracovníci z Falešného zásahu) mi okamžitě udělili tu nejbolestivější ″karmu″. Pak se profesionální karmičtí kati pustili do práce, ale přesto, jak vidíte, pokračuji v tom, co považuji za správné a ušlechtilé.... NIKDO v tomto zhuštěném vesmíru mi nebude diktovat, co mám psát a říkat!

Nyní zpět k našim duším. V případě podvodu s ″hlavním určovatelem″ zase deset let ″přežvykovali″, než se sešli a tento nehorázný stav mezi sebou prodiskutovali. Tam na koncilu duší přijali to, čemu se dnes říká ″nová cesta inkarnace″. Teprve poté zasáhla Třetí síla (něco jako státní zástupce) a destruktivní gangy, které deset let manipulovaly s našimi scénáři, byly nahrazeny umírněnějšími ″manipulátory″. Bylo však již pozdě, protože asi 80 % lidstva oproti roku 2011 znatelně degradovalo, což způsobilo výrazné korekce v plánech Kvantového přechodu, vedlo k rozdělení pozemšťanů na ty, kterým byla předepsána ″pravá″ nebo ″levá″ cesta, a znovu ukázalo průměrnost naší Hierarchie.

Díky velkolepému duchovnímu klamu si lidé kdysi dávno vytvořili názor, že naše Duše jsou chvějící se a vřele milující bytosti, ačkoli ve skutečnosti tomu tak zdaleka není! Všechny se velmi liší svým původem, záměry, úrovní vývoje a dalšími vlastnostmi. Zvláště mezi nimi je nemálo těch, kteří si na člověku, kterého oduševňují, záměrně objednávají ty nejtěžší zážitky, jen aby sami pocítili: ″Jaké to je, když za špatně uvařené jídlo nebo neopatrně vyřčenou výtku zaříznou vlastní matku nebo manželku? Nebo si přejí prožít na úkor utrpení bytosti, kterou oduševňují: ″Jaké to je, když vás znásilní vlastní otec nebo celá banda zločinců a pak vás zabijí a zahrabou do hromady čerstvého hnoje?″. A tak dále a tak dále a tak dále. Celkově vzato to vůbec nejsou ″milující andělé″, jak nám, přátelé, dobrovolně lžou už mnoho tisíciletí! Dokonce i rok od roku vzrůstající vyzývavé chování LGBT komunit v našem světě je také záměrným ″objednáváním″ bezpohlavních duší. Většinou se jedná o tytéž duše, které pod vedením všudypřítomných Vyslanců světla z Plejád v dávné ″minulosti″ zničily svými sexuálními zvrácenostmi život nejprve na Venuši, pak na Maldeku a nakonec na Marsu. A nyní se zmocnili Země a nakonec i zde může vše skončit smrtí, jako na výše zmíněných planetách. Jsou to zkrátka velmi svérázné duše, které z ″jemných″ rovin všemožně manipulují homosexuály a lesbičkami, které oduševňují (nemluvě o dalších úchylech), zatímco všichni lidé, kteří v současnosti mávají ″duhovými″ vlajkami v ulicích planety, jsou jen jejich poslušnými loutkami. Kromě toho se většina Duší zajímá pouze o mládí nebo stáří člověka, kterého inspirují, ostatní je příliš nezajímá, protože existuje jen jedno monotónní ″práce-domácnost-rodina″. Lidé by měli vědět a pamatovat si především to, že drtivá většina utrpení, která na tomto světě zažívají (války, katastrofy, chudoba, sociální nerovnost a útlak, rodinné a mezinárodní problémy, nemoci a zranění), byla dohodnuta (a často záměrně nařízena) našimi Dušemi dávno před současnou inkarnací! Je pro ně běžné přenášet důsledky svých vlastních chyb, ″špatné karmy″ nebo svých hloupých rozmarů na pozemské lidi, a to je hlavní rys vlastní téměř všem našim Duším. Obecně mezi nimi nejsou žádní ″dobří andělé″, přátelé. A obecně tam nikdo není. Často se jedná o naprostou sebranku, která se tu sešla, aby si zahrála na lidi z celé galaxie.

