2364 Rada světla: Válka na Ukrajině Victoria Cochrane

[ Ezoterika ] 2022-04-08

Svět je zděšen činy jednoho člověka proti nevinným lidem vlastní rasy. Válka na Ukrajině, která byla ohlašována, ale dokud se nestala, nikdo jí nevěřil, je válečným zločinem tak strašlivým, že světové mocnosti nevědí, co mají dělat. Co dobrého může vzejít z útoku, který může vyvolat jadernou katastrofu a přiblížit svět na pokraj zkázy?.. Jsou Putinovy činy činy šílence jako byl Hitler? Ve skutečnosti existuje mnoho podobností mezi oběma muži a holocaustovou povahou jejich činů. Nehledě na to, v této situaci by se dalo mnoho ztratit, kdybychom se na ni dívali pouze z fyzikálního, třetího rozměru. V éterickém smyslu je však v této situaci mnohem více, než je viditelné lidským okem nebo vědomím.

Činy proti svobodné vůli a právům druhých okamžitě vyvolávají duchovní zákony, které přinesou následky na cestu duše podněcovatelů, bez ohledu na to, zda je člověk prosadí nebo ne. Stejně jako lze na Zemi nashromáždit policejní záznam za zločiny a přestupky, tak i duše mají záznamy o každé události ve svém lidském životě zapsané ve svých akášických záznamech. Nahromaděná karma je tu proto, aby byla splacena, a o způsobu a prostředcích se rozhoduje v rodině duše, takže každá smrt nebo jiný vážný následek, který pro člověka nastane, je mu vlastně na úrovni duše znám.

Válka na Ukrajině je vyvrcholením staleté hrůzovlády neviditelné organizace, která stála u zrodu mnoha zločinů proti civilizaci. Tato síla je mocná, zkorumpovaná a zcela zbavená jakékoli empatie či citu. Jejím jediným cílem je naprostá kontrola a ovládnutí energetických zdrojů světa. Existuje mnoho názvů pro tyto síly, jejichž členové chodí mezi vámi i manipulují z druhé strany závoje. Stačí říci, že závoj je stále tenčí a jejich zlověstné aktivity již nezůstávají bez povšimnutí, ani úroveň jejich kontroly není taková, jaká byla. Karma a řada dalších duchovních zákonů je také dohání a jejich nadvláda a vláda se chýlí ke konci. To vedlo k ʺzesíleníʺ jejich aktivit, které v krátké době způsobily zmatek, chaos a mnoho nevinných obětí v řadě globálních katastrof, násilných činů a zjevných nespravedlností. Čím hlasitěji však zuří, tím jsou zranitelnější, což vede k jejich odhalení a konečnému pádu, k němuž dochází již několik let.

Válka na Ukrajině neodhaluje pouze hlavní hrdiny, ale také ty vůdce, jejichž činy odporují slibům, které dali, a předchozím vyřčeným slovům. Za denního světla jsou zastánci spravedlnosti, míru a lepšího života, ale ve stínu se starají pouze o své vlastní cíle. Jsou to vůdci v nejvyšších patrech globální společnosti, jejichž loajalita je hrubě zkreslena, aby zakryla ošklivost jejich reality.

Na Zemi se nyní odehrává mnoho smluv o duši, do nichž je zakázáno zasahovat, a situace na Ukrajině je jednou z nich. Buďte si však jisti, že pomáháme těm, kteří o pomoc požádali, a posíláme svou pomoc tam, kde můžeme, tam, kde bylo uděleno povolení. Ty duše, které byly ztraceny bez programu, budou zachráněny díky vašim modlitbám a jejich další cesta duší bude o to lepší.

Ať už je to jakkoli, jsme si jisti, že mnozí z vás sledují každý večer zprávy a cítí se bezmocní, když sledují osud nevinných civilistů a teroristické činy, které jsou bezohledně prováděny bez jakékoli provokace nebo pádného důvodu. Co můžete dělat tváří v tvář moci tak arogantní a nelítostné, která srazila Ukrajinu a její spojence na kolena?

Věřte, milá srdce! Věřte v pravdu vesmíru, že pouze láska je skutečná a že když máte v úmyslu poslat lásku a světlo nevinným lidem, kteří trpí, přírodě a celému světu, že účinek takového jednání je silnější, než si vůbec dokážete představit. Věřte, že když požádáte o pomoc, je vám vždy poskytnuta, ale může přijít tím nejneočekávanějším způsobem. Věřte v sílu svých vlastních myšlenek a snů, které vesmír vyslyší a které se projeví díky vaší důvěře a neochvějné víře.

Připojte se k hnutí Pracovníků světla, Ukazatelů cest a reinkarnovaných Mistrů, kteří udržují energii pro andělskou sféru, Kosmickou radu a meziplanetární galaktické síly, které umocňují každý pozitivní záměr, každou láskyplnou myšlenku a každou meditační modlitbu, posilují zlatou energii vzestupu, která obklopuje Zemi a která pronikla do temného matrixu a oslabila jeho sevření až k bodu, z něhož není návratu. VY jednotlivě i kolektivně jste vodiči naší energie, když žádáte, přijímáte a vysíláte lásku se záměrem a neochvějným soustředěním.

James Mc Conell - OWS: Vše, co se kolem vás děje, není součástí vyššího vyjádření páté dimenze. Vše se týká iluze třetí dimenze. A vy všichni se každým dnem stále více a více posouváte za hranice této iluze třetí dimenze; ve skutečnosti dokonce více než s každou jednotlivou myšlenkou, kterou máte. Vaše myšlenky se stále více stávají mnohem vyšším vyjádřením, jak jsme zjistili. (pozn. 35 tisíc dětí je volných... jupíííí)

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/04/08/council-of-light-the-war-in-ukraine/

Zpět