163 Hierarchie času a kapslování potenciálů CElena

[ Ezoterika ] 2020-01-26

Proč se čas zpomaluje, když se přibližujeme rychlosti světla? Existuje čas vzhledem k rychlosti světla? Jaká je rychlost světla?

Světlo je vlna. Pokud se pohybujete pomaleji než vlna, propadnete se do stavu částice, oddělenosti od vlny a nastane čas. Jednou z definic času je stupeň oddělení od stavu vlnového vědomí. Proto, když dosáhnete rychlosti světla a začnete se pohybovat jako vlna, pak míra parciality a separace mizí a čas také. Rychlost světla je stavem vlnového vědomí pro husté předměty, pro hustou hmotu. Proto v našem vesmíru existují mnohem vyšší vlnové charakteristiky. Není to tak ve všech vesmírech.

Překročení rychlosti světla vede k vyšším indikátorům vlnového vědomí, to znamená ke Světlu a jednotě, snížení rychlosti dává oddělené vědomí, temnotu. Jedná o určitý druh bariéry mezi oddělením a integritou, pokud nevnímáte Světlo a Temnotu jako morální kategorie, ale pouze jako stav energie. Mluvíme o husté hmotě. Pro všechna ostatní těla existují i další ukazatele. Vědomí je rychlejší než rychlost světla. Pokud tělo překoná bariéru rychlosti světla, stane se také vlnovým vědomím.

Jste stále v počáteční fázi rozvoje vědomí. Jak vy, tak váš svět. Proto nemůžete překonat rychlost světla. Existují civilizace, které tuto bariéru překonaly. Ale tyto civilizace směřují k jednotě jako celku. Pokud se civilizace ve svém vývoji dostane do izolace, to znamená, že se vyvíjí opačným směrem, podle jiných zákonů.

Samozřejmě existuje antisvět, kde je vše zrcadleno. Pamatujete si, že každý směřuje k Bohu svým vlastním způsobem. Boží stav je stav vlnového vědomí. Proto je v antisvětě takřka rychlost temnoty, která charakterizuje maximální možné zhutnění hmoty, po kterém následuje rozpad a vrací se k vlnovému vědomí. To je cesta k Bohu skrze temnotu.

Co znamená ?maximální zhutnění?? Existují nějaké limity?

Ve vašem světě ano. Každý svět zachycuje božské vědomí v určitých frekvenčních rozsazích. Toto je druh amplitudového rozsahu, určitého rámce, ve kterém se tento svět vyvíjí. Pokud budou amplitudové rámce odlišné, pak svět bude jiný. Neexistuje univerzální koncept ráje. Čistě energeticky, abychom nezaváděli morální a jiná hodnocení vlastní vašemu vědomí, je ráj podle vašeho názoru stav energií, které se vyznačují určitým komfortem nebo euforií. Podle našich podmínek to je výboj energie nebo určitý energetický stav euforie a blaženosti. Toto je jedna z hranic frekvenčních rozsahů amplitudového pohybu energie ve vašem světě. Peklo je tedy extrémní stav zhutnění vědomí. Protože vědomí je zpočátku vlnové, je maximální zhutnění vědomí - energie vědomí - pociťováno jako nepříjemné a protikladné stavu euforie, a nazýváte ho utrpením. Pokud jsou vaše energie převážně vlnové, pak jejich stlačením do částic trpíte. V antisvětě, kde energie mají převážně částicový charakter, trpí expanzí.

Jak skrze Světlo, tak skrze Temnotu, se můžete ?dostat? k Bohu. Pokud přijdete na tento svět, zpočátku máte přidělenou určitou jeho energii, to znamená, že jste zejména světlo. Pokud se v tomto světě máte dostat k Bohu skrze temnotu, musíte změnit svou strukturu na úplnost, naprosto obrácenou polaritu, a proto projít bariérou utrpení, což je docela obtížné, protože ne každé vědomí takové náloži dokáže odolat. Těla jsou roztrhána a vědomí se vrací do stavu absolutní vlny. Totéž platí pro esence antisvěta, které se rozhodli jít k Bohu skrze Světlo.

