4617 Planetární přechod - vše užitečné zůstává Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2023-06-26

Peníze mají svou vlastní hodnotu, měna ne
Peníze nejsou tím, čím si lidé myslí, že jsou. Peníze jsou dnes ̎měnou ̎ vymyšlenou vládou nebo v příslušném pořadí centrální bankou, aby lidi co nejvíce okradla; a to i prostřednictvím uvalených ̎daní bez souhlasu ̎ parlamentu, respektive lidu. Postupně snižují kupní sílu měny prostřednictvím inflace, aby se snížila její hodnota, což je fakticky krádež vydělaných peněz lidí, získaných mimo jiné úsilím z práce a umu.

Původní abstraktní myšlenka:
Měna je metafyzická technologie, která usnadňuje proces důvěry. Ve skutečnosti měla být skutečnými penězi. Důvěra existuje mezi dvěma nebo více lidmi, je skutečným zdrojem veškerého bohatství, které si každý může vytvořit sám a je přirozeně předáváno okolím. Jinými slovy; bohatství ve všech svých podobách je něco hodnotného, co vytvářejí lidé nebo příroda. Měna neboli valuta v tomto slova smyslu je společenské mazivo, jehož prostřednictvím dva nebo více lidí spolupracují na určitém projektu, předmětu nebo programu. Cíl nemusí být pro zúčastněné skutečně hodnotný; mohou nejen spolupracovat na dosažení cíle; ale nabídnout nebo získat peníze, aby měli na akci hodnotný podíl. Obecně platí, že lidé mají motivaci podílet se na věcech, které považují za hodnotné, což jsou obvykle peníze, jako účinné nadšení. Stejně tak ve vztahu k dluhovým penězům, což jsou peníze ̎vytištěné ze vzduchu ̎ , kterým lidé důvěřují. Právě důvěra posiluje peněžní systém. Kdyby lidé z používání peněz nezískávali hodnotu, nepoužívali by je. Co však podporuje společnost, je to, aby si lidé uvědomili skutečný význam vkládání důvěry pouze do poctivých, čestných předmětů, projektů a lidí. To znamená, že když se morálka, etika a spravedlnost ztratí v důsledku úplatkářství, žádný slib (peněz) nevydrží a vyústí tak v podvod. A to je v podstatě situace, do které svět dospěl. Elitní mocnosti nás využívají jako kolečka ve stroji, aby udržely své systémy kontroly a podvodu, protože se na tom dobrovolně podílíme, což dokazuje zejména používání jejich falešných peněz.

Skutečné bohatství vyžaduje málo peněz
Skutečné bohatství nevyžaduje peníze. Vyžaduje nějaké peníze, ale jejich množství závisí na nákladech na naplnění ambicí, příležitostí a času. Pro ty, kteří mají málo potřeb a priorit, jsou náklady minimální. Peníze nemohou vyřešit základní problém lidstva. Lidé, i když ne přímo vlastní vinou, přijímají nedůvěru vůči vládě jako nezměnitelný fakt; pod heslem ̎Tak to prostě je! ̎ . Náš svět je zamořen nepoctivostí, nepravdivostí a hromadným znásilňováním pravdy jako základního principu života. Může se to zdát přijatelné, ale na denním pořádku je bezpráví, kde je hlavní autoritou zákon džungle a přežití ̎nejsilnějšího ̎ . A přesto, navzdory tristnímu stavu norem lidské důvěry, nám nic nebrání v tom, abychom obrátili loď civilizace a nastavili ji na dobrý kurz prosperity a hojnosti.
Všechny peníze světa nemohou tyto problémy lidstva vyřešit.

Největším podvodem v našem životě je placení daní z vydělaných peněz, daní z utracených peněz a daní z věcí, které si kupujeme. A pak také nutnost platit daně z věcí, které vlastníte a z nichž jste zaplatili daně z dříve zdaněných peněz! Lidé, probuďte se a vezměte si to k srdci! Jak již před 100 lety řekl Sir Josiah Stamp (1880-1941), prezident Bank of England; ̎Chcete-li zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte je, ať nadále vytvářejí peníze. ̎ Zamyslete se nad tím; povstaňte a probuďte dav!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/26/planetary-transition-everything-useful-remains/

Zpět