5872 Ten, kdo slouží a Shoshanna: Pohyb vpřed James McConnell

[ Ezoterika ] 2024-02-06

Jsme připraveni pokročit v tomto programu, který byl zahájen před mnoha a mnoha životy, které jste prožili tam, kde jste měli, kde jste pracovali přesně k tomuto času ve své historii, ve své budoucnosti, jak ji právě teď prožíváte. Zapněte si tedy pásy, protože to může být cestou ještě trochu hrbolaté. Ale vytrváte. Přes to se přenesete, protože jste k tomu předurčeni.

Q: Zdá se, že Texas se připravuje na vystoupení z unie. Akce na hranici, Bidenova administrativa a boj, který tam může probíhat, přijde opravdu brzy.

OWS: I když vám nemůžeme přímo říci, jak to bude probíhat, můžeme vám říci, že se to odehraje. Bude to fungovat přesně tak, jak to potřebuje, v každém okamžiku, který se posune vpřed.
Víme, že chcete slyšet ˝ano, dojde ke střetům obou stran a dobra proti zlu, a tohle bude konec filmu, nebo začátek filmu, jakkoli se na to chcete dívat.˝ Nemůžeme to tak říct. Můžeme vám ale říci, že se sem blíží velký okamžik, který způsobí obrovskou změnu obyvatelům této země, pokud jde o přibližování tomu, co bylo zamýšleno před více než dvěma sty lety Novou republikou, kterou mělo USA být. Ale není to jen změna zde v této zemi, ve Spojených státech. Pro Ameriku a Novou republiku pro tuto zemi. Je novou republikou pro celou planetu, pro světové vědomí, když na to budou připraveni. Stačí nechat proces probíhat. Sledujte to, buďte si toho vědomi, ale nepřipoutejte se k tomu. Jen vězte, že se to odehraje přesně tak, jak je to potřeba v daném okamžiku.
Shoshanna: Odehrává se zde mnohem větší obrázek a není to o tom, že stát, který znáte jako Texas, opouští Spojené státy. O tom to není. Jde o vytvoření atmosféry suverenity každého státu. Že by si každý stát vládl sám a federální vměšující se vláda by se držela mimo záležitosti států. Časová osa, která je právě teď vytvářena zkušenostmi, které Texas má, vytváří časovou osu pro každý stát, aby si vytvořil svou vlastní suverenitu, svou vlastní vládu. Je to mnohem větší než jeden stát opouštějící unii, jde o to, aby se každý stát stal svým vlastním státem, svým vlastním národem. Jak se tato časová osa tvoří, budou existovat krajské rady. Spíše než země budou regiony, které se identifikují s podobně smýšlejícími lidmi, kteří mají zdání toho, co budeme nazývat pravidla, nebo zákony, se kterými souhlasí lidé z těchto regionů, řízené radami, nikoli vládou. To je to, co přichází. Vidíte začátek nové časové osy, která vytváří suverenitu pro každý jednotlivý region. Namaste.

Q: Předpovědi White Cloud z Nového Zélandu, že se věci ještě zhorší, s plánem probudit více lidí do procesu vzestupu. Vyvolává to trochu strachu. Už jsme toho tolik prožili. Jaká je povaha tohoto dalšího otřesu, který předpovídá? (abych mohl být daleko), a má to něco společného s čipováním lidí, aby měli větší kapacitu pro procesy umělé inteligence?

