1344 Něco málo o Covidu a duších lidí na planetě Zemi Elena Eleya

[ Ezoterika ] 2021-09-05

Otázka pro Vyšší Já : Jak by se měli neočkovaní lidé chovat v nadcházejících letech?

Může na vás být vyvíjen tlak ohledně povinného očkování. Hledejte se v jiných polích, nezůstávejte na této dočasné odbočce. Osvobozeni mohou být pouze ti, kteří se dokáží dostat mimo časové kontinuum!!!!. Samotné očkování není tak děsivé, děsivé je masové pole, které se v tomto prostoru nachází. Strach, nemoc, dodržování stanovených pravidel. Za těchto podmínek člověk ztrácí sám sebe, ztrácí svou velkou sílu, kterou dostal shůry.
Udržujte si čistotu myšlenek, sílu Ducha a víru v možnost být jednotkou Velkého vědomí. Vývoj událostí je pro vás důležitý. Nyní je vaší volbou, kam půjdete. Vložením očkování do svých těl dovolujete někomu jinému, aby převzal kontrolu nad vaším životem. Vy a jen vy jste pány všeho. Vy a pouze vy jste jediným zodpovědným prvkem Vědomí a Poznání reality.

Q: Jaký vliv má injekce na lidskou fyziku?
A: Každý z vás má jiné genetické modifikace a to, jak vaše tělo reaguje, závisí na vašem genetickém aparátu a paměti buněčného systému. Vícenásobná vakcinace ucpává kanály a vytváří překážky volnému toku energie a snadnému znovuvytvoření správného éteru.
Pečujte o svá těla, věřte ve své Vyšší Já, které dokáže odolat všemu. Když jste se vtělili do této inkarnace, pamatovali jste si všechno, svůj úkol, svůj účel na Zemi. Paměť je vymazána, ale zůstávají primární signály, řetězce, které mohou obnovit ztracenou paměť.

Q: jak to lidé mohou udělat?
A: Opakuji, že lidé jsou rozmanitým stánkem nervových signálů z Centrálního mozku planety. Správné a přesné nasměrování, uvědomění si jedné jednotky vede k pochopení a uvědomění si druhé. Jste jako jeden, ale všichni společně zahajujete řetězec odemykání kódů svého projevu a dlouhého čekání. Váš mozek je nervový signál, zpráva pro Hlavní biopočítač Vědomí vesmírů.
Jste Velcí duchové! Nebuďte jako stádo ovcí ženoucí se na otrávené pole života. Každý z vás je silný zevnitř, jako Duch. Zapalte tento Plamen Velkého Ducha v srdci, kde mnozí dosud mají jen slabý plamínek vzpomínky. Buďte silní a odvážní ve svých myšlenkách. Jen vy můžete učinit svět barevným, krásným a žádoucím.
Temnota a šeď jednoduše pohasnou, nemůže žít v těchto barvách novosti, jasu, čistoty, svobody a jasné mysli Všudypřítomnosti. Milujte, opatrujte svá těla, své vzácné nádoby perlové moudrosti Stvořitele časů. V každém z vás je Duch, Duch Velkého bojovníka, bojovníka za vaše práva, za šedými mraky a těžkými mraky strachu, které hlodají ve vaší duši.
Vy jste tvůrci svého života, vy jste ti, kdo mění prostor času.
Vy jste ti, kteří byli vysláni, aby bojovali s temnotou a šedí ve Vědomí mnoha neprobuzených.
Vy jste ti, kteří mohou svým Vědomím změnit starou realitu a vstoupit do Nové reality, kterou nazýváme realitou Světelných bohů (duší).
Očistěte své Vědomí, získejte zpět svou pravou Duchovní sílu! Vše je ve vašich rukou, vše je zapsáno ve vašich duších. Buďte tou čistou rosou Vědomí, která se rozprostírá po celé Zemi a přináší našemu světu Velkou transformaci Nejvyšších duchů Země, kteří znají a pamatují na svůj osud.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11447

Zpět