656 Plán duší - co s tím? Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2020-11-26

- Yazhi Swaruu, Plejády...... a jako téměř vždy zkráceno

Yazhi: Duše bere zkušenosti jen do té doby, dokud chce "hrát" stejnou "hru". Duši nelze uvěznit, pouze pokud chce být uvězněna. V začarovaném kruhu je jen proto, že to vlastně chce. Chtějí svobodu, tak aby mohli zažít touhu po svobodě, musí mít kontrast opačného, dokud nepochopí, že to není nutné. Pochopí to, mnoho to už chápe. Tehdy ztratí zájem o "hru" tělesnosti a uniknou Matrixu. Budou znovu ve hmotě, ale nebudou opakovat stejné chyby a vytvoří lepší místo.

Mají silný odpor, protože věci se mění z druhé strany smrti. Tam máte jiný pohled na všechno, další priority a další očekávání a plány. Hodnoty jsou odlišné, věci jsou irelevantní, počítají se pouze zkušenosti. Opak toho, co si myslí na Zemi, kde jsou důležité hmotné věci, nikoli myšlenky a zkušenosti. Život nemá žádnou hodnotu, život zvířat a rostlin ještě méně. Bezcenný život, ceněný kousek papíru.

S očkováním nejsou v pasti, protože nemůžete chytit duši. Jen nebudou moci dobře vstoupit do těla, jako při Alzheimerovi. To se pak promítne do rychlejší smrti těla, s mnoha nemocemi, protože má špatné spojení se Zdrojem. Z pohledu těla / mysli zažijí odpojení od Zdroje a bude to pro ně alarmující, tělo jako entita bude trpět. Zemřou velmi rychle jako rasa bez spojení se Zdrojem, protože onemocní nesčetnými nemocemi. Přesně jak chce Big Farma.

Gosia: Pokud duše nebude moci vstoupit, není to osvobození duší od vstupu do 3D? Vakcíny svým způsobem utěsňují vchod! Chceme je dostat z 3D, že? Není to tedy dobrý způsob?

Yazhi: Ano. Z jedné úrovně. Z úrovně na Zemi je to genocida. Podle mého skromného názoru záleží na všech úrovních, protože jsou všechny jedno. Pokud je něco špatně na jedné úrovni, bude to také ve všech ostatních. Toto genocidní řešení tedy není možné. Nemůžete zabít miliony "ve jménu vyšší perspektivy".

Gosia: Ale prostě zemřou, protože denně umírají miliony, třeba na cigarety. Jaký je v tom rozdíl? Vakcíny nebo cigarety?

Yazhi: Žádný rozdíl, oba jsou jejich výtvor. Tak Cabal myslí a ospravedlňuje opovrženíhodné činy, které dělá. Přesto to nemůžete použít k ospravedlnění genocidy, protože lidé z jejich 3D úrovně života to nechtějí a nechtějí zemřít na vakcíny. Pokud tato úroveň nebude respektována, zhroutí se také všechny ostatní úrovně a stanou se chaotické a regresivní, protože neexistují žádné úrovně - vnímání, veškerá existence je jedna.

Gosia: Říkala jsi, že etika se na jiných úrovních mění. Kdy jakou úroveň etiky použít? Možná neexistuje žádná genocida, protože duše si vytvářejí vše pro sebe! Možná chtějí takto ven?

Yazhi: Použijte úroveň etiky, na kterou se díváte, na které žijete se svojí současnou vědomou zkušeností. Nepotřebuješ vědět, kde to je. Vše, co potřebujete, je být. Nikdy netvrdím, že jsem v nějaké konkrétní hustotě, nikdy nebudu říkat, že žiji v 9. hustotě. Jsem čímkoli a hustota je falešný konstrukt. Nedostatek skutečného pochopení podstaty reality. Jen buďte a buďte na jakékoli úrovni, na které můžete být, zapomeňte na čísla. V žádné hustotě vás nepřivítají cedule. Nejste fixováni do jediné hustoty, vždy pohybujete mezi všemi. Pouze vaše tělo se pokouší omezit vaši pozornost pouze v jedné rovině. Ale u silné mysli a duše se mu to nedaří.

