5842 Elita plánuje opustit Zemi Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-29

Mari Swaruu
V posledních dnech se na mnoha kanálech alternativních médií na YouTube objevily zprávy o tom, že nějaká vysoce postavená politička ve Španělsku, jejíž jméno raději nebudu uvádět, říká, že elita plánuje opustit Zemi v případě, že se tam věci zvrtnou.

Nerada jim říkám ˝elita˝, protože jim to dává nadřazenost nad běžnou populací, nebo to alespoň vnucuje pojem nadřazenosti tomu, kdo o nich mluví. Možná mají více peněz a moci nad lidmi, ale to z nich nedělá nadřazené, protože jsou skutečně neuvěřitelně chudí a postrádají mnohem důležitější věci, jako je empatie, etika a integrita, a to až do té míry, že většina z nich jsou jen naprosto bezduší, regresivní egregory, jen odraz nejhorších částí lidské psychiky, vedlejší produkt lidské kolektivní mysli.

Když se v médiích objeví něco, co vypadá důležitě, nebo co by nám mohlo napovědět, co dalšího se děje na Zemi nebo na její blízké oběžné dráze, týkající se samozřejmě i Galaktické federace, začne posádka Taygety ve své palubě pro sběr informací a zpravodajských informací zvané CIC samozřejmě začne procházet síť a hledat informace, přičemž se zaměřuje na metadata, aby později mohla spojit jednotlivé body nejprve pomocí umělé inteligence a poté ručně. Taygeťané vedou diskuzi u stolu, který je uvnitř zvukotěsného průhledného boxu v jedné ze zadních místností paluby CIC, která je přímo pod můstkem této lodi.

Rozšířená fáma, že takzvaná elita chce opustit Zemi, Taygeťany zaujala. Nejdřív ti šmejdi zničí Zemi, způsobí její pád do chaosu a pak utečou? Opustí loď, jak se říká v námořní terminologii. A ano, ta fáma je docela rozšířená, protože souvisí i s jinou fámou, podle níž elita nakupuje a staví vysoce sofistikované podzemní bunkry, aby se v nich ukryla jako krysy, až se společnost zhroutí. Dokonce vyšla kniha, která se tím vším a vším dalším, co s tím může souviset, zabývá. Jmenuje se ˝Přežití nejbohatších˝.

Objektivně to má bezprostřední logiku, protože bohatí lidé mají více prostředků, aby přežili případný kolaps společnosti, ale věci nejsou tak jednoduché, když vše pozorujeme z širší perspektivy, a ani skutečný význam všech těchto fám v médiích. Vše nás okamžitě vede k myšlence, že elita ví, že se stane něco velkého, velký kolaps, ať už jde o zákony a pořádek ve společnosti, celosvětovou zdravotní epidemii, globální ekologickou katastrofu nebo velký ekonomický krach, případně kombinaci všech těchto jevů. Není to žádné tajemství, protože tyto koncepty důrazně prosazují už celá desetiletí.

Pozorně sledujme, co to všechno ve skutečnosti znamená. Všichni víme, že média jsou zcela kontrolována těmi, kdo jsou u moci. Vše je zveřejňováno a vnucováno lidem za určitým účelem, pro agendu kontroly mysli a vnímání. Prosazování myšlenky, že elita uvažuje o odchodu ze Země, je také součástí mechanismu kontroly mysli, který používají nad obyvatelstvem, protože tím dále prosazují koncepty všech svých agend: koncepty klimatických změn, ekologických katastrof a globálních zdravotních problémů a stále hrozící ekonomické katastrofy, které způsobí silné nepokoje a chaos v populaci.

Všechny tyto fámy jen dále tyto koncepty potvrzují z jiného úhlu pohledu, čímž je ještě více posilují v myslích široké veřejnosti a nutí ji myslet si, že zprávy unikly, zatímco dát o tom všem vědět bylo vždy součástí plánu elit. Jak víte, elita má mnoho úrovní, a tyto zvěsti o odchodu ze Země se týkají nižších úrovní lidí u moci, kteří jsou pouze nastrčenými osobami, loutkami pro širokou populaci těch, kteří stojí nad nimi, kteří mají skutečnou moc a kteří nejsou vidět. Úroveň politiků a rádoby vlivných lidí, miliardářů jsou jednorázové tváře skutečné elity, která je využívá k tomu, aby obyvatelstvu vnutila své hrůzné programy. Když se něco pokazí, lidé půjdou proti loutkám nastrčených osobností a budou je obviňovat ze všeho, co se stalo, aniž by si dokázali spojit souvislosti a poznat, kdo jsou ti skuteční viníci, kteří Zemi skutečně ovládají. A jsou to stále ti samí, kteří se skrývají za všemi těmi ovládanými veřejnými osobami.

