848 Závoje sestupují James Gilliland

[ Ezoterika ] 2021-03-25

Je čas se uzdravit, ukončit cyklus oběti a vzít zpět svou sílu. Jsme upozorňováni na smlouvy a spojení, která nejsou v našem nejlepším dobru. Tyto smlouvy nebo dohody je třeba přerušit a je třeba přerušit viděná a neviditelná spojení, která nejsou v našem nejlepším dobru. Už žádné psychické vazby, upírství nebo spojení založená na závislostech. Touha po svobodě a autoritě nebo zmocnění jednotlivce je umocněna vyšším vědomím a energií, která tlačí na Zemi. Slunce je při vědomí, fotonový pás je při vědomí, hory, které se stávají sopkami, jsou při vědomí, zemětřesení, jak se Země rozpíná, jsou součástí procesu, veškerá forma je při vědomí a vše reaguje na vyšší vědomí a energii vstupující do této sluneční soustavy. Jsou ovlivněna bioelektrická pole kolem našich těl, samotné fyzické tělo, naše DNA a dokonce i pole, která uchovávají naše vzpomínky z minulého života. Říká se tomu Velké probuzení a je multidimenzionální. Když se závoje zvednou, uvidíme Mistry, Svaté a mudrce, duchovně a technologicky vyspělé bytosti mimo svět, naše dávné předky, hvězdné národy, dokonce i mytologické bytosti jako Gnomové, víly, elfové. Uvidíme také stínové lidi, astrální bytosti, mimozemšťany, démony a řadu entit na nízké úrovni, které po celou dobu fungovaly jako neviditelné. Všechno přichází s rozšířeným vědomím a vzestupem.

Někteří navzdory svému úsilí o status quo budou mít zkušenosti, které nedokáží vysvětlit. Pokud na současném stavu budou trvat, povede to ke ztrátě svobody, zotročení, bolesti, utrpení a nakonec ke smrti. Polarita se zesiluje, jedna spirála vede nahoru, druhá bude pokračovat dolu. Světová elita, ČKS, zkorumpovaní politici, korporátní mainstream a sociální média, bigpharma a ti, kteří se jimi řídí nebo se na nich podílejí, jsou ve spirále dolů. Ignoranti, kteří se dobrovolně a s ignorancí účastní sestupné spirály, sociálních konstruktů, kritického myšlení a lidé, kteří si zvolili odmítnutí, bohužel zažijí to, co bylo plánováno po stovky let. Přečtěte si Rockefellerovu agendu a poslouchejte slova eugeniků, Gatesa, Fauciho atd., kteří získávají finanční prostředky z výzkumu a patentů na testovací soupravy a virus. Vydělávají miliardy. Rovněž kontrolují WHO a soukromé korporace CDC, které také vydělávají miliardy na pandemiích. Obyvatelům vyhlásili biologickou, psychologickou a kybernetickou válku. Skutečně si nalháváte, že tito lidé jsou humanisté? Ztratili humanitu a jsou poháněni jinou silou. Jsou loutky temné strany. Nejedná se o válku mezi stranami, kulturami nebo náboženstvími. Je to válka s lidstvem, válka mezi dobrem a zlem.

Až se komplikace experimentálních vakcín vystupňují, uvidíte skutečnou agendu. Pokud lidé doposud nezjistili skrytou agendu, rozhodli se, že nechtějí. Jejich popření bude jejich zánikem, na Darwinových cenách může být něco pravdy, když se lidé odebírají z genofondu. Říká se, že mírní zdědí Zemi. Mírní jsou ti moudří, zdravě kritičtí, vyrovnaní, ale vytrvalí v tom, co je nejvyšší a nejlepší pro ně a jejich blízké. Může být dobrý nápad poslouchat je, skutečné léčitele a vědce, ty, kteří nemají skrytou agendu.

Jak se závoje stávají tenčími, budeme se muset naučit, jak léčit neviditelné negativní vlivy, stříhat šňůry, psychické vazby, udržovat naši autoritu. Budeme muset převzít osobní odpovědnost za naše postoje, emoce, přesvědčení, které vylučují některé myšlenkové formy nebo omezující mentální pojmy. Vzestup není o konzumaci bobulí goji, facebookové duchovnosti, přeměně vašeho těla na preclík nebo žití polopravdy ignorující stíny uvnitř i vně. Je to všechno o brutální poctivosti se sebou samým, ukončení popírání. Zvládnutí sebe sama je o zvládnutí všech dimenzí sebe sama, sebeuvědomění je vědomí multidimenzionálního světa. Sebevyjádření je o udržování frekvence a poznání jedinečného účelu vlastní inkarnace. Osobní odpovědnost je přiznání si svých zranění, traumat, nesprávných závěrů z minulých zkušeností, přestat dávat druhým odpovědnost za vaše štěstí, za vaše přežití, lásku a radost a přijetí všech vnitřních rozhodnutí.

Volba je na nás. Univerzální zákon se blíží, je lépe být na správné straně evoluce. Budeš bohem / bohyní nebo obětí? Pamatujte, že jediný důvod, proč nad vámi má někdo moc, je ten, že od něj něco chcete. Buďte tím, po čem toužíte. Žijte, jako byste to již vlastnili. Přechod od reakční mysli k mysli stvořitelské.

Zdroj: https://www.eceti.org/

Zpět