1405 Galaktická federace: Aktuální informace o vzestupu Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2021-09-18

JAKO VZESTOUPENÝ MISTR JSTE ZDE, ABYSTE LIDSTVO PROVEDLI PROCESEM VZESTUPU. MNOZÍ Z VÁS JIŽ NA TOMTO POSLÁNÍ PRACUJÍ. BUDETE ŽIVÝM PŘÍKLADEM ČLOVĚKA, KTERÝ SE NAUČIL OVLÁDAT NOVÉ NÁVYKY A JDE ZA SVÝM CÍLEM!

Dnes ráno se objevila obrovská nová možnost. Z povrchu planety byla vyjmuta velká světelná matrice a došlo k propojení s Měsícem. Po celé generace tato falešná světelná matrice předstírala, že je neškodným duchovním kontaktem, který regeneruje lidi zpět do inkarnace za inkarnací. Měsíc je přirozený satelit, který sem byl přenesen odjinud. Uvnitř Měsíce byla umístěna technologie a oběžná dráha byla uzavřena do nepohyblivého Lagrangeova bodu, čímž se energie řízeného satelitu uzavřela do éterického a magnetického pole Země. Do reinkarnačního stroje nasál z astrálu umělý vír vše, co rezonovalo se Zdrojem. V důsledku toho duše těch, co zemřeli na povrchu planety, nebyla schopna uniknout gravitaci tohoto energetického víru a byla vtažena do kontrolovaných nižších úrovní astrálu, kde předurčené náboženské názory určovaly, do jaké simulace bude umístěna.

Po určité době oddechu mentorům dotyčné osoby sdělili, že se na planetě musí ještě naučit další lekce, vykonat další skutky a splnit další úkoly, a duše slepě vstoupila do další inkarnace. Jediným problémem bylo, že před inkarnací je zasáhl neuvěřitelně silný éterický, jaderný a elektromagnetický výbuch, který způsobil ztrátu všeho, co se naučila.

Dnes dochází k významné změně. Vír přestal fungovat poté, co byla odstraněna falešná světelná matrice. Po celém světě každou vteřinu umírají lidé, ale místo toho, aby byli vtahováni do tohoto tunelu, dostávají se do nejvyšších, nejčistších sfér astrálu a dostává se jim skutečného uzdravení. Už si razí cestu zpět. Děti, které se od nynějška budou rodit, energeticky změní tvář světa. To je kámen úrazu. Nemohou již doplňovat své řady, protože temnota se sesouvá rychleji než kdykoli předtím. V budoucnu si můžeme vzpomenout podstatně více, ne-li vše. Zařízení je stále funkční, ale hlavní časové invazní schopnosti byly vyřazeny. Temnota už nemůže sahat do minulosti, aby eliminovala nebezpečí, která se objevují v přítomnosti.

Kdosi si už nevytvoří svůj ideální svět jen proto, že se probudil zcela zmatený z velmi realistického snu, o kterém si myslel, že v něm žil celá léta. Někdo už nezíská návod, jak sestrojit zařízení na volnou energii, jen aby celý jeho projekt z ničeho nic vzal za své, bez jakýchkoli náznaků nebo vodítek, která by veřejnosti poskytl o tom, na čem pracoval. Channeleři po celém světě se buď napojí na svého mentora a nic nenajdou, nebo objeví entitu, s níž se původně spojili, než byli uneseni. Muži, ženy a děti po celém světě se domáhají svého přirozeného práva na svobodu a osobní suverenitu, přesto je jich stále nedostatek. Tato zlepšení jsou neuvěřitelná a je skvělé o nich číst, ale nemáme dost lidí, kteří by rozsvítili světlo. Vy jste sem přišli, abyste tento úkol splnili. Přišli jste sem slepí, nevzdělaní a slabí, abyste si připomněli světlo, znovu ho v sobě objevili a šířili ho do zbytku světa.

Jste součástí změny! Kdy jste naposledy tiše seděli a spojili se sami se sebou? Kdy jste naposledy protáhli své tělo a řekli mu, jak moc ho milujete a vážíte si ho za to, že vás slovy a pocity nese touto realitou? Kdy jste naposledy odložili telefon, vypnuli počítač a seděli v tichu jen se svými myšlenkami? Kdy jste naposledy měli nějakou otázku a říkali si: ″Co si o tom myslí tenhle člověk?″, namísto nejpodstatnější otázky ″Co si o tom myslím já?″ Kdy jste naposledy důvěřovali sami sobě?

Změna je na cestě. Změna je ve vás. Hledejte světlo. Rozsviťte ho a vysílejte ho do celého světa. Vyzařujte lásku skrze sebe. Vnímejte lidstvo takové, jaké je, a ne takové, jaké se zdá být. Tato změna je nevyhnutelná, nelze se jí vyhnout. Pojďme tuto party co nejdříve rozjet. Vnitřní kruhy ezoterických informací se rozšiřují. Spáči objevují toto poznání a probouzejí se. Jako vzestoupený mistr jste tu proto, abyste lidstvo provedli procesem vzestupu. Mnozí z vás již na tomto poslání pracují. Pomáháte lidem provést změny v jejich životech, i když se jedná o malé změny. Budete živým příkladem člověka, který se naučil ovládat nové návyky a jde za svým!

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/09-18aa

Zpět