2321 Velký počet z vás stále nevěří ve svou nezměnitelnou dokonalost John Smallman

[ Ezoterika ] 2022-03-22

Ježíš
Velký počet z vás stále nevěří ve svou nezměnitelnou dokonalost

S tím, jak se váš proces kolektivního probuzení blíží ke konci, se do kolektivního vědomí dere obrovské množství ʺvěcíʺ, které je třeba uznat, poděkovat, odpustit a uvolnit. Je v něm uložena zášť, popírání a hněv v hodnotě mnoha generací, které byly hluboko pohřbeny, protože byly příliš intenzivně bolestivé na to, aby byly uznány buď v době, kdy se děly, nebo kdykoli později, až doposud. Nyní je celý lidský kolektiv nechává proniknout do vědomí a s tím přichází i mnoho viny a studu za dávno zapomenutá slova a činy v minulosti.

Je třeba se s tím vypořádat TEĎ! Dokud to nebude dokončeno, zůstává vaše probuzení pozastaveno. Zbývá už jen velmi málo z procesu probuzení, než dojde k jeho nejúžasnějšímu a nejvelkolepějšímu završení. Nejprve však musí být stoprocentně uvolněny všechny ʺvěciʺ, které nejsou a nemohou být v souladu s Láskou. Hlavní součástí tohoto uvolnění je odpuštění všeho, co bylo kolektivně pohřbeno a popřeno - tedy nejen samotných slov a činů, ale také, což je nesmírně důležité, kolektivního studu a viny plynoucích z těchto slov či činů, které byly rovněž hluboce pohřbeny a popřeny.

Vina a stud jsou vždy zcela mimo soulad s Láskou, protože se vztahují k něčemu, co je zcela neskutečné, neboť nic, co není z Lásky, neexistuje. Lidstvo však díky generacím podmiňování intenzivně věří v platnost studu a viny. Toho se MUSÍ zbavit spolu se všemi odsudky, které z toho vznikly.

Matka/Otec/Bůh vás všechny nekonečně miluje, protože jste Její naprosto dokonalé děti, přesně tak, jak jste byli stvořeni, a neexistuje způsob, jak byste se z tohoto stavu dokonalosti kdy odchýlili. Přesto velké množství z vás stále nevěří ve svou vlastní nezměnitelnou dokonalost a v současné době není schopno plně přijmout a milovat samo sebe, protože přijalo neplatnou a NEREÁLNOU víru ve svou hanbu a vinu. Naprosté a úplné sebeodpuštění a sebepřijetí je nezbytné, a pokud se ponoříte hluboko do svého nitra, otevřete svá srdce a pozvete Lásku, aby vstoupila, Ona to udělá, a přitom vám jasně a bez jakýchkoli pochybností ukáže vaši dokonalou a naprostou ʺbezhříšnostʺ! Uvidíte a poznáte sami sebe jako dokonalé božské bytosti, kterými jste a vždy jste byli. To, co Bůh stvoří, je vždy a může být pouze DOKONALÉ! Nakonec poznáte sami sebe a - což je ve vašem současném, vámi samými zvoleném stavu nereálnosti nepředstavitelné - zažijete ten nejúžasnější pocit Radosti! Konečně poznáte sami sebe takové, jací skutečně jste, zbaveni každého drobného aspektu stínu, který před vámi skrývá Skutečnost od chvíle, kdy jste se rozhodli vstoupit do iluze.

Iluze/sen, který prožíváte, je neskutečný a intelektuálně to mnozí z vás vědí a přijímají. Nicméně protože vaše vědomé uvědomování je většinou zaměřeno na mozek/emoce/tělo, jste většinou nevědomí - nevědomi své skutečné přirozenosti v Jednotě se Zdrojem - a žijete vedeni svým egem mnohem častěji než svou intuicí. Tím se nereálnost snu/iluzí dostává do ostrého světla, takže se vaše lidské životy zdají být velmi reálné. Někteří z vás, někteří lidé, občas denně tráví čas modlitbou nebo rozjímáním, když si mohou ušetřit čas od řešení každodenních událostí, které vám život téměř neustále předkládá. Avšak ʺvěciʺ, které se nyní objevují, si velmi silně žádají vaši pozornost a není to něco, čemu by se vaše ega chtěla věnovat. To ve vás vyvolává konflikt a vaše ega se vás budou snažit rozptýlit, což ve vás vyvolá další strach, obavy a úzkost.

Proto si nyní, více než kdykoli předtím ve svém životě, potřebujete vyhradit čas, abyste se ponořili do svého nitra bez pocitů studu nebo nehodnosti, které se mohou objevit. Zároveň mějte trpělivost čekat, až se vaše příliš aktivní mysl ztiší natolik, abyste mohli být v klidu nebo se alespoň cítit relativně klidní, a tím umožnit Lásce vstoupit do vašich srdcí. Protože každý z vás má zcela svobodnou vůli, pokud Lásku nepozvete a nedovolíte jí vstoupit, nemůže tak učinit. Když učiníte velmi pozitivní závazek pozvat Lásku dovnitř, Ona vám pomůže rozpoznat, že jste a vždy jste byli dokonalými božskými bytostmi, osvobodí vás od vašich neplatných a mylných přesvědčení, a tím vás povzbudí zbavit se zbývajících připoutaností k hanbě, vině a nehodnosti. Upevní se ve vás naprosté sebepřijetí, protože si odpustíte všechny chyby a nelaskavá slova nebo činy, které jste během svých lidských životů pronesli, a věřili, že se skutečně staly.
Když skutečně pocítíte, jak vás Láska celým srdcem a bezpodmínečně objímá - což je jediný způsob, jakým se vždy projevuje a odhaluje svou Přítomnost -, potvrdí se vám, že jste skutečně dokonalé božské bytosti. Jste všichni bez výjimky dokonalé božské bytosti, které prožívají chvilkovou zkušenost odloučení, při níž se zdá, že obrovské množství z vás zažívá nesmírnou bolest a utrpení. Tento stav je Neskutečný a vy se probudíte, protože to je váš osud, který vás navrátí do vašeho božského a svrchovaného stavu v jednotě se Zdrojem v naprosté radosti.

Zdroj: https://wp.me/p1B8dY-Av

Zpět