Jak se říká, jsou to loutky, kdo údajně chtějí evakuovat Zemi, jako by byli skutečnými vládci planety, což nejsou. Na své nízké úrovni nemohou planetu opustit, protože je přísně střežena Galaktickou federací, která nedovoluje, aby planetu opustil, nebo na ni vstoupil nepovolaný provoz. Mluvím o lidech na úrovni NASA a podobných agentur, které nedisponují potřebnou úrovní technologií, jež je nutná pro meziplanetární cestování, natož pro mezihvězdné cestování. Tyto vesmírné agentury pouze vzbuzují ve veřejnosti přesvědčení, že na Zemi dochází k lineárnímu technologickému a vědeckému pokroku a že se brzy podaří vyvinout dostatek technologií pro cesty na Mars a jinam.

Vidím, že si často protiřečí navzájem, nebo sami sobě. Proč by chtěly opustit Zemi, když pořád tvrdí, že v této sluneční soustavě není žádné jiné místo, které by bylo dostatečně vhodné pro život? Mluví se sice o obyvatelných exoplanetách, ale všechny jsou oficiálně mimo dosah technologií pozemských vesmírných cest, jak oficiálně chápe široká veřejnost. Vede nás to k tomu, že si myslíme, že mají tajné vesmírné technologie, které se veřejnosti neukazují ani neposkytují, a to je pravda, ale ne na úrovni, o které se tu teď bavíme. Elita opouštějící Zemi na úrovni miliardářů s velkými a malými raketami prostě není podle jejich vlastního přiznání možná, a je také v rozporu s oficiálním narativem, který tak živě vnucují lidem.

Půjdeme-li hlouběji, elita za úrovní elity, která je stále převážně lidská, měla vždy schopnost meziplanetárního a mezihvězdného cestování, přicházet a odcházet podle své vůle, nebo ve spolupráci a s technologií Galaktické federace, jejímiž jsou členy. Technologie NASA a miliardářské úrovně a cestování vesmírem ponechávají pouze jako součást šarády a lži, kterou vnucují široké populaci jako součást svých kontrolních mechanismů a iluze, která tvoří Matrix na Zemi. Nic nového, že skutečná mocenská elita Země létá na Zemi za plného souhlasu a spolupráce svých přátel z Federace. Vzpomeňte si prosím na poznámku čtyřhvězdičkového generála, která je stará několik desetiletí. Řekl, že, cituji: ˝Nyní máme kapacity vzít ET zpět domů, protože máme rychlost světla nebo lepší technologii. ˝

A pokud jde o bunkry, které si elita staví a kupuje všude možně, jsou to milionáři a miliardáři na úrovni, kteří se chytají do stejné pasti iluzí jako skutečná mocenská elita a kteří silně cítí, že se chystá něco strašného, a proto se musí co nejlépe připravit na nejhorší. Jinými slovy, tito lidé také věří apokalyptickému příběhu, který je podsouván široké populaci. Skutečná elita se nepotřebuje schovávat v klaustrofobické malé plechovce zakopané pouhých třicet metrů pod tenisovými dvorci svého sídla, protože má velké městské nebo rozsáhlejší hluboké podzemní základny, které jsou vybaveny portály skokanských místností a které jsou všechny propojeny vysokorychlostními vlaky v podzemní komunikační síti, jež se táhne a spojuje celou planetu, včetně hvězdných přístavů Federace v Antarktidě. (pozn. aspoň ty vlaky by mohli zpřístupnit)

Jak vidíme věci odsud, všechny takové zprávy nejsou nic jiného než další fámy vyvolávající strach, které jsou šířeny záměrně a nastraženy tak, aby podpořily a potvrdily jejich další programy vyvolávající strach, jak to dělali vždycky. Příklad jsou studené války a jejich jaderné hrozby, protože by nikdy nezničili svou vlastní planetu, protože skutečná mocenská elita vždy ovládala a stále ovládá obě strany, východní i západní. Vše je součástí iluze, která vytváří 3D Matrix na Zemi, to vše za účelem vytvoření atmosféry vyvolávající strach, aby se planetární frekvence udržela co nejníže, aby se jejich temné egregory v nižším astrálu mohly živit strachem a emocemi obyvatelstva.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-elites-are-planning-to-leave-earth-english

Zpět