3410 Čas na rozhodné kroky Marta

[ Ezoterika ] 2022-11-10

Otec Absolut
Dnes bych rád odbočil od našeho tématu a promluvil k vám o současných událostech na vaší planetě. Nyní nastává pro každého z vás velmi důležitý okamžik, protože Temnota se nejen shromažďuje, ale občas se zdá, že se jí daří prorazit a upevnit své postavení na Zemi. Ve skutečnosti se však již jedná o poslední záchvěvy Temných, kteří se snaží skrýt svou totální porážku za prchavý úspěch. Zároveň je to také další zkouška vaší víry ve vítězství Sil světla. To, co se nyní děje, působí na mnoho lidí jako ʺdéjà vuʺ, protože Temné síly znovu a znovu používají své oblíbené lži a podvodné techniky a skrývají je za správná a krásná slova. Jako by zkoušeli trpělivost lidí a snažili se zjistit míru jejich důvěry a poslušnosti. Vidím, že mnozí z vás se snaží potlačit pocity hořkosti a zklamání z toho, co se děje. Co vám mohu v této situaci poradit?

Pokud na vás osobně nic nezávisí a nemůžete ovlivnit dění na fyzické úrovni, pracujte energeticky, zdvojnásobte nebo dokonce ztrojnásobte své úsilí. Nešetřete na to čas a místo snahy zjistit další a další podrobnosti o tragických událostech, které se ve světě odehrávají, pořádejte seance a meditace za rychlé a konečné vítězství Sil světla na Zemi. K tomuto účelu můžete použít energii Vzestupu a Oheň univerzální lásky. Sami pocítíte, která z těchto energií bude v tom či onom okamžiku, v té či oné situaci účinnější. Přišel čas, moji drazí, abyste ukázali svou duchovní zralost a morální pevnost a dali ostatním příklad, jak se mají chovat v obtížných životních situacích. Není čas diskutovat, kritizovat, vychutnávat si detaily toho, co se vám nelíbí a s čím nesouhlasíte. Nastal čas rozhodně zakročit proti těm, kdo zasahují do lidské přirozenosti, do práva lidí řídit svůj osud. Každý na svém místě může dělat to, co umí.

Někdo z vás, kdo zastává státní funkci, může na fyzické úrovni jednat pro dobro lidí s větší účinností a někdo energeticky velmi přispěje k osvobození lidstva. Hlavní je nesedět nečinně a nečekat, že někdo jiný udělá všechno za vás. A přestože je vítězství Sil světla nevyhnutelné, zakusíte vítězství jiným způsobem, pokud budete vědět, že jste k němu přispěli tím, že jste nezůstali stranou, ale že jste se ponořili do víru těchto významných událostí. A vám žehnám, moji drazí!

OBKLOPUJI TĚ OTCOVSKOU LÁSKOU 9.11.22
Bůh Otec
Dlouho jsem vás nenavštívil ne proto, že bych vám neměl co říci, ale proto, že veškerá má pozornost byla upřena na nejdůležitější a rozhodující procesy na Zemi, za které nesu osobně obrovskou odpovědnost. Planeta Země je moje léno, které jsem kdysi dávno stvořil v naději, že se stane požehnaným místem pro všechny její obyvatele. Tak tomu bylo i na počátku, dokud sem nepřišli cizinci, někteří s dobrými, jiní se zrádnými úmysly. Začal jiný život, kde se dobro mísilo se zlem, pravda se lží, kde se mísili lidé a zvířata a kde po staletí vládly peníze. Vše se vyvíjelo, až dosáhlo svého vrcholu. To, co se nyní děje na Zemi, není jen triumf Zla, ale také degradace mnoha lidských duší, které jsem stvořil s takovou Láskou a Vírou v jejich vyšší osud.

Aby zachránil lidstvo jako druh, přijal Otec našeho vesmíru bezprecedentní rozhodnutí přenést planetu Zemi s jejími přeživšími čistými prastarými dušemi do vyšší dimenze. Tento jedinečný experiment byl svěřen mně jako hlavnímu strážci Země. Od té doby neúnavně pracuji na tom, aby proces jejího vzestupu proběhl v rozumném časovém rámci a aby všechny lidské duše, které jsou schopny vzestoupit spolu s ní, mohly vzestoupit. Není tedy náhodou, že se tento proces časově opozdil. Díky tomu se v posledních letech podařilo probudit tolik lidí, kteří mají ještě čas se na Přechod připravit. Jaká je moje přímá role v procesu vzestupu? Především v koordinaci všech aktivit Sil světla a vaší Galaktické rodiny, jejichž cílem je zabránit nevratným důsledkům vojenských aktivit a přírodních katastrof pro Zemi a lidi. Jak je vidět, přestože se přírodní katastrofy na Zemi v posledních letech vyskytují stále častěji, nebyly zaznamenány žádné katastrofické následky. Velkou zásluhu na tom mají vaši mimozemští bratři a sestry.

Dalším mým zájmem bylo pomoci urychlit odhalení těch, kteří jsou zodpovědní za dehumanizaci lidí - jejich přeměnu v poslušnou a servilní šedou masu. Nebránil jsem pokusům tajné světové vlády snížit počet obyvatel Země jen proto, že jsem chtěl, abyste prošli zkušeností s odhalováním zločinců u moci, abyste se naučili oddělovat pravdu od lži, abyste viděli, co se skrývá za hezkými slovy. Chtěl jsem každému z vás dát příležitost zůstat čistou lidskou Duší v nejtěžších a nejdramatičtějších okolnostech vašeho života. A vidím, že jsem měl pravdu. V uplynulých letech se každá duše ukázala taková, jaká skutečně je. Nikdo se nedokázal skrýt, utajit, předstírat - všechny masky byly skutečně odhozeny.

Nyní konečně přichází ʺsklizeňʺ, po níž bude následovat poslední ʺkultivaceʺ planety Země, aby se odstranil ʺplevelʺ - duše, které nemohou v žádném případě přejít. Ale věřte mi, moji drazí, že každá sazenička, která se dostane ke Světlu, bude mnou spatřena a poctěna a moji četní pomocníci v Nebi ji vezmou pod svou ochranu. Já vím, že v posledních měsících tohoto roku bude zasazeno mnoho takových klíčků, protože jsou pro to nyní všechny podmínky: těžké životní zkoušky, které posilují ducha silných a jasných duší, a dávají jim tak šanci na přechod. Vězte, že jsem stále s vámi a že každého z vás obklopuji svou otcovskou Láskou. Bůh Otec k vám promlouvá.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/vremya-reshitelnykh-deystviy/

Zpět