2689 Zpráva od Andělů: Věřte si ve vyšší vibraci Ann Albers

[ Ezoterika ] 2022-06-12

Ve vašem dnešním světě bylo tolik z vás otřeseno, rozrušeno a zarmouceno zdánlivě náhodnými činy násilí, které propuklo v srdcích ubližujících. Jak dáváte smysl tomu, co vypadá jako nesmyslná ztráta života? Jak se cítíte bezpečně v nejistém světě? Jak můžete věřit, že budete v bezpečí vy nebo vaše děti? Slyšíme vaše nářky, drazí. Mnohem důležitější je, že vidíme, jak se snažíte neupadnout do nenávisti, ublížení a ještě horší touhy ublížit. Vidíme, jak se snažíte milovat, snažíte se důvěřovat a snažíte se žít své životy v radosti i přes některé opravdu těžké věci, kterých jste svědky ve vašem světě.

Jak tedy můžete věřit, že budete v bezpečí? Důvěra, drazí, není slepá víra ve vnější svět, ani slepá víra v jinou duši. Důvěra je vedlejším produktem vašeho vlastního spojení s Božstvím.
Ve spojení s touto Láskou můžete důvěřovat svému vedení. Ve vibraci lásky můžete důvěřovat svým pocitům, protože ve vyšších vibracích jsou vaše pocity vaším vedením. Ve vibraci Lásky si můžete být jisti, že jste milováni, chráněni a vedeni v harmonii a radosti. Ve vyšší náladě si můžete věřit.

Neříkáme, že byste měli slepě věřit nebo bezohledně nedůvěřovat vnějšímu světu. Podmínky a jednotlivci se liší okamžik od okamžiku. Spíše říkáme, že pokud se rozhodnete existovat v láskyplné vibraci, můžete si věřit. V každém okamžiku budete vědět, co a kdo je pro vás to pravé a kdo a co ne.
V láskyplné vibraci se můžete spolehnout, že když cesta, myšlenka nebo člověk miluje, bude vám to připadat správné - inspirované, dobré nebo atraktivní... v tu chvíli. Ve vysokých vibracích, kdy máte nepříliš příjemný pocit, můžete věřit, že vás vaše duše řídí jinými směry.

Takže až pocítíte frustrace, vztek, bezmoc a smutek, které právě teď tolik pociťuje, připomeňte si: ˮMám na starosti svou vibraci a ve vysoké vibraci se nemusím bát. Nemusím se cítit bezmocně. Nemusím zůstat trčet ve vzteku. Jsem mocný a dokážu zamýšlet, představovat si a být veden k životu v harmonii, milosti, pohodě a radosti. Mohu se stát součástí změny, kterou chci vidět.

Když uvidíte zdánlivě nesmyslnou ztrátu života, pamatujte, že ti, kteří expandovali za hranice svých fyzických forem, vůbec necítí smutek. Tito malí andělé, kteří nedávno opustili vaši planetu, slaví svůj úspěch. Oslavují uskutečnění svých předporodních plánů být součástí velkého probuzení a vyzývají lidskou rasu, aby věnovala více pozornosti těm, kteří jsou zraněni, aby trochu více milovali ztracené a pamatovali si, že všichni jsou nakonec nevinný - zrozený ze srdce Božího a snažící se vždy vrátit k této lásce.

Modlete se za jejich rodiny, drazí, protože oni jsou ti, kteří potřebují vaši lásku. Jejich malí andělé v nebi si velmi dobře uvědomují jak jejich bolest, tak jejich cesty. Tyto rodiny nyní potřebují váš soucit a vaši lásku. I když ani jednoho z nich osobně nikdy nepotkáte, vaše láskyplné vibrace se dotknou jejich srdcí. I oni jsou součástí probuzení.

Potom se, drazí, rozhodněte, že nebudete nenávidět ztracené, osamělé a zraňující v tomto světě. Spíše se modlete, aby jejich duše byly povzneseny k větší lásce. Vidíte-li někoho, kdo svým chováním volá o pomoc, zeptejte se Boha: ˮCo potřebuješ, abych udělal?ˮ Možná nedostanete ˮnicˮ. Můžete být vedeni k tomu, abyste jim věnovali úsměv. Můžete být vedeni k více, ale v každém případě budete vedeni s láskou v srdci. S láskou ve svém srdci jste nejen v bezpečí, ale jste součástí týmu brilantních, světlem naplněných duší na této planetě, které probouzejí svět svým světlem, vaší milující laskavostí a vašimi modlitbami. Jste součástí masivní skupiny duší, které si uvědomují potřebu, aby všechny duše byly milovány a aby o ně bylo pečováno. Je čas zastavit cykly nenávisti k nenávisti, ubližování ubližujícímu a místo toho čas posílit a zahájit novou éru lásky.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/12/message-from-the-angels-trust-yourself-in-a-higher-vibe/

Zpět