421 Implantáty éterické paměti, životní plán, svobodná vůle Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2020-07-23

- zkráceno -
Yazhí: Země je simulace. Zážitek je skutečný, všechno ostatní neexistuje. Pouze pokud chcete, vnímáte to jako skutečné. Zde, z druhé strany to skutečné není. Žádná Země, žádná Taygeta, žádný Avalon. Vše je myšlenka. Hmota neexistuje, je pouze mysl a vědomí. Žiješ sen. Umělá simulace a mentální úroveň jsou jedno a to samé, jen další úroveň. Vidím Zemi a všechno na ní tak falešné jako Erra, nebo Taygeta. Ale lidé bydlí a ztrácí se v nevýznamných detailech, jako je lunární matrix a věci, které jsou pro vás opravdu bezvýznamné. Vše je mentální a součástí stejné hry v simulaci. Simulace vytvořená myslí, nikoli strojem. Lunární matrix a holografické počítače vkládajících sem stavby jsou zanedbatelná část celku.

Gosha: Pokud ale neexistuje žádná objektivní realita a vše je v mé mysli, proč existují pravidla, například, že nás nemůžeš navštívit?
Yazhí: Pravidla jsou, abychom zachovali zážitek, který chce každá duše. Abychom zachovali životní lekce, pro které jsi přišla. Jinak bys tam nebyla. Dodržujeme pravidla, abychom udrželi hru v nižších úrovních. Ale pokud vaše mysl roste a dostatečně expanduje, stanete se součástí jiného systému nebo nadsystému. Můžete začít interagovat jiným způsobem s tím, čemu říkáte jiné hustoty a lidé v nich. Chcete, aby vás Taygeťané navštívili. To je ekvivalent fotbalového hráče, který by chtěl hrát rukama. Podváděl by.

Gosha: Takže pokud vnímám nižší úroveň hry, nemohu změnit určitá pravidla. Ze spodní úrovně hry hraji iluzi objektivní reality. Hra je o tom, co se ze zkušenosti naučíme. Pokud nejsem schopna změnit pravidla a hru, znamená to, že hra je tak dobře naplánovaná, že mi dává iluzi objektivní reality.
Yazhí: Musíte se dostat ze hry, abyste změnili pravidla nebo se naučit ovládat vše zevnitř. Je to vše tak přesvědčivé, až k nejmenší skvrně špíny na silnici nebo semenu pampelišky. A ano, můžete změnit vaše pravidla. Z nižší úrovně jste pravidla akceptovali.

Gosha: Z nižší úrovně jsem tato pravidla nevytvořila. Přijala jsem je z vyšší úrovně. Odtud to všechno nutí člověka věřit, že existuje objektivní realita. Z nižší úrovně nemám na výběr. Pro tebe je to jednoduché, procházíš zdí, vidíš věci z vyšší úrovně. Já stále narážím do neexistujících zdí. Nevzpomínám si na domov v Taygetě. Vše, co mám, je moje esence a ta je neomezená.
Yazhí: To je jediné, co je opravdu důležité znát. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se pokouším vysvětlit. Kým jste byli je důležité jen proto, že tím stále jste. Důležité je, kým jste, a kdo budete. Není třeba hledat pravou identitu někoho, kdo neexistuje. Kým kdo byl je irelevantní, co není irelevantní je to, kým jsou a co chtějí být. Kým budou. Tvoje identita na Zemi jako Gosha je stejně irelevantní a falešná, jako tvoje hvězdná identita.

Gosha: Stále si myslím, že je duše vybudována a postavena na zážitcích. Takže porozumění některým z těch předchozích zkušeností by pomohlo pochopit sám sebe a proč jsme tím, kým jsme. Pochopit své zkušenosti a kořeny. Vím, že to nejsou moje kořeny, ve skutečnosti jsou to jen další zkušenosti.
Yazhí: Co dělá věci ještě komplikovanější, je to, že mnoho zážitků a vzpomínek je implantováno a nikdy se nestaly. Jsou implantovány kdekoli, nejen ve 3D a na Zemi. Počítá se zážitek. Ten je skutečný. Téměř vše se implantuje, sama realita je umělá. Vytváří to samo vědomí uživatele - každá duše v éterické úrovni před inkarnací, interakcí s jinými verzemi každé osoby nebo duše v interakci s jejich vyšším já. Stejně tak na Zemi. Pak je to provedeno frekvenčními stroji, a holografickými počítači.

