2506 Karistus - andělé Universal Lighthouse

[ Ezoterika ] 2022-05-01

Karistus, Ti, kteří jsou známí jako ANDĚLÉ
Dnes jsem veden k Odhalení dalších informací o bytostech Karistus, které všichni známe jako Anděly. Po celou historii lidstva jsme byli vedeni a manipulováni za závojem neviditelnými. Tyto bytosti jsme si zvykli nazývat Anděly a Démony, avšak ani na druhé straně závoje není vše tak, jak se zdá. Kdo jsou Karistové a proč jsou tady? Stejně jako každá jiná rasa v multivesmíru i Karistusové jsou pozitivně a negativně naladění. V dávných dobách v tomto vesmíru, dlouho poté, co Sofie rozdělila svou duši do podoby Země, sem začalo přicházet mnoho dalších bytostí z celého vesmíru. První dvounohé bytosti, které se zde začaly vyvíjet, byly ještě velmi primitivní. Jedním z Vesmírných zákonů je umožnit, aby evoluce probíhala v klidu a bez vnější manipulace. Většina mimozemských bytostí nás nechala na pokoji.

Vypráví se, že několik Anunnaků přišlo na Zemi původně sbírat zlato, aby zachránili svou planetu. Nakonec však zmanipulovali lidskou DNA a vylepšili ji tak, že se lidé stali mnohem vyspělejšími ve svém vývoji. Ne všichni Anunnakiové chtěli lidi vylepšit a byli velmi proti tomu, aby se lidstvo udrželo. A tak mezi bohy vznikly války. V té době se na stranu velkého sporu začaly stavět další bytosti. Byla učiněna volba, která nás měla udržet naživu, ale zabránit nám, abychom byli slepí a poznali svou Pravdu. Tehdy do hry vstoupil Karistus. I oni měli rozdílné názory a začali válčit spolu s Anunnaky. Zde se dozvídáme o ʺpadlých andělechʺ. Příběh o Padlých andělech jsme všichni slyšeli v biblických textech. Tyto bytosti byly a stále jsou považovány za ʺandělyʺ. Na jejich vzhledu se nic nezměnilo. Tyto bytosti se nám při manipulaci s lidstvem mohou jevit jako krásní andělé, protože jimi jsou.

Lušifar neboli Ten, který je známý jako Lucifer, je velmi skutečný a je jedním z nejkrásnějších andělů. Vášnivě nenávidí lidstvo a nezastaví se před ničím, aby nás zničil. Vytvořil Temné spojenectví mezi Temnými anděly, Negativními Anunnaki, Vláhy, Vysokými šedými a Jiny, To jsou ti, kteří jsou označováni jako Démoni. Jejich plánem bylo a stále je buď úplné zotročení, nebo úplné zničení lidstva. Nicméně na pozitivní straně Pozitivní Annunaki, Kurs a Karistus Andělé aktivně chránili a bránili lidstvo před Zlým plánem Temných. Každý z nás jako Lidí má takzvaného Anděla strážného. Je to váš osobní Anděl, který je vám přidělen. Tyto bytosti jsou zde proto, aby nám pomáhaly, ale také aby nás chránily. Ne všechny bytosti mají tuto pomoc stejnou jako my jako druh. Lidé jsou v tomto velkém plánu velmi výjimeční díky svému vylepšení. Andělé považovali za nutné zůstat s lidmi kvůli jejich duchovnímu vývoji z nižších vibrací do vyšších forem Světla. Za svůj Duševní cíl si vytyčili naprostou službu lidstvu.

Jak ale při interakci s Anděly poznáme rozdíl mezi Pozitivní a Negativní frakcí? Vždy je dobré mít na paměti, že vaši Strážní andělé se vám nikdy nijak nevnucují. Nikdy k vám nebudou přistupovat násilně a nic po vás vyžadovat. Jejich prvním pravidlem je, že máte svobodnou vůli. Ve většině případů svého Anděla strážného nikdy neuvidíte ani neuslyšíte, pokud je o takové vystoupení nepožádáte. Negativní anděl se vám bude vnucovat a ve všech případech bude iniciovat interakci. Pokud se před vámi Anděl jen tak objeví, je to vaše první velká červená vlajka. Andělé Světla neiniciují žádnou interakci s lidmi. Opět je nejdůležitější svobodná vůle. První prvotní kontakt a interakci musíte navázat vy.

Pokud jste spojeni s Temným andělem, začne vám přeuspořádávat život tím, že vás přiměje k nesprávným rozhodnutím, například k opuštění rodiny, Často vás chtějí oddělit od nejbližších lidí. Všimnete si, že Věci začnou jít z kopce, místo aby se váš Život zlepšil. Způsobí chaos, utrpení a Nemoci. Připojí k vám Nižší Džin, aby vás mohli neustále ovládat ve všech ohledech. Když řeknete ano Temnému andělovi, dovolíte Manipulaci ve svém životě. Jediný způsob, jak se těchto bytostí zbavit ze svého života, je prostřednictvím Světla, musíte o to požádat. Vaše Vyšší Já a vaši Andělé strážní vám pomohou při odstraňování Temných bytostí, ale musíte být ochotni je pustit. Většina z nich ani neví, že se spojila s Nižšími bytostmi. Domnívají se, že pracují s anděly Světla, zatímco ve skutečnosti pracují s anděly Temnoty. Lidé musí sami otevřít oči, aby tento podvod viděli. Většina křesťanů ví, že mají bojovat proti Luciferovi, ale zřejmě zapomínají, že měl s sebou skupinu dalších andělů, kteří také propadli Temnotě.

Ze starých textů jsme se dozvěděli, že Archandělé byli rozděleni a že Archanděl Michael se stal Hlavním ochráncem lidstva spolu s Archanděly Gabrielem, Rafaelem a Urielem. Tyto bytosti stále existují, jsou nesmrtelné a přímo komunikují s Lidstvem. Jsem si vědom toho, že dvě z nich mají v této době na Zemi inkarnace, které si jsou vědomy existence svých Vyšších já. To znamená, že jsou v lidské podobě, činí Lidská rozhodnutí pro tuto planetu a vědí, že jsou Archanděly ve své Vyšší podobě. Jak již bylo uvedeno dříve v rámci tohoto seriálu, Karistové a další Mimozemšťané se inkarnují na tuto planetu, aby pracovali a manipulovali přímo s lidmi. Je to jednodušší než se snažit pracovat přes závoj. Hlavní inkarnace, které jsou zde, mají plnou paměť minulých životů a hlavně přístup ke svým Vyšším já. Jednu věc chci objasnit: Každý z nás má své Vyšší já. Tento náš aspekt může mít pozitivní nebo negativní polaritu. Například temné bytosti na této planetě mají Temné vyšší já, které sídlí v nižších dimenzích. Lucifer jako Anděl by měl svou nejvyšší podobu, ale sídlí v Nižší 6. a 7. dimenzi, což znamená, že se vyvíjí směrem k Temné polaritě. Čím je zlejší, tím je mocnější. Vývoj tohoto vesmíru umožňuje existenci obou stran. Ve 4. dimenzi se tedy musíme sami rozhodnout, jakým způsobem se budeme vyvíjet. Chcete-li se vyvíjet směrem ke Světlu, musíte si zvolit, že zvýšíte své vibrace na Lásku a stanete se Službou druhým. To je cesta do vyšších sfér Světla. Andělé Světla jsou zde, aby nám pomáhali. Stačí je jen požádat. A tak se stalo a je to tak,
V Lásce a Světle

Zdroj: https://tinyurl.com/35e47rb7

Zpět