3872 MÁME MIMOZEMSKOU DNA Cosmic agency

[ UFO ] 2023-01-31

Gosia: Lidská rasa se údajně skládá z 22 mimozemských ras? Co s tím? Geny 22 ras.
Anéeka: Je to jako další úroveň nebo vrstva ve vrstvě. Lidé chtějí jednoduchá vysvětlení, zatímco skutečnost je složitá. Příkladem jsou informace o Yazhi, které se v závislosti na úrovni mění natolik, že si dokonce odporují, protože z různých úhlů pohledu se mění perspektiva a ʺrealitaʺ.

S lidským chápáním genetiky a některých hvězdných ras, které to řekly, protože je to pohled založený na souboru parametrů, to může být pravda. Pro lidské chápání. Z hlediska většího množství dat je to zjednodušující. Z pokročilejší pozice genetické vědy Taygeta je genetika projevem duší, které ji tvoří. DNA je paměť v hmotné podobě. To znamená, že vše, co žije, duše, její zkušenosti, tvoří identitu, Já a Ego, které jí dává specifickou identitu oproti jiným duším nebo bodům vědomí, které se vnímají jako oddělené od ostatních, jako ʺněkdoʺ a ne někdo jiný.

Gosia: Proč těchto 22 ras vytvořilo lidskou DNA, v jakém smyslu a za jakým účelem? Které rasy?

Anéeka: Když má skupina duší tendenci mít stejné zkušenosti, dochází ke shodě ve vnímání. Když jsou tyto dohody stálé a shodné, vzniká to, co my v Taygetě mimo jiné označujeme nebo chápeme jako rasu nebo druh. Když se vrátíme k otázce 22 ras v lidském genomu, to je to, co je snadno identifikovatelné jako ti, kteří dali nebo vytvořili DNA převzatou nebo chápanou jako lidskou. Jak jsme však již vysvětlili dříve, ve skutečnosti je lidský genom (rasa) tvořen celou řadou či masou duší všeho druhu, které se rozhodly vtělit se jako lidé.

Gosia: Jak to myslíš, že dali DNA? Chápu to tak, že nikdo nevytvořil lidskou bytost na Zemi pomocí přídavků DNA.

Anéeka: Nedali ji. To je humanizovaný koncept. To, co je v lidském genomu, se skládá z těch 22 ras, které jsou snadno identifikovatelné. Ani těchto 22 ras však není čistých a skládá se z mnoha dalších. Kdybychom se tedy podívali, kdo je kdo a jakou část DNA mu kdo dal, zjistili bychom, že se jedná o miliony ras, které spolupracovaly na vytvoření lidského genomu.

Gosia: Takže souhlasíte s tím, že jich bylo 22, ne 23 nebo 25?

Anéeka: Souhlasím pouze s tím, že určitá skupina lidí a/nebo nelidí takto vnímá lidský genom. Vždy je toho ale víc a naše vysvětlení jde ještě dál. Já je nediskredituju, jenom ty znalosti více rozšiřuju, protože mám data, a nemám problém říct, že jdeme nad rámec těchto znalostí.

Gosia: Jakým způsobem technicky se DNA těchto ʺ22ʺ ras objevila v lidském genomu.

Anéeka: Mají svůj postup a z jejich pohledu je naprosto správný. Berou to jako proces hybridizace v laboratoři, což byste mohli udělat také, ale nemusíte to dělat tímto způsobem. Prostě se to tak tvoří.
Každá rasa je tvořena DNA, která je pamětí duší, jež jsou příslušníky této rasy nebo jsou v ní inkarnovány. Každá rasa tedy bude vždy hybridizací duší, které tvoří DNA, jež bude v tomto případě přítomna i v jiných ʺhvězdnýchʺ rasách. Prostřednictvím semen.

Gosia: Provedli laboratorní hybridizaci DNA těchto 22 ras? Proč implantovat tuto DNA 22 ras do lidského genomu?