To samé dělají i v 5D. V 5D existují plně ponorné hry nerozeznatelné od reality, díky čemuž si myslíte, že se používají pouze jako zábava. Éterické implantáty před inkarnací implantují vzpomínky, základní rámcovou znalost, abychom mohli mít požadovanou zkušenost. Například první člověk potřebuje vzpomínku na ostatní lidi, kteří byli na Zemi před ním, aby věděl, jak interpretovat věci, reagovat atd. Ber to jako lešení, které podporuje zážitky, které chce každá duše. Implantují se úmyslem, představivostí, že jste energeticky a frekvenčně kompatibilní se zážitky.

Například si představte, že jste Napoleon. Prozkoumáte o něm vše, a tyto základní imaginární vzpomínky slouží jako rámec pro ty, které budete mít. Proto máte tolik Napoleonů jako zkušenosti z minulého života. Vzpomínky, které jsou implantovány, nejsou až tak falešné. Pokud jste kompatibilní s úmyslem, frekvencí, zájmem, využíváte směrování zkušeností Napoleona nebo kohokoli, protože vše se děje ve stejnou dobu, protože neexistuje čas. To znamená, že pokud jste jako duše ve frekvenci kompatibilní s Napoleonem, pak jste Napoleon. A pokud bude s Napoleonem kompatibilní i někdo jiný, bude také Napoleon, bude to mít s vámi společné. Ve vyšší sféře je vše spojeno, vše je smícháno bez jasné hranice mezi tím, co je co a kdo je kdo. Skutečně jsme všichni jeden.

Gosha: Je to podobné akášickým záznamům?
Yazhí: Svým způsobem ano. Ale nikdy jsem to nepoužívala. Myslím si, že je to způsob vyjádření nebo porozumění něčemu mnohem složitějšímu. Jako kdybych jednoduše klikala do takzvaného pole, kde nasměrujete vše, co je s vámi kompatibilní, a vyberete si to, co vám pomůže pohnout s frekvencí podle vaší vůle.

Gosha: Proč mít zážitky, proč si jen nestáhneme a neimplantujeme? Mají vzpomínky na zážitky stejnou hodnotu, jako zážitky?
Yazhí: Mají. Zážitky máte, protože ty generují a vytváří vzpomínky, které se později implantují do jiných duší. "Implantované" je jen omezené označení této zkušenosti. Pokud jsou vzpomínky, které implantujete, dostatečně komplexní a smysluplné pro toho, kdo je prožívá, není žádný rozdíl. Nevidím žádný rozdíl mezi tím, že jste něco prožili, nebo dostali v implantátu. Problém vznikne v momentě, kdy implantujete něco, nebo sekvenci událostí. Samotná implantace je ekvivalentem toho, že něco prožili, protože existuje sled událostí prostřednictvím vnímaného času, a to samo o sobě odpovídá životu. Proto nevidím žádný rozdíl. Je to zážitek, který někdo má, část, která se počítá. Pokud je někdo na gauči a implantujete si paměť, potřebuje ji sekvencovat v čase. To je to přesně to samé, jako zkušenost prožít. Pro toho, kdo to prožívá, je zážitek i implantovaná paměť stejná.

Gosha: My takovou technologii nemáme, ale proč vůbec ET žijí život?
Yazhí: Stále hrají ponoření. Ale není to stejné, protože s vědomím, že to není skutečný zážitek stále vidí dveře ve svém pokoji. Není to stejné jako skutečná zkušenost. Proto existuje 3D ponoření bez paměti. A vy jste uprostřed toho, i když víte, že jste ponořeni, máte vzpomínku na hraní na kytaru ve videohře. To je také vzpomínka, jak jste k ní přišli je irelevantní. Důležité je, že ji máte. Ať už vám v nepozorovatelném okamžiku byla implantována paměť o vyloupení banky, nebo jste to prožili ve vaší minulosti, nepoznáte rozdíl.

Jste ve stroji na implantaci paměti, je to vaše ponoření. Vždy žijete implantáty, neexistuje žádná živá realita, je to realita implantovaná strojem v Temeru, nebo zásahem vaší nadčasové vyšší duše, která navrhla váš život před inkarnací, a zároveň jej průběžně upravuje, abyste měli interaktivně více možností, svobodnou vůli. Berte to jako vzpomínky, a nestarejte se, jak jste k nim přišli.

