2216 Zpráva ze Siria Thea Grace Sirius

[ Ezoterika ] 2022-03-03

JE ČAS PROBUDIT SE ze své reality třetí dimenze a vstoupit do svého života na Zemi v páté dimenzi. Je čas uvědomit si, že jste všichni mistry tohoto i jiných vesmírů. Všichni jste schopni v jediném okamžiku změnit svět. Všichni jste spolutvůrci jediného pravého Boha a všeho, co vidíte kolem sebe. Zapomeňte na své malé já, o kterém vám bylo řečeno, že je vaším osudem. Jste nesmírné bytosti a jako takové můžete v Novém světě kolem sebe projevit vše, co si přejete.

Po tisíciletí jste byli zvyklí žít v matrixu, který vytvořil někdo jiný. Nyní nastal čas vystoupit z tohoto matrixu, který byl kolem vás vybudován. Lidstvo si na tento způsob života zvyklo natolik, že se pro něj stal zcela pohodlným. Stále více se vám však ukazuje, že tento matrix je ve skutečnosti vězením a někdy i vězením, které jste si sami vytvořili. Představte si, že jste svobodní a můžete dělat, cokoli byste chtěli. Představte si, že vás neomezují žádné finance ani pravidla, která pro vás vytvořili jiní. Co byste dělali? Nyní je čas zamyslet se nad těmito myšlenkami, jak byste mohli pomoci sobě i lidstvu, a to bude to, co budete dělat v realitě 5. dimenze. Bude třeba udělat mnoho pro to, abyste pomohli Zemi a její fauně a flóře zotavit se z let zneužívání. Mnozí z vás se ujmou projektů na pomoc ostatním, kteří měli méně štěstí než vy. Všichni máte praktické dovednosti, které budou v této nové realitě velmi potřebné. Technologie v oblasti medicíny, techniky, energetiky atd., které byly skryty temnou stranou, vyjdou na světlo a pomohou lidstvu ve vývoji a růstu. Finance budou přerozděleny tak, aby každá jednotlivá duše měla dostatek jídla, oblečení a bydlení. Život se zcela změní, nebude třeba válek, které temná strana zorganizovala, aby vás udržela rozdělené. Už nebude hlad a chudoba. Už nebudou žádné smrtelné nemoci. Všude kolem vás bude mír, harmonie a jednota. Sněte o tomto novém světě, drazí, a velmi brzy se stane skutečností.

Zní vám to jako nesplnitelný sen? Pokud ano, ztratili jste představivost. Jako dítě jste tuto představivost měli, ale v průběhu let byla zakalena nutností žít ve světě ovládaném druhými. Drazí, nastal čas, aby se tento mrak odstranil. Nastal čas, abyste převzali kontrolu nad svým životem. To, co nyní vidíte kolem sebe, jsou poslední zbytky kontroly ze strany temné entity, která po tisíciletí ovládala Zemi i vás. Tato entita nemá v 5. dimenzi místo, protože bylo rozhodnuto, že v této dimenzi budou moci žít pouze světelné bytosti. Gaia se již stěhuje do 5. dimenze a je to jen okamžik, než tak učiní celé lidstvo. Všichni procházíte obrovskými změnami ve svém těle, mysli a duchu, abyste mohli žít v této nové Dimenzi. Jak jsme již řekli dříve, ve vašich vlastních životech a tělech se bude dít mnoho věcí, abyste se všichni dokázali v tomto novém světě vyrovnat. Vaše těla se přirozeně mění z uhlíkových na krystalická, váš duch se zbavuje svých pout, ale je to vaše mysl, která se nyní musí změnit, aby se s touto novou realitou vyrovnala. Důvěřujte a věřte, že můžete změnit svět kolem sebe. Nečekejte, až se ostatní kolem vás ujmou vedení. VY jste pánem svého vlastního osudu. Možná jste zapomněli, ale přišli jste na Zemi, abyste v tomto zvláštním čase pomohli lidstvu. Ti z vás, kteří čtou toto poselství, jsou průkopníci, kteří budou pomáhat ostatním probudit se do této nové reality.

Jste majákem Světla, který ostatním ukáže cestu. Nezbývá vám nic jiného než na sobě pracovat, abyste byli co nejlepší. Vyleštěte ten diamant ve svém nitru, aby jasně zářil a všichni ho viděli. Vaše pravá duše zazáří, už nebude třeba diskutovat, protože ostatní uvidí vaše Světlo a budou si k vám chtít přijít pro radu, jak ho ve svém životě dosáhnout. Nyní je čas prostě BÝT. Nyní je čas naslouchat svému vlastnímu vedení, nyní je čas spojit se ve svých skupinách a převzít řízení svých vlastních komunit a tím i světa. Budoucí svět nebudou řídit velké vlády a konglomeráty. Budoucí svět budete řídit VY a vaše vlastní společenství. VY víte, co je ve vaší vlastní komunitě potřeba, a až si všichni uvědomí, že jsou všichni Jedno, nebude již třeba bojovat o moc a slávu. Všichni máte zvláštní schopnosti, které budou v tomto novém světě potřeba, ať už to víte, nebo ne. Vaše duše s tím počítala, a to již velmi dlouho, a vaše vlastní užitečnost se v této době dostane do popředí. Každá jednotlivá duše na Zemi má v sobě plán pro tuto novou dimenzi.

Nyní je čas odejít od hlavních zpravodajských médií, která vysílají vlastní agendu. To, co od nich vidíte a slyšíte, má daleko k Pravdě. Ve skutečnosti to však pomůže zbytku lidstva probudit se ze spánku. Bude se dít stále více a více neuvěřitelných věcí, které se údajně dějí, a bude se objevovat stále více zpráv, že brzy bude téměř nemožné zůstat spát. V posledních několika letech jste se jako průkopníci pomalu smiřovali s některými zlovolnějšími a nechutnějšími událostmi, které se děly po celá léta. Nedovolte, aby tyto informace zatemnily vaše Světlo. Jste dost silní na to, abyste rozptýlili temnotu, která po staletí zahalovala Zemi. Budete velmi potřební, abyste pomohli ostatním vyrovnat se s některými projevy nelidskosti člověka vůči člověku, až uslyší Pravdu.

Nepotřebujete gurua, který by vám říkal, co máte dělat. Nyní je čas jít do svého nitra a spřátelit se s vlastním vyšším já a spojit se s Božstvím uvnitř vás. Nyní je čas uvědomit si, kým skutečně jste. Nyní je čas stát se Mistrem vesmíru. Jsme pro vás tak nadšení, zavolejte nám a my vám pomůžeme, jak jen budeme moci, ale vězte, že VY se stáváte Mistrem svého vlastního Vesmíru a jako takoví budete měnit svět kolem sebe.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2022-03-04-sirius.php

Zpět