236 Brána trojice a přestupní body

[ Ezoterika ] 2020-03-08

Nedávno bylo zveřejněno, že existuje mise Strážců, která má pomoci obnovit přístup k Branám trojice, protože tyto konkrétní portály jsou nejsnáze přístupné pro většinovou část lidské rasy, která duchovně neaktivovala svou vyšší DNA, nebo během cyklu vzestupu nerozšířila svá vědomá těla. Mnoho lidí, kteří potřebují bezpečný průchod, protože nejsou schopni udržet vyšší frekvence, když opustí své tělo, je přijato přes Bránu trojice a Vodní portál. Pokud nejsou připraveni na vyšší frekvenční úrovně, je bezpečný průchod do časového kontinua přes některou z bran trojice.

Pro všechny na této planetě je připraveno několik tranzitních stanic a výstupních bodů, aby měli v dalším cyklu lepší volbu pro vývoj svého vědomí. Většina lidí v tuto chvíli si však toho není vědoma a nevědí, jak připravit své vědomí na průchod, nebo přechod do vyšších dimenzí. Brány trojice mají tento problém pomáhat řešit. Potřebují údržbu a očistu, aby zvládly maximální množství lidí, kteří nejsou schopni přejít ven z astrální roviny, nebo ze 3D pozemské roviny, nebo se nemohou pohybovat přes jiné portály, protože jejich DNA je poškozena, nebo má méně než 4 připojená vlákna. Brány trojice jsou navrženy pro většinu populace, která v současné době existuje na 3 a méně vláknech DNA. Díky trojímu kódování ve 3 vláknech DNA lze k těmto branám přistupovat ze zemské roviny ve 3D, což usnadňuje tranzit pro některé skupiny buď uvízlé na Zemi před věky nebo v současném čase. Jsou přesunuty do bezpečného prostoru, kde mohou být instruováni a podporováni při obnově nebo opravě DNA, což jim pomáhá postupovat do vyšších dimenzí a pokračovat v jejich duchovním vývoji.

Během posledních několika měsíců byli mnozí z nás na vzestupné cestě vyzvednuti ze 3D morfogenetických polí, takže se naše vědomé tělo posunulo do další oktávy, do dalšího harmonického vesmíru. Výsledkem je, že naše světelné tělo existuje nad 3D Zemí, i když naše tělo obýváme v hmotné rovině. Když několik málo z nás, hvězdných správců mřížky, pracovalo na bnově Brány trojice, došlo k paliadorské aktivaci. Tato událost vyvolala nějaké problémy, které temné entity využily k ovládání těchto bran a zastavovali je podle potřeby. V zásadě se odehrává boj o opravu a údržbu těchto bran. Prozatím jsou zranitelné, nebo poškozené. Negativní bytosti zaútočili na některé z našich lidí, protože jsou na nás velmi naštvaní, že jsme použili Brány trojice jako přístup na portál k vycestování skupin duší. Přesun odinkarnovaných lidí ze Země nebo astrálu považují za kradení duší, které tak nemohou sklidit. Prostřednictvím těchto portálů přijímáme nejrůznější úrovně lidí dříve uvězněných v pozemských polích.

Pro efektivní fungování musí být Brány trojice zapojeny s jinými bránami. Jsou řízeny z mateřského portálu mezi Zemí a galaxií Andromeda. Pro práci s branami Mateřského portálu je nutná aktivace šablony kristovské DNA s 12 vlákny. Někteří z nás mají mise na mřížce, abychom mohli využít hostování na Strážcovské krystalové hvězdě. Energetická podpora této konkrétní mise nám umožňuje spojit se s těmito branami a zapojit je do Bran trojice. Přístup k bezpečnému průchodu zde dostanou lidé s průměrnou úrovní aktivace DNA, za předpokladu, že neaktivují vyšší otisky DNA. Mateřská brána vede přímo do časových kontinuí, takže bude otevřená pro všechny časové osy, minulé, přítomné i budoucí, což byla v tuto chvíli hlavní priorita pro většinu z nás na Zemi.

Pokud žijete v blízkosti Brány trojice, zastavte napojení negativních sil na Mateřskou bránu a bojujte o průchod lidí opouštějících své tělo z nižších úrovní. Negativní síly považují lidi na nízké úrovni DNA za svůj osobní majetek a jsou ochotní bojovat se strážci o přístup na portál. Osobně jsem pracoval na Malibu Gate v letech 2004-2008 a fyzicky jsem se dostal do New Yorku, Castaglione, Itálie a chrámu Hatshepsut v Egyptě, abych pomohl podpořit bezpečné oblasti průchodu pro obyvatelstvo Země s nejnižší hustotou nebo z fantomové oblasti.

