3750 OWS: Střídání stráží James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-01-17

Sananda
Jsem zde nyní, v tomto čase, v těchto chvílích, které těsně předcházejí konci jednoho roku a začátku dalšího. A ó, jaký to bude příští rok! Jste totiž na prahu, na prahu mnoha velkých událostí, mnoha velkých změn. Ještě ne úplného Přechodu, ale jsou to ty události, které tomuto Přechodu předcházejí, které předcházejí Velkému slunečnímu záblesku. Všichni jste se na to různými způsoby připravovali a připravujete. Žádný způsob není lepší než jiný, ať už denně meditujete, ať už denně rozjímáte, ať už denně vzpomínáte. Ať už je to cokoli, ať už to děláte jako Osobní zástupce Aliance zde na této planetě. A ano, všichni jste součástí Aliance. Všichni jste zde proto, abyste přinesli velké změny, abyste přinesli pád iluze třetí dimenze. Závoj rychle klesá. A ti z vás, kteří vědí, že závoj doslova zmizel, to už nějakou dobu ví. Stále je však ve vašem naprogramování v rámci vaší mysli. A mysl je stavitelem. Mysl pokračuje v budování na základě programování, které stále provozujete.

V tomto příštím roce zjistíte, že stále více a více propouštíte staré programování, propouštíte staré vzpomínky. Už se jich nedržte, protože vám nepřinášejí nic dobrého, když pokračujete dál do vyšších vibračních frekvencí. A vy všichni se do těchto vyšších frekvencí přesouváte. Všichni se přesouváte a přesunuli jste se z iluzorního vyjádření třetí dimenze, nyní do čtvrté dimenze. V tuto chvíli jste tam všichni. A v tuto chvíli, právě teď, jste dokonce v páté dimenzi (Tomuto poselství předcházela řízená meditace). Bude to trvat dlouho? To záleží na vás, jak se budete nadále pohybovat ve svých každodenních činnostech. Ale jak se budete pohybovat svými každodenními činnostmi, pohybujte se jimi včas, ve smyslu bytí v přítomnosti a pouze v přítomnosti. Právě na to se musíte v příštím roce stále více zaměřovat, být v přítomném okamžiku, nechat minulost odejít, nedělat si starosti a soustředit se na budoucnost. Budoucnost totiž přichází jako výsledek vašeho pohybu v přítomném okamžiku. To je to, co musíte stále více chápat. Když to uděláte, znovu lépe pochopíte, kdo skutečně jste. Protože jste mnohem víc než toto tělo, ve kterém se nacházíte. Jste mnohem víc než osobnost, o níž se domníváte, že jste to vy.

Jste mnohem víc než tato osobnost. Jste multidimenzionální osobnost a stále více si to uvědomujete a připomínáte. A jak to děláte, zvyšuje se vaše vibrační frekvence. Stále více se ocitáte ve vyšších dimenzionálních frekvencích. A jak to děláte, veškeré staré programování třetí dimenze se stále více vytrácí. A staré vzpomínky budou také stále více mizet. Budete zapomínat na všechny skvělé časy, které jste prožili? Ne, to určitě ne. Ale zapomenete. Přenesete se přes vzpomínky, které už nepotřebujete. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom. Meditujte o tom, kdykoli budete moci, během celého příštího roku a rozhodně na začátku příštího roku. Protože na začátku tohoto příštího roku se stane mnoho věcí, které budou ukazovat svržení iluze třetí dimenze. Konečně dosáhnete bodu, na který jste všichni čekali, na kterém jste pracovali, trénovali, abyste se stali těmi, na které jste všichni čekali. Nejsme to my. Nejsou to vzestoupení mistři. Nejsou to Galaktici. Nejsou to Agarťané, aby vás zachránili. Jste to vy, kdo je zde, abyste zachránili sami sebe a znovu v sobě získali svobodu, suverenitu. O tom to celé je. A to je to, co přinese tento příští rok. Já jsem Sananda a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. A abyste i nadále stále více chápali, že jste těmi, na které jste čekali. Jste Kristovým vědomím, které se pohybuje skrze každého z vás. Nejsem to já jako Ješua, kdo je Druhým příchodem, vy všichni jste Druhým příchodem.

OWS
Jsme připraveni zahájit tento další rok, tento další nádherný rok. A čím více o tom budete přemýšlet v tom smyslu, že to skutečně bude nádherný rok, tím více ho vytvoříte. Právě ti, kteří vytvářejí zkázu a sklíčenost toho, co by mohlo být v tomto příštím roce, tu zkázu a sklíčenost najdou. Takto to funguje. Není to naopak. Je to programování, jak řekl Sananda. Říkáme vám znovu a znovu, stále dokola, ad infinitum, že je to programování, které vás brzdí. Jsou to staré vzpomínky, na kterých lpíte a které vás brzdí. Pusťte je všechny. Nechte se unášet proudem. Když se necháte unášet proudem, pak se vše stane přesně takovým, jakým chcete, protože se soustředíte na to, co chcete, a ne na to, co nechcete. Zaměřte se na své zdraví. Soustřeďte se na to, aby vše ve vašem životě fungovalo. Zaměřte se na své vztahy a přátelství, dokonce i na ty, kteří vás možná na nějakou dobu opustili, zaměřte se na to, aby se vrátili, pokud je to možné. A pro mnohé to možné bude, pro některé ne. Protože toto je ʺstřídání strážíʺ. Je to rozdělení časových linií, o kterém jste slyšeli. Oddělování zrna od plev: to je to, co se zde děje. A tímto směrem se bude pohybovat i nadále. Ale v určitém okamžiku, až dojde k Velkému slunečnímu záblesku (neříkám, že k němu dojde v tomto roce, je to potenciální, ale není nutně prokázáno, že se tak v tomto okamžiku stane). A mimochodem, nejsme tu od toho, abychom předpovídali budoucnost. To neděláme. Jsme tu ale proto, abychom vás informovali o potenciálu a možnostech toho, co se v budoucnu chystá.

