842 Plejádský faktor Lev

[ Ezoterika ] 2021-03-13

Z nejnovějších zpráv: další téměř pozemská válka mezi silami světla a tmy se nyní rozšířila na Mars a Venuši. Na obou planetách bylo objeveno mnoho skrytých Archonských pevností, proti nimž Galaktický výbor zahájil ofenzívu. Flotily Plejáďanů se aktivně účastní bojových operací, ale přesto zůstává jejich hlavní mise budování nového 5D Matrix na Zemi s pomocí velkého množství kvantových toků, které od nástupu Nového galaktického roku přicházejí ze Zdroje přes Střed mléčné dráhy.

Plejády se sedmi velkými modrobílými hvězdami a desítkami planet jsou domovem 12 vesmírných ras a tří rad (vyšších autorit). Na jedné z planet je sídlo Galaktické konfederace. Jejími členy je přes 1 000 hvězdných systémů v našem sektoru Mléčné dráhy. Je to také místo, kde se scházejí rady. Vibrace Plejáďanů jsou seřazeny od 4D do 7D. Duše vyvinuté ze 7D obvykle přejdou do jiných oblastí Galaxie. Nejvyšší rada Plejáďanů se nachází poblíž několika hvězdných bran s přístupem k osmé a deváté dimenzi.

Hlavní autoritu představují 7D entity, potomci Lyra / Vega migrantů z před milionů let. Mnozí z nich jsou také členy Pozemských duchovních rodin. Pozemšťané a Plejáďané mají společné lyřanské kořeny. Prostřednictvím Siria přišlo na Zemi mnoho entit ze souhvězdí Lyry. Jejich osud byl různý.

Vesmírná rasa usazená na Plejádách je střípek Lyřanů, kteří kdysi obývali malé souhvězdí na severní polokouli - Lyru. Konflikty a neutuchající vesmírné války vedly k rozdělení civilizace. Jedna část skončila na Plejádách, druhá na Zemi. Nové sídlo však s sebou přineslo nové dělení. Ti, kteří dorazili na Zemi, byli opět rozděleni na dvě části. Jedna opustila planetu a připojila se ke svým bratřím v Plejádách. Od té doby obě civilizace (Lyřané a Plejáďané) navštěvují Zemi. Spolu se třemi tucty dalších kosmických ras se podíleli na tvorbě lidské DNA, která dala segmentům jejich geny. Proto jsou Plejáďané našimi nejbližšími bratry. Duchovní vývoj umožnil této rase předčít obyvatele Země technologicky a duchovně o miliony let.

Bytosti, které obývají planety Sedmi sester, neznají žádné války, chudobu, kontrolu, potlačení, nadvládu, soupeření ani chamtivost. Před miliony let zasvětili svůj život nastolení rovnováhy a harmonie v této oblasti Galaxie. 4D světy na planetách Plejády jsou většinou vědecké komunity. Během vývoje člověka Zemi navštívilo více než 24 různých skupin Plejáďanů. Nyní jsou čtyři z nich nejaktivněji zapojeni do komunikace s lidmi.

Civilizace z Plejád má tři hlavní opory v prostoru blízkém Zemi v podobě vesmírných stanic, kam neustále přicházejí. Jeden je nad ruským územím (pohoří Ural), druhý je nad Švýcarskem (Alpy) a třetí je nad Jižní Amerikou (tato stanice pravidelně teritorium USA opouští). Jsou asi 6-7 tisíc kilometrů nad Zemí. Každá z nich je dlouhá asi 35-50 kilometrů a může být po dlouhou dobu autonomní. Stanice se liší svým designem. Stanice nad Ruskem se pohybuje od Uralu k hranicím východní Sibiře a má podlouhlý tvar.

Švýcarská stanice se skládá ze čtyř průhledných koulí, každá o průměru asi 15 km. Tři pomocné koule s dlouhými chodbami o délce 5-6 km jsou spojeny v pravém úhlu s centrální větší koulí. V ní jsou kromě velitelského stanoviště místnosti pro odpočinek a rehabilitaci personálu, jakož i doky pro kyvadlové lodě. Celá stavba má objem asi 125 000 kubických kilometrů (!) Jejich raketoplány provozují bio-roboti.

Malé lodě zastupují diskoidní paprskové teleportéry. Lodě jsou ovládány myšlenkovými povely a jsou sensitivně spojeny s posádkou. Obvykle 2-3 osoby pro malý modul.
Základny jsou ve 4. dimenzi, pendlují vodorovně, někdy sestupují přes určité oblasti, ale nemohou být detekovány protivzdušnou obranou Země a průzkumu vesmíru. Ze země mohou tyto stanice vypadat jako mrak nebo kouřová skvrna a nejsou vizuálně pozorovatelné.

Plejáďané navštěvují naši planetu jen na krátkou dobu, ne více než 2 - 3 hodiny. Důvodem je silné energetické znečištění zemské noonosféry [horní vrstva plazmy inteligence Země a nižší úroveň Akáši]. Vyvinuli a aktivovali na Zemi obrovské množství kanálů pro rozvoj vědy a techniky. Varují lidi před planetárními změnami, transferují základy ekologicky šetrných technologií. Hodně pracují na rozšiřování vědomí pozemšťanů. Plejáďané jsou jedním z hlavních architektů a stavitelů nové 5D matice Země.

Předávané kvantové energie jsou hlavním materiálem pro 5D Matrix. Plejáďané jsou spolu s dalšími přátelskými rasami jeho předními architekty, staviteli a ochránci. Součástí jsou platformy, koule a další struktury. Jde o koule uvnitř koulí. Země se rozkládá ve vrstvách od 6D do jádra planety. Barva a odstín každé kvantové vlny (paprsku) má svůj speciální program. S jejich pomocí Plejáďané rozebírají a ničí 3D Matrix archonů a nahrazují ji novou 5D, což usnadňuje lidstvu Velkou kvantovou transformaci.