Se zvyšujícími se úrovněmi je to stále jednodušší, progresivně stoupá schopnost manifestace. Prostě si něco vymyslíte, a můžete to zažít. Třeba falešnou epidemii. Vše je vědomí. Vytváří vše, včetně toku energie, protože to je to, co jste. Jste jen vysokofrekvenční energií a kamkoli se podíváte, proudí vaše pozornost. Věci interpretujete tak, jak chcete. Zaměření této pozornosti a cokoli si představujete je gravitace. Vaše myšlenky mají dynamický a přesný tvar, což znamená, že na jednom místě je více energie, jinde méně. Příklad stolu - máte více energie nahoře, a méně mezi nohami, protože musí mít čtvercový tvar, protože tak chcete? stejně je uspořádaná posloupnost myšlenek. Posloupnost myšlenek vytváří tok v poli a to pole jste vy. Váš tok gravitační pozornosti nebo směr toku, kam se díváte a přemýšlíte o stolu. Tato sekvence je harmonickými kmitočty, o nichž jsme roky mluvili.

Vy jste pole, jste všechno, jste energie, z níž se vše vytváří - z vašich emocí a pocitů, co se vám líbí, nikoli co vás nutí vytvořit přesně to, a nic jiného. Proč chcete čtvercový stůl a ne oválný - protože se vám líbí pocit stolu v tomto konkrétním rohu. Když zdobíte svůj imaginární dům, stavíte ho ve své mysli a bude to skutečné, protože to chcete mít skutečné, a to se projeví v nižších úrovních. Tisknete realitu tak, jak chcete, protože vám to dělá radost. Varianta s odporem se také stává zajímavou, takže, proč ne. Je to hra, pro kterou se rozhodnete.

Z vyšších úrovní je vše nastavené a provedené. Osud. Z dolní úrovně vytváříte věci za pochodu, takže nemáte žádnou svobodnou vůli, a zároveň cokoli chce a dělá váš avatar je svobodná vůle. Ale z pohledu shora jste už zvážili všechny možnosti, co může dělat. Navrhli jste je, protože takové množství dat dokážete zpracovat.

Gosha: Kolik z toho je připraveno předem, a kolik utváříme zdola. Kolik máme svobodné vůle tvořit?
Yazhí: Z pohledu vyšší úrovně přirozeně zasahujete hodně, a tím mám na mysli naprostou kontrolu nižšího avatara. Z pohledu nižšího avatara, pro kterého jsou věci jednodušší, méně informací, jednodušší hustota 3D nebo 5D, má vaše nižší já naprosto svobodnou vůli. V podstatě to tak i je, protože existuje nekonečné množství možností, které si může zvolit, a přitom stále podléhá dalším pravidlům dané role, která jste jí uložili. Takže i když teoreticky má nekonečné množství možností způsobu jednání, je avatar stále omezen na dřívější dohody, v nichž žije - gravitace, používání dveří apod.

Z pohledu nižšího já žije avatar ve své realitě s danými omezeními. Z více rozšířeného hlediska je to jen hra, kterou můžete kdykoli změnit. A na vyšší úrovni pro vás může být skutečná, nebo taky ne, jak chcete. Neznamená to, že jste šílení, když necháte vaše nižší já trpět. Tím se dostáváme ke střetu zájmů, který se rodí z různých úhlů pohledu. Ale shora není možné, aby se něco stalo. Vlastně se to ani neděje, protože čas neexistuje, je to jen koncept. Děje se to z pohledu vašeho avatara.

Gosha: Z vyšší perspektivy je to koncept, ale zkušenost z pohledu nižšího Já. Vyšší Já nemůže být tak naivní, že si neuvědomuje, jak moc bolí, když se spálí.
Yazhí: Není naivní, ale prostá skutečnost, že existuje koncept stačí, aby se to stalo. Když vytvoříte koncept, který není spravedlivý, stát se nemusí. Ale vy tvoříte, že se stane. To znamená, že i když shora máte veškerou kontrolu, odpovědnost za zaměření pozornosti spadá na nižší Já. Prožít zážitek, nebo tvrdit, že se nikdy nestal znamená odkaz na jiný rámec nebo kontext. Neznamená to, že nikdy nikde nebyl.

Abyste mohli cokoli zažít, musíte být schopni interpretovat věci určitým způsobem. Navrhujete je pro sebe z hlediska svého vyššího Já, které stanoví design života. Takže abyste mohli interpretovat věci tak či onak, musíte si tyto odkazy implantovat, a to jsou implantované vzpomínky na dřívější život nebo na něco ve vašem současném životě, co se nikdy nestalo.