Než to však uděláme, zamyslete se nad tím, co přišlo předtím a jak daleko jste se zde všichni dostali v uplynulém roce. A dokonce i za celý uplynulý život. Přemýšlejte o otázkách, které jste si kladli v těchto výzvách každou neděli, a o tom, jak se změnily. Metamorfovaly (je to správné slovo? - ano!). Změnily se za tu dobu, kdy jste zde kladli otázky, na které jste si mohli po celou dobu mnohokrát sami odpovědět. Nyní však kladete otázky, které jsou určeny spíše většímu kolektivu. A to je to, k čemu všichni chceme, abyste směřovali a o čem přemýšleli: k většímu kolektivu. Ano, je jistě důležité myslet na sebe a na to, kam jdete, a na bytí v daném okamžiku a na to všechno. Ale myslete také na to, že tam je větší celek, větší kolektivní celek, a na to, jak vy všichni pomáháte uskutečnit velké změny v kolektivním vědomí této planety. Každá vaše myšlenka, každá vaše myšlenka jde do kolektivního vědomí planety a může být pak v jistém smyslu uchopena nebo přenesena z tohoto kolektivního vědomí, nebo z univerzální mysli, z kvantového pole, ať už se na to díváte jakkoli, a přenesena dolů, a to se stává realitou. Každá myšlenka se může stát skutečností. A jak se stále více posouváte, zejména v tomto příštím roce, do vyšších dimenzionálních frekvencí, vaše myšlenky se stávají ještě důležitějšími, protože se budou projevovat mnohem rychleji než v minulosti. A v tomto příštím roce to zjistíte. To je to, co pro vás rozhodně přichází. Pro ty, kteří mají oči, aby viděli, a mnohem více z vás bude mít v tomto příštím roce oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli. Získáte stále více těch záblesků, o kterých jsme mluvili, kdy uvidíte za hranice vyjádření třetí dimenze a do vyjádření čtvrté a dokonce páté dimenze a uvidíte ty věci, které vám byly až do této chvíle bráněny ve výhledu. Dokonce i ty, které se maskovaly jako lodě. Ti z toho, co nazýváte E. T. , Galaktici, kteří zamaskovali své lodě. Budou pro vás stále viditelnější. Už se to děje.

Dělo se to po celý tento uplynulý rok. Aštar, KaRa a další vám říkali, že se to blíží. Přibližují se a přibližují a stávají se stále více součástí vašeho projevu. Vyjádření, které můžete začít vidět a cítit a vědět, že tam jsou, to přijde v tomto příštím roce. Stejně jako můžete jistě očekávat mnoho změn ve vašem geo/politickém systému, v mnoha ohledech, ve vašem zdravotnickém systému. Zdravotnický systém, který máte nyní, začne stále více slábnout, protože se nedokáže udržet. Nemůže se udržet, protože je to systém, který má tendenci lidi neléčit, ale dělat je stále nemocnějšími. A ti z vás to začínají stále více chápat a stále více jich to bude chápat. Pochopí, že lékařská profese není jejich přítelem, většina z nich. Někteří z nich se jistě snaží. Ale je mnoho těch, kteří to nedělají, kteří se jen řídí starým herním plánem, herním plánem kabaly, hlubokého státu. Ale to se změní, protože existuje mnoho zázračných [technologií]: zpočátku se budou zdát zázračné, ale jak budou postupovat, stanou se jen součástí vědy. Ale jsou tu ty technologie, které se zde objeví v tomto příštím roce a v roce následujícím a tak dále. Mnoho věcí se změní. Vaše energetická struktura se změní, už v tomto procesu. Již nyní se zavádějí technologie, které začínají snižovat účty za energii a podobné věci. Ale přichází toho mnohem více a mnoha různými způsoby. Toho se můžeme jen dotknout. Ale vězte, že jak budete procházet tímto rokem a určitě i na začátku toho příštího, začnou se dít různé posuny. A ano, k posunům skutečně dochází. Takže vězte, že jak se zde tyto věci začnou formulovat. A bude stále více těch, kteří už nebudou říkat ʺnic se nedějeʺ. Už to nebudou moci říkat, protože se toho zde děje a bude dít tolik. Uvidíte změny. Budete si toho vědomi. A není na vás, abyste šli říkat svým přátelům, své rodině: ʺVidíte, my jsme vám to říkali. ʺ A vy to budete vědět. Není na vás, abyste to dělali. Ale je na vás, abyste u toho byli. Být tam, když vám chtějí položit otázky nebo se vás zeptat, co je to, co víte a co oni doposud nevěděli. Budou se toho dožadovat stále více a více, jak bude tento příští rok postupovat. A vy budete svědky střídání stráží. To je vše, co k tomu můžeme v tuto chvíli říci. Ale myslíme si, že do jisté míry chápete, o čem mluvíme. Střídání stráží. Jen se nad tím zamyslete.