Gosia: Plánovaly duše tuto genocidu? Je to možné?

Yazhi: Ano. Mnozí se inkarnovali jako členové Cabal, dělají to, protože bsi myslí, že je to pro lidstvo a pro Zemi lepší. Jsou přesvědčeni, že měkké zabití populace je lepší než tvrdé zabití jadernou válkou nebo něčím podobným či skutečnou pandemií. Ve své mysli se domnívají, že je to humánní věc, nejlepší způsob lidstvo zabít, než zabijí planetu. A ještě jiné hledisko, duše to všechno projevují jako východisko. Jak už toho mají dost! Chtějí, aby to skončilo! Proto stále říkám, že svět je přesně takový, jaký by měl být! Proto nás Federace nemá ráda. Jsem si toho všeho už chvíli dokonale vědoma. A dokonce jsem plánovala uvést.

Jak řekla Dolores Cannon ... když havaruje letadlo, když se zhroutí most a zemře mnoho lidí, měli mezi sebou smlouvu o odchodu, aby společně opustili 3D jedním způsobem, ve skupině. Proč si myslíte, že by tato vakcínová genocida nebyla stejný případ? Je to přesně stejné. Konec cyklu. Duše ztělesněné na Zemi vědí, že je jich na planetu příliš mnoho.

Jsme tím, kým jsme, a můžeme být a pracovat pouze na úrovni, ve které žijeme. Takže z pohledu našich přátel na Zemi je to hrozný zločin - genocida, a tak pracujeme na této úrovni ulice. Individuálně pomáháme. Odlišuje nás, že to víme, a zodpovědnost za informace, které máme. Nemyslíte a nechápete věci na dřívější lidské úrovni, takže nejste člověk. Nejsi jako oni. Ať uděláte cokoli, musíte převzít mnohem větší odpovědnost za to, co se rozhodnete udělat. A máte tu odpovědnost jen proto, že víte. Protože vědění je pozorování a pozorování mění to, na co se díváte.

Skutečné na Zemi je to, co pro sebe na Zemi projeví skuteční lidé. Ať už jsou to hvězdná semena nebo ne. V důsledku toho jsou všichni skuteční lidé hvězdná semena. Proto vše, co se na Zemi děje, je generováno jimi. Na vyšších úrovních neexistuje zlo, to je dualistická interpretace v nižších rovinách. Odkud je tedy vše generováno, odkud přicházejí všechny duše a žijí, co se děje na Zemi a v jakékoli jiné takzvané nízké rovině? Vše je jejich design. Ergo: Covid a očkování je tvorbou a projevem lidí jako kolektivu i jednotlivě.

Gosia:Generují si to lidé, nebo jejich duše shora, nebo jejich nižší já? Pro duše shora by to mohlo být něco pozitivního, dostat se odsud. A pokud to vytvořili z nižších rovin, ze svého nižšího porozumění ... je to proto, že chtějí více omezení, více se poučit z duality. Nechápu, která vrstva to vygenerovala. Jak bychom to měli interpretovat?

Yazhi: Neexistuje žádný rozdíl. Jediná věc, která odlišuje jedno a druhé, je paměť a vědomí existence ve vyšší rovině. Ale žádná vyšší rovina bez nižší neexistuje, protože jsou pouze aspekty. Totéž se děje s dušemi, neexistuje vyšší já, všechno je stejná osoba, záleží jen na tom, kolik toho chcete vidět na vaší úrovni vědomí. Ergo: Je to generováno dušemi z pohledu platného zdola i shora.

Objektivně to však bylo generováno vrstvami duše ve stavu duality, tj. nízké úrovně. Ano, je to kolektivní odchod z Matrixu. Návrat na místo původu duše, tj. návrat pozornosti této duše na toto místo, které nikdy neopustili. Ke zdroji. Proto se nikdo neztratí, pouze může mít takovou myšlenku. Proto musíte vždy nést odpovědnost za to, čemu věříte, co si myslíte.