Anéeka: Duše se během své existence milionkrát převtělí do různých hvězdných ras, druhů a pohlaví, a tak si vytvoří identitu, která se odráží v její DNA. Když více duší sdílí stejné zájmy, vytváří to dohody o vnímání, které generují reality, a jednou z těchto realit je rasa. Pokud studujete hmotný aspekt bytosti, její DNA, zjistíte, že je složeninou ras, kterými duše byla předtím. Každý člověk tak bude mít ve svém lidském těle DNA a v ní soubor paměti všeho, čím byl dříve. Paměť tvoří DNA. Při jejím studiu se tedy nejdříve objeví genetický kód plemen nejsnáze identifikovatelných podle pozorovatele. Ale nebude to jen 22, ale mnohem více, protože každá z těch 22 je tvořena i jinými rasami. Je to jako najít křížence mezi Šedým a člověkem. 50 % člověk a 50 % Šedý, skládá se ze 2 druhů v jeho DNA. Ale to, i když je to správné, je zjednodušené. Protože jak Šedí, tak lidé budou mít nekonečno druhů, které je tvoří.

Gosia: Říkáš, že byla provedena nějaká hybridizace z DNA 22 plemen v laboratoři. Opravdu se to udělalo? Proč zkoušet tento typ hybridizace?

Anéeka: Nepřijímám to jako takové, pro mě je jednoduchý a zřejmý fakt, že mimo Zemi je mnohem více lidstva. Proto lidstvo NEBYLO stvořeno na Zemi. Ale uznávám, že pozemský člověk byl již mnohokrát uměle pozměněn a že se pokusili upevnit tyto genetické změny pomocí ovládání mysli.

Gosia: Dnes jsem viděla některé lidi říkat, že když budeme plně aktivováni, naše DNA bude silnější než běžní mimozemšťané, protože neseme DNA z 22 ras.

Anéeka: Není to tak, protože mimozemšťané jsou také složeni z více ras. Lidská bytost má ve své DNA 23 chromozomů a 2 vlákna tvořící žebřík. Taygetejci mají 24 / 12vláknových chromozomů, 6 na každé straně žebříčku, což znamená 6krát složitější DNA. Swaruuniané mají 48 chromozomů a 24 řetězců, a zachovávají si svůj lidský vzhled. To je způsobeno akumulací paměti, která se projevuje jako DNA.

Gosia: Kde se vzala myšlenka DNA z 22 ras v lidském genomu? Identifikovali tuto DNA v člověku (protože by tam přirozeně byla kvůli tomu, co jsi vysvětlila výše), nebo skutečně znají historickou skutečnost, že byla fyzicky vložena do DNA?

Anéeka: Není nutné nic vkládat. Pokud máte soubor znalostí o genetice na určité úrovni v rámci lidského genomu, budete schopni identifikovat těchto 22 ras, ale pokud nepůjdete do podrobností, nebudete schopni vidět každou z těch 22 ras, o kterých říkají, že tvoří lidskou bytost. Lidská bytost se skládá z milionů ras, stejně jako každá jiná mimozemská rasa. Jen mezi těmi miliony jsou schopni vidět jen těch 22.

Gosia: Takže žádná konkrétní událost v minulosti? Říkají to jen proto, že identifikovali tyto geny v lidské bytosti? Z jejich strany to vypadá trochu primitivně. Měli by vědět víc než to.

Anéeka: Říká se, že dali dohromady 22 ras v laboratoři, aby vytvořili lidskou rasu. Pro mě to nedává smysl. Není potřeba nic skládat, když už je to poskládané. Mohou vidět pouze 22 ras v rámci lidského genomu. Ale každá z těchto 22 ras je tvořena jinými rasami a ty nekonečně miliony dalších. Takže ve skutečnosti se lidská bytost skládá z milionů a milionů ʺrasʺ, stejně s jakoukoli jinou mimozemskou rasou. Tvrdí, že DNA 22 ras byla vložena za účelem vytvoření lidské bytosti v laboratoři, a já říkám NE. Ano, existují důkazy o manipulaci s lidským genomem, jako je nedostatek chromozomu.To je jasné. Přesto to neomezuje kapacitu duše obývající lidské tělo. Omezila by ji pouze kontrola mysli. Ano, lidský genom byl uměle změněn, ale nevznikl od nuly s těmi 22 rasami. Sama mám docela jasnou představu, protože to pro mě není nic nového. Mezi jinými, řekl to i Collier. Vidí jen genom, takže si zvyknou na myšlenku, že vznikla lidská bytost.