Shoshanna: Rádi bychom se podělili o jiný pohled. I když to, co OWS uvedl, je vhodné pro tuto chvíli, pro přelom roku, pro začátek něčeho nového. Je to vhodné. Musíme tedy na tento příběh položit vrstvu, která pomůže všem, kteří se na této planetě účastní, kteří se účastní jeden druhého, aby se posunuli k plné účasti na tom, co měli dělat, čím měli být. Nyní vám řekneme (a doufáme, že vás tím nebudeme nudit), ale řekneme vám, že na počátku, když se lidé stávali druhem, když se stávali společenstvím, stávali se věcí. Lidé. Nad fyzickým je to, čemu se říká archetyp. Archetyp je mentální konstrukt, který na sebe lidská bytost bere, aby se mohla podílet na svých společenstvích a odvádět dobrou práci a pozvednout všechny kolem sebe a posunout se ve vědomí kupředu, aby každý mohl naplnit svůj příslib toho, kým je. Je to skládačka. Všichni se na něm podílejí společně, chápete. Vaším úkolem je tedy identifikovat, kdo jste. Jaký archetyp uskutečňujete. A jak se v rámci tohoto archetypu co nejlépe uplatnit. Jak ho zdokonalovat a zdokonalovat a zdokonalovat. Víte, co se zde v chaotickém světě třetí dimenze stalo, je to, že všechny tyto archetypy, které byly původně čisté a dokonalé, se zkazily.

Archetyp Vůdce už tolik nevede, už tolik nevypadá, jako by byl vůdcem, chápete. Objevují se ti, kteří vystupují dopředu. Nebudeme uvádět jména, protože všichni víte, o čem mluvíme. Ti, kteří nyní přicházejí, aby vedli, musí zdokonalit svůj archetyp, aby přinesli změny, které zdokonalí svět, které tento svět pozvednou do čtvrté a páté dimenze, chápete. Vše začíná u archetypu. Musíte si ho sami určit. Teď se někteří z vás diví (možná ne), že v tomto životě nesete sedm archetypů. V každém z nich se musíte zdokonalit, musíte si ho uvědomit a udělat vše pro to, aby jste v daném archetypu dosáhli dokonalosti. Je jich mnoho, takže to teď musíte udělat vy. Jakmile zjistíte, jaké je vaše poslání v rámci archetypu, možná archetypu Matky, Otce, Sestry, Bratra, Stvořitele, Vůdce, jakéhokoli archetypu, který nejvíce nesete vpřed, musíte vědomě přemýšlet o tom, jak jej zdokonalit. A jak to děláte, přivádíte původní archetyp k tomu, aby se společensky svět pozvedl. Společenství začínají fungovat. Vidíme to v malém měřítku, že existuje mnoho společenství, která pochopila, co je jejich posláním jako archetyp, který si přinesla, nebo několik archetypů, které si přinesla, a vytvořila společenství, která fungují. Kolem toho je však mnoho nejasností. Proto vám řekneme, že vaším úkolem v nadcházejícím roce, který mimochodem začíná zítra, je zjistit a zcela si uvědomit, jak svůj archetyp přenést do světa a zdokonalit ho. Namaste.

OWS: Velmi dobře. A přejeme si, abyste se zde na chvíli zamysleli nad několika uplynulými roky, které jste zde prožili, od roku 2020 až do současnosti, a nad vším, čím jste prošli, pokud jde o takzvanou pandemii, a nad vším, co se ti ze zdejších sil temna pokoušeli zmanipulovat obyvatelstvo a vytvářet strach a kontrolu, a to vše. A vy přicházíte do dalšího roku a oni už začínají znovu používat stejný plán. Opět stejný herní plán znovu a znovu a znovu. To je to, co dělají. Ale ti ze Sil světla, ti z toho, čemu říkáte Bílé klobouky, a Aliance, vy všichni, kteří jste součástí této Aliance, vy všichni jste si toho tentokrát vědomi. Znáte jejich herní plán. Jste na něj připraveni. Takže když se to pokoušejí vynést na světlo, je pro vás všechny tak důležité říci: ʺNe, víc už ne, už nepůjdeme tiše do noci, budeme bojovat!ʺ. A nepodřizujte se žádným jejich nařízením, mandátům ani ničemu jinému. A pokud to ti z vás neudělají (nepodřídí se), pak tolik dalších uvidí, že to neděláte, a pak to nebudou dělat také. Budou se o to pokoušet. Budou zkoušet tohle, nebo budou zkoušet něco jiného, a pak něco jiného a něco jiného. To je to, co dělají. Ale jejich systém se hroutí všude kolem nich kousek po kousku, kousek po kousku. Všude se převrací. A ti, kteří mají opět oči, aby viděli, a vy všichni teď ty oči máte, abyste viděli, vidíte, co se děje. Vidíte, že se toho skutečně děje tolik. A ti, kteří říkají, že se nic neděje, se dočkají toho, čemu říkáte ʺdrsné probuzeníʺ. Protože to přijde jako přílivová vlna, jak zde změny začnou stále více nabírat na síle. Takže to je to, co chceme, abyste pochopili, až budete vstupovat do tohoto příštího roku, že jste tak důležití pro to, aby toto všechno nastalo, aby se toto nové vyšší vyjádření začalo projevovat. Vy jste ti, kteří to mají udělat. Jak už Sananda několikrát řekl, vy jste Druhý příchod. Jste Kristovým vědomím, které se rodí v každém z vás. Toto Kristovo vědomí v sobě nesete. A můžete ho nést všem svým přátelům, své rodině, všem, kolektivnímu vědomí na celé planetě. To je to, k čemu jste tady. A my víme, že jste na to připraveni. Že jste na to opět trénovali po celé životy. Po mnoho životů jste na to trénovali a pracovali.