Gosia: Takže je pozitivní, že se dostanou ven? Tyto duše jsou Matrix - jak by se mohli nevrátit ke zdroji, když jsme to všichni. Chtěli jít do nízkého astrálu? Plánují to jako 3D útěk, ale vezmou si Matrix s sebou. Zůstanou v nízkém astrálním Matrixu?

Yazhi: Pozitivní neexistuje bez negativu. Jedná se o koncept viděný z nízkých hustot. Člověk se neinkarnuje ze "Zdroje" (i když v konečném důsledku je všechno Zdrojem). Spíše se inkarnuje z vysokých hustot, kde koncept duality stále existuje. Odtud tedy můžete dělat plány. Kam jdou, závisí na úrovni každé duše. Odcházejí hromadně, kolektivně, ale to neznamená, že mají všichni stejný osud.

Duše jsou unavené, vědí, že není možné pokračovat tak, jak jsou. Hra Matrix je únavná. Vědí to shora. Ano, je to hromadný exodus a s ním i destrukce Matrixu a 3D, jak je znáte.

Cabal a Illuminati, regresivisté plní čistého zla, nemohou sami existovat, zlo není soběstačné, protože se ničí. Zlo má charakteristiku nebo definici sklonu k sebezničení, proto potřebují kolektivní nebo individuální mysl nebo mysli, které jsou kreativní, a neustále jejich dílo obrací. Neutralizací regresivních akcí vše prostě zmizí. Ergo, zlo je generováno pouze bytostí s vlastním vědomím, která udržuje složky zla a pozitiva. Ergo: Regresivisté a Cabal jsou jen produktem samotných lidí ve hře Matrix. Darebák v příběhu byl použit jako prostředek k ukončení hry.

I tak z pozice uvnitř Země existuje zlo a je třeba s ním bojovat. Ale tím, že člověk bojuje se zlem, ho pouze udržuje, dává další kontinuitu hře s nízkou hustotou, věčné hře boje mezi dobrem a zlem.

Jediným řešením je integrace dobra a zla. Nepopírat zlo nebo mu vzdorovat, ale integrovat ho a přijmout, což nevyhnutelně povede k jeho rozpadu. Zbyde pouze pozitivní, což definuje vysokou hustotu.

Robert: Takže, abychom ukončili padouchy, musíme odsud dostat autory?

Yazhi: To je skutečné řešení. Bez tvůrců neexistuje kontrast, není nikdo, kdo by neutralizoval zlo ... Rozpouští se.

Prostě musíte prozřít a rozhodnout se sami za sebe, každá osoba, každá duše, jaký je váš postoj. Jakákoli úroveň vnímání a uvědomění je stejně platná jako ta další. Určitý úhel pohledu z vyšší roviny nezruší ten spodní. Toto je velmi častá chyba, kterou dělá nespočetné množství. Dává přednost hodnotám nebo agendám vyšší roviny, která vidí nižší jako něco nevědomého, tedy neúplného.

Vědomí a hustota jsou celek, nelze odstranit žádnou úroveň, všechno je stejné se stejnou hodnotou. Proto, když jsou na Zemi ztělesněni jako hvězdná semena, procházejí se ulicemi, je tam zlo a z tohoto hlediska musí bojovat, jinak jejich životy jednoduše skončí. To s vědomím, že shora to byl vždy plán.

Z vyšších rovin je nutné vše integrovat, přesto zdola musí bojovat. Vše zároveň. Nakonec vyšší roviny vyhrají integrací všeho, a tím přichází kolektivní a individuální vzestup.

To je tedy třeba chápat způsobem, který rozšiřuje mysl a pomáhá najít nová řešení problému, řešení, která nezahrnují genocidu. Vnímat problém komplexně. Všechny roviny současně, nejen s prioritami nebo hledisky jedné či druhé. To znamená, že děláte to, co vám káže vaše svědomí, z roviny, ve které žijete. Přebíráte odpovědnost za to, co považujete za správné.

