266 Co si vybrala většina (nepřekvapivě) 🏴 🏴 🏴 🏴 Cosmic agency

[ realita ] 2020-04-10

Zásadní rozdíl mezi verzí "hodné NWO" a nejlepší časové osy -
Pokud začnou současní političtí představitelé zachraňovat "pracovní místa" a cpát peníze do firem, bude verze NWO potvrzena. Výhodou této verze je možnost "neaktivního" přístupu k životu. Lidé přenechají starosti s "kreativitou" ředitelům, politikům, úřadům. Budou moci myslet jen na to, kdy si ráno odpíchnout ve fabrice, a jak vydělané peníze utratit. Kdy a co se bude objevovat/ vyrábět/ ohlašovat ponechají na tzv. "povolanějších".
******
Pokud budeme souhlasit s tím, že se prostředky dají přímo lidem, bez ohledu na množství zavřených firem, bude verze nejlepší časové osy. Ta ovšem předpokládá, že se lidé budou schopni sami rozhodnout, co chtějí dělat, co udržet při životě, co se chtějí dozvědět. Do současné doby byli za černou ovci národního hospodářství považováni podnikatelé. Od lidí by se v nejlepší časové ose vyžadovalo, aby všichni byli podnikatelé. Obávám se, že toto není dostatečně pohodlná cesta pro většinu, a proto volí verzi "hodné" NWO.


Zpráva pro starseed 10.4.20 Cosmic agency / Swaruu

Swaruu:

🏴Nový světový řád je již realizován na celé planetě.🏴 Celá planeta je pod jejich kontrolou. To, co vidím, je jen další vykořisťování, které je ospravedlněné virem. Evropa bude zavřená a bude se obnovovat nejpomaleji. Už manipulují se vším. Už mají všechno. Dávají lidem jen to, co sami chtějí. Nemohli mít svou třetí světovou válku, tak dali dohromady tento nesmysl. Stále musí udržovat obyvatelstvo v pohotovosti. Proto je práce lékařů velmi důležitá. Jsou klíčem k tomu, aby lidstvo přestalo myslet na peněženku a osobní slávu.

Ekonomika je vylíčena, jako by to byla vědomá a nepředvídatelná bytost, která není pod jejich úplnou kontrolou. Tito psychopati u moci nevypustí nic náhodně. Řídí vše. Ekonomická havárie závisí na jejich nápadech a jejich agendách, nikoli na externích či náhodných událostech. Nevypustili by žádný skutečný virus, protože by nad ním neměli žádnou kontrolu. Stačí jim média. Chtějí eliminovat 95% populace? Udělají to kontrolovaně. Chtějí používat high-tech zbraně, 5G, vakcíny mají nanotechnologické mikročipy od roku 1997, ještě dnes, v roce 2020, tomu lidé nevěří. Tak například těžké kovy jsou ve vakcínách aby zvýšili reaktivitu lidského těla na programované záření elektromagnetických vln z mobilních telefonů. Obsahují nanočipy. Mají lidi, kteří sledují internet a nahrávají vše na internet, kde je umělá inteligence. Chtějí, aby lidské tělo bylo programovatelné z internetu.

Přežijí mladí a silní mileniálové, zbytek musí zemřít. To je to, co vidím. Nepotřebují to implementovat rychle, protože vytváří uzávěry, kde jim vyhovují. Tuto situaci začnou uvolňovat za pár týdnů až měsíc. Nemohou držet lidi v uzamčení, protože nejsou funkční. Od lidí v režimu přežití sklízejí strach a nízkou energii. Nedávejte jim to. Je důležité psychické zaměření, ale také akce, aby všichni zůstali velmi silní uvnitř. Karanténa u mnoha lidí vyvolává psychické problémy, protože nemohou být sami se sebou, což zahrnuje život s členy rodiny, kteří smýšlí odlišně. A ovlivňuje je to i jinými způsoby. Udržujte se ve stavu Zenu. I když jste uvízli ve čtyřech stěnách a odebrali vám všechno kromě vaší podstaty, toho, kdo jste, nic se vás nedotkne. Nenechte se bombardovat špatnými zprávami. Z oficiálních médií je vše nepravdivé, přetížení informací je velmi reálné. Udržuje ve stavu neustálého stresu a snižuje obranu a činí zranitelným.

Musíte meditovat, dělat něco, co vás posílí. Malujte, čtěte knihy, opravte auto. Hýbejte se, buďte kreativní. Hvězdná semínka to musí dokázat. Dokáží udržet pozitivní časovou osu samy, protože to, co negativní chtějí, je, aby každý myslel v souzvuku a dělají to tak, že staví každého do stavu přežití, kde již nemyslíte, a všechny vaše duchovní a osobní pokroky degradují. Jako hvězdná semínka byste měli vědět, jak se odlišit od ostatních.

