2867 Zerkut Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-07-17

Jsme Zerkut, jedna z nejstarších civilizací na planetě Zemi. Jsme ve vaší časové ose (tj. v přítomném čase), ale posunuti do spektra, které nevidíte. Rádi vám dáváme najevo svou přítomnost, svou existenci souběžně s vámi. Hodně lidí se nyní otevírá. Lidé jsou připraveni poznat, že nejsou jedinými vnímajícími bytostmi na planetě. Svět je natolik vrstevnatý, že v něm není žádný prázdný neobydlený prostor. Jak se hranice mezi světy ztenčovaly, přibývaly i možnosti interakce. Proto jsme se pustili do tohoto projevu a seznámení.
Máme hustá těla, ale nejsou humanoidního vzhledu. Je velmi obtížné najít podobnou konfiguraci (přišel mi obrázek, který vzdáleně připomíná želvy s krunýřem). Velmi vzdálená podobnost s želvami tím, že se jedná o skořápku.

Q: Podobáte se zvířatům nebo snad rostlinám?

A: Ne, jsme jiná třída. Stejně jako se člověk může zařadit mezi opice. Zdá se, že to má něco společného, ale člověk je jiná úroveň. Nemůžeme se tedy zařadit mezi tvory, které ve vašem světě znáte jako želvy.

Q: Protože se vám podařilo navázat kontakt, znamená to, že vaše úroveň je dostatečně vysoká?

A: Je to tak. Děkuji vám za toto hodnocení. Vše chápete správně. Protože se úrovně liší, bytosti, které je obývají, jsou na různých úrovních vědomí. Naše úroveň nám umožňuje přecházet z jedné vrstvy do druhé. To samozřejmě nemůže dělat každý. Pro dostatečně vyspělé jedince naší civilizace je to však možné. Fyzicky se může v jiném světě projevit jen několik vyvolených, například ve vašem světě. Jsou samostatnou kastou velmi vyspělých ʺbytostíʺ naší společnosti. A vidí je pouze vysoce vyvinutí lidé.

Q: Cítil jsem vás, protože jsem byl na vás naladěn (téměř před rokem jsem byl informován, že mohu navázat komunikaci s některými civilizacemi).

A: My, kteří nyní přímo komunikujeme, jsme kategorie, řekněme, vědců, kteří mohou tento druh komunikace provádět. A děláme to s každým, s kým to můžeme dělat.

Q: S kolika civilizacemi na naší planetě se vám podařilo komunikovat?

A: 87 civilizací na planetě Zemi.

Q: Jste schopni komunikovat s někým jiným než s naší planetou?

A: Ano, se souhvězdím Síria, velmi těsný kontakt.

Q: Můžete nám o sobě říct více? Jak je vaše civilizace, vaše společnost, strukturovaná.

A: Na poměry lidstva není naše civilizace tak velká. Počet obyvatel - ʺjedincůʺ je desetkrát menší než počet lidí na planetě. Průměrná úroveň vědomí je 4,5-4,8D. Proto je komunikace s lidmi možná. Jsou lidé, kteří jsou na vyšší úrovni... Nemáme rozdělení podle pohlaví jako lidé. Mohli byste nás nazvat hermafrodity, ale to stále není definice, která by vám umožnila pochopit naše specifika. Ale nemáte žádný jiný název podobný našim procesům. Věk dožití je 120-150 let. Jen naše pojetí času je poněkud odlišné. Čas plyne jinak. Proto lze tyto roky podle počtu nashromážděného potenciálu (zkušeností) zařadit mezi 1200-1500 let, pokud vycházíme z lidského vnímání. Duchovní rozvoj je neoddělitelnou součástí naší existence.

Q: Máte duši nebo to, čemu říkáme vyšší já?

A: Ano, struktura je velmi podobná struktuře člověka. Existuje Vyšší Já, ke kterému mají přístup všichni naši obyvatelé. Takže se vám to teprve začne odhalovat, ne každý to umí, u nás je tato funkce rozvinutá a hojně využívaná. Co je pro lidi superschopnost, máme jako normu života.... Telepatie, jasnozřivost, jasnoslyšení - má je každý! Jsme rádi, že otevření (rozpuštění) hranic mezi světy dává příležitost poznat rozmanitost světů. Rádi o sobě dáme vědět. Lidé jsou krásné bytosti!!! Jste jedineční a nikdo vám není podobný. A to, čím nyní procházíte, proces planetárního vzestupu s možností každého jednotlivce dosáhnout nové úrovně vývoje, je úžasné!!! Pokračujte ve svém poznávání! Brzy se uvidíme!

Zdroj: https://absolutera.ru/article13401

Zpět