OWS: Tento nebyl schopen přesně říci, co to bylo. Jen abych naznačil, že tyto změny určitě přichází. Dochází zde k velké divergenci časových os, kde budou jedni věřit v jednom směru, a druzí jiným směrem. Bude se jednat o velmi silný divergentní posun časové osy. Je to v procesu a určitě to bude pokračovat a bude toho víc. Budou ale i tací, kteří jsou v nerozhodnuté oblasti. A právě na ty se zde dostane. To jsou ti, kteří budou schopni učinit rozhodnutí a doufejme, že se také posunou vpřed ve svém vlastním procesu vzestupu.
Není to něco pro vás v této skupině, pro ty z vás, kteří rezonují s těmito slovy, kteří jste Pracovníci Světla a Bojovníci Světla. Není to něco, čeho byste se zde rozhodně neměli bát, protože to je staré programování. Musíte se od tohoto starého programování posouvat dál a dál, jak jen můžete., nebojte se toho. Nemějte k tomu žádné připoutanosti, když procházíte těmito časy. Nedělejte si starosti s čipováním a věcmi tohoto druhu, i když to zde bude zkoušeno a právě se o to pokouší.
Shoshanna: Váš svět byl vždy rozdělen. To není nic nového. Ve vašem světě je mnoho frakcí. Jsou tací, kteří si přejí věřit, že přijde druhý příchod a všechny je strhne. To je velká víra. Jsou lidé, kteří věří v autonomii, úplnou autonomii. Jsou tací, kteří věří, že by se o ně měla postarat vláda. Není to nové. Všechny frakce vašeho světa. Nejdůležitější je na tom vaše přesvědčení a vaše vibrace. Přinesou vám to, s čím se spojíte. Připojíte se k podobně smýšlejícím lidem, kteří věří tomu, jak věříte vy, kteří vibrují tak, jak vibrujete vy. Pokud je vaší touhou svoboda, přitáhnete ty, kteří si svobodu přejí. Pokud je vaší touhou sociální stav, budete si to přitahovat. Je to o vibracích a vědomí, a vždy tomu tak bylo. Takže spíše než se dívat na to, co se děje po kouscích, jednoduše se dívejte na to, co si přejete, za čím si stojíte, a udržujte tuto vibraci.

Q: Jak je možné, že čísla skutečně přináší určitou energii, a že například uspořádání hvězd zdánlivě přináší konkrétní energii. Chci předložit teorii a zjistit, zda je správná. Řekněme, že máte počítačový program a ten říká, že pokud jsou X a Y zarovnané, pak pošleme tuto energii, ať ji pošle kdokoli, ať je to slunce, hvězdy, cokoliv. Pokud se toto číslo vyskytuje, pošleme tuto energii. Jak to je?

OWS: Ve způsobu zarovnání hvězd, planet, toho, co nazýváte astrologií, je jistě mnoho, a to hodně z hlediska vašeho data narození, a vše je spojeno s hvězdami. To vše je velmi důležité pro každého jednotlivce i pro kolektiv. Je potřeba, aby došlo k určitým zarovnáním, k různým změnám, které se právě dějí, nebo se již staly, a které sem ještě mají přijít. V mnoha ohledech máte pravdu. Ale jsou tu mnohem hlubší úrovně, do kterých v tuto chvíli nejsme schopni jít.

Q: Jak je možné, že zarovnání hvězd způsobuje, že určitá energie skutečně přichází, nebo čísla způsobují příchod určité energie. To je to, co my na Zemi nemůžeme odhalit svým mozkem. Jak je to možné?

Shoshanna: Je to složité. Není to jednoduchý fakt, A+B=C. Je to složitější. Číslo ve vaší realitě je znamením energie, představuje energii. Je to představitel božské energie způsobu, jakým můžete tuto energii řídit.
Například energie 8 je síla. Numerologicky tedy číslo 8 představuje moc. Síla může být řízena dvěma způsoby: může jít na temnou stranu, nebo může jít na světlou stranu. Každé číslo, které máte ve své třetí říši, se přiřadí energii mimo třetí říši, která je vtažena do třetí říše, aby byla spravována. Váš číselný systém se sám přiřadí k odpovídající energii mimo třetí dimenzi a vtáhne ji dovnitř, aby byla řízena jednotlivcem, který ji vtahuje dovnitř. Musíte tomu věnovat pozornost. protože číslo, kterým jste, které numerologicky představuje možná vaše rodné číslo, je energie, která vám byla poskytnuta k tomu, abyste zvládli svůj život, abyste svůj život řídili optimálně. Všechny věci, které se vyskytují, jako je zarovnání hvězd, zarovnání planet, retrográdní, všechny tyto věci, které vidíte, numerologie, všechny tyto vědy, které byly ztraceny, jsou způsobem, jak řídit energie, které jsou pro vás ve vašem životě specifické, a jak je řídit optimálně, pro vaše nejvyšší vědomí. Máte například numerologicky své číslo, které představuje vaše narození?

Q: Ano, zajímavá věc, protože jsem si myslel, že mám narozeniny jeden den, ale ukázalo se, že to je druhý den, protože jsem se narodil v jiné zemi. Mám pocit, že oba jsou se mnou v souladu.

Shoshanna: Musíte sečíst tato čísla. Musíte se numerologicky naučit, co to pro vás představuje, protože to je energie, se kterou musíte ve svém životě pracovat, abyste optimálně vytvořili vědomí, které poskytuje vaše minulost. Není to jednoduché. Navrhujeme však, pokud máte zájem, abyste studovali vědu o číslech, protože to je mocný způsob, jak porozumět energii, které je číslo přiřazeno a která představuje váš život.

