3993 ZEMĚ NENÍ PŘÍRODNÍ SATELIT Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-03

Gosia: Yazhi, proč je v Cernu socha Šivy? Co tím chtějí říct? Neměli by se ho bát? Pluto - Šiva? Chtějí snad odvést pozornost? Jako by se ho nebáli?
Yazhi: Jde o to, že ho berou jako ničitele světů, ale ve svůj prospěch. O tom se v konspiračních kruzích dost diskutuje. Umístit tam Šivu není dobré znamení.

Robert: A co znamená ta socha?

Yazhi: Že ten portál zničí svět.

Gosia: Jak to myslíš, že to není dobré znamení?

Yazhi: Protože to naznačuje, že je to portál, který ničí světy, protože odtud vstupují temné entity. Podle mě jim jde o to, jak přinutit energii Šivy ve svůj prospěch.

Robert: Co má Pluto společného se Šivou?

Yazhi: V seriózní astrologii je spojován se Šivou, proč přesně, to nevím. Možná je to proto, že když se Pluto nachází v určitém bodě své dráhy nebo přiblížení k Zemi, dějí se věci. Ale může to být jen proto, že ho používají symbolicky.

Robert: Ale nemyslíte si, že to s tím Cernem chvíli trvá, než se portál otevře, nebo už to udělali?

Yazhi: Otevírají a zavírají ho neustále. Je tam průchod temných věcí, které způsobují trhliny v celém lidstvu. Vstupují do něj a vystupují z něj entity, které Kabala uctívá a přináší jim oběti.

Robert: Možná se v oblasti, kde je Cern, portál otevírá s vyrovnáním Pluta, Země a Slunce?

Yazhi: Ano, i když technologie portálu by nepotřebovala zarovnání s ničím. Ale ve svých rituálech je mohou považovat za nezbytné. Je však třeba si uvědomit, že všechny rituály mají upravit vibrační frekvenci místa, lokality nebo osoby či osob tak, aby se rovnala frekvenci entity, kterou chcete vyvolat.

Gosia: Dobře, ale nerozumím jedné věci. Řekli jsme, že Pluto a Šiva znamenají zničení světa. Proč to vidí právě oni? Nebo to tak funguje, že se to dá vykládat v závislosti na individuálním pohledu?

Yazhi: Přesně tak, v mých datech se o nich jasně píše, protože energie Šivy má odhalovat a demaskovat lži, podvody, lháře a podvodníky. Proto by to mělo chránit zájmy lidské populace, a ne zájmy prolhané Kabaly.

Gosia: Proč to tedy vidíš opačně?

Yazhi: Především na to nemám odpověď. Ale myslím si, že to souvisí se snahou neutralizovat tuto esoterickou energii v jejich prospěch. Pokud jsou oni těmi lháři a manipulátory, Šivova energie by šla proti nim, a ne proti lidem.

Gosia: Dobře. Yazhi, ještě jedna otázka. Proč Země nemá prstence? Protože myslím, že v nějakém videu o Sluneční soustavě bylo řečeno, že je mají všechny planety, ať už slabé, nebo ne, ale mají je.

Yazhi: To záleží na definici prstence, z jakého materiálu. V případě Země by to byly Van Allenovy pásy, vesmírný odpad. Prstence jsou výjimkou, když je v okolí planety volný materiál v dostatečném množství.

Robert: Na Měsíci je ho dost.

Yazhi: Přesto ano, řekl bych, že většina z nich prstence nemá.

Robert: Ani Merkur je nemá. Kromě toho by prstence byly s Měsícem neslučitelné, ne?

Yazhi: Záleží na tom, kde se nacházejí, ale pokud by byly komplikací pro kosmickou loď-Měsíc, tak ano.

Robert: Měsíc by se musel nacházet mezi prstencem a Zemí. Země ještě nikdy neměla přirozené družice?

Yazhi: Chápu, že v astrofyzice není malá planeta jako Země příznivá pro to, aby měla přirozené satelity. Například v případě Marsu jsou Fobos a Deimos prastaré základny, vyhloubené skály, ale umístěné tam uměle. Měsíc je z pohledu nelidí ve vesmíru bolestně umělý, protože jeho velikost je na přirozenou družici viditelně velká.

Robert: Takže v minulosti jste neměli přirozené družice, protože Země je malá planeta.

Yazhi: Přesně tak, něco jako Měsíc přirozeně mít nemůžete. Nemáte dostatečnou hmotnost, abyste ho udrželi. Planety velikosti Země mají přirozené satelity velmi zřídka, a když už je mají, jsou velmi malé. Měla bych říct, že Země má nějaké kameny nebo asteroidy, které kolem ní obíhají už dlouho, je jich hodně a jsou malé, asi jako pár železničních vagónů, to by byly její přirozené satelity, a nepochybuji, že Kabala říká, že mohou narazit do Země. Nevím, kolik jich je, ale mluvím o více než dvaceti.

Robert: Něco podobného se děje s planetami Taygeta. Ano. Stejně jako s Venuší.
Gosia: Omlouvám se, tady to je: ʺSwaruu: Prstence Uranu jsou velmi malé, nevím, jestli je lze zahrnout mezi prstence. Ve skutečnosti mají prstence všechny velké planety. Ale ty Neptunovy, jak ještě uvidíme, jsou zvláštnější.ʺ Takže je to proto, že Země je malá.

Yazhi: Země je ve srovnání s ostatními velkými planetami velmi malá. Například Jupiter má prstence, Uran a Neptun také, slabé, ale jsou tam.

Gosia: A jak vznikl pás asteroidů?

Yazhi: Pás asteroidů je tvořen z 80 % špinavým ledem a z 20 % horninami, kovy a dalšími prvky. Jsou to pozůstatky zaniklé planety Tiamat. Vznikl, když se tato planeta rozpadla.

Gosia: A Kuiperův pás? To jsem se také dozvěděla od lidí.

Yazhi: Je to mimo Sluneční soustavu, je to soubor úlomků, které vstupují do Sluneční soustavy a při průletu hlubokým vesmírem tak trochu loví.

Gosia: Takže když se nerozpadají planety, tak žádné pásy asteroidů neexistují? Nebo vznikají také lovením toho, co přichází?

Yazhi: V jiných slunečních soustavách jsou velmi vzácné. Nevím o žádných jiných slunečních soustavách, kde by existovaly pásy asteroidů.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/la-tierra-no-es-propicia-para-tener-satelites-naturales-yazhi-swaruu

Zpět