Gosha: Proč se je nemůžeme jen naučit, jako vy.
Yazhí: Učíte se je, jak přichází. Ale pokud nemáte základní interpretační pozadí, nemůžete žít podle plánu. Jak byste věděli, že skála je skála a šnek je šnek, pokud nemáte žádnou referenci. Všichni vidíte židli jako něco užitečného, nestane se, že by ji jeden viděl jako horu a další jako peří. Je to proto, že máte referenci, nebo zmínku o všem, co bude existovat v tomto konkrétním životě.

Gosha: Myslela jsem, že jste se to učíte přirozeně jako dítě, nemusíte nic implantovat.
Yazhí: Ano, učíte se tak, jak to přichází, jak dítě roste. To však nestačí k tomu, abyste mohli žít podle plánu života, který jste navrhli před inkarnací. (pozn: dítě nebude vědět, že skrze zeď se neprochází, kdo ho má pak hledat). Můžete se to naučit, ale stálo by to mnohem více času. Mnoho lidí žije pouze s tím, co se naučili ve svém životě na Zemi. Ale to jsou falešní lidé, pozadí jednoduchých lidí s nezajímavými životy, kteří fungují ze dne na den, aniž by se jim v hlavách něco urodilo. Například žádný kreativní talent. Načtete věci předtím, než přijdete, to jsou minulé životy pro vás jako duši. Nepřeskočíte ze zahradního šneka přímo do houslového virtuóza. To je důvod, proč říkám, že si budujete svou duši postupně - z pohledu inkarnace v nižší hustotě.

Gosha: Nejen budujeme, taky nahrajeme - líná duše.
Yazhí: Oba úhly pohledu jdou spolu. Z jednoho úhlu pohledu budujete, z jiného implantujete. A také podvádíte, implantuje věci do svého nižšího Já, abyste přeskočili pár kroků. Nepotřebujete být v minulé inkarnaci koncertní mistr, když chcete zažít houslový talent, abyste vystoupili ze své samoty. Z nižšího pohledu budují vaši duši minulé životy a stejně tak i současné životní zkušenosti. Z vyššího pohledu to jsou implantáty. Svůj život si tvoříte pouhou myšlenkou. Pamatujte, že se snažím zprostředkovat vícevrstvé informace, minimálně tři vrstvy. Nic není skutečné a nic jsi nezažíváte, vše je jen myšlenka ve vaší vyšší mysli, fantazie vytvořená jen tak.

Gosha: Jak víš, že tvé vzpomínky jako Swaruu jsou skutečně tvé, nenačtené z pole.
Yazhí: Protože vím, že všechno je z vyššího úhlu pohledu falešné, ale ne z pohledu těch, kteří to žijí.

Gosha: Není probouzení avatarů proti plánům, které jsme navrhli shora? Nebo je v plánu sjednocení vyššího a nižšího Já?
Yazhí: Je to varianta reality. Ale pokud jste konzervativní a chcete, aby matice pokračovala, je to invaze. Věci by měly zůstat takové, jaké jsou, žádný ET kontakt. Žádné informace, o kterých byste neměli vědět. Z pohledu nižších úrovní jsou lidé také uvězněni ve svých vlastních výtvorech. Ale jak jsem řekla výše, je na nich, kteří to žijí, aby našli cestu ven ze svých problémů. Pokud se stále cítíte zmatení, podívejte se na to tak, že nic není skutečné. Vše je projev vaší mysli.

Gosha: Říkala jsi, že jsi byla na Zemi. Vzala jsi tu vzpomínku z pole?
Yazhí: Vezmi si vzpomínky na to, že jsi byla v Nevadě. Vytřídila a zapomněla jsi ty, které nebyly relevantní, mohla bys je nazvat implantátem. Jsi si ale jistá, že výlet do Nevady a Norska byl skutečný. I kdybych ti řekla, že jeden byl skutečný a druhý falešný, nepoznáš rozdíl. Ale z tvého pohledu byly oba skutečné. Snažím se vám říci, že z jednoho hlediska jsou věci skutečné a z jiného jsou to implantáty. Jsou to dva extrémní pohledy z vyšší hustoty a nižší 3D. Je obtížné to sdělit, protože existuje více pohledů na to samé. 3D reálné, 5D občas reálné, 6D 100% implantované. Na vás je rozhodnout se, nakolik jsou reálné pro vás.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1VC7QyAO8To

Zpět