Mezitím takzvaný MOD Allat-Ra, vedený svým guru, ″váženým Igorem Michajlovičem Danilovem″, horlivě verbuje lidi z celého světa za členy svého mezinárodního hnutí, a dokonce i Heliary. Vyslechl si vyprávění svého učitele o tajném hrdinském boji těchto neohrožených bojovníků a také hymnu, která vyzývala všechny, kdo jsou ochotni pod Rigdenovým praporem bojovat proti temným archontům, Nadšení mladí muži se vrhli na zápis do Heliarchu, aniž by tušili, co to vlastně znamená. Někteří z nich kvůli své uzavřené paměti nepoznávají ve své současné inkarnaci muže, který jim vládl v minulých staletích, a jak to všechno vyvrcholilo totální porážkou řádu! (Mimochodem, sám Rigden se také podílel na rozhodnutích naší odsouzené Hierarchie o uzavření paměti dřívějších životů lidem ″páté rasy″ a omezení jejich přístupu k poznání Božství, Vesmíru a člověka). Izolace a utajení heliarů byly ve skutečnosti hlavním důvodem jejich porážky Temnými archonty, protože tento řád neměl mezi lidmi žádnou podporu kvůli své naprosté izolovanosti a přílišnému ″elitářství″. Když z toho Rigden vyvodil určité závěry, zašel nyní do druhého extrému a prostřednictvím kanálu na YouTube shromažďuje mladé lidi z celého světa do řádu Heliarů (přinejmenším ne prostřednictvím vojenských náborových kanceláří), takže ani tentokrát to nedopadne dobře! Současně ″vážený Igor Michajlovič Danilov″ stále lže a pokrytecky ujišťuje své diváky, že lodě vysoce rozvinutých civilizací nikdy nehavarují, ačkoli tajné sýpky všech velmocí jsou už dávno plné takových lodí a těla jejich posádek stále leží v lednicích. V podobném duchu ujišťuje diváky, že ″andělé nepadají″, a označuje lháři všechny zdroje v Galactice, které to lidstvu sdělily. Hřímavě se na svém kanálu ptá: ″Proč je pravda před lidstvem skrývána?″ Tento mazaný guru ji sám úzkostlivě tají, a proto do svého studia nepouští seriózní oponenty a skutečné odborníky, ale jen naivní mladíky a slečny z AllatRa MOD, aby při každé příležitosti jen němě pokyvovali hlavami na jeho ústa. Proto téměř nikdo z esoterických učitelů dnešní Země nevěří tomuto ″vševědoucímu guruovi″, protože oni sami znají Pravdu o všem, co na planetě bylo, je a bude.

Jeho kamarádka Žana-Anunnak se mezitím den co den pilně vykrucuje před pozemšťany v Tic-Tocu a často jim odpovídá na jednu otázku za druhou, nebo se vůbec nezmůže na souvislou odpověď. Tento lstivý plaz v těle krásné ženy spíše blafuje a ″šmíruje″, než že by lidstvu poskytoval nějaké seriózní informace o Bohu, o vesmíru a o člověku. Jedině odpověď o budoucím čečenském kapitánovi má cenu! Zbytek jsou nedůležité informace nebo pouhé nesmysly. Pokud mají ″vysoce vyspělí″ obyvatelé Wamfimu skutečně zájem o navázání seriózního kontaktu s lidstvem, měli by klauna rychle nahradit někým moudřejším, aby mohl na otázky zvídavých lidí odpovídat klidně a přiměřeně. Mimochodem, ve srovnání s naší klasikou mi jejich ″nádherná hudba z Wamfimu″ připadala jako směšná kakofonie. Ani u našich degradantů jsem nikdy neslyšel absurdnější hudbu, než jakou předváděli lidem jako vrchol hudebních úspěchů své rasy. Toto vytí, bzučení a pískání není něco, čím by se ″tvor šestého vývojového stupně″ měl chlubit před lidmi, a už vůbec si nezaslouží, aby se mu říkalo hudba.