Na jemné úrovni je vnější vrstva 5D Matrixu složena z fialové energie GRASIMO. Syntetizuje plazmu (záření všech těl), neutralizuje vedlejší účinky a odstraňuje zbytečné znalosti. Plejáďané tuto energii zapouzdřili do koule modré energie BLISCO, která obsahuje program pro rozvoj inteligence a myšlenkových procesů lidí a celé je to v žluto-růžové energii FERMAGO s novými kódy lidské DNA, která reguluje reinkarnaci na planetě a evoluční program myšlení a intelektu lidí.

Uvnitř planety tvoří čtyři paprsky jasně zelené energie ERGINO. Probouzí životní síly nové hmoty, zrychlují oscilační pohyb magnetických polí, vyrovnávají energii planety vytvořením dvou ochranných magnetických polí a regulují klima. Tyto energie se transformují do tmavě zelené energie ARTREM, kterou Plejáďané zpracovávají a udržují 3D, 4D a 5D prostor, mění pozemské světy rostlin a mění molekulární základ hmoty z 3D na 5D a vibrační víry v atmosféře.

Procesy probíhají po sektorech a jsou doprovázeny koncentrací žlutozelené energie GEARD, která absorbuje falešné a zastaralé informace, které Plejáďané postupně odstraňují.

Zdrojem čtyř paprsků jsou dvě svislé protilehlé roviny ve vnitřní Zemi. Připomínají dvě zrcadla, která se navzájem odrážejí. Další dvě protilehlé roviny jsou vodorovné. Tvoří tranzitní čtyřrozměrný prostor z karmínové energie MIRO, která čistí a třídí inteligentní plazmu podle úrovně jejího vývoje v horních vrstvách atmosféry, a zároveň řídí procesy ve světě zvířat během přechodu na 5D.

Plejáďané mění konfiguraci energií MIRO na červeno-růžovou s modrými paprsky GREMO. Je to energie srdeční čakry lidí, která reguluje reprodukci v organismech a spouští nové životní programy. Každá energetická barva má své akční programy. Na energii GREMO je obzvláště náchylný mozek. Energie GREMO je tvrdá energie. Její účinek na vadné vědomí způsobuje okamžité a nepředvídatelné lidské reakce. Proto se zvýšil počet katastrof, sebevražd a nehod.

Paprsky vycházející ze spodní roviny karmínové energie MIRO Plejáďané přeměňují na růžovou energii SLAGO, která podporuje vysoké vibrační frekvence.

Desátá čakra nás spojuje se sluneční soustavou, jedenáctá s galaxií a dvanáctá definuje naše místo v místním vesmíru. Když budeme držet tyto vibrace, přitáhneme na planetu informace, které ohromí a šokují většinu lidí žijících na Zemi. Dojde k fúzi osobností, fúzi kultur, zavedení mnoha ʺnových světových řádůʺ, což u mnoha vytvoří velký chaos a zmatek. Nereagování na nové programy Plejáďanů způsobuje podrážděnost, psychózu, agresi a vede k nepřiměřeným reakcím. Podmínky velkého kvantového přechodu se časem protáhly a umožnily vidět změny na planetě jako běžné anomálie počasí. Dá se říci, že lidstvo na Zemi mělo velké štěstí, že k takové zásadní změně nedošlo v krátké době, v podobě globální katastrofy, která nedává naději na záchranu. Takový byl scénář (Flash nebo Událost), který se nabízel 21. prosince 2012. Svět by byl zničen okamžitým přechodem. Nyní už taková hrozba neexistuje. Plynulý přechod planety z 3D na 4D na 5D vyvolává obavy, ale nenarušuje důležitá infrastrukturní spojení mezi Zemí a lidstvem. S pomocí Plejáďanů má lidstvo skutečnou příležitost vstoupit do nové éry v plném rozsahu. Velké ztráty nastanou pouze ve spodních astrálních a éterických vrstvách, kde jsou nyní koncentrovány negativní parazitní entity.

Jejich čištění způsobuje destruktivní energetické toky, které ovlivňují tektonické procesy. Všechno je vzájemně propojeno. Čím je astrál špinavější, tím silnější jsou přírodní kataklyzmy. Tektonické procesy vedou nejen k posunům platforem. Zahrnují změny v půdě a struktuře hornin, tok planetární energie uvnitř a mnoho nám neznámých procesů. Kvantová energie směrovaná Plejáďany do pyramid a skrze ně se zdvojnásobuje. Tyto proudy, sestupné i vzestupné, nyní ovlivňují nejen planetární prostředí, ale všechny živé organismy.

Do našeho prostředí jsou vysílány nové programy pro rozvoj společnosti. Tyto změny se netýkají pouze celé společnosti, ale také vědomí, které společnost buduje. Ovládnutím těchto procesů Plejáďané spolu se spolutvůrci a hierarchy vyšších světel nedávají Archonům žádnou naději na zvrat. Monstrózní technokratické peklo starého světa umírá přímo před očima všech. Jeho globální infrastruktura zvrácené a znásilněné přírody umírá. Jeho konstrukce v nižších sférách jemné úrovně se rozpadají. Tento umírající svět se bude ještě dlouho svíjet v křečích, což způsobí, že se celá planeta třese. Člověk spolu s Plejáďany a celou komunitou světla konečně převezme kontrolu.

3D Matrix a jeho informační pole jsou nahrazovány novou 5D infrastrukturou. Jeden přestane fungovat, druhý začne běžet. Jsme na křižovatce dob.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/pleiadians-factor-new-galactic-ops-part-8/

Zpět