Shoshanna: Když se po vás chce, abyste se postavili, abyste měli odvahu udělat správnou věc, je to pro mnohé často obtížné. To vše je součástí zdokonalování toho, kvůli čemu jste přišli, chápete. To vše je součástí zdokonalování toho, čím jste se stali. Vidíte, že všechny původní archetypy lidí mají božské vědomí. Božská Matka. Božský Otec. Slyšeli jste tyto věci, víte. To vše bylo zdokonaleno. Ale to, co se stalo, je zkaženost. Takže nyní je na vás, chcete-li vidět změnu, musíte být tou změnou vy. Chcete-li vidět, jak temnota ustupuje, jak temnota opouští planetu, musíte to být vy, kdo se zdokonalí. Musíte to být vy, kdo se v tomto okamžiku vědomí rozhodne být statečný, rozhodne se mít odvahu, rozhodne se udělat správnou věc, chápete. Je to například jako u lékaře. Ve vašem světě je dnes tolik lékařů, kteří opouštějí své povolání. Neúčastní se, protože zdokonalují to, kvůli čemu přišli. Přišli, aby byli léčiteli, ne šarlatány, kterými mnozí jsou. A tak dělají odvážnou věc, odvážnou věc. Takže vidíte, že když se nepodřídíte, když bojujete proti systému, musíte se rozhodnout, že projevíte odvahu. Takže mnozí ustupují. Tolik lidí se schovává. Tolik lidí schovává hlavu pod peřinu. Musíte se zastavit. Musíte být i nadále stateční a odvážní. Protože když to děláte, vaše světlo se zdokonaluje do toho archetypu, který nesete a který jste přinesli na tento svět. A vědomí, Božské vědomí, Kristovo vědomí, se snadno vtělí do této dokonalosti, chápete. Je to tedy proces, který probíhá okamžik za okamžikem. A právě proto (omlouváme se, že kážeme), právě proto je nám řečeno, abychom žili v tomto okamžiku. Protože vědomé rozhodnutí může být pouze v daném okamžiku. Nemůžete rozhodovat o budoucnosti. Nemůžete změnit minulost. Můžete být pouze v daném okamžiku. Když tedy stojíte před jakýmkoli rozhodnutím, musíte být v daném okamžiku, abyste toto rozhodnutí mohli učinit. Neváhejte, drazí, vnést do sebe Kristovo vědomí, vnést do sebe Božskou dokonalost, kterou již jste, v každém okamžiku svého dechu a života. Namaste.

OWS: Rádi bychom zde dodali, že součástí nesení Kristova vědomí zde je, že zjistíte, že budete svědky těchto změn, o kterých jsme mluvili. Budete svědky zatýkání těch z hlubokého státu, kabaly, temných sil, které jste nazvali ʺmasovým zatýkánímʺ. To vše se blíží. A je důležité, abyste se během toho, co budete svědky, nestali součástí hněvu a negativity, které budou bujet napříč celým světem. Nebude to jen tady v této zemi, bude to všude, protože síly Aliance, Bílé klobouky a armáda se postaví do popředí a budou dělat to, co slíbili. Dodržovat ústavu. Nejen ústavu této země, ale i všech obyvatel světa. Právě to bude součástí nadcházejícího projevu. Je důležité, abyste se nezapojovali do strachu a hněvu a všech těchto věcí, které mnozí, kteří se teprve začínají probouzet, budou jistě vyjadřovat. A je také důležité, aby součástí nového vyjádření, které přijde, byly i různé změny ve vašem finančním systému. Ti z vás, kteří čekali a čekají na to, co jste nazvali ʺrevalvacíʺ a ʺresetem globální měnyʺ, a na nový finanční systém, kvantový finanční systém. To vše se zde v nadcházejících časech objeví. Nemůžeme přesně říci, kdy a jak se to projeví, ale projeví se to. Je to součást toho, co se stane ze všech změn, které se zde odehrávají. Buďte tedy i nadále trpěliví. Buďte i nadále stále v přítomnosti. A pokud jste v přítomnosti a neděláte si starosti o budoucnost a zcela vás deprimuje, když se ta budoucnost, na kterou jste čekali, neobjeví hned ve vašem časovém rámci, vězte, že to nemůže být ve vašem časovém rámci. Je v univerzálním časovém rámci. To je to, co musíte také pochopit. A začít se připravovat na to, abyste se mohli vyjádřit, jak se tyto změny stále více a více objevují, a abyste byli v pozitivních vyšších vibračních frekvencích, jak se tyto změny objevují a vy jste svědky rozpadu domečku z karet temných sil. Dobře?

Q: Myslím, že většina z nás v tomto hovoru a mnozí další jsou vzhůru. Většina z nás se nepodřizuje. Většina z nás říká ne lékařským kontrolám atd. A znám absurdní plány temné strany. Moje otázka zní: dochází k lavině probuzení? Budou někteří z mnoha dalších lidí, kteří rychle spí, probuzeni nějakou pravdou, která vyjde najevo? Nebo jsou dobře, nejsou sami, ale rozroste se skupina do masivního probuzení, nebo jsme to jen my, pracovníci světla, kdo se probudil?
OWS: Řekneme vám, že vás je celá legie v tom smyslu, že jak tyto změny začínají přicházet a pravdy se dostávají stále více na povrch, tak se probudí mnoho dalších lidí na celé planetě. Stejně jako jste se dříve probudili vy, i oni pak budou mít svou příležitost. A to je zde do značné míry zajištěno. Probudí se všichni? Ne. Přijdou všichni do vyšších vibračních frekvencí? Ne. Mnozí se budou držet zpátky, kopat a křičet a pokoušet se udržet si život, jak ho znají, komfortní zónu, jak ji znají. Nebudou chtít tuto komfortní zónu opustit. Můžete to dokonce vidět na různých zatčeních, ke kterým již došlo. A když ti stáli na popravišti připraveni setkat se s katem, nekapitulovali. Pokračují v boji. Pokračují v hulákání a blábolení a říkají vše, co mohou, aby znevážili ty, kteří jsou tam kolem nich nebo byli součástí jejich projevu po celý život. Takže ano, všimnete si velkého probuzení, ke kterému dochází. Jedná se o Velké probuzení! Již probíhá, ale bude probíhat mnohem více.

