1305 Bitva Teri wade

[ Ezoterika ] 2021-08-29

Tento boj není mezi národnostmi, etniky, ale mezi démony Satana, kteří ovlivňují politiku a regiony. Hierarchie Satanova panství. Velký Satan touží po uctívání, po pozemské nadvládě. Hledá masy otroků, kteří před ním klečí na kolenou. Jeho církví na této zemi je starý světový řád. Tito lidé jsou do morku kostí nemocní. (pozn. a proto by bylo vhodné je upoutat na lůžko)

Nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti knížatům, mocnostem a světským vládcům, knížatům temnoty tohoto světa, proti duchovní zlobě, která je na výsostech. (pozn. také mohou dostat svou verzi postele) - Efezským 6,12

Právo na revoluci (právo na vzpouru) je právo nebo povinnost lidu svrhnout vládu, která bezdůvodně jedná proti jeho společným zájmům, nebo ohrožuje bezpečnost lidu. Víra v toto právo, vyjádřená v té či oné podobě, byla v průběhu dějin používána k ospravedlnění různých revolucí. (pozn. už to tu dozrálo)

V minulosti byl ze Země odstraněn každý, kdo učil o svobodě, osvobození a osobní suverenitě, čímž se zastavila nákaza šíření svobody a osvobození. Správci nás připravili o spojení se Zemí a o úctu k životu. Prostřednictvím mýtů nám bylo řečeno, že Eden je bájným místem a není lidem přístupný, protože jsme zhřešili. Místo toho jsme byli naprogramováni žít v omezeních Matrixu vytvořeném těmito kontrolory. V podstatě kontroloři vtrhli do Edenu a nainstalovali do našeho vědomí klamný program založený na strachu a učinili ze sebe vrchol všech hierarchií, zatímco lidský druh klesal stále hlouběji do hustoty temnoty.

Jak můžeme vidět v našem dnešním světě, starý program se hroutí. To, co se děje v naší realitě, se nikdy předtím nestalo... Posun z jedné reality do druhé ve fyzickém stavu. Bylo to otestováno v softwaru pro prediktivní programování a je to dosažitelné. Lidský druh je součástí Velkého experimentu.

Kdykoli chtěli programátoři provést změnu v minulosti, řídili se pravidlem umožnit ukončení cyklu kataklyzmatickou událostí, která vyhladí lidskou populaci, přičemž si ponechali nejlepší exempláře, aby přinesli nové změny. Mnozí tvrdí, že lidstvo projde očistou vyvolanou ohněm, někteří jsou neoblomní ohledně nemocí, uvidíme. Když byla zničena Atlantida, ti, kdo přežili, si uchovali mimořádně důležité znalosti, jen aby je před novou pozemskou populací utajili, a bohužel se stali vládci Země.

Opět, transformace v tak masivním měřítku bude ošklivá, v této nízké sféře to znamená, že se odehrává fyzicky. Přecházíme do Nového věku (Vodnář) osvobození a suverenity, a kontrola a potlačování starého věku (Ryby) musí být zcela strženy. Nefungovalo by, kdybychom se snažili starý systém opravit, takže je třeba ho zbourat, abychom mohli vybudovat nový. Jak vzrušující a velmi důležitá doba pro život.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/08/29/the-battle/

Zpět