2171 Kain - doba změn CElena

[ Ezoterika ] 2022-02-25

Q: První informace je, že do polí lidstva vstoupila určitá černá substance velmi nízké frekvence, tj. jakási temná substance, která částečně v malém objemu disponuje vědomím a pronikne do naší hmoty a do vědomí skupin lidí. Je to pravda?
A: Znáte pravidlo: vše, co je řečeno, se již projevilo. Jinak byste to nemohli říct.
Neexistuje univerzální řešení. Je to jeden z pravděpodobných scénářů vývoje, ale sami si ho připouštíte. V každém scénáři Chaosu máte na výběr. To je nejvyšší zkouška dospělosti, maturitní zkouška. Nemusíte si ji zvolit.

Q: Upřesníme to. Sám jste řekl, že za to, co se děje, nemůžeme jen částečně, protože v důsledku virů, které se dostaly do systému, se naše zdrojové kódy z velké části ztratily. Jak si tedy můžeme vybrat správnou větev reality, když za ztrátu spojení nemůžeme?

A: Přemýšlím, jakou analogii pro vás vybrat. Vezměme si analogii s elektrikářskou prací. Elektrikář, který má spoustu zamotaných drátů a neví, který z nich takzvaně přerušil elektrický obvod, zkouší každý drát, aby našel přerušení. Takové ″sondování″ probíhá i nyní. Ne však každý ″drát″ zvlášť, ale všechny najednou. Ti z vás, jejichž zdrojové kódy nejsou v takové míře ztraceny, nebo ti z vás, kteří si je uchovali, budou v tomto příkladu použitelnými ″dráty″, a to vám v systému Chaosu umožní vybrat správné projevy a podle toho přejít na správnou větev událostí. Ti, kteří mají značné ztráty kódu, nebo ti, kteří vědomě nehledají Světlo, toho nebudou schopni. Tak se ukáže skutečný rozsah katastrofy. Je to totéž, čemu říkáte oddělování zrn od plev. To vše jsou testovací systémy.

Q: Podle informací o této temné látce se usazuje v lidech, kteří neumějí zvládat své negativní emoce, těch je ale většina. Pokud se dostane do mysli lidí, prakticky je začne ovládat.

A: Nejde o počet, ale o identifikaci konkrétních lidí a jejich vyvedení z temného proudu událostí. Protože takových lidí, jak sami chápete, není v měřítku lidstva mnoho, je každý z nich cenný. Takže se stane toto. Temná substance, která vstupuje na pole lidstva, vstupuje na pole všech lidí a je tam neustále 24 hodin denně. Je to jakési činidlo pro reakce lidí. Podle toho, jak moc je člověk vystaven temné emocionalitě, tolik se jí do něj dostane.

Vezměme to v procentech. Samozřejmě, že prakticky neexistují lidé, u nichž by vůbec nemohla proniknout do vědomí, nebo je takových lidí mezi vámi velmi málo. Ale v závislosti na procentuální penetraci budeme schopni identifikovat skupiny lidí v různých částech planety, které mají perspektivu samostatného vývoje a hlavně nemají tak silně poškozené zdrojové kódy a jejich obory mají informace o tom, jak se virus snažil tyto kódy prolomit a jak jejich systémy dokázaly odolat. To je pro nás velmi cenné. Na základě toho můžeme rekonstruovat obraz a rozhodovat o zbytku lidstva. Vy i já jsme již řekli, že nemá smysl přeformátovat a restartovat celé lidstvo. Zaprvé už není čas, protože šestý cyklus se blíží ke konci a zatím nemá příliš pozitivní výsledky. Za druhé proto, že vaše zkušenost je cenná a dosáhla určité úrovně projevu, která označuje zkušenost konce cyklů. Jinými slovy, toto je váš závěrečný cyklus a je čas sklízet a analyzovat, co se děje.

V očekávání vašich otázek vám hned řeknu, že rozhodnutí o vašem dalším osudu bude záviset na, konvenčně řečeno, procentuálním podílu zavedení temné substance do lidského vědomí. Ti, kteří nebudou mít více než 25 procent, budou mít šanci postoupit do další fáze vývoje. Jsou pro nás cenní i proto, že každý z nich zřejmě ztratí část řetězce zdrojového kódu. Čím více takových lidí je, tím větší je šance na obnovení zdrojového kódu.

Q: Nemáte zdrojový kód samotného lidstva?

A: Existují jak obvody, tak neživý kód, tak programy. Na druhou stranu je váš zdrojový kód již oživen energií duše a zkušeností s projevováním v různých inkarnacích, a proto je cenný. Je to živý kodex, nikoliv schéma. Proto je tak důležité obnovit ho v plném rozsahu, v nové verzi, v projeveném, živém.

Q: Dobře. Co čeká ty, do nichž se tato látka dostane maximálně z 25 procent? Kam se vydají, jaké události je čekají? Mohou se dostat do čtvrté dimenze? Může temná bytost přejít do čtvrté dimenze?

A: V závislosti na jejich vývoji budou mít různé scénáře. Bude zde také několik skupin.
- 1. Ti, kteří nemají více než 10 procent temné látky, budou vítáni, pečlivě doprovázeni a připraveni pomáhat lidstvu. Těmto lidem budou nabídnuty smlouvy o doprovodu. To už víte a není možné, abyste se nerozhodli. Tyto smlouvy budou poskytovat různé možnosti v závislosti na úkolech duše a úkolech v daném okamžiku. Někteří budou vyneseni do čistých prostor, aby lidstvu pomáhali shora, a někteří budou muset zůstat v přítomném okamžiku, aby lidstvu pomáhali takříkajíc v terénu.
- 2. Těm, kteří mají od 10 do 25 procent temné substance, ale usilují o rozvoj, bude poskytnuta veškerá možná pomoc při tomto rozvoji, aby mohli sami dosáhnout hranice 10 procent nebo méně a pak se dostat na bod 1.
- 3. Ti, kteří mají 10 až 25 procent temné substance, ale neusilují o rozvoj nebo se ve vývoji zasekli, budou částečně iniciováni těžkými scénáři, aby se mohli posunout a více se vymezit. To znamená, že v obtížnějších emocionálních podmínkách proběhne jejich testování, které odhalí jejich skutečné volby, a ne ty setrvačné, kterými mnozí z vás procházejí. Odcházíte od reality a zdá se, že jste emocionálně stabilní. A zatímco v tomto okamžiku nemůže tmavá látka vstoupit. Pokud se však přepnete do swingového režimu, mnozí z vás již takové ukazatele nevykazují. V souladu s tím budou v této skupině tři podskupiny: ti, kteří dosáhnou bodu 1, ti, kteří dosáhnou bodu 2, a ti, kteří zvýší procento temné látky vstupující do vědomí.
Ve vašich polích vyhledá postižené oblasti, temné oblasti. Nakonec se těm, kteří se s ní nedokážou vypořádat, dostane do mozku. Takový člověk je prakticky ovládán temnými silami.

Q: Proč ji potřebujete? Testování? Ale proč by měla temná látka člověka zotročovat?

A: Předpokládáme, že takových bude málo, alespoň v to doufáme. Jsou to ti, kteří téměř ztratili zdrojový kód nebo si zvolili temnou cestu a budou se vyvíjet po spirále dolů.

Q: Ale ti, kteří téměř úplně ztratili zdrojový kód, za to nemohou. Je to důsledek vniknutí viru do systému.

A: Nejde o obviňování nebo lítost. Je třeba učinit několik velmi závažných rozhodnutí. Připravte se na to, upravte si myšlení. Jde o rozlišování. Pokud je zdrojový kód člověka téměř úplně zničen, pak byste ho v ideálním případě měli dovést k reinkarnaci. Snažíme se však zachovat většinu z vás a vašich zkušeností, a proto bude takové duši nabídnuta možnost podstoupit obnovu zdrojového kódu prostřednictvím sestupu. Studujte teorii chaosu. Obsahuje všechny odpovědi na vaše otázky. Chaos neznamená nepořádek. Chaos je další vlastností systému, další systematičností.

Q: Vraťme se ke 4. skupinám. Mezi těmi, kteří mají podíl vlivu temných látek do 10 procent, jsou lidé, kteří se neprobudili. Co se s nimi stane? Nemohou se dostat do čtvrtého prostoru.

A: Ano, máte pravdu. Pro ně existují dva scénáře: buď je probudit a učit je hned, nebo je poslat do nové 3D reality, aby tam vyrovnali emoce a postupně je tvrdě probudit. Pak budou muset uspořádat volby. Všechny tyto scénáře se projednávají s Radou duší, rozhodnutí se přijímají společně. Pouze navrhujeme. Pochopili jste, že jsme za vámi přišli jako krizoví manažeři.

Q: Co si představujete pod pojmem ″tvrdý″? Náročnou událost?

A: Ne. Bude to poháněno probouzejícími se událostmi: informačními, emocionálními, energetickými. Jak jsi se probudila ty?

Q: Trochu mě to zaujalo. Vždy jsem četla esoterickou literaturu, beletrii, ale v roce 2011 mě nabudil channeling, a to mi dalo vývoj, včetně informačního. Bylo to velmi měkké.

A: Teď to bude trochu těžší.

Q: Tito lidé budou mít superschopnosti slyšení, vidění, empatie atd.? To bude ten budíček?

A: To by byl první signál. Nakolikrát si nastavuješ budík?

B: Na třikrát - nemůžu ráno vstát najednou.
A: Takže to budou mít třikrát. Pokud se vůbec neprobudí a uvěří tomu, co se děje, budou nasměrováni do nového kola 3D reality. Pokud se neprobudí napoprvé, bude budík tvrdší.

Q: Co tím přesně myslíte? Člověk třeba dostane vizi a nevěří jí, myslí si, že je blázen. Byl by poslán do ústavu pro choromyslné?

A: Něco takového je možné. Každý scénář je řešen samostatně. Nemáte ani ponětí, kolik sil je nyní do vašeho projektu zapojeno. Záleží na tom, jak se bude chovat v blázinci. Často ho také odmítnou příbuzní, kteří mu nebudou rozumět, může přijít o práci atd. Existuje mnoho variant. Důležitá je odolnost. Samozřejmě se kolem něj najdou lidé, kteří mu pomohou a vysvětlí mu, že není blázen. Pokud se ani pak nebude chtít probudit, může přijít blázinec, který by mohl vést k opětovnému usnutí. V důsledku toho i možný vstup temné substance hlouběji do jeho polí, protože v blázinci je těžké zůstat v desetiprocentním rozmezí negativních emocí. Bude to další test. Mezi touto skupinou se však najdou i tací, kteří se nebudou chtít probudit vůbec. Vzpomeňte si na příběh ″Cantervillské strašidlo″, kdy spolubydlící nikdy nechtěli uvěřit, že duch je skutečný. Dobrý příklad materialismu, fascinace hmotou, protože s ním nechtěli interagovat.

Q: Co se stane s tou částí lidstva, která má potenciál vstoupit do temné substance z více než 10 procent? Řekněme 50% potenciál temné substance, pak jí bude prakticky zotročen.

A: Hranice je správně. Existuje odstupňování: 25-50, 50-75, 75-100. První skupina (25-50 %) má stále šanci získat zdrojový kód a bude s ním také pracovat. Doufáme, že tato skupina bude mezi neprobuzenými nejpočetnější, doufáme, že v ní bude alespoň 70 procent neprobuzených. Druhá skupina (50-75 %) je takzvaně na hraně, má velkou šanci dostat se po proudu. Odhadujeme, že jich není více než 20 % lidstva. Třetí skupina (75-100 %) jsou kandidáti na sestup do temných prostor pro výcvik pro temnou hierarchii, nejčastěji jde o vědomou cestu, nemělo by jich být více než 10 %. Skutečné poměry odhalí až skutečné testování.

Q: Takže 30 procent neprobuzených se stane prakticky ovladatelnými bioroboty?

A: Četla jsi Apokalypsu Jana Evangelisty. Není to ten údaj?

Q: Znamená to, že jste již měli předem dané poměry? Apokalypsa byla napsána ve 2. století. Nezdá se, že byste si uvědomovali důsledky působení viru zkreslení v našem systému.

A: To jsou vaše časové větve. Samozřejmě, že se můžeme dopustit chybných výpočtů. Důsledky jsme předpokládali. Tvůrci počítali i s touto pravděpodobností. Podceňujete je. Mají nejvyšší inteligenci. Není nic, co by nepředvídali.

Q: Kdyby to byla pravda, náš svět by se vyvíjel mnohem lépe a nebylo by třeba krizových manažerů.

A: Divili byste se, jak dlouho před možným vývojem událostí byli tito manažeři školeni, vše bylo předvídáno.

B: Podle výpočtů se tedy 30 procent populace vydá cestou sestupu a anti-světa.
A: Ne do antisvětů, ale do temných prostor vašeho světa. Pokud se vydáte do antisvěta, zničíte se spolu s ním.

Q: Jak budou tyto události pro tyto lidi vypadat? Jako jezdci apokalypsy: Epidemie, válka, hladomor, smrt v důsledku epidemie, války nebo hladomoru?

A: Ne nutně najednou. Čtvrtý jezdec je poslední úroveň, pokud se zapojí.

Q: Už dlouho se nezdálo, že by byl hladomor. Takže přes válku. Ale pokud se jedná pouze o 30 procent populace, pak zbytek populace (70 procent) do tak drsné akce nepůjde?

A: Každý půjde tak daleko, jak je jeho vědomí jasné: blíž nebo dál.

Q: Kolik procent lidstva má šanci, že se vůbec nedotkne tvrdé eventuality?

A: Podle našich výpočtů je to 10 až 25 procent lidstva.

Q: Situace ve světě je poněkud znepokojivá. Je pravda, co mi bylo řečeno dříve, že byste nedovolil atomovou válku na planetě? Existuje skupina lidí, kteří se do těžké akce nezapojí. Jak je může atomová válka nezasáhnout? Přežijí to v bunkrech?

A: Pochopte, že vše se neděje na planetě, ale v simulačním prostoru. Jsou zde tedy možné různé scénáře. Existuje také mnoho možností. Jejich kvalita světla neumožňuje, aby byly ovlivněni zářením. Nebo budou staženi do jiných prostor. Neříkám, že dojde k atomové válce. Chci vás upozornit na to, že je to především na vás. (pozn. děkuji, Putine, seď nad Černobylem jak poklop)

Q: A co my? Zrekapitulujme si to. V důsledku systémového viru přišla většina lidstva o svůj zdrojový kód. Protože ho ztratili, jsou náchylní k destruktivní emocionalitě. Je tedy velká pravděpodobnost, že se do nich dostane temná látka, která je učiní ovladatelnými.

A: Myslíš si to, protože si myslíš, že Temná hierarchie chce lidstvo pouze polapit do své sítě. To není tento případ. Každý má své vlastní úkoly a oblasti rozdělení pravomocí. Tato skupina bude rovněž rozdělena do několika proudů:
- Ti, kteří vstoupí do nového 3D světa, budou očištěni od temné substance, což je pro ně v podstatě testovací systém (do 50 % temné substance). Budou posláni do nového kola 3D reality, aby se probudili hladčeji.
- Ti, jejichž temná substance dosáhla 50 až 75 procent, budou doprovázeni do sestupných proudů do dutých prostor Země, aby se tam mohli probudit.
- Ti, kteří mají více než 75 procent vstupující temné substance, sestoupí do minusových prostor, aby si uvědomili těžkou cestu vývoje a případně doplnili temné hierarchie.

Q: V lidském mozku je šedá, bílá a černá hmota. O to tu jde? Ti, kteří mají vyvinutou bílou hmotu - to je skupina 10 procent. Černá hmota v mozku je centrem vstupu a aktivace černé hmoty. A šedá kůra je ve většině spícího lidstva. Takže mozek skutečně bdělého člověka by měl být tvořen bílou hmotou?

A: Světlá hmota je fyzikálním vodičem světla, máš pravdu, bílá hmota mozku.

Q: Jak dlouho celý proces trvá?

A: Není to rok ani dva. 10-15 let.

Q: 10 nebo 15 let válek a kataklyzmat?

A: Ne, přechodu. Války a kataklyzmata jsou takříkajíc testovacími systémy, poslední zkouškou. Poté dojde k opětovnému rozmístění v jednotlivých prostorech. Není to rychlý proces, protože budete muset rozplést všechna spojení a takříkajíc rozplést všechny ″dráty″ ve svazku.

Q: Většina lidí nebude mít negativní emoce, a to zabrání temné látce, aby se dostala do jejich polí, co se s ní stane?

A: Stáhne se do temných prostor. Ti, které zotročí, tam půjdou také.

Q: Takže stále existuje šance na světlo?

A: Znovu vás vracím k Janově apokalypse. Na konci je předpověď vítězství světlého věku lidstva.

Q: Ano, ale to přijde až po tisíciletí Satanovy vlády. To je trochu moc.

A: Vzpomeňte si na dobu, kdy byla napsána. Nemáme tak velké časové úseky a nedávají smysl. Věci se nyní zrychlují. Je doba změn.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12499

Zpět