Q: Myslím, že jsou naprogramováni, protože věří mainstreamovým médiím. Došlo k utajení na nejvyšší úrovni, a tak se jim nedostává pravdy. Ti z nás, kteří pracují se Světlem, byli krásně vedeni svými Vyššími Já, aby zjistili pravdu z jiných sfér. Ale tito lidé, kteří zůstávají spící, nehledají mimo mainstreamová média atd. atd.
Shoshanna: Uvedla jsi vnější důvod, proč zůstávají spát, jak byli naprogramováni. To, co je skutečně v popředí toho všeho, a pokud se chcete podílet na probuzení těchto bytostí, jako se chtějí podílet ostatní nebo říkají, že se chtějí podílet, základní důvod, proč lidé spí, se nazývá ʺstrachʺ. Zoufale se všeho bojí. Zoufale se bojí. A ano, je to program. Takže abyste mohli bytost postrčit sem a postrčit tam, a to trvá dlouho, musíte pochopit, že jejich motivace, jejich jednání je motivováno strachem. A my, ti, kteří jsme se probudili, se k tomu nechceme vracet. Nepřejí si to znovu pocítit. Všichni jsme se báli. Abyste tyto lidi probudili nebo jim pomohli se probudit, musíte jejich strach utěšit. Musíte se je pokusit pochopit. Pochopit jejich strach, utěšit je a najít společnou řeč. A jak to budete dělat a jak se bude budovat důvěra, začnou možná tu a tam vidět světlo. Všechny tyto spící bytosti se nesmírně bojí probudit. Namaste.

Q: Rozhodně. A jen tak na okraj a mrknutí pro OWS, to, co právě řekl, řekl, že když jsou tito temní na lešení připraveni být vyproštěni z této říše, bojují. Je to potvrzení toho, že někteří z nich byli skutečně zatčeni a odvedeni z této roviny?
OWS: Rozhodně ano! Děje se to už nějakou dobu a bude se to dít i nadále. Protože starý systém musí padnout. Musí padnout úplně.
Shoshanna: Padne!
OWS: Staré komfortní zóny a vše, na co si všichni v této společnosti, ve vaší kultuře, zvykli, to vše je v procesu změny. Právě o tom je zde přechod, přesun, přechod z jedné sféry vyjádření třetí dimenze do vyjádření čtvrté a páté dimenze.

Q: To je úžasné! A budou mít ti, kteří spí, skutečně důkaz o tom, nebo uvidí, že se to děje, takže se budou dále probouzet?
OWS: Ano, to se blíží. V určitém okamžiku to bude na všech stanicích po celé planetě.
Shoshanna: Už se to děje. Děje se to nyní velmi rychle. Představte si domino. Tak to funguje.

Q: Chápu, že udržení naší vibrační úrovně bude velmi důležité. Máte tedy nějakou radu, jak si udržet auru soucitu a porozumění, když jsme tak frustrovaní při jednání s našimi blízkými, kteří jsou tak spící a tak negativní. Je to opravdu, opravdu těžké. Mluvila jsem s několika přáteli, kteří jsou probuzení. Negativita je někdy opravdu obtížná.
OWS: Nebuďte frustrovaní. To je velmi důležité. Použijte zde tuto terminologii: ʺJe to tak, jak to jeʺ. To je to, co bychom vám řekli. ʺJděte s proudemʺ. Všechny tyto věci. Nedovolte ostatním, kteří jsou v procesu probuzení, ať už jsou v tomto procesu kdekoli, aby vás srazili dolů. Nedovolte jim, aby vás brzdili. Nechte odejít staré naprogramování, staré naprogramování strachu, staré naprogramování ʺnejsem dost dobrýʺ a všechny tyto druhy věcí, kterými vám byl vymyt mozek během mnoha a mnoha životů zde. A oni pokračují, jsou to síly temnoty, kabala, hluboký stát. Pokračují ve vytváření tohoto programování, tohoto strachu. ʺNechte to býtʺ. Nestávejte se jeho součástí. Buďte v tomto okamžiku. Najděte se, kdekoli v přírodě, jak jen můžete, na místech, kde cítíte pocit vyšší vibrace, kde se cítíte dobře. Pokud se cítíte dobře, pak jste ve vyšší vibraci, chápete? Tady nejde o magii. Je to prostě jen vytvoření dobrého pocitu, ať už to dokážete jakkoli, a v tu chvíli jste zvýšili svou vibraci. A čím více se budete držet této vyšší vibrace, v tomto ʺdobrém pocituʺ, může to dokonce vést k blaženému pocitu. A pak hádejte co? Pak jste v páté dimenzi, chápete? Ve vyšších a vyšších vibračních frekvencích a cítíte se stále lépe a lépe a lépe. A nejen to, jak se cítíte lépe a lépe a v těchto vyšších vibracích, neexistuje nic, co by vám pak mohlo ublížit, pokud jde o jakoukoli zdravotní situaci, nemoc, nic vám nemůže ublížit. K tomu všichni směřujete, pokud přijmete tyto věci, které vám zde již nějakou dobu říkáme, a pracujeme s vámi na tom, abyste se stále více nacházeli v těchto vyšších vibračních frekvencích. Pomáhá vám to? A možná, že Shoshanna k tomu něco dodá.