Tranzitní Stanice

Tranzitní stanice na interdimenzionálních úrovních udržují jiné pokročilé hvězdné rasy. Pomáhají podporovat posun 3D a 4D kolektivních úrovní vibrací na Zemi. Protože jsme ve vzestupném cyklu, sdílíme planetární holografickou realitu s obrovským spektrem různých frekvencí a úrovní vědomí. V důsledku toho je zapotřebí více alternativ pro průchod mimo 3D realitu pro různé úrovně kolektivního vědomí na Zemi.

Rychlé vystavení vysokým frekvencím je podobné zapojení mozku a nervového systému do transformátoru. Energetický proud se pokouší zapojit do elektrického systému lidského světelného těla. Pro osobu, která nebyla fyzicky, mentálně, emocionálně nebo duchovně připravena na rychlé zvyšování frekvencí, to může mít zničující dopad na tělo. Tento druh vysoce intenzivní duchovně-energetické aktivace, jako je příliš rychlé uvolnění Kundaliní, může vytvořit fragmentaci duše a fragmentaci mentálního těla, pokud negativní tělo ega a bolesti nebylo odebráno. Strážci a ti, kteří podporují osvobození Země prostřednictvím procesu Vzestupu, dělají vše, co je v jejich silách, aby minimalizovali fragmentaci, která je pro lidi na Zemi obrovský problém.

Z tohoto důvodu jsou k dispozici různé úrovně sestoupené reality, které fungují jako tranzitní stanice pro nepředvídané události. Aby bylo možné přizpůsobit širokou škálu úrovní vibračního vědomí nejbezpečnějším prostorům, je cílem snadno a s minimem narušení a traumatu přenést osobu, pozemské duše nebo provést průchod po smrti. Je duchovní klam myslet si, když člověk přechází, najednou prozře a je moudrý a vševědoucí. V říších dolních polí stvoření, jako je například zemská rovina, ať už je osoba fyzicky ztělesněna nebo existuje v rovinách duše, se její vědomí při průchodu tělem dostává do jiné roviny, přijímá vibrace vědomí dané stanice identity. Celková vibrace aury je založena na kvalitě genetického záznamu, který přenášejí z kumulativního energetického výsledku všech svých akcí, rozhodnutí a zkušeností v průběhu času. Vyšší úrovně vědomí jsou založeny na genetické integritě člověka a na úrovni lásky a světla, které drží v auře. Je-li převládající vibrační kvalita aury strach, stane se vibrace strachu úplnou zkušeností vědomí, jakmile projde tělem. To platí také pro závislost, stejně jako pro jakýkoli jiný stav vědomí. Všichni si bereme vědomí, které jsme vyvinuli, do další dimenzionální roviny.

To je důvod, proč je moudré se duchovně připravovat, zatímco jsme na Zemi, abychom se mohli dostat do našeho nejvyššího možného vyjádření, když je čas na tranzit.

12D se rozšiřuje do přechodové brány. Pokud je člověk naladěn a denně pracuje se štítem 12D, světelné tělo se přizpůsobí paprsku 12D, čímž se začne budovat duchovní základ pro duše, monady a avatarská těla. Při určité úrovni odbornosti lze použít štít 12D jako vír tranzitní brány nebo stínovou bránu. V určitých dobách s naším rozvinutým štítem 12D je možné pomoci pozemským duším opustit pozemské roviny a doprovodit je do tranzitních stanic, kde budou podrobeny pomoci a orientaci.

Brány Trojice:

1 Malibu beach, Malibu Kalifornie

2 Belize City, Belize, Střední Amerika

3 Goa, Indie (pobřeží SE)

4 Staten Island, New York

5 SE Toskánsko (7 mil Castaglione, Itálie)

6 Fidži, jižní Tichý oceán

7 Andamanské moře (7 mil pobřeží Tavoy)

8 Auckland, Nový Zéland

9 jezero Superior, Kanada (2 míle od pobřeží Thunder Bay)

10 chrám Hatšepsut, Egypt

11 Epsom Downs, Surrey, Velká Británie

12 Cork, Irsko

Brána Trojice v Cornwallu ve Velké Británii může být spojovacím portálem pro všechny ostatní brány a je také Mateřskou bránou.

Nedávno jsme se zaměřili na udržení spojovacích bodů pro Brány Trojice v Corku, Surrey a chrámu Hatshepsut, jakož i práci na kotvě Crystal katedrály v Cornwallu. Dále Uluru, Bali, Seattle a Phoenix, které fungují jako hlavní portálové připojení pro některé z bran Trojice.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/blog-timeline-shift/3578-trinity-gates-and-t

Zpět