4015 Aštar: Pravda přichází James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-03-18

Přichází čas velkých změn. Všichni v sobě tyto změny stále více a více pociťujete. Energie ve vás proudí stále volněji. Přizpůsobili jste se energiím, které přicházely z velkých planet sluneční soustavy prostřednictvím velkých bytostí. Všechny ty bytosti oduševněly galaktická slunce, oduševněly planety, které vám energii přinášely z Velkého Centrálního Slunce tohoto vesmíru, skrze všechna galaktická centrální slunce,. Energie proudí dolů. Světelné vlny stékají. Vlny gama světla proudí dolů a přivádějí vás do vyšších vibrací na planetě, vyšší a vyšší vibrační frekvence vás přivádí do vyšších dimenzí v této říši. Přizpůsobovali jste se těmto energiím stále více, abyste mohli tyto energie přijímat.

Všichni kolem vás, kteří ztrácejí rozum, pociťují, vyjadřují strach mnoha různými způsoby, přesně tak, jak to chtějí temné síly. Ti z vás, kteří to víte, ti z vás, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení, víte lépe, že nemáte strach cítit. Nepociťovat paniku, kterou ostatní kolem stále více začínají dělat. Cesta je před vámi otevřená, dokonce i těm, kteří cítí, že se jim uzavírá.

Vy jste ti průkopníci. Vy jste ti, kteří dláždí cestu vpřed a ukazují cestu všem těm, kteří jsou připraveni také vidět a slyšet pravdu, jak přichází vpřed. Nic to v tuto chvíli nemůže zastavit, i když to mohou dál zkoušet, a budou, a zkouší. Ale všechna jejich slova - slova strachu, slova smrti, slova smutku, dopadají na hluché uši těch z vás, kteří neslyší.

Já a všichni ti, kteří zde s vámi a skrze vás všechny pracují, vás nyní prosím, abyste pokračovali krok za krokem vpřed. Neklesejte zpět. Nedovolte, abyste se ve vás objevily obavy. Není čeho se bát, kromě strachu samotného. Ve vaší nové realitě, která stále více a ve vás přichází, není čeho se bát. Strach je jen výraz, který vás drží dole v trojrozměrné iluzi. Jdete za ten iluzorní závoj. Pro vás ten závoj již neexistuje, pokud o tom tak uvažujete.

Jste na pokraji mnoha změn, které přicházejí na tento svět a na vás. V poslední řadě to budou naše lodě, které se na obloze stále více ukazují a stále více lidí je vidí, protože jejich třetí oko se stále více otevírá, aby odpovídalo jejich fyzickým očím. A jak stále více a více hledí na oblohu a vidí naše lodě, tiy ze sil temnoty nedokážou udělat nic, aby zastavily přicházející pravdu, přicházející úplné odhalení. Postupuje. Měkké odhalení dosáhlo svého konce. Chystáte se vidět plnou pravdu vycházející z mnoha různých zdrojů. Jak znovu říkám, jste na pokraji mnoha změn ve vašem světě.

Jsem Aštar a nyní vás zanechávám v pokoji, lásce a jednotě. Budete plněji pokračovat ve spojení se svým Vyšším Božím Já, stejně jako jsme to udělali zde v tomto vyjádření ve vaší meditaci.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/18/ashtar-the-full-truth-coming-forward/

Zpět