Q: Takže v podstatě říkáte nenechat se nachytat. Já jsem návnada.
Shoshanna: Ne, s tím nesouhlasím. Jste připoutaná. Žádná návnada neexistuje. Jste připoutaná. To je zhouba těch, kdo žijí ve strachu. Pokud si přejete, poskytneme vám metodu. Dáme vám nástroj. Zde je to, co musíte udělat. Nejprve položíme otázku. Když se setkáte s vystrašeným dítětem, hádáte se s ním? Nehádáte. Utěšujete je. Najdete způsob, jak zmírnit jejich strach. Pokud nejste zrůda. Chci říct, že je mnoho těch, kteří. . . ano, bylo to vtipné, je mnoho těch, kteří nejsou soucitní, kteří chtějí děti odstrčit. Ale my nevěříme, že jste to vy. Takže když teď potkáte vystrašené dítě, nehádejte se s ním. Neodstrkujete to dítě. Nebudete na něj agresivní, protože víte, že to dítě je nevinné a bojí se něčeho, co neexistuje. Když se setkáte s vystrašeným dítětem, většinou si myslí, že pod postelí je příšera. Nebo vidí psa a myslí si, že je pes kousne. Jejich obavy se nenaplňují, jak vidíte. Když tedy narazíte na člověka, který možná vypadá jako dospělý, zdá se, že mluví jako dospělý, musíte pochopit, že je to vystrašené dítě!
Musíte se na ně dívat jinak. Musíte ve své mysli tuto bytost uchopit a uvědomit si, že je jí deset let. Je jim osm. Je jim sedm. Je jim pět. Nevědí, jak si poradit se svým světem, a hledají útěchu, chápete.
Nyní je tedy vaším úkolem vidět to jinak. Nebýt agresivní a nemyslet si, že na vás zkoušejí návnadu. Jsou to děti. Nemají vědomé poznání, aby pochopily, co se v tomto světě děje, a jsou vyděšené.
Když to uděláte, změní se to pro vás. Připoutanost bude zrušena. Naplní vás soucit, chápete. Naplní vás láska k druhému. Dává to smysl, drahá sestro?

Q: Jaké jsou archetypy. Jak člověk zjistí, jaké jsou jeho archetypy, pomocí meditace? Prostřednictvím Vyššího Já? Prostřednictvím práce se šamanem? Jak může člověk objevit své archetypy?
Shoshanna: Archetyp je živá, dýchající bytost ve vás. Není to tedy nic složitého. Není to něco, o čem by vám měl někdo vyprávět. Je to cesta objevování. Vy, jako bytost nebo kdokoli, kdo chce vyznávat a zdokonalovat to, co si přinesl jako archetypální vědomí v rámci sféry třetí dimenze, a jít za hranice třetí dimenze, aby to zdokonalil, se musí rozhlédnout, co dělá.
Například: Známe tě. Můžeme tedy dát šek. Víme, že jste milovníkem zvířat. Víme, že jste pečovatelem o ty, kteří se o sebe nemohou postarat. Jste tedy pečovatel. Jste milovníkem přírody. To jsou archetypy. Nepotřebujete šamana, aby vám to řekl. Stačí se podívat na to, jak žijete. To, jak žijete, určuje váš archetyp nebo archetypy vašich buněk, které jste si přinesli.
Abychom to zdokonalili, a my už víme, že to děláte, když jste milovník přírody, založíte lesní požár?
Samozřejmě že ne. Pokud jste milovníkem přírody a je to váš archetyp, je to to, co je ve vaší duši, abyste to zde vyjádřili. A vy se o přírodu staráte. Pečujete o přírodu, chápete? A staráte se o ta krásná zvířata lépe než kdokoli jiný, chápete. Natáhnete ruku a zjistíte, jak se o ně dokonale postarat.
Takže teď prostě pro všechny, kdo to poslouchají, podívejte se na svůj život a na to, co děláte přirozeně. Co k vám přichází přirozeně? To je váš archetyp, který žijete. To je součást vašeho projevu. Možná jich máte více než jeden. A abyste se v něm zdokonalili, musíte se vědomě učit, jak se v něm zlepšovat. Jak ho zdokonalovat. Jak ho rozšířit, chápete. Dává to smysl, drahá sestro?

Q: Dává. A já rezonuji se vším, co jste řekla. Kolik je podkategorií archetypů?
Shoshanna: Je jich asi milion. Je jich mnoho. Jen musíte jako bytosti, které chodí po této planetě a pomáhají uskutečnit Přechod, udělat vše pro to, abyste zdokonalili archetypální osobnosti, které žijete.