Podstata jasného světa a podstata temného antisvěta byla vytvořena odlišná. Zpočátku je všechno Božím Vědomím, tj. bez hmoty, stavem projevené vlny. Pak se vlnové vědomí ve vašem sektoru vesmíru rozdělilo na dva frekvenční rozsahy. To lze charakterizovat jako ?mínusová a plusová osa - kladné a záporné náboje částic. Podobné přitahuje podobné. Proto ty částice nebo formy vědomí, které jsou vytvořeny pozitivním směrem, mají sklon k pozitivnímu pólu, který nazýváte Světlem nebo Světem. Negativně nabití inklinují k negativnímu pólu, kterému říkáte temnota nebo anti-svět.

Obecně, esence ve světlém Světě přechází ze stavu částice do stavu vlny, a proto jejich vývoj směřuje k nulovému času, v antisvětě esence přechází z vlny na částici a čas inklinuje k nekonečnu. Pokud si to přeje vaše svobodná vůle, můžete se ze stavu extrémní vlny překlopit do extrémně částicového stavu a naopak. V mezích vašich paradigmat je pro vás obtížné pochopit, že neexistence práva svobody volby je také volbou. ?Nechť je vůle tvá? má v antisvětě protiklad ?Budiž vůle má?.❤️

Absence zákona o svobodě volby znamená, že neexistují žádné záruky, že nikdo neporuší vaše hranice a že vaše volba bude realizována. Vyhrává silnější síla, silnější energie. To se částečně projevuje i ve vás, protože máte smíšený svět energií.

Život, jak jsem byla učena, je neustálá změna, a čas je souřadnicí fixace této změny. To pak ve vlnovém stavu / vyšším světelném stavu nejsou žádné změny, a ve stavu maximální částicovosti / spodním stavu temnoty jsou tyto změny maximální. Znamená to, že v Božím Světle není život, zatímco v dolní Temnotě je ho nejvíce?

Ano, to platí pro těla, včetně fyzického těla. V nejvyšším stavu světla se těla nemění, stejně jako se nemění těla andělů. A v nižším, temném stavu se těla neustále mění nebo spíše neustále kondenzují. Ale existuje bod přechodu, kvantového skoku, kdy se při nevědomí těla, plně si vědom sám sebe, rozpustíte v Absolutním Vědomí, v absolutní vlně nebo zrcadlově při maximálním zhutnění se tělo smrští do bodu absolutního potenciálu.

Temnota tvoří potenciál oddělenosti a světlo tvoří potenciál veškerenstva, který není rozdělen do semen. Semeno je potenciál uzavřený ve skořápce. Pro jeho vývoj je nutné vytvořit určité podmínky prostředí, tj. vlny, a pak se otevře. Tomu lze říci zakapslovaný potenciál. Světlo je utváření stavu, nikoli semínka, pouze utváření stavu prostředí pro semeno, aby vyrostla rostlina a rozvíjela se v potenciál božství. Za tímto účelem je nutné, aby částice byla tak nějak obalena vlnou. Pak se zapne mechanismus projevu potenciálu. Jedno bez druhého nebude ?fungovat?. Pokud je voda, světlo, půda a vzduch, ale není semeno, nic se nestane. A naopak. Dokonalý, doplňující se mechanismus objevování.

Zapouzdřené potenciály jsou jakýsi nový způsob pohybu, metoda kvantového skoku. Existují kvantové stavy a kvantové skoky. V kvantovém stavu určitého stupně spoutanosti může být vědomí nekonečně dlouho. Pokud se však začne balit do potenciálu a zapouzdřovat se, bude to příležitost pro kvantový skok. Stejně jako stlačení pružiny a její uvolnění. Toto je mechanismus manifestace ve vašem sektoru vesmíru.

Znamená to, že temnota neboli anti-svět vytváří semena, a světlo, neboli Svět, vytváří prostředí pro semena temnoty?

Ano, pokud to znovu nezačnete vnímat z morálního pohledu. Částicový stav vytváří potenciály pro kvantový skok a stav vlny vytváří prostředí pro projev tohoto kvantového skoku. Jejich kombinace dává sílu absolutního projevu a poznání, jak tyto procesy vědomě řídit.Zdroj: http://yasnoznanie.ru/2020/01/26/ierarhiya-vremeni-kapsulirovanie-potencialov

Zpět