5390 Saint Germain: Nebojujte se změnami, přizpůsobte se jim James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-11-02

Jsem Saint Germain. Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto pokračujících časech velkých změn, které se dějí po celé planetě.

V mnoha a mnoha oblastech dochází ke změnám. Některé nejsou tak zdánlivě skvělé. Některé docela zázračné a úžasné. Vše závisí na časové linii v tomto bodě, kterou jste si všichni vybrali, vy všichni, kteří rezonujete, to je důležité, to slovo rezonujete) mému slovu nyní. Všichni začínáte stále více chápat, že změna je nevyhnutelná a že změna je v tomto bodě vašeho vývoje nezbytná a potřebná. Ale změna, jak někdo správně řekl dříve, je přizpůsobení se, přizpůsobení tomu, co je potřeba.

To je to, co teď děláte. Vy se přizpůsobujete. Přebíráte změny tak, jak přicházejí, a pohybujete se s nimi spíše než proti nim. To je teď důležité. Nebojujte proti změnám, ale jděte s nimi, protože ˝jít s proudem˝ je nyní velmi důležité. Protože změna je opět nevyhnutelná. Staré naprogramování iluze třetího rozměru se stále více vytrácí.

Ale aby to bylo možné, musí dojít k odhalení starého naprogramování, odhalení stínů, jak přicházíme do světla. A když tyto stíny vyjdou na světlo, bojují. Bojují, aby se drželi právě těch stínů. Temné síly musí být v těchto stínech. Na světle se totiž necítí pohodlně. A světlo je jejich zkázou. Světlo je to, co je vyvádí z jejich komfortní zóny a posouvá je do oblastí projevu, na které dosud nebyli připraveni.

Měli plán a ten je v tuto chvíli ve všech ohledech mařen. I když to tak možná nevypadá. A to i přesto, že to pro mnohé může skutečně vypadat jako doba velkého smutku. Ale pro mnohé další z vás je čas se radovat. Ne pro smutek, který se děje, ale proto, abyste se radovali z toho, že se to všechno skutečně blíží ke konci. Konec filmu, chcete-li.

už se to blíží. A já, jako Saint Germain, jsem byl v tomto bodě pověřen, abych měl na starosti velké změny, které se dějí zde na této planetě. Nejen ve Spojených státech Pro Ameriku, Novou republiku, ale tato nová republika zde ve Spojených státech překročí a bude sloužit přes celou planetu samotnému světu.

To je sen, sen, který se stal tak dávno těm, kdo to vědí. Měli ten sen. A sen se stále více blíží k uskutečnění, kde VŠICHNI muži a ženy, všichni jsou stvořeni sobě rovni v očích Boží síly. Kde nikdo nemá být vyloučen z té svobody. To je New Age. Nový zlatý věk Gaia.

To je místo, kam se všichni pohybujete v tomto procesu vzestupu. Povznesou se všichni? Ne. To v tuto chvíli není možné. Ale vězte, že jak si stále více a více uvědomuje, co je zde ve skutečnosti, ne stará iluze, ale nová realita, kterou všichni vytváříte, když si to stále více uvědomuje, pak nastal bod zlomu. A nyní se velmi blížíte tomuto bodu zlomu. I když to tak možná nevypadá. I když si myslíte, že se v tuto chvíli probudily jen miliony, je to daleko od pravdy. Je mnoho, mnohem více těch, kteří se probudili nebo jsou v tomto procesu probuzení. Probuzení k tomu, kým skutečně jsou, a o čem to vlastně je. A pak oni, stejně jako vy všichni, pochopí, že tohle je film a že ten film nakonec skončí. Tento konec se blíží, stejně jako mnoho a mnoho dalších zpoza této Země - ti z vašich bratrů a sester z hvězd se začnou stěhovat a přinášet na tuto planetu více a více změn. Jak je předurčeno, že ti z vás, probuzení a ti z nás, kteří jsme zde, abychom pomohli mnoha a mnoha dalším v jejich procesu probuzení.

Čas se velmi krátí. Ale vždy pamatujte: vždy je největší tma před úsvitem, a nastává svítání.
Veškerý můj pokoj a láska s vámi všemi. Jsem Saint Germain. Nechám vás nyní, abyste zcela porozuměli rezonanci ve vašich tělech a tomu, jak je to nový způsob léčení.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/11/02/saint-germain-do-not-fight-the-changes-adapt-to-them/

Zpět