Q: Nějaké rady, tipy, jak zintenzivnit vztah s tím, kým jsem, ve všech svých dimenzích.
Možná bych mohl uvést konkrétní příklad. Zaměřuji se více na lásku k sobě samé. V určitých oblastech mám připoutanosti, vzorce, které mi neslouží a které nechci. Jednou z těch největších je izolace od lidí. Cítím, že je chybou, když si myslím, že v tomhle všem můžu udělat pokrok sama. Takže se snažím více splynout, více se propojit se sebou ve všech svých dimenzích, abych společně měla větší šanci pustit něco, co pustit musím. Nějaké tipy?
OWS: Buď sama sebou. Nedělejte si starosti. Netrap se tím, že to nefunguje. Prostě buď tím, kým jsi, a všechno bude fungovat přesně tak, jak je třeba. Nezaměřuj se na nic víc než právě na to. Prostě buď sama sebou. Mějte se rádi. Milujte Zdroj ve svém nitru. Neboť Zdroj je ve vás. Vaše Vyšší božské Já je vaší součástí. Jste součástí svého Vyššího božského Já. Jste součástí svého multidimenzionálního Já. A vše míří tímto směrem, jak tento přechod pokračuje a stále více přibližuje k procesu vzestupu, ve kterém se zde již také nacházíte. Jak se blíží k vašemu úplnému vzestupu, pak se vše, o čem nyní mluvíte, stane součástí vás a vašeho projevu v každém okamžiku zde.
Shoshanna: Pohlížejte na sebe jako na celistvou bytost. Vzdejte se fragmentů a zkuste se vidět jako jeden celek, jako celistvá bytost. Přestaňte analyzovat. Přestaňte věci rozdělovat. Přestaňte se zabývat drobnostmi. Přivoňte si ke květině. Zasaďte zahrádku. Dejte pusu dítěti. Chovejte domácího mazlíčka. Splyňte se svým okolím. Dejte si za úkol milovat vše kolem sebe a účastnit se s tím, že milujete vše kolem sebe a že jste úplní.
My tě známe. Známe také a viděli jsme, jak na tebe hledí ostatní, a viděli jsme tvou lásku a tvou moudrost, tvou čest a tvou velikost. Vidíš, vidí tě. Nyní se musíš vidět ty. Namaste.
OWS: To platí pro všechny přítomné, nejen pro toho, kdo položil tuto otázku, ale pro všechny, aby se touto radou řídili.

Q: Jak dospíváme a stárneme, procházíme spoustou věcí, že? Procházíme spoustou dobrých i špatných věcí. A také sloužíme, jako dobrý vzor, a podobné věci. V této zemi se setkáváme s mnoha věcmi, s mnoha lidmi a na mnoha různých místech, a nejen v této zemi, ale po celém světě. Jak jako pracovníci světla poznáme, že jsme někoho pozitivně ovlivnili. Že se někdo díky našemu přispění změnil? Když tyto vstupy poskytneme. Řekněme, že jsme v určitém městě nebo státě krátkou dobu, třeba rok nebo dva, a pak poznáme lidi, působíme na ně a pak se přesuneme do jiného města, jiného státu, a to samé se děje dalších pět let. A pak se odstěhujeme na dalších dvacet let někam jinam. A ty lidi, na které jsme narazili a se kterými jsme komunikovali, už nikdy neuvidíme. Jak víme, že jsme na ty lidi měli pozitivní vliv? A samozřejmě máme i negativní, ale zaměřte se na to pozitivní. Jak víme, že jsme je skutečně ovlivnili?
Shoshanna: Milý bratře, možná se ti nebude líbit, co se chystáme říct. Ale myšlenka, že chcete vědět, zda jste ovlivnili druhého, je soustředěna v egu. Není soustředěna v srdci, víte. Protože na ničem z toho nezáleží. Na ničem z toho nikdy nebude záležet, víte? Musíte dávat ze srdce všechny své bytosti bez připoutanosti k výsledku, bez připoutanosti k vědění. To je ta hádanka. To je pro člověka obtížnost bytí na této planetě, protože všichni lidé musí zkrotit své ego, chápete. Neříkáme vymazat ego, ale zkrotit ego. Ať jste kdekoli, když se zabýváte svým nejvyšším stupněm lásky ze svého srdce, když záříte svým světlem, měníte to! Ovlivňujete všechny kolem sebe a může trvat sto let, než toto semínko vyklíčí, ale není vaší starostí, že vyklíčí, protože vy jste nositelem světla. Musíte prostě rozsvítit světlo na temnotu, rozšířit lásku svého srdce na druhé a pak ji nechat jít. Namaste.
OWS: Ano. A my bychom zde řekli, že jste jedním z členů Společenství světelných pracovníků a bojovníků za světlo a vy všichni společně jako kolektiv máte velký vliv na změny, které jsou potřebné k ovlivnění kolektivního vědomí této planety.

Q: Vím, že do toho může být zapojen určitý aspekt ega, ale právě to, že, víte, ego je ošidné, každý má nějakou úroveň ega, ale v mém konkrétním případě jsem si samozřejmě vždycky přál konat dobro a neškodit, samozřejmě. Procházíme některými negativními situacemi, kdy vlastně můžeme napáchat nějakou škodu, pokud je to jejich dobro, ale jak jsme šli dál, poměřuji se, jak k tomu skutečně přispívám? Jestli je to moje stránka ega, tak se vlastně snažím zlepšovat, abych vlastně ego odsunul na vedlejší kolej a mohl si počínat lépe. Protože nemám žádný způsob, jak změřit, jak velký pozitivní dopad mám.
Shoshanna: Milý bratře, to nemá nikdo. Na této planetě není nikdo, kdo by to měl změřené, víš.