Podívejte se na pozitivní stranu blokování. Už nemusíte spěchat, abyste dostáli svých úkolů. Myslet, co si obléci. Možná by se vám líbilo malování, hraní na flétnu, na housle. Stále jste ve 3D, takže projevování všeho, co je v mysli, ne vždy projevuje výsledky. Zákon přitažlivosti nefunguje, ale je součástí 3D podstaty. Takže nemyslete jen pozitivně a nezaměřujte se na to, co chcete, začnete něco dělat rukama.

Můžete dělat hodně, nejen meditovat a mít dobré myšlenky a myslet pozitivně. Aktivně pracujte na tom, co chcete, nezastavujte se. Zaměření je klíčové, ale ne každý má toto zaměření vůle právě teď. Máte dvě možnosti, brečet, nebo se pustit do práce. Lékaři musí přestat být důvěřivý k oficiálním zprávám a oficiálním údajům. Vaší povinností je odložit peněženky a touhu zbohatnout na úkor lidí, protože jste komplici genocidy a čas se krátí. Virus je globální podvod a bezprecedentní zločin proti lidskosti. Můžete vidět vše, co není v pořádku, rozpory, že to není virus. Pokud bydlíte v blízkosti nemocnic, pořiďte záznam o počtu nemocných. Nakaženi nebudete. A sundejte ty směšné roušky, které delegují vaši moc na lži udržují pozitivní časovou osu. Proto tu jste, i když se zdá, že se svět kolem vás hroutí, i když jste zavřeni v žaláři, váš vnitřní svět je tím, co je obranou.https://www.youtube.com/watch?v=PnUee795dhE

Globální situace 26.3.20

Plejáďané sledují ze svých lodí na vzdálené oběžné dráze situaci na Zemi. Federace je velmi aktivní a rozmisťuje se kolem Země. Dhal je do práce na Zemi aktivně zapojen. Účastní se některých zatčení. Speciální operační tým se snaží informace nezveřejňovat. Jde o boj civilního obyvatelstva proti globální vládě o kontrolu informací a biotechnologií. Vše bylo zkonstruováno pro ovládání mysli a kontrolu médií. Probíhá mnoho dezinformací.

Aktuálně mají potenciál 3 různé časové osy:

Vše se vrátí k normálu s opatřeními na kontrolu populace. S výmluvou na omezení viru se omezí kolektivní činnosti, právo shromažďovat se a volně cestovat. Budou existovat dva druhy víz ? pro očkované a ostatní.

🏴Vše se zhroutí k NWO s drastickým ekonomickým resetem, běžní lidé se několikanásobně zadluží, ztratí právo na mobilitu, drakonická kontrola a vykořisťování.

🏴 Nejlepší časová osa téměř zcela odstraní negativního agresora, vstoupíte do éry hospodářské prosperity a vědeckého a ekonomického růstu a pohody pro celou populaci. Nebude to bez tvrdé práce na provedení nezbytných změn.

Existuje i možnost nějaké kombinace a variace. Také méně pravděpodobná je další možnost

Vojenský zásah nehumánních pozitivních ras s uložením holografické společnosti pod tvrdou vládou, jak se stalo v Alpha Centauri. To by znamenalo mnoho tisíc padlých v přímé válce.

Na Zemi byli lidé exportováni reptiliány pro negativní účely. Poté byly v podstatě zachráněni Federací. Na základě svých skrytých vzpomínek by lidé, kteří na Zemi nic nevědí, mohli jakýkoli zásah mimozemšťanů vnímat jako invazi. Navíc by k tomuto vnímání mohli být lidé zmanipulováni.

Federace zaujímá strategické body kolem planety. Další postup závisí na kolektivní touze. Pokud by hrozilo hromadné zabíjení (pandemie, rakety), Federace zasáhne dřív, než k tomu dojde. Obě bojující strany jsou ovládány z nejvyšší úrovně, takže v jiných časových řadách ke druhé možnosti nedojde. Federace chce z planety odstranit i zbytky reptiliánů, aby vyrovnala síly obou stran. Odstraňují je již od roku 2009.

Obrovské množství těch, kteří jsou nyní na Zemi (pokud ne všichni), jsou také v jiných dimenzích. Lidé jsou mimozemšťané propletení bez jasných hranic. Federace při rozhodování o provedení zásahu čelí dilematu, protože nás vnímají nejen jako 3D složku. Vyšší 5D část je při rozhodování o našich zkušenostech velmi důležitá. My vidíme jen malou špičku ledovce.