Gosia: Zdá se mi trochu divné, že oni, mimozemšťané, došli k tomuto závěru a nevědí, co tady vysvětluješ. Zdá se, že toho o genetice moc nevědí. Proč to Androméďané říkají?

Anéeka: Vědí hodně. Prostě to nevysvětlili dobře nebo něco podobného, protože evidentně vědí, o čem dnes mluvím. Není to tedy tak, že by šlo o dezinformaci o 22 rasách. , jen to vysvětlení je zjednodušené. Nediskredituji je, ale za tím příběhem je víc.

Gosia: Možná to byl Alex, kdo to nedokázal dobře rozšířit.

Anéeka: Ano, vysvětlení mi přišlo zjednodušené.

Gosia: Když se tedy v určitém okamžiku tohoto procesu aktivuje naše DNA, probudí se i tyto geny jiných ras? Jaké praktické důsledky to bude mít pro daného člověka, pokud nějaké?

Anéeka: Geny tam jsou, jen je ignorují. Co se nepoužívá, atrofuje, ale zůstává latentní. Objevení se podnětů mimo Zemi způsobuje rozšíření vědomí, jednoduše tím, že vidí více realit mimo Pozemskou matrici, což aktivuje latentní DNA a s ní i vzpomínky. DNA = Paměť, individuální i minulých životů propojená s druhy, které ji tvoří.
Aktivace DNA jde ruku v ruce s probuzením vědomí. Ať už na povrchu Země nebo ne. Souvisí to s myslí člověka, ne s místem, kde sídlí jeho tělo. 22 ras tvoří lidskou bytost, ale každá z těchto 22 bude mít v sobě dalších 22 a každá z těchto 22 bude mít dalších 22, které je tvoří. Lidská bytost se tedy skládá z nekonečného počtu ras, ale pro zjednodušení popisu se omezují na zmínku o těch 22.
Lidská bytost nebyla stvořena v laboratoři. V průběhu historie byla pouze invazivně měněna s proměnlivými výsledky. Pokud není aplikována kontrola mysli, DNA se po několika generacích vrátí do původního formátu.

Gosia: Že je mezi těmito rasami aktivována sirianská DNA, co to pro mě bude prakticky znamenat? V čem se aktivace DNA tolika ras projeví? V mé mysli? Nebo fyzicky?

Anéeka: Pokud je tato paměť aktivována, znamená to, že má pro vás hodnotu. Všichni máme geny Siria, Andromedy, nebo Urmah, mezi tisíci dalších ras, záleží na vašem zaměření, co se u vás aktivuje. Na vaší pozornosti. A pokud je paměť vysoce nabitá tím, co na základě smluv o vnímání definuje konkrétní rasu, pak by se řeklo, že tato duše nebo osoba je z této rasy a ne z jiné, protože jsme všichni směs ras.

Gosia: Jaké byly invazivní změny, které jste zmínila výše? Zmínila jsi o jeden chromozom méně. Co dalšího bylo v laboratoři provedeno nebo se o to pokusili?

Anéeka: Zdá se, že nedostatek tohoto chromozomu souvisí s lidskou dlouhověkostí, ale není to jen o tomto chromozomu nebo nedostatku... také vysoká environmentální toxicita na Zemi, nedostatečná potrava, atmosféra s nízkým obsahem kyslíku a dokonce i gravitace příliš silná pro lidi. Jinými slovy, provedení změny v laboratoři musí jít ruku v ruce se souborem myšlenek nebo vjemů, které tito lidé změnili, aby udrželi uvedené změny, jinak budou obráceny, jak se dnes obrací s tzv. ʺVelkým probuzenímʺ.

Gosia: Něco konkrétnějšího, co bylo tak invazivně provedeno v laboratoři, co bylo později stmeleno ovládáním mysli?