Q: Tak nějak jsem prodělal průlom v tom, jak komunikuji se svou sestrou, když na mě přišla kritika, že jsem prostě musel vysvětlovat a ospravedlňovat, a je tu od ní požadavek, abych se vysvětlil kvůli tomu, co jsem udělal nebo řekl. O víkendu jsem z toho v podstatě vystoupila. Už to nebudu dělat. Je to starý a zchátralý vzorec a je třeba s tím přestat. V důsledku toho se dostala do jakéhosi stavu sebeobviňování (což jsme se ji vždycky snažili chránit před stavem deprese). Moje otázka asi zní, když si bereme svou moc zpět a nevypadá to, že by to s tím druhým člověkem, kterého tam milujeme, šlo nějak skvěle, ale my prostě víme, že si tu moc musíme vzít zpět, jak mu to nějak pomáhá? Jestli se to dá nějak zobecnit?
Shoshanna: Odpovíme zde, drahá sestro. Milá sestro, když se housenka zavrtá do svého kokonu (vím, že se to jmenuje jinak, nemůžeme najít slovo kukla), děláte si s tím starosti? Je to přírodní jev a my o tom víme. Takže jako lidé jsme viděli, co se děje. Z housenky se stane motýl, víte. Ale dochází k přechodu. Nastává přechodné období, víte. Nemůžete se stát motýlem, aniž byste prošli přechodným obdobím. Je to ošklivé. Kukla je ošklivá. Vypadá směšně. Je hnědá. A my si říkáme: ʺProboha, měli bychom ji srazit, protože je hnědá a ošklivá, nebo bychom ji neměli srazit?ʺ A tak to je. Takže vidíte, že když něco změníte, změní se něco jiného a vy musíte počkat. Musíte být trpěliví, protože i oni procházejí proměnou. A teď, jak dlouho to bude trvat? To vám nemůžeme říct. A ostatní vám to nemohou říct. Ale musíte žít svůj pravý život.
OWS#2: Než uvolníme tento kanál, musíme sem dát své dva centy. Nějakou dobu jsme tu s vámi nebyli a někteří z vás, kteří jste tu nově, se ptají: ʺCo se to tu děje? Kdo to sem teď přichází?ʺ Ale my jsme prostě potřebovali přijít a říct: Šťastný nový rok! Šťastný a báječný nový rok!
A to je to, co musíte udělat. Musíte myslet na to, že ten příští rok bude báječný a že bude tak výjimečný. A to pro vás je! Je to pro vás, abyste prošli tímto příštím rokem a měli se dobře. Užijte si to! Oslavujte svůj život! Oslavujte své bytí na této planetě v této době, protože je tak výjimečné, že jste tady!

Ano, byli jste tu dobrovolně, a to všechno, a my víme, že jste si mnohokrát, mnohokrát řekli: ʺProč jsem se k tomu přihlásil? Proč jsem řekl, že sem přijdu a budu to dělat?ʺ. Až tohle všechno skončí, budete oslavováni. Přijdete do lodí a budete v tom výrazu a budou tam ti, spousta těch, kteří vás budou vítat a oslavovat, protože jste prošli tolika věcmi, kterými bychom my projít nechtěli! Mohu vám hned říct, že bychom to neudělali, jako jste to udělali vy! My jsme tady byli. Byli jsme součástí tohoto projevu, ale ne takového, jakým procházíte v této době zde, ne v tomto konkrétním přechodu, kterým procházíte. Ale pokud se na to díváte jako na přechod, a to jistě je, dívejte se na to jako na úžasný přechod, úžasné změny, které přicházejí. Ne na věci, které jsou propagovány a programovány a to všechno široké veřejnosti. Vy nejste široká veřejnost! Už nemáte být její součástí. A myslete na to stále více, jak budete procházet tímto příštím rokem, že nejste toho součástí.

Jste součástí vyššího vibračního vyjádření, které přichází na tuto planetu, a na to musíte myslet. Přemýšlejte o sobě jako o Alianci, o části Aliance. Jak jste již mnohokrát slyšeli, ti, na které čekáte. Přemýšlejte o sobě tímto způsobem. Pokud to budete dělat stále více a více, jak budete procházet tímto příštím rokem, zejména na začátku tohoto příštího roku, pak budete v pozici, kdy můžete být ostatním kolem sebe co nejvíce nápomocni. Budou sledovat vás a to, jak se vyjadřujete. A pokud se budete vyjadřovat beze strachu, bez jakýchkoli rozporů, budete-li se vyjadřovat s radostí a žít ve svobodě, v níž máte být, protože jste svrchovanou bytostí, kterou jste, pak se vše vyřeší samo. Já sám jsem zde, jsem součástí já, stejně jako jsem součástí tohoto kolektivu toho, kdo slouží, ale budu s vámi v tomto příštím roce zde stále více a více. Je čas. Dal jsem si tak trochu volno, nebo dokonce dovolenou, chcete-li to tak nazvat. A teď jsem zpátky! Jsem zpátky a budu tu s vámi všemi, abych se v tomto příštím roce dále vyjadřoval, zejména když budete procházet, jak zde říkám, začátkem tohoto příštího roku. Budete zde svědky několika velmi, poněkud zázračných věcí. To je to, co si přeji přijít a pak vám říci. A jenom ještě jednou všem popřát šťastný nový rok!

Shoshanna: Je toho tady tolik. Řekneme, a to už bylo řečeno dříve, milovat sám sebe. Ale milujte se tak, jak vás miluje Stvořitel. Neboť vy jste stvoření. Vězte, že jste stvořeni z čisté lásky. Že jste stvořeni láskou a láska je Světlo, víte. Takže nemůže existovat nic jiného. Proto s tím nebojujte, neboť vy jste láska. Namaste.
OWS: Velmi dobře. A chtěl bych to tady uzavřít písní ʺCelebrateʺ, ale James tady říká, ne, ne. ne, protože je tady poněkud ochraptělý, co se týče jeho hrdla, možná tady mluví příliš dlouho. Mluvíme tady skrze něj příliš dlouho. Takže to tentokrát neuděláme. Možná příště. Možná příští rok. A příště bude moc co slavit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/17/sananda-one-who-serves-and-shoshanna-the-changing-of-the-guard/

Zpět