A co dnes dělají naši narcističtí kurátoři? Co se skutečně děje kolem Gaii a pozemšťanů? Nejlépe o tom vypovídá krátký materiál N. Kotelnikovové s názvem ″Obecný princip vícerozměrnosti vědomí″. Upozorňuji vás na to. Takže:


Úvod k sezení se Slunečním bratrstvem
N.K. Existují různé informace o karanténě, která byla na planetu uvalena. Tyto protichůdné zprávy nebudu uvádět. Co můžete říct o karanténě kolem Země nebo SS?
SB: Kolem planety byla skutečně vyhlášena karanténa, která brání rychlému uskutečnění imperiálních plánů pozemšťanů.

N.K. Ale TKP to nepovažuje za karanténu? A co s tím má společného přítomnost mnoha mimozemských lodí v okolí Země?
SB: Jsou to výzkumné lodě, vědci pomáhající planetě a prostě pozorovatelé. Na Zemi se plánují meziplanetární spojení a každá planeta sní o tom, že bude kurátorem a na druhé straně manažerem na Zemi. To vyžaduje váš souhlas. Jsou připraveni vám nabídnout technologie, znalosti i pomoc. Jsou zde přítomny technologické i duchovní rasy. Lidstvo zatím nebude schopno rozlišit, kdo je skutečně kdo. Proto nyní probíhá vnitřní osvícení obyvatel planety prostřednictvím malých vnitřních kontaktů a výzev k vám z různých ras prostřednictvím kontaktérů. Veškerá meziplanetární komunikace a spolupráce je pro vás stále obtížná, protože ji nemáte mezi svými zeměmi na planetě.

N.K. Vyvinuli jsme technologii, ale ne duchovno. Je jasné, s kým budou smlouvy uzavřeny. A všechny technologie budou opět sloužit k zotročování lidí nebo jejich podmanění.
SB: Proto máš říkat pravdu, rozlišovat mezi šedou technologií a duchovními koncepty vyšších ras. První přináší podmanění a druhé blahobyt všem lidem. Zaměřte se na vyšší principy svobody a nedotknutelnosti, mnohorozměrnosti a radosti, lásky a krásy. Šedé civilizace potřebují otroky, kteří se necítí být otroky, ale plní tyto role. Světlo potřebuje Boží děti, tvořivé a šťastné inkarnace spojené s láskou a štěstím. Vyneste tedy tyto pravdy na světlo.
N.K. Děkuji za vysvětlení! (Webové stránky Sanat Kumary. 15.08.2021).

To jsou skutečnosti současného období, přátelé! Je to apoteóza onoho vesmírného zmatku, o němž jsem se již mnohokrát zmínil. Nyní jsou všechny masky odhozeny, kapsy vysypány, jednání ukončena a boj o Zemi (tj. o planetu samotnou) se rozbíhá s novou silou. Pozemšťané ″páté rasy″ nejsou pro nikoho užiteční, leda jako otroci nebo jako zdroj volné energie. Právě proto nám ″tmavé″ a ″světlé″, ″šedé″ a ″karmínově hnědé″ rasy bezmezně lhaly a zejména naše Hierarchie a ″místní″ Božstvo, které už dávno ztratily kontakt s realitou a zdravým rozumem, si ″vzaly na paškál″. Nicméně, přátelé, nakonec se vše vyřeší! Bojujte tvrdě, buďte trpěliví, opatrní a moudří! Tímto způsobem zvítězíte nad všemi zlými okolnostmi a dosáhnete obecného blaha na zemi, protože... chvála Bohu! Ano, ano! Tentýž ″Bůh všeho, co je″, kterého nazýváme naším Pánem, drazí. Ostatní zde nepovažujeme za bohy.

Zdroj: http://www.oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět