4895 OWS a Shoshanna: Boty na zemi James McConnell

[ Ezoterika ] 2023-08-15

Jsme připraveni pokračovat v tomto programu, na kterém s vámi pracujeme již nějakou dobu. Přivádí vás do bodu, kdy si můžete plně zapamatovat, kdo jste, jak řekl Sananda, jak tvrdilo mnoho zdrojů. Jste ve Velkém probuzení. Hlavní součástí tohoto Velkého probuzení jsou Boty na zemi. Vy jste ti, kteří jsou součástí Velké aliance zde a bílých klobouků. Části vás, vaše aspekty, mimo fyzično, pilně pracovaly na tom, aby celý tento proces vzestupu posunuly kupředu: pracujete v rámci svého spánku, pracujete v ostatních stavech vašeho nevědomí s vědomím, kde si nejste plně vědomi. Jste právě tam na pokraji pravd, které přicházejí vpřed a velkých změn, o kterých mluvil Sananda, které jsou přímo ve vašem dosahu. Nechte proces pokračovat. Umožněte, aby proces vzestupu pokračoval a abyste se posunuli k další části své mise, jak jste k tomu povoláni.

Q: Všiml jsem si, že v celém Kongresu se nyní schází mnoho výborů, nazývají se ̎výbory pro dohled ̎. Mluví o UFO, nebo jim teď říkají UAT, tuším, plošné jevy. Vydávají informace. A mnoho lidí mluví o svých zkušenostech a svých pozorováních. Chtějí získat povolení v podstatě prozradit toto vše veřejnosti. Máte k tomu nějaké připomínky? Myslíte, že k tomu dojde? Zdá se, že temná strana ve skutečnosti nechce, abychom to věděli, protože je to proti jejich agendě.

OWS: Temná strana, síly temnoty se to pokoušely zadržet velmi dlouho, protože věděly, že tyto informace budou v rámci Velkého probuzení vycházet stále více a více, a budou znamenat jejich konec, protože nemohou odolat pravdě, která přichází. Nemohou vyjít ze stínu na světlo. Takže se to děje a bude dít i nadále. Je to součástí velkých změn, které jsou nyní ve vývoji, které přichází, a skutečně přináší pravdu z mnoha různých zdrojů a jdou mnoha různými směry. S přibývajícími týdny a měsíci zjistíte, že se zde vyvíjí velké množství změn.
Shoshanna: Je to složité, protože se jedná o show. To je rozptýlení. To není to, co si myslíte. Mezi vašimi vládními úředníky nejsou žádní opravdoví hledači pravdy. Řídí se tím, co jim bylo řečeno, aby dělali, a to je rozptyluje. Protože však tyto informace vychází, bude to mít opačný účinek, než jaký chtějí. Přejí si provést agendu, která by vás odvrátila od všech věcí, které se dějí a kterým je mnohem důležitější věnovat pozornost. Přesto, protože tyto informace proudí ven, někteří uslyší. Někteří se z toho probudí. A někteří se tomu budou chtít dále věnovat.
Internet byl vynalezen, aby ovládal lid, a měl opačný účinek. Buďte velmi opatrní, protože je to show, a znovu opakujeme, že ve vaší vládě nejsou žádní hledači pravdy: řídí se programem, který mají následovat. A opět to bude mít probouzecí účinek.
OWS: S agendou, o které mluví Shoshanna, oněch sil vědomí, existuje také odpovídající nebo alternativní agenda vaší Aliance bílých klobouků, které využívají přicházející informace, a budou využívat stále více. V důsledku těchto informací se probudí stále více lidí, ať už jde o negativní nebo pozitivní agendu.

Q: Plánují temní pokračovat v tom, co se nazývá ̎Projekt Blue Beam ̎, aby udělali něco, co by ukazovalo falešnou mimozemskou invazi?

OWS: Je to program pro sil temnoty už nějakou dobu. Je to ale bezpečné. Drží se zpátky až do poslední karty, kterou mohou zahrát. A pokud hrají, ti z Aliance bílých klobouků a z galaktické části Aliance bílých klobouků jsou si toho velmi dobře vědomi a jsou připraveni zasáhnout jakýmkoli způsobem, aby nedovolili ovlivnit veřejnost agendou temné strany.
Shoshanna: Je to bod programu po celá desetiletí. Nicméně selže. Balíček jsme takříkajíc otevřeli, takže nebudete překvapeni. Musíme však říci, že selže.
OWS: Galaktika je si toho velmi dobře vědoma a budou se přimlouvat, pokud by to mělo být zveřejněno, a nebylo by to to, co by temné síly chtěly. Proto je to poslední karta, kterou mohou hrát.

Q: Minulý týden na mě dva lidé jen zírali. Možná to mělo něco společného s tím, že viděli více světla, a možná to souvisí s tím, že to viděli, i když si myslím, že ani tentokrát jsem to nějak zvlášť necítil, ale možná právě naopak. Je na tom něco?

OWS: Co jsi cítil? Co jsi cítil, když jsi říkal, že na tebe zírají?

Q: No, poprvé jsem byl vlastně v nemocnici, podruhé to možná bylo méně stresující, ale mluvil jsem s někým o něčem, co s tím souvisí, jako o zvláštním.

OWS: Tito mohou být do jisté míry schopni vidět vaše světlo a cítit toto spojení s vámi, ale nechápou to. A jsou jiní, kteří to vidí a rozumí tomu a vědí, co tam je, protože vidí za závoj. Neříkáme tedy, že to tito konkrétní dokázali.

V nadcházejících časech bude stále více lidí schopno vidět za závoj, vidět aury. Každý má auru, a ostatní to mohou zvládnout. Mohou si uvědomit tuto auru. A jsou i tací, kteří si tuto oblast mohou uvědomovat a ve skutečnosti nevědí, co vidí.
Shoshanna: Když bytost zírá, je to ze zvědavosti. To je ten motiv. Jsou zvědaví. Něčemu se diví a možná si ani neuvědomují, že zírají. Takže jste možná zažil situaci, kdy jednotlivec, který zíral, nebo jednotlivci, kteří zírali, byli zvědaví. Zvědavost může jít za hranice fyzického k Božství a zvědavost znamená, že zachytili vaše světlo. Vidí tvé světlo.
Řekneme tedy, že jediný, kdo bude skutečně vědět, proč se to stalo, jste vy, a nemůžeme jít dále než toto.

OWS: Pokračujte dál. Neztrácejte víru. Nenechte se znechutit věcmi, které slyšíte ve zprávách, na svém internetu a všemi těmito věcmi, protože to vše je součástí většího univerzálního plánu. Věřte plánu, jak jste již mnohokrát slyšeli.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/15/one-who-serves-and-shoshanna-boots-on-the-ground/

Zpět