Anéeka: V podstatě vše je dosaženo ovládáním mysli. Mysl lidí omezuje jejich schopnosti tím, že vnímá, že něco nelze udělat. K tomu je Matrix v podstatě určen. To je Matrix. Soubor konceptů a dohod, které tvoří realitu, jíž se její obyvatelé musí řídit a dodržovat tato pravidla. Omezení vnímání jako netelepatie nebo nepřekročení rychlosti světla. Jsou všude a jsou napojeni na každý kontrolní bod mysli, o kterém jsme mluvili za poslední (téměř) 4 roky.

Gosia: Takže nemůžeš komentovat něco konkrétního, co se stalo?

Anéeka: Ano můžu, ale není to něco konkrétního jako v případě chybějícího chromozomu. K omezení DNA do značné míry došlo při použití kontroly mysli a ne v laboratoři. Seznam změn, které hledáte, je obsažen ve všem, co definuje lidskou kondici v Matrixu. Nejsou to konkrétní místa, ale celý složitý děj lidského dramatu.

Nelze říct, že odřízli gen, který ovládá telepatii. Spíše vás dovedli k přesvědčení, že telepatie neexistuje a po tisíce let je hmotný projev (gen), který telepatie představuje, ovlivněn a atrofován. Vidím to zpětně, geny nic neřídí, jsou pouze fyzickým ekvivalentem něčeho na straně éterické nebo duchovní .
Jak se vyráběla DNA? Sama o sobě vstupuje do konceptu věčnosti, toho, co vždy bylo, protože je pouze odrazem omezeným na to, co se z pohledu někoho v tomto hmotném světě nazývá hmotný svět. Jelikož zvenčí neexistuje čas ani prostor, neexistuje tedy ani začátek ani konec. Lidské mysli trvají na vnucování svých omezených úhlů pohledu, protože logicky nemohou pochopit všechny pojmy, které tvoří vesmír.

Gosia: Řeklas, že byly provedeny invazivní změny po jejich spojení s mentálními.

Anéeka: Ano, třeba ten chybějící chromozom. Swaruu z Erry však tvrdí, že i ten chybějící chromozom je výsledkem ovládání mysli. Yázhi tvrdí, že pokud je vše mysl a vše je vědomí, není nutný žádný laboratorní zásah, s mentální kontrolou změníte, zformujete a pozměníte druh.

Gosia: Dnes ve společnosti vidíme, co je odrazem toho, o co se snažili.

Anéeka: Pro začátek, omezení inteligence a dlouhověkost, to jsou dva klíčové body z hlediska umělých omezení. Omezte také sklon odhalovat se a myslet za sebe. To je v Sumerských tabulkách.

Gosia: Jak probíhala evoluční změna rasy Swaruunian. To je dokonalý příklad toho, že není potřeba žádná laboratorní změna.

Anéeka: Ano, pokrok je to dán hromaděním, procvičováním a používáním vzpomínek ve velkém měřítku. Skutečnost, že si pamatují tolik minulých životů, se odráží v DNA. Je to tak, že nejen vzpomínky ve Swaruu, ale také všechny nápady, objevy, úspěchy a změny ve vnímání reality jsou způsobeny zapamatováním si těchto mnoha formativních zážitků. Následuje řetězová reakce rozšiřující mysl. To se odráží v DNA po několika generacích, přesněji v 10 generaci Swaruu. Změna mutace mezi Taygeťany a Swaruuňany se objevila v těhotenství Swaruu 9 s Athenou.

Vzpomínky nás vždy formují. Nezmizí, jen se mění úhel výkladu. V případě Yázhi je tomu naopak. Přijetím všech vzpomínek, dobrých i špatných, se rozvíjí druh Super-Swaruu se zvýšenými schopnostmi. Liší se od tajgetských Swaruu z Erry, ze kterých vzešli nebo se vyvinuli. Tvoří je něco jiného, jako fragment něčeho jiného, jinak by to nebyla Yázhi, byl by to Původní zdroj. Ale protože Yázhi je stále ʺněkdoʺ, pak musí tvořit něco rozšířenějšího. Protože my všichni, kteří jsme Zdrojem samotným v jeho celistvosti, stejně jako vše, co sami v praktické rovině známe, pokračujeme na naší cestě osobní expanze... včetně Yázhi.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/tenemos-adn-extraterrestre-contacto-extraterrestre-aneeka-de-temmer

Zpět