Q: Když vidím například číslo 11 a všimnu si toho, je to pro mě osobně zpráva?, nebo když říkají, dnes je číslo takové a tak dále, a já to slyším, mám dostat tu zprávu? Je to správně?

Shoshanna: Ano. Váš svět není postaven na náhodě. Kabaly vašeho světa si přejí, abyste věřili v náhodu, ale ve vašem světě to není realita. Náhody neexistují. Vše je účelové.
Číslo 11, které mnozí viděli znovu a znovu, je mistrovské číslo. Říká vám, abyste ovládli sami sebe, ovládli svůj záměr, ovládli svůj život. Vidíte-li 11, volá vás, abyste se stali mistrem, kterým jste. To je to, co představuje. Nemůžeme zde dát numerologickou lekci. Všem, kdo rozumí tomu, co říkáme, navrhujeme, že čísla představují energii, božské energie, které jsou vtaženy zpět do vaší říše třetí dimenze, abyste to studovali a naučili se to, abyste to mohli zvládnout. Namaste.

Q: Včera jsme měli docela incident. Od devíti ráno do šesti hodin odpoledne jsem byl svědkem dalších chemtrails. V této době se ale chemtrails rozšířil do několika zemí. Bylo to neúprosné od devíti ráno do šesti hodin odpoledne. Strávil jsem celý den tím, jak jsi mě vedl, tedy modlit se o pomoc. Právě jsem pokryl oblast od Baja po Los Angeles. Mohli byste zkontrolovat, zda tyto modlitby měly nějaký účinek na pomoc lidem v oblasti.

OWS: Modlitby mají vždy účinek. Vždy působí tak, jak to po nich žádáte. Takže pokud žádáte, aby byly chemické stopy zmírněny, nebo aby nebyli tak zlé, jak se plánuje, ať je to cokoli, pak vězte, že ve vašem systému víry je vytvořeno to, o co žádáte. Stejně jako minulý týden, kdy jsme mluvili o schopnosti změnit chemickou stopu svou vlastní myslí, svou vlastní vírou. To je příklad vaší tvořivé schopnosti a vaší síly, kterou v sobě máte, abyste vyvolali změnu v jakékoli dané situaci. Takže odpověď je ano, určitě to mělo a bude mít pozitivní účinek, protože to je to, co máte v úmyslu.
Shoshanna: Ten, kterého znáš jako Ježíš, kterému se také říká ˝Ješua˝, přišel na tvou planetu a naučil dvanáct mužů dělat zázraky jako on. Jeho nejznámějším ˝zázrakem˝ je proměna vody na víno, aby ti, kdo slavili svatbu, měli víno, které by jim při oslavě pomáhalo, protože v té době to bylo znamením hojnosti. Ti, kteří se ženili, měli neomezené množství vína. Bylo to znamení hojnosti pro jejich svatbu. Velký Mistr řekl, že budete dělat věci nad rámec toho, co mohu udělat já, ale musíte věřit.
Vaše víra v sebe sama, vaše víra v ostatní, že tyto chemtrails mohou být přeměněny na dokonale čistý vzduch, je to, co je potřeba k vyčištění vašeho nebe. Je to víra. Zní to divně, ale je to víra: musíte věřit sami sobě.
Můžete se modlit, ale modlete se, abyste znali svou vlastní sílu. Modlete se, abyste rozvíjeli porozumění své skutečné božské moci dělat práci, o které Ješua řekl, že můžete dělat. To vám vyčistí nebe, rozumíte své vlastní síle, a žádáte božstvo, aby vás naplnilo vírou. Namaste.
Shoshanna: Existuje mnoho příkladů každé jednotlivé bytosti. Existují příklady moci, kterou musí každý dát světu. Není to tak, že musíte skrývat svou sílu. To není ono. Musíte světu propůjčit svou sílu a s ní musíte pracovat. Nemusíte sloužit svému egu. Musíte sloužit svému nejvyššímu já, svému nejlepšímu já tím, že v každém okamžiku propůjčujete světu svou sílu. Namaste. (pozn. ok, beru krumpáč a lopatu)

OWS: Když zůstanete v klidu, zůstanete v oku bouře, zatímco bouře zuří kolem vás.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/06/one-who-serves-and-shoshanna-moving-forward/

Zpět