**************************

Yazhi: Čím vyšší je vaše porozumění, tím je vše komplikovanější. Vyšší úroveň definuje množství dat, které mají být zpracovány. Opustila jsem základnu, abych později mohla přijít se složitějšími nápady. Jinak by tomu nebylo rozumět.

Gosia: A co říct lidem, kteří tvrdí, že čemu vzdorujete, přetrvává? Proč tedy bojovat? ... Musíme se pokusit zastavit genocidu. Lidé jsou tak černobílí.

Yazhi: To bylo nesprávně vyloženo na nebezpečnou úroveň, jako když ignorujete vše, co nechcete ... a to se stane vaším nevědomím a odtud a bez kontroly se to vrátí, aby vás to kouslo! To je matematická jistota!

Je pravda, že pokud něčemu věnujete pozornost, něco k vám přijde a projeví se. Dokonce tím nejjednodušším způsobem, aby pro vás byly relevantní věci, které tam už byly, ale vy jste je prostě neviděli, byly pro vás neviditelné. Například pokud nemáte zájem o jízdní kola, neuvidíte je, pokud nejsou přímo před vámi a v cestě. Pokud však o kola najednou máte zájem a neustále na ně myslíte, pak se objeví všude. Byli tam vždy, jen jste jim nevěnovali pozornost. Ale pokud půjdete hlouběji jako pozorovatel, zjistíte, že si vše ve svém životě manifestujete.

Pokud svou pozornost upíráte na něco negativního, tak se vám to bude jevit více, ale pokud se budete bránit všemu, co je negativní, budete mít zvýšenou soustředěnou pozornost na to, čemu odoláváte s přidaným účinkem emocí, a pokud přidáte strach, udržíte pozornost, která je podstatně silnější než jiné věci, a která může být v rozporu s tím, čemu odoláváte.

Přísně vzato se tedy vše, čemu odoláváte, projevuje se více. Zaměření plus pozornost plus odmítnutí plus emoce jako strach. Lidé padají do takových pastí a žijí neustále ve svých nočních můrách.

Soustředění s pozorným okem je jiné. V neutralitě analyzujete, co nechcete, analyzujete, proč a používáte to jako odkaz toho, co chceš. Tím se nebráníte tomu, co se vám nelíbí, uznáváte, že to nechcete, ale plně chápete, co to je a proč to je a postavíte se tomu. A tím se rozpustí strach, protože strach je většinou, ne-li zcela, tvořen nevěděním a nechápáním toho, čeho se bojíme. Bojíte se neznámého, ale jakmile je to známo, pak strach ztrácíte. Účinkuje to jako referenční bod, jako kontrast toho, co chcete. Stává se vaší součástí a ty potom ovládáš své negativní stránky, protože se jich nebojíš.

Gosia: Teď mi to vlastně došlo ... Lidé si myslí, že když se budeme snažit "odolávat" NWO, děláme to přetrvávající. Myslí si, že záměr je odvrátit pozornost. Tím ignoruje, co tam je již vytvořené. Ve skutečnosti neodporujeme, díváme se mu přímo do tváře. Uznáváme vytvořený kolektivní stín a jednoduše na tom rozsvítíme pravdu. Demontáž stínových lží.

Yazhi: Ano. Jsem dokonce přesvědčena, že mnoho duchovních učení a vůdců, kteří prosazují "mysli jen pozitivně" a prosazují "neodporování", mohou být dokonce ovládáni, aby lidé stagnovali a nic nedělali. Jedná se o velmi nebezpečný a dokonce krutý koncept. A je velmi starý, z dob Buddhy. Většina buddhistických konceptů (ne nutně od Buddhy) byla implementována jako kontrolní mechanismus pro lidi v Indii od roku 600 př. n.l. .

Pokud budete NWO ignorovat ve víře, že se jí nebráníte, sní váš zaživa. Jako když budete ignorovat hladového tygra. Bojujte ... Protože v tomto případě není kam utéct. Nemáš na výběr! Boj, nebo zničení. Jednoduché a drsné.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=rk0kJvVGhE4

Zpět