Federace musí brát ohled na vyšší složky naší bytosti a naší vůli. Rozhodnutí o zásahu je velmi těžké rozhodnutí. Inkarnace se nám může zdát dlouhá, ale je to jen okamžik. Jsou tu kosmické duše. Vtělila se, aby prožily veškerou tu bolest a potíže. Rozhodnutí bylo učiněno z vyšších úrovní, kde je veškeré porozumnění mnohem rozšířenější a neodpovídá parametrům a prioritám, když jsme tady. Není to černobílé. Hra je stále ve vzduchu. Nikdo není nevýznamný.

Pokud by došlo na variantu vesmírného zásahu, mnoho lidí by bránilo svou svobodu, což by byla podstatná část těch, kteří by při této variantě zemřeli.

Jedna věc je jistá. Věci se již nevrátí do stavu předtím, než byla paranormální aktivita zvýšena. To je faktor, který narušuje linii světla. Temná / regresivní strana přímo bojuje o kontrolu nad lidskou myslí. Je nutné, abychom se sjednotili na tom, co chceme dříve, než se zhroutí internet, k čemuž pravděpodobně brzy dojde.

Lidé vědí, že kolektivní meditace mění unifikované pole, z něhož skuteční lidé vyzařují objektivní realitu, která se projevuje a je odrazem kolektivní psychiky. Nikdo není připraven a už nikdy nebude. Je nezbytné se soustředit na krásný a jemný svět, který čelí strachu. Není nic důležitějšího, než aby se všichni, kteří meditují, zaměřili na příjemné věci. Je nutné přeprogramovat podvědomé touhy. Jde o podvědomí, z něhož promítáte realitu. Je nutné se ponořit do vize pozitivního výsledku, žádoucí změny.

Nečekejte, že zítřek bude lepší. Realita není něco, co se děje venku. Lidstvo je realita samo o sobě. Právě teď musí žít tak, jak samo chce, navzdory všemu, co se děje. Tato doba definuje budoucnost, právě v těchto chvílích. Znovu jsou inkarnováni ti, kteří vybojovali druhou světovou válku. Takto funguje vesmír. Není to boj se zbraněmi, ale jasným vědomím a tvůrčím záměrem. Záleží na každém z nich, co si představují. Pokud mají pozitivní vize, musí být jasné. Zaměřte se na všeobecný wellness planety Země a lidstva.

Nyní je problém, že neexistují miliony lidí, kteří by věřili tomu samému. Každý je ve své vlastní bublině individuálních přesvědčení, nemají žádný společný cíl. Armáda je v ulicích, aby předešla zbytečným sociálním bouřím. Všichni touží po čerstvém vzduchu, ale v mysli drží starý svět. Naše myšlenky projevují to, co je vnímáno jako vnější svět. Časová osa existuje pouze jako výsledek individuálního vnímání a individuální interpretace. Společná časová osa / společná realita existuje pouze jako dohoda o společném vnímání mezi dvěma a více lidmi, energii vnímají a interpretují stejně. Proto jsou časové osy založené na dohodách. Pokud jsou dohody porušeny, je kolektivní časová osa zlomená. To se děje tady.

Dohody o vnímání jsou uzavřeny před vstupem do inkarnace, ale během inkarnace se vyvíjí, protože právě v tom okamžiku dochází k expanzi duše. Na druhé straně to až tak moc neprobíhá, protože tam je již velmi sjednocená kvůli blízkosti ke zdroji.

Tím, že je časová osa rozbitá, v podstatě bude svět rozdělen. Mnozí lidé se rozhodnou zůstat a zažít některou z těchto tří až čtyř možností. Bude mnoho jejich variant pro každou osobu podle množství bodů vědomí. Každý uvidí to, co bude mít ve smlouvě. Ale musíte mít odvahu zpracovat a asimilovat to, co nechcete. Čelit tomu pevně a s odhodláním a negativum použít jako kontrast k vyjasnění toho, co chcete. (se svými zkušenostmi se domnívám, že není vhodné zdůrazňovat, co nechcete? zaměřte se raději na jasné detaily toho, co chcete prožívat na určitých konkrétních místech).

Budete muset čelit svým obavám a strachu a mentálně se zaměřit na to, co chcete. Toto je velmi důležitý kontrast. Je to vaše příležitost definovat sebe jako druh, jako rasu. Každý půjde dál podle svých frekvencí, svých vizí a vlastních výtvorů a podle toho, jak se společně dohodne na časových osách.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=9QaU2m7rlto

Zpět