2092 Archanděl Michael Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2022-02-06

Jsem archanděl Michael a přináším poselství pro skupinu Andělský bojovník na tento týden.
Nyní jsme svědky toho, jak se široká veřejnost stále více seznamuje se zradou, která postihla konvoj a skupiny hvězdných semínek. Nyní jsou cenzurovány, je jim odepíráno financování a ubytování, protože stále více bojují za svobodu svou i ostatních.
Svět se obrátí. Jednoho dne se to stane. A vy všichni toho budete svědky.
Zatím se občanská neposlušnost nerozmohla, ale přijde. Mnozí se začnou mstít z důvodů, které se týkají jen jich samotných. Lidská populace na Zemi se musí propracovat z nejnižších úrovní vědomí, aby se mohla znovu pozvednout.
Prosím, pomáhejte i nadále řidičům kamionů na Zemi ve všech zemích, kde uplatňují své programy, aby zvítězil mír. Kanada je pro všechny dobrým příkladem, nicméně ti, kteří jsou proti nim, budou hledat jakoukoli příležitost k vyvolání sváru, protože, jak jste v průběhu let viděli, se jim v tom daří.
Musíme jít vpřed v míru. Když válčíme, stavíme se proti nim za jejich podmínek, ne za našich.
Jsem archanděl Michael, jsem váš důvěryhodný služebník a učitel, jsme Legie.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/02/week-42-message-angelic